Jāņa Kalniņa un Hermīnes Mildas Kalniņu piemiņas stipendija


Valda Zobens

Jānis Kalniņš dzimis 1907. gadā Krustpilī, Hermīne Milda Kalniņa (dzimusi Petrevics) – 1913. gadā Durbes novadā. Jānis Kalniņš beidza Liepājas Valsts tehnikumu, Hermīne Milda – Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās gleznošanas nodaļu. 1935. gadā viņi nodibināja ģimeni. Tēvs Jānis sāka strādāt Rīgā, dzelzceļa nodaļā. Piedzima dēls Vitauts, pēc gada – meita Valda.

Kad sākās Otrais pasaules karš, ģimene pameta Latviju un devās trimdā. Patvērumu viņi atrada Vācijā, Hanavas Displaced Persons nometnē. Kad radās iespēja izceļot, tēvs, lai nodrošinātu ģimenei labākus dzīves apstākļus, devās uz Kanādu. Vēlāk viņam pievienojās pārējā ģimene. Pirmos divus gadus tēvs strādāja Ontario ziemeļos, tad Toronto. Māte bija šuvēja adītavā. Abu vecāku radošais gars nekad neizzuda – viņi gleznoja, veidoja skaistus keramikas darbus un mākslinieciskus ādas izstrādājumus. Bērni apmeklēja skolu Toronto un aktīvi iesaistījās latviešu sabiedriskajā dzīvē. Valda bija gaidu kustības dalībniece, Vitauts – skauts, abi apmeklēja Toronto latviešu sestdienas skolu.

Valda absolvēja Medicīnas tehnoloģiju institūtu. Viņa sāka darbu Ontario valdībā, veselības nozarē, tad strādāja Toronto Universitātes Botānikas departamentā. Taču vecāku ieaudzinātā mīlestība uz mākslu nezuda – vakaros Valda apmeklēja Ontario Mākslas fakultāti (OCAD) un to absolvēja 2002. gadā. Viņa ir piedalījusies vairākās izstādēs Kanādā. Valdas darbi ir skatāmi Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) kolekcijā Cēsīs un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) Rīgā. Valda Zobens ir Kanādas latviešu mākslas biedrības Latvis locekle.

Valda Zobens, vēloties saglabāt vecāku piemiņu, dibināja Jāņa un Hermīnes Mildas Kalniņu stipendiju. Tā ir piešķirta topošai gleznotājai, Latvijas Mākslas akadēmijas studentei Zīlei Ziemelei, kas 2015.gada nogalē ir uzvarējusi konkursā "SEB stipendija glezniecībā - talants atmaksājas".

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums