Vītolu fondā viesojās Kārļa Cīruļa testamenta izpildītājs Marcis Voldiņš.


Marcis Voldiņš

31. maijā Vītolu fondā viesojās Kārļa Cīruļa testamenta izpildītājs Marcis Voldiņš. Pateicoties izpildītāja Marča Voldiņa uzņēmībai un labajai gribai, ir noslēdzies vairākus gadus ilgušais darbs, lai tiktu piepildīta Kārļa Cīruļa griba - atbalstīt jauniešus, Latvijas nākotni, izglītības iegūšanā. Vītolu fonds aprīlī saņēma ziedojumu - 99.000$, kas papildinās Kārļa Cīruļa neaizskaramo stipendiju fondu. Tiks dibināta piemiņas stipendija viņa mūža mīlestībai Irēnei Cīrulei, un, pateicoties tai, izglītību iegūs kāds topošais zobārsts. Paldies Marcim Voldiņam par sadarbību!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us