RSU piešķir Goda doktora nosaukumu Vairai Vīķei-Freibergai, Vilim Vītolam un Zaigai Alksnei-Philips

2020. gada 19. maijā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts nolēma RSU Goda doktora nosaukumu (Doctor Honoris Causa) piešķirt bijušajai Valsts prezidentei (1999–2007) Vairai Vīķei-Freibergai, Vītolu fonda padomes priekšsēdētājam, mecenātam Vilim Vītolam un Vītolu fonda stipendijas izveidotājai, pediatrei Zaigai Alksnei-Philips. Goda doktoru inaugurācija notiks RSU 70 gadu jubilejai veltītajā Senāta svinīgajā sēdē 2021. gada 24. martā.

Vaira Vīķe-Freiberga ir aicinājusi, lai Latvija kļūst starptautiski pamanāma ar savu cilvēku spožajiem prātiem un spējām. Sekojot šim aicinājumam, RSU pirms piecpadsmit gadiem izvēlējās attīstības ceļu, kas vērsts uz Rietumeiropu un tās vērtībām. RSU sāka daudz plašāk piedāvāt savu izglītību starptautiskā mērogā, šodien esot jau ārvalstu studentu līderei Baltijas valstīs.

V. Vīķe-Freiberga ir teikusi: jebkura izglītība, kas iegūta, lai cik specializēta tā būtu, sniedz cilvēkam arī vispārējas mākas pašdisciplīnā, mērķtiecībā, gribasspēkā, darba spējās. Tās ir īpašības, kas raksturo autonomu personu, kura spēj uzņemties atbildību un patstāvīgi pieņemt lēmumus. Šo pieeju izglītībai – sagatavot atbildīgas un daudzpusīgas personības – vienmēr ir īstenojusi arī RSU.

Plaša sadarbība bijušajai Valsts prezidentei ir izveidojusies ar RSU Eiropas studiju fakultāti – ar dekānu prof. Andri Sprūdu un docētāju Mārtiņu Dauguli, kā arī citiem šīs fakultātes docētājiem. Piemēram, V. Vīķe-Freiberga ir Eiropas Ārlietu padomē (European Council of Foreign Relations) un atbalsta European Foreign Policy Scorecard veidošanu. Izdevuma tapšanā vairāku gadu garumā ir piedalījušies daudzi RSU Eiropas studiju fakultātes docētāji un studenti. V. Vīķe-Freiberga veicinājusi arī RSU Eiropas studiju fakultātes docētāju un studentu pieredzes apmaiņu dažādās starptautiski nozīmīgās konferencēs un forumos. Turklāt eksprezidente ir dibinājusi savā vārdā nosauktu stipendiju Vītolu fondā, ik gadu atbalstot trīs studentus. Šogad stipendiātu vidū ir RSU Eiropas studiju fakultātes programmas Politika un politiskā komunikācija studente Evija Blumberga. 

Bijušajai Valsts prezidentei (1999–2007) Vairai Vīķei-Freibergai RSU Goda doktora nosaukums piešķirts par ilggadēju atbalstu Latvijas izglītībai un zinātnei starptautiskā mērogā, kā arī par atbalstu RSU sociālo zinātņu docētāju un studējošo profesionālajā izaugsmē, to skaitā sekmējot starptautiski nozīmīgu pētniecību par reģionālajām un starpvalstu attiecībām.

2002. gada 4. aprīlī tika dibināts Vītolu fonds. Tā mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Vītolu ģimenes iniciatīva par atbalsta fondu radīja atsauksmi daudzu citu cilvēku sirdīs, kas piebiedrojās un uzticēja savas stipendijas administrēt Vītolu fondam. 

Pašlaik Vītolu fonda ideju atbalsta vairāk nekā 200 ziedotāju. Pateicoties fonda atbalstam, ik gadu stipendijas saņem un studijas RSU 1. kursā sāk aptuveni 40 jauniešu, bet kopumā fonda stipendijas katru gadu saņem ap 150 RSU studentu. Jaunieši stipendiju saņem līdz pat augstskolas absolvēšanai, piemēram, sešus gadus. Fonds nodrošina īpašas stipendijas arī rezidentūrā studējošajiem. 18 gadu laikā fonds izskolojis gandrīz 500 RSU studentu, izmaksājot stipendijās vairāk nekā pusmiljonu eiro.

Mecenātam Vilim Vītolam RSU Goda doktora nosaukums piešķirts par ilggadēju un nesavtīgu devumu RSU studējošo profesionālajā izaugsmē un attīstībā.

1987. gadā latviešu izcelsmes pediatre no ASV Zaiga Alksne-Philips Latvijā viesojās pirmo reizi. Kopš tās reizes viņa nesavtīgi organizējusi palīdzību Latvijas bērniem un medicīnas iestādēm, stāstījusi ārstiem par savu bērnu ārstēšanas pieredzi un konsultējusi mazos pacientus. RSU Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras darbiniekiem ilgstoši ir sirsnīgas un profesionālas attiecības ar ārsti Zaigu Alksni-Philips.

Katedras darbinieki tiekas ar viņu katru gadu, apmainoties ar informāciju pediatrijā un apspriežot bērnu veselības aprūpes jautājumus, un ir saņēmusi dāvinājumā grāmatas un žurnālus. Īpaši augsti vērtējams ir Zaigas Alksnes-Philips ieguldījums pediatru apmācībā gan ASV, gan Latvijā. 2010. gadā Zaiga Alksne-Phillips Vītolu fondā dibināja savā vārdā nosauktu stipendiju, lai atbalstītu pediatrus. Izskolotas divas studentes – Indra Stiureniece (RSU, pediatrija) un Simona Paule (RSU, medicīna). Abas jaunās ārstes guvušas plašu starptautisku atzinību. Pašlaik stipendiju saņem Mareks Marčuks (RSU, medicīna).

Zaigai Alksnei-Philips RSU Goda doktora nosaukums piešķirts par ilggadēju un nesavtīgu devumu RSU studējošo profesionālajā izaugsmē un attīstībā, vairāku gadu garumā atbalstot izglītību, starptautisko pieredzes apmaiņu un pētniecību pediatrijā.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us