Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs dāvina Latvijas skolām 50 000 CAD ekskursiju projektu konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.


„Tev nebūs nekādu mīlestību turēt svētāku par tēvzemes mīlestību, nekādu prieku saldāku par brīvības prieku.” /Kronvaldu Atis/

Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs dāvina Latvijas skolām 50 000 CAD ekskursiju projektu konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. 29.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” noslēguma seminārs. Sarīkojuma laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas pakalpojuma sektora nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi un darbību. Projekta vadītāji saņēma laba vēlējumus no konkursa organizētājiem, smēlās iedvesmu iepazīt Latviju no vēsturiskā skata punkta un turpināt vairot skolēnos patriotisko garu.  Konkurss ieinteresēja 177 skolas no 71 Latvijas novada. Šogad piešķirtais finansējums ir 50 000 CAD, ar kura palīdzību tiks atbalstīti 80 iesniegtie projekti un dota iespēja 3014 dalībniekiem doties ekskursijās pa Latvijas novadu vēsturiskā mantojuma apskates vietām- Ložmetējkalnu, Tīreļpurvu, Livonijas ordeņa pili Turaidā, Ž. Lipkes memoriālu, Rīgas Geto, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Salaspils memoriālu, Alsungas muzeju un citām apskates vietām. Šie vēsturiskie apskates objekti ir saistīti ar skolēnu vēstures stundās apgūto mācību vielu, kura veicina atgriezenisko saiti par Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un padziļina zināšanas.  Projekta mecenāti - Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, šīs idejas iniciators valdes loceklis Augusts Pušpurs, kurš 2015.gadā 21. novembrī aizgājis mūžībā. Viņš bija ilggadējs Monreālas latviešu sabiedriskā centra valdes loceklis un viens no tā dibinātājiem. Lielāko dzīves daļu pavadīja tālajā Kanādā, taču visu mūžu viņš nepārstāja mīlēt savu Tēvzemi un – cik vien bija viņa spēkos- darīja visu, lai dzīve šeit būtu labāka, gaišāka, pilnvērtīgāka. Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs dibināts 1983. gadā, un šobrīd tā ietvaros darbojas organizācijas un vairāk nekā 100 dalībnieki, to vada Andrejs Vītols. Pateicoties Monreālas Latviešu Sabiedriskā centra iniciatīvai, tik daudzi Latvijā kļūst bagātāki ne tikai ar zināšanām, bet arī ar apjausmu, ka arī viņi ir daļa no tautas vēstures.  Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītais ekskursiju projektu konkursa 5.- 8. klašu skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” mērķis ir attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Uzvarētājiem tiek dāvāta iespēja organizēt izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personībām saistītām vietām, izzināt Latvijas vēsturi un veidot izpratni par Latvijas vēsturi kā interesantu un nepieciešams mācību priekšmetu. Apkopotais pedagogu izvērtējums pēc sarīkojuma liecināja, ka konkursa mērķis ir sasniegts un bez šīs iniciatīvas un atbalsta nebūtu iespējams iepazīt Latvijas vēsturi klātienē. Skolotāji izvērtējot semināra norisi raksta: „Paldies Monreālas Latviešu sabiedriskā centra valdei par šādu iespēju. Būšu priecīga, ja finansējuma iespēja un tikšanās ar kolēģiem būs arī turpmāk. Brīnišķīga iespēja uzzināt par Monreālas Latviešu sabiedriskā centra, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vītolu fonda darbību. Paldies par piešķirto finansējumu ekskursijām un skolotāju darba novērtējumu! Lai spēks, izturība un vēlme palīdzēt Latvijai!”

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us