Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojās pie Zviedrijā dzīvojošiem ziedotājiem


Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, Kokneses fonda valdes priekšēdētāja Valda Auziņa ar Zviedrijas latviešiem.

15.martā Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojās pie Zviedrijā dzīvojošiem ziedotājiem. Paldies Sarmītei Andersonei - Šveicei par uzaicinājumu! Paldies Latvijas Republikas vēstniecībai Zviedrijas Karalistē un vēstniekam Gintam Jegermanim par silto uzņemšanu! Paldies Zviedrijas pensionāru apvienības vadītājai Diānai Krūmiņai!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us