Par mums

“Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!”

Metodes:

  • mērķa auditorijas informēšana par fonda iespējām;
  • sabiedrības informēšana par fonda piedāvātajām iespējām;
  • darbs ar potenciālajiem un esošajiem fonda stipendiātiem un atbalstītājiem;
  • ziedotāju piesaistīšana.

Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Ar 2004. gada 27. decembra kopsapulces lēmumu mainīta fonda juridiskā forma, atklātais sabiedriskais fonds tika pārveidots par nodibinājumu.

Nodibinājums “Vītolu fonds” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2005. gada 26. janvārī.

Situācija Latvijas lauku skolās noteica fonda dibinātājiem mērķi, uz kuru fonds nolēmis virzīt savu darbību – piešķirt stipendijas vidusskolu absolventiem no lauku rajoniem, kuriem ģimenes materiālie apstākļi neļauj turpināt mācības augstskolās. Lai iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst fonda izstrādātajiem kritērijiem:

  • labi mācību rezultāti (vidējā atzīme 7,5 vai augstāk);
  • apgrūtināti sociālie un materiālie apstākļi;
  • bārenis, audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē;
  • panākumi mācību olimpiādēs.

Fonda sākotnējais kapitāls bija viens miljons, ko dibinātāji ieguldīja ilgtermiņa banku depozītā. Lai nodrošinātu fonda pastāvēšanu laika gaitā, tas savai darbībai izlieto tikai ieguldījuma procentus, saglabājot neaizskaramo kapitālu. Ienākumi sedz fonda administrācijas izdevumus, turklāt neliela daļa no procentiem ik gadus tiek pieskaitīta neaizskaramam kapitālam inflācijas kompensēšanai. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums