Privātpersonu

 

2004. gadā dibināta

2005. gadā dibināta


Draugu stipendija


Viļa un Carolinas Vītolu stipendija

 

2006. gadā dibinātas


Ata Bredovska un Balvas-Kūlas Bredovskas stipendija


Astrīdas un Gundara Strautnieku stipendija


Āboliņa-
Elsiņa
stipendijaGuntara
Kokoreviča

stipendija


Pētera, Annas Māras un Kristiana Hrgetič stipendijas

 

2007. gadā dibinātas


Ingrīdas Ķirses stipendija

Ināras un Gunāra Reiņu stipendija
Valsts prezidentes Vairas Vikes-Freibergas stipendija


Gunāra un Renātes Duburu stipendija


 

2008. gadā dibināta


Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija

 

2009. gadā dibinātas


Kristīnes Anstrats un Janet
Geovanis stipendija


Andra un Daces Dārziņu stipendija


Vaidas Miķītes Jordan stipendija

 

2010. gadā dibinātas


Zaigas Alksnes-Phillips stipendijaSandras Kalnietes stipendijaNoras Mičules stipendijaJāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija


Advokātes Ilzes Šulces stipendija


 

2011. gadā dibinātas


Viestura Neimaņa stipendija


Pauderu ģimenes stipendija


Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu stipendija

 

2012. gadā dibinātas


Matīsa Dāvja un Līgas (dzimusi Upeslāce) Kukaiņu stipendija


Väino V.Keelmann stipendija


Egona un Ritas Kaimiņu stipendija

 

2013. gadā dibinātas


Montas un Anša Grasmaņu stipendija


Jāņa Vilgerta stipendija

 

2014. gadā dibinātas


Lindas Ezergailis stipendija


Andra un Holly Āboliņu stipendija


Puteņu ģimenes stipendija

 

        2015. gadā dibināta                     2016. gadā dibināta    2017. gadā dibināta


Ginta Salnāja stipendija


Leču ģimenes stipendija

 

2018. gadā dibinātas


Jāņa Luca stipendija

 

2019. gadā dibinātas


Līgas un Edgara Ružu stipendija


Ievas Teteres stipendija izaugsmei


Sanitas Uplejas un Ginta
Jegermaņa stipendija


 

2020. gadā dibinātas


Romānu ģimenes un Jāņa Ritmaņa stipendija


Ulda Caunes stipendija


Ata Švinkas stipendija


Māras Dāmes stipendija

 

2021. gadā dibinātas


Gundara Ozola stipendijaBaibas Priedītes stipendija


Līgas Peisenieces stipendija

 

Spravņiku ģimenes stipendija

 

 

2022. gadā dibinātas


Dakuļu ģimenes stipendija

Aleksandra Vorobjova stipendija


Brāļu Zandbergu fonda stipendija

 

Agneses Strazdas jubilejas stipendija

 

 

2023. gadā dibinātas


Evijas Mirķes (dzim. Zvirbules) un Jāņa Mirķa stipendija

Agneses Strazdas jubilejas stipendija

 

 

2024. gadā dibinātas


Rudzātu vidusskolas absolventu stipendija

 
Krista Krieviņa stipendija

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums