“Latvijas kuģniecība” piešķir stipendijas vairāk kā 27 tūkstošu eiro apmērā.

Lai atbalstītu topošos jūrniekus un veicinātu jūrniecības izglītību Latvijā, AS “Latvijas kuģniecība” (LK) stipendiju šogad pavisam ieguvuši septiņi jūrniecību studējošie jaunieši gan no Latvijas Jūras akadēmijas, gan no Liepājas Jūrniecības koledžas, kas izturējuši LK un “Vītolu fonda” konkursu. Kopējais stipendiju fonds ir 27 600 eiro un katrs stipendiāts saņems 300 eiro mēnesī visa mācību gada garumā.

"Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sniegt studentiem materiālo atbalstu, tādējādi veicinot ne tikai jauniešu izaugsmi, bet arī jūrniecības izglītību Latvijā. Šogad esam palielinājuši stipendijas fondu un saņēmēju skaitu, kā arī pirmo reizi piešķīrām stipendiju Liepājas Jūrniecības koledžā studējošajam. Svarīgi, ka sniegtais atbalsts jauniešiem, kā to pierāda pirmo stipendiju saņēmēji, ir bijis noderīgs un palīdzējis viņiem kļūt par augsta līmeņa kuģa darbiniekiem," atzina AS “Latvijas kuģniecība” valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups. 2015. gada stipendiāte Indra Annija Cekula no Latvijas Jūras Akadēmijas atzīst, ka saņemtā stipendija ir bijis neatsverams palīgs pilnvērtīgu studiju nodrošināšanai, jo palīdzējis koncentrēties tieši uz mācību procesu. Indra Annija Cekula piebilst: ”Lielu paldies es vēlētos teikt AS „Latvijas kuģniecība” par iespēju būt vienai no stipendiātēm. Nākamajiem stipendijas ieguvējiem novēlu apzināties, ka būt vienam no stipendiātiem ir liels gods - neaizmirstiet lepoties ar to un nekad nepārstājiet tiekties uz jaunām virsotnēm!"

Nodibinājuma “Vītolu fonds” valdes priekšsēdētāja Vita Diķe izteikusi pateicību un gandarījumu, ka LK stipendiju skaits palielinājies teju uz pusi: “Liels paldies uzņēmumam “Latvijas kuģniecība” par ieguldījumu Latvijas izglītībā! Priecājamies, ka stipendiju skaits aug. Patiess prieks par jauniešiem, kuri stipendiju konkursā uzvarējuši un ar lepnumu varēs sevi dēvēt par Latvijas Kuģniecības stipendiātiem.”

Stipendijai varēja pieteikties Latvijas augstskolu pēdējā kursa studenti ar labām un teicamām sekmēm, kuri bijuši praksē uz kāda no LK meitas kompānijas SIA “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem ne mazāk kā četru mēnešu garumā.

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” (NASDAQ RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 1300 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas, un papildus tehniski pārvalda vēl 7 kuģus, kopumā vadot 23 kuģu lielu floti. LK flotes vidējais vecums ir 8 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums