Mārtiņš Lagzdons


Zvejnieku ģimenes stipendijas saņēmējs no 2003. līdz 2006. gadam Mārtiņš Lagzdons.

Esmu Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs, Vītolu Fonda bijušais stipendiāts. Saņēmu Zvejnieku ģimenes stipendiju no 2003. līdz 2005.gadam. Stipendija bija atspaids studiju laikā, jo esmu no četru bērnu ģimenes - esmu jaunākais, un ne vienmēr mums gāja viegli.

2003.gadā uzsāku studijas Liepājas Pedagoģijas akadēmijā tūrisma vadību un domāju, ka darbošos tūrisma jomā, bet dzīvē sanāca savādāk. Dzimtā pagasta vadītājs uzaicināja darbā atjaunotajā bibliotēkā-informācijas centrā, jo vēlējās paplašināt tā iespējas informācijas jomā. Sākumā šķita, ka tas būs tikai pagaidu darbs uz studiju laiku, bet esmu tur jau 10 gadus un esmu atradis savu aicinājumu. Arī Kursīšu pagasta vadība nav nožēlojusi, ka pieņēma mani darbā - tā allaž atbalsta aktivitātes un ieceres un vairākkārt apliecinājusi, ka esmu īstajā vietā.

Kādam varbūt liksies, ka darbs bibliotēkā ir neinteresants, ka tur strādā tikai kundzītes gados, taču tā nav. Darbs bibliotēkā ir interesants un daudzveidīgs, tajā arvien vairāk parādās jauni, zinoši un atraktīvi cilvēki. Šī profesija mainās un pilnveidojas. Tā ir iespēja strādāt ar cilvēkiem, rakstīt projektus un īstenot dažādus pasākumus un izstādes, tikties ar interesantiem cilvēkiem un darīt daudz neparastu lietu, jo katra diena var nest dažādus pārsteigumus, jo katram ir savi iemesli, lai izmantotu un apmeklētu bibliotēku. Kad jau biju kādu laiku nostrādājis bibliotēkā, sapratu, ka nepieciešams papildināt zināšanas šajā jomā, un tā 2008. gadā uzsāku studijas Latvijas Universitātē un ieguvu profesionālo maģistra grādu informācijā un bibliotēkzinībās, un tā mana profesionālā pilnveide turpinās.

Ja kļūst vienmuļi vai garlaicīgi, var piedalīties kādās ,,trakās” aktivitātēs vai pasākumos, kāda bija arī dalība apmācībās ārzemēs, iesaistīšanās projektos. 2010.gadā, startējot konkursā, bija iespēja piedalīties bibliotēku apmācību projektā ,,Līderu un inovatoru programma”- veselu mēnesi piedalījos pieredzes braucienā un mācībās Mortensona Centrā Ilinoisas universitātē ASV un realizēju starppagastu bibliotēku projektu „3i- ieraugi, iekadrē, ievieto”. Desmit gadu laikā organizēti vairāki 10 pasākumi un izstādes, rakstīti projekti, prezentēts darbs un uzņemti ciemiņi no novada, Latvijas un pasaules, attīstīts sadarbības tīkls bibliotēkas pakalpojumu pilnveidei, darīti lieli un mazi darbi.

Strādājot esmu nonācis pie secinājuma, ka svarīgākais ir darīt darbu, kas tev patīk, un man patīk tas, ko es daru, jo, realizējot savas idejas un ieceres, varu palīdzēt citiem piepildīt viņējās – apgūt iemaņas darbā ar datoru, iemācīties valodas, kulturāli bagātināties, tiekoties ar personībām, darboties radošajās darbnīcās. Darbs bibliotēkā man ir pavēris iespēju tikties ar daudz pazīstamiem cilvēkiem, pilnveidoties un uzzināt daudz jauna, tas liek interesēties par jaunumiem un aktuālo, jo nākas strādāt ar dažādiem cilvēkiem.

Darbs sasaucas ar manām brīvā laika pavadīšanas interesēm, jo patīk apmeklēt kultūras pasākumus, teātri un tos organizēt, interesējos par vēsturi un novadpētniecību. Darbojos pagasta amatierteātrī. Esmu arī biedrības “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” valdes priekšsēdētājs, kuras darbības mērķis ir sekmēt un attīstīt pagasta dzīvi, pilnveidot iespējas, palīdzēt citiem. Vadu Latvijas Bibliotekāru biedrības Kurzemes nodaļu.

Manu darbu bibliotēkā novērtē gan pagasta iedzīvotāji, gan kolēģi, gan citas institūcijas. Saņemti vairāki apbalvojumi un pateicības, kas parāda, ka darbojamies vajadzīgajā virzienā, esam pamanīti un novērtēti. 2015.gadā saņēmu Saldus novada domes pateicību par mērķtiecīgu, nesavtīgu, iniciatīvas un radošuma pilnu darbu Saldus novada kultūras dzīvē, atzīmējot 10 gadu darba jubileju, 2011.gadā biju Saldus novada Gada kultūras darbinieks - 2011, 2008.gadā saņēmu Reģionālās Attīstības un Pašvaldību lietu ministrijas Goda diplomu „Par daudzveidīgas un kvalitatīvas dzīves, izglītības un kultūras vides attīstības nodrošināšanu”, 2008.gadā - Saldus rajona padomes Atzinības rakstu „Par nozīmīgu veikumu Saldus rajona kultūrvides veidošanā”, 2007.gadā – LNB Atbalsta biedrības balvu konkursā „PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS” Kurzemes reģionā, bet 2006.gadā – Kursīšu pagasta padomes atzinības rakstu „Gada kursīšnieks kultūrā 2006”

Nekas jau nebeidzas, un es neapstājos pie sasniegtā, jo plānos ir jaunas ieceres - ceru reiz izdot grāmatu par savu dzimto pagastu, mācīt mīlēt grāmatu bērniem, bagātināt un pilnveidot kultūrvidi pagastā.

Domāju, katrs pats atrod sev vietu dzīvē, nenosodu tos, kuri dodas uz lielpilsētu vai ārzemēm - katrs pats ir savas laimes kalējs, bet galvenais - lai izdodas atrast to, kas patīk, lai darītais sagādā prieku, gandarījumu un labākus dzīves apstākļus. Lai izdodas savā ceļā sastapt cilvēkus, kas palīdz un iedvesmo, tādi esat arī Jūs, Vītolu fonda cilvēki un ziedotāji!

Mārtiņš Lagzdons

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums