Vītolu fonds svin 14 gadu jubileju!

Sveicam sevi un visus Vītolu fonda ziedotājus, stipendiātus un draugus dzimšanas dienā!
Esam izauguši līdz 14 gadu vecumam! Skaitlis četrpadsmit norāda uz pirmatklājēja garu, stipru gribu, inovatīvu domāšanu, apņēmību un bezbailību. Esam un būsim stipri garā un apņēmīgi turpināsim īstenot Vītolu fonda mērķi – stipendiju veidā palīdzēt centīgiem, spējīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Contact us