Visbiežāk uzdotie jautājumi

Vai stipendijai drīkst pieteikties jau studējošie jaunieši?

Nē, stipendijai drīkst pieteikties tikai 12-to klašu skolēni, kuri uzsāks studijas kādā no Latvijas augstskolām.

Vai Vītolu fonds piešķir stipendijas studijām ārzemēs?

Nē, Vītolu fonda mērķis ir palīdzēt  spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Kā tieši jārēķina vidējā atzīme vidusskolā?

Vidējā atzīme vidusskolā ir 12.klases 1.semestra vidējā atzīme, kurai ir pieskaitīti vērtējumi priekšmetos, kuru kurss ir beidzies 10. vai 11.klasē (piemēram, informātika, biznesa ekonomiskie pamati, ģeogrāfija u.tml.)

Piemērs: 12.klases 1.semestrī kandidāts mācās 11 priekšmetus un visos priekšmetos ir 8 balles. Tātad vidējā atzīme ir 8. Taču 10.klasē tika apgūti biznesa ekonomiskie pamati ar gala vērtējumu 9 balles un 11.klasē – ģeogrāfija, kur tika iegūtas 10 balles. Tātad vidējā atzīme ir nevis 8, bet 8,2.  

Kas jāraksta sadaļā "atzīmes vidusskolā"?

Sadaļā "atzīmes vidusskolā” arī jāraksta 12.klases 1.semestrī iegūtie vērtējumi.

Vai ir iespēja pieteikties stipendijai, ja vidējā atzīme ir zemāka par 7,5 ballēm?

Nē, jo Vītolu fonda lēmums Nr.06/09 ir izskatīt tikai to kandidātu pieteikumus, kuru vidējā atzīme ir 7,5 balles un augstāka.

Vai sadaļā "Rekomendācijas teksts" ir jāpārraksta visa rekomendācija?

Jā, rekomendācija ir jāpārraksta, saīsinot un ierakstot būtiskāko ietverto informāciju.

Par kādu periodu jānorāda sasniegumi olimpiādēs un konkursos?

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos jānorāda par vidusskolas periodu. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums