Edvīna Samuļa stipendija


Edvīns un Diāna Samuļi ar stipendiātiem

Edvīna Samuļa darba mūžs bijis radošs un panākumiem bagāts. Edvīns Samulis ir ekonomists, absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāti rūpniecības plānošanas specialitātē, beidzis aspirantūru. 1992. gadā Latvijas Universitātē ieguvis ekonomikas doktora zinātnisko grādu, kļuvis par ekonomikas zinātņu kandidātu PSRS Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūtā Maskavā.

Vairāk nekā desmit gadus līdz aiziešanai pensijā Edvīns Samulis bijis akciju sabiedrības “Lode” (būvmateriālu ražošana) padomes priekšsēdētājs. Viņam allaž uzticēti vadoši un atbildīgi amati gan akciju sabiedrībā “Latvijas Unibanka”, gan Rīgas pilsētas pašvaldībā un Latvijas Agrorūpnieciskajā komitejā, gan Kooperatīvās tirdzniecības zinātniskās pētniecības institūta Latvijas filiālē. Edvīns Samulis ir bijis Banku augstskolas padomnieku Konventa priekšsēdētājs un uzņēmējdarbības bakalauru un maģistru eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes domes domnieks, vadības zinību studiju programmas padomes loceklis, Vadības zinību katedras bakalaura eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes starptautiskās programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” maģistru eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs.

Edvīns Samulis ne tikai pamatoti lepojies ar tiesībām nēsāt 1991. gada Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi par piedalīšanos Latvijas neatkarības atjaunošanā, bet vienmēr uzskatījis, ka jādara viss, lai Latvija kļūtu par patiesi brīvu un izglītotu zemi. 

2021. gada 21.septembrī Edvīns Samulis devās mūžībā. Atvadu vārdus lasiet >šeit<.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums