Ceturto reizi pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendijas.


2016. /2017. mācību gada rudens semestra stipendiju saņēmēji

Jau ceturto reizi Draudzīgā aicinājuma fonds piešķīra stipendijas 21 vidusskolas klašu skolēniem no deviņām bijušā Cēsu rajona skolām: A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas, Raunas vidusskolas, Nītaures vidusskolas un Priekuļu vidusskolas. Katram skolēnam tika piešķirta 200 EUR liela stipendija. Kopējais stipendiju fonds semestrim ir 4200 eiro. Stipendijas savam novadam dibinājuši Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventi, Mūrmaņu un Sikšņu ģimene.
12. klases skolniece Maira Asare, kura stipendiju ir saņēmusi visus četrus semestrus raksta: “Bieži esmu dzirdējusi teicienu, ka no nodzīvotās dzīves paliek pāri tikai tas, ko mēs atstājam aiz sevis. Kā zinātnieki izdzīvo sapni un aiz sevis atstāj reālu izgudrojumu, kas citiem noder, lai atvieglotu dzīvi, tā Jūs, mīļie ziedotāji, ieguldāt Latvijas jauniešos, kuriem ir savi mērķi, kuri mācās un audzina sevi. Bērni paņemt iemācās paši, bet dot – tas ir jāmāca. Un Jūs ar savu piemēru, ar nesavtību un labsirdību, mūs mācāt darīt labu un dalīties.” 
Stipendiju par sasniegumiem trešo reizi saņem desmit skolēni, pieci skolēni – otro reizi, bet pieci skolēni saņēma stipendiju pirmo reizi. Īpašs paldies ziedotajiem un Draudzīgā aicinājuma fonda priekšsēdētājam Jānim Endelem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us