Lāčplēša dienā apbalvoti Aivara Sluča centīgākie stipendiāti.

No kreisās: stipendiāti Artūrs Zaikovskis, Santa Elīna Vorobjova, Diāna Viktorija Broka un Zane Zarembo

Dienā, kad pieminam mūsu senču varonīgo uzvaru cīņā par mūsu valsts tiesībām pastāvēt, labākie un centīgākie Aivara Sluča stipendiāti saņēma izcilības stipendijas par iepriekšējā gada sasniegumiem. Šogad stipendiju ieguva RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Medicīnas inženierija un fizikas programmas 4. kursa studente Diāna Viktorija Broka, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Franču filoloģijas programmas 4. kursa studente Santa Elīna Vorobjova, RTU Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas programmas 2. kursa students Artūrs Zaikovskis, RSU Medicīnas studiju programmas 2. kursa studente Zane Zarembo. Ik gadu mecenāts Aivars Slucis viesojas Latvijā, lai satiktos ar stipendiātiem un kopīgi noliktu svecītes pie Brīvības pieminekļa. Tomēr šogad ziedotājs Aivars Slucis savas uzslavas un laba vēlējumus sūtīja ar vēstuļu palīdzību. 

Stipendiāte Santa Elīna Vorobjova pēc apbalvojuma saņemšanas raksta: “Jūs, Sluča kungs, esat spilgts pierādījums tam, ka patriots var būt ne tikai atrodoties savā zemē, bet arī ārpus tās. Turklāt savu mīlestību pret Latviju Jūs jau gadu desmitiem paužat ne tikai domās, bet arī darbos, jo kā gan vēl nosaukt šo nesavtīgo palīdzību Latvijas jauniešiem, kuri nākotnē veidos mūsu valsti, ja ne par dzimtenes mīlestību? Šodien jūtos it īpaši pagodināta un pateicīga, jo Jūs man esat piešķīris īpašu apbalvojumu. Tā ir skaista dāvana Latvijas svētkos vai mazliet agrāks pārsteigums Ziemassvētkos! Vissirsnīgākais paldies Jums par šo neatsveramo ieguldījumu gan manā, gan citu studentu tagadnes dzīvē un vienlaikus nākotnē!” 
Šogad ar Aivara Sluča atbalstu studē 43 jaunieši. Sirsnīgs paldies ziedotājam par nesavtīgo devumu Latvijas nākotnei!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us