“Latvijas kuģniecība” stipendija Latvijas jūrniecības attīstībai

No kreisās: Vītolu fonda grāmatvedis Artūrs Dzenis, AS "Latvijas Kuģniecība" valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups, administratīvā direktore Ilze Bērziņa, stipendiāti Indra Annija Cekula, Ieva Skrebele, Artūrs Spirins un SIA „LSC Shipmanagement” valdes priekšsēdētājs Alastair James McKee.

Ceturtdien, 5.maijā, AS "Latvijas Kuģniecība" valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups (Robert Kirkup), SIA „LSC Shipmanagement” valdes priekšsēdētājs Alastair James McKee  un administratīvā direktore Ilze Bērziņa, kā arī nodibinājuma “Vītolu fonds” valdes loceklis Artūrs Dzenis tikās ar Latvijas Jūras akadēmijas studentiem-Indru Anniju Cekuli,  Ievu Skrebeli un Arturu Spirinu, kas veiksmīgi 2015.gadā kļuva par AS "Latvijas Kuģniecība" stipendiātiem. Tikšanās laikā tika atzinīgi novērtēts studentu mācību darbs Latvijas Jūras akadēmijā un vēlme turpināt savu profesionālo karjeru jūrniecības nozarē. 
"Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sniegt studentiem materiālo atbalstu, tādējādi veicinot ne tikai jauniešu izaugsmi, bet arī jūrniecības izglītību Latvijā. Ar prieku veicam šo mecenātu darbu un turpināsim to arī turpmāk. Svarīgi, ka sniegtais atbalsts jauniešiem ir bijis noderīgs un palīdzējis viņiem kļūt par augsta līmeņa kuģa darbiniekiem," atzina AS “Latvijas kuģniecība” valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.
AS “Latvijas kuģniecība” stipendijas šobrīd saņem Latvijas Jūras akadēmijas 4.kursa studenti Artūrs Spirins no Ventspils, Ieva Skrebele no Neretas novada, Indra Annija Cekula no Rīgas un Māris Cīrulis no Madonas.
Stipendiāte Indra Annija Cekula saka: ”Lielu paldies es vēlētos teikt AS „Latvijas kuģniecība” par iespēju būt vienai no stipendiātēm. Svarīga ir ne tikai materiālā puse, bet tā prieka un lepnuma sajūta, kuru piedzīvoju saņemot stipendiju. Stipendija ir kā alga par padarīto darbu, lai paplašinātu savas zināšanas un uzkrātu darba pieredzi.”
Arī nodibinājuma “Vītolu fonds” valdes priekšsēdētāja Vita Diķe atzina: “Mūsu lielākā nacionālā bagātība ir cilvēks - viņa prāts, zināšanas, radošums, attieksme pret katru veicamo pienākumu. Liels paldies Latvijas kuģniecībai par ieguldījumu Latvijas izglītībā, paldies par sadarbību!”
Arī nākamajā mācību gadā AS “Latvijas kuģniecība” plāno piešķirt stipendijas topošajiem jūrniekiem. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sniegt studentiem materiālo atbalstu, veicināt jauniešu izaugsmi un jūrniecības izglītību Latvijā. Plašāka informācija par stipendiju konkursa kritērijiem būs pieejama jūnija sākumā drīz uzņēmuma mājaslapā un sociālajos tīklos.
Mājaslapa: http://www.lk.lv/lv/
Facebook lapa: https://www.facebook.com/Kugnieciba/

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us