Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga 15 gadu sadarbība ar Vītolu fondu

Vītolu fonda ziedotāji ir īpaši viedi cilvēki, jo viņi prot ieskatīties nākotnē un ir laimīgi, ja spēj dot un piepildīt Latvijas jauniešu sapņus. Un ikreiz, kad kādam no fonda lielās saimes ir laimīgs notikums – mēs priecājamies līdzi!

Tā šogad savu mīlestības apliecinājumu visā Latvijā ziņoja Freibergu pāris – Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs atzīmēja 60 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam ģimenes draugi no Austrālijas Anita un Greims Andersoni ziedoja Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai, kas būs atbalsts izcilībai – īpaši talantīgiem studentiem Latvijā. Esam pagodināti, ka ziedotāju dibinātās stipendijas ir viesušas vēlmi atbalstīt fonda ideju arī citiem, jo Andersonu ģimene ik gadu veic ziedojumu Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendiju fondā.

Vairas Vīķes-Freibergas sadarbība ar Vītolu fondu aizsākās 2005. gadā, kad, godinot prezidenti par viņas sasniegumiem zinātnē un valsts darbā, Korp! Spīdola Kanādas kopa ierosināja dibināt prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas mūža stipendiju. Lai savāktu kapitālu stipendijai, Korp! Spīdola ar Kanādas Latviešu centra palīdzību 2005. gada 4. jūnijā rīkoja līdzekļu vākšanas vakariņas "Latvieši jaunā pasaulē", un sarīkojuma galvenā viešņa bija Vaira Vīķe-Freiberga. Mūža stipendijas neaizskaramajam kapitālam par godu Vairai Vīķei-Freibergai, Kanādas un ASV latvieši toreiz saziedoja 65 000 Kanādas dolāru. Stipendija ir paredzēta pedagoģijas, baltu filoloģijas vai latviešu literatūras studentiem, un kopš 2005.gada Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, ASV un Kanādas latviešu devuma stipendiju ir saņēmušas jau trīspadsmit studentes, vairākas jaunietes ir arī aktīvas Korp!Spīdola biedres Latvijā.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija ir atbalsts arī bāreņiem. Kopš 2006. gada izskoloti 11 jaunieši. Ziedotājas apjomīgais darbs un veikums Latvijā ir nenovērtējams, jo izglītībai un labdarībai Vairas Vīķes-Freibergas dzīvē allaž ir bijusi liela loma - tai atvēlējusi Gētes universitātes Valtera Halšteina (Walter Hallstein) balvu un Batlinera (Batliner) institūta Mazo valstu balvu, daļu no pensijas, dažādu projektu ienākumus un aicinājusi jubilejās ziedu un dāvanu vietā ziedot stipendijām.

Šogad sadarbībā ar "Grenardi" Vairai Vīķei-Freibergai izveidoja īpašu rotu kolekciju par godu Latvijas 101. dzimšanas dienai. No katra kolekcijas „Rotājies, Latvija!” pirkuma 10 EUR tika ziedoti Vairas Vīķes-Freibergas vārdā nosauktajā un Vītolu fonda administrētajā stipendiju programmā spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studijām Latvijas augstskolās. Kopā tika saziedots 4890 EUR.

Īpašs notikums šajā gadā bija Rīgas Stradiņa universitātes paziņojums par "Goda doktora" titula piešķiršanu Vairai Vīķei-Freibergai, Zaigai Alksnei-Phillips un Vītolu fonda dibinātājam Vilim Vītolam. Freibergas kundze izveidojusi ciešu sadarbību ar RSU Eiropas studiju fakultāti, ir Eiropas Ārlietu padomē un stipendijas veidā atbalsta fakultātes studējošos.

Mērķtiecība, zinātkāre, uzņēmība – šie vārdi raksturo Vairas Vīķes-Freibergas izskolotos. Edgars Kļaviņš (stipendiāts no 2011. līdz 2015. gadam) izstudēja sporta skolotāja profesiju un šobrīd vada Latvijas Neredzīgo sporta savienību. Edgars fondam raksta: "Es sevi varu saukt par laimīgu cilvēku – daru darbu, kas man ļoti patīk un jau kopš bērnības tāds bija mans sapnis. Esmu ļoti pateicīgs par atbalstu studiju gados, kas tieši tajā brīdī bija būtisks. Augsti novērtēju tikšanos ar Vairas Vīķes-Freibergas kundzi, kas bija manas dzīves lielākais pagodinājums." Savukārt stipendiāte Inga Šļakota (2010-2012) pabeidza baltu filoloģijas studijas un šobrīd ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas Juglas vidusskolā un ir programmas "Iespējamā misija" kuratore. Pēteris Kloks (2011-2015), absolvējot Rīgas Ekonomikas augstskolu, uzsāka darbu Latvijas Bankā kā ekonomists. Zane Lūse (2005-2009) ieguva bakalaura grādu baltu filoloģijā un šobrīd strādā LNMM, Mākslas muzejs Rīgas biržā par krājuma darba vadītāju.

Un šie ir tikai daži no visiem izskolotajiem, kuri ir izcili savas nozares speciālisti. Arī šogad Vaira Vīķe-Freiberga turpinās atbalstīt četrus jauniešus ceļā uz izglītību un izcilību. "Es ticu nākotnes Latvijai. Es ticu Latvijas tautai. Tieši tu esi vajadzīgs Latvijai. Tieši uz tevi Latvija gaida," šie Vairas Vīķes- Freibergas teiktie vārdi arī šodien spēj uzrunāt un stiprināt ikvienu, kurš kalpošanu savai Tēvzemei uzskata par sūtību un svētu pienākumu.

Paldies Vairai Vīķes-Freibergas kundzei un Imantam Freiberga kungam par sadarbību 15 gadu laikā!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums