Tiek piešķirtas Pētera un Īras Bolšaitis stipendijas

No kreisās: stipendiāte Sandra Laiviņa, ziedotājs Pēteris Bolšaitis un stipendiāte Evita Feldentāle.

Svinīgā sarīkojumā 6.martā tika pasniegtas Pētera un Īras Bolšaitis stipendijas. Studenšu korporācijā „Varavīksne” stipendiju saņem Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 3.kursa studente Evita Feldentāle un RISEBA maģistra programmas projektu vadības studente Sandra Laiviņa. Abas studentes ir aktīvas korporācijas locekles, un pēc studijām vēlas palikt Latvijā.
Īras un Pētera Bolšaitis stipendijas tiek piešķirtas no 2004.gada. Pēteris Bolšaitis dzimis 1937. gadā kapteiņa Aleksandra Bolšaita un zobārstes Elzas Bolšaites (dzimusi Grīnbergs) ģimenē. Īra Kuhn-Bolšaitis. Dzimusi 1937. gadā mežziņa Jāņa Amerika un skolotājas Irmas Amerikas (dzimusi Buļnieks) ģimenē. Kopš 1993. gada Pēteris Bolšaitis darbojas Latvijā, atjauno un apsaimnieko ģimenes nekustamo īpašumu (“Lāčplēša Centru”). 1997. gadā ģimene pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Rīgā. Blakus īpašumu apsaimniekošanai P.Bolšaitis darbojas dažādās sabiedriskās bezpeļņas organizācijās, īpaši Latvijas Okupācijas Muzeja fondā kur vada finanšu komiteju, studentu korporācijā “Fraternitas Lettica”, kā arī ir dibinātājs ,,Kluso varoņu fondu‘’. Īra Kuhn- Bolšaitis darbojas studenšu korporācijā “Varavīksne”, kuras korporācijas biedres tiks atbalstītas ar Pētera un Īras Bolšaitis stipendiju.

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us