Helenas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendija

 No kreisās: Rita Luters, Pēteris Grīnmanis, Helena Grīnmanis un Austra Mirdza Gajewicz.  

Ziedotājas Rita Luters un Austra Mirdza Gajewicz (dzimušas Grīnmanis) stipendiju vecāku piemiņai dibināja 2017. gada jūlijā. Viņas vēlas atbalstīt studentu no Jāņa Eglīša Preiļu ģimnāzijas, tā godinot savus vecākus Helenu un Pēteri Grīnmaņus. Viņu tēvs Pēteris Grīnmanis bija Preiļu pamatskolas direktors no 1920. - 1940. gadam un māte Helena Grīnmane tās skolas skolotāja. 1949. gadā ģimenei nācās pamest Latviju un pārcelties uz dzīvi Adelaide, Austrālija. Stipendija kļūs par paliekošu atmiņu Preiļu novada jauniešiem. Stipendiju palīdz kārtot laikraksta “Austrālijas Latvietis” galvenā redaktore Ilze Ostrovska. 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us