Mūsu ziedotāji - "Saules aptieka" īpašnieki, AS "Citadele" banka, Plūmju ģimene - palielina stipendiju skaitu!

Priecīgas ziņas Vītolu fondā šajā nedēļā! Tiek palielināts stipendiju skaits trīs ziedotāju stipendijām - "Saules aptieka", A/S "Citadele banka" un Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles attīstībai stipendijām.

„Saules aptieka” īpašnieki palielina stipendiju skaitu!

 
No kreisās: Guntis, Vija un Artūrs Belēviči.

2014. gada jūlijā īpašnieki Guntis, Vija un Artūrs Belēviči dibināja piecas uzņēmuma Saules aptieka stipendijas farmācijas nozarē studējošiem. 2015./2016.mācību gadā Saules aptieka sniedza atbalstu 6 jauniešiem, bet ar 2016.gada 1.septembri stipendiju skaits palielināsies, atbalstot jau 7 studentus mācību gaitās.  SIA Saules aptieka sniedz farmaceitisko aprūpi visaugstākajā līmenī. Tās moto ir: “Ja zāles ir nopērkamas kādā no Eiropas valstīm, tad tām ir jābūt pieejamām arī pacientam šeit, Latvijā.” Tādēļ šajā aptiekā iespējams iegādāties zāles, kas nav pieejamas citur valstī. Ziedotāji tiekas ar saviem stipendiātiem, iepazīstina ar darbu uzņēmumā, piedāvā prakses vietas un darba vietas vasarā.
Sirsnīgs paldies Guntim, Vijai un Artūram Belēvičiem un Saules aptiekas kolektīvam par sadarbību!

Stipendijas palielinājums Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai!

 
No kreisās: Māris Plūme, Sarmīte Plūme un Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

25. aprīlī Vītolu fondā viesojās Māris Plūme un Sarmīte Plūme.  Tikšanās laikā ziedotāji paziņoja, ka palielina stipendiju skaitu, turpmāk atbalstot divus Aizkraukles novada studējošos jauniešus. Ar šīs stipendijas palīdzību izskoloti jau 5 jaunieši. 2016.gada 1.septembrī to saņems vēl viens Aizkraukles novada vidusskolas absolvents.
Stipendija ir dibināta ilggadējā Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Viļņa Plūmes (1944–2010) piemiņai. “Izglītību tētis uzskatīja par dzīves lielāko vērtību, atbalstīja un mudināja pēc tās tiekties gan savā ģimenē, gan novadā. Visu tu reiz vari pazaudēt – naudu, mantu, slavu, tikai izglītību tev neviens neatņems, tā viņš mēdza teikt mums,” atceras Viļņa Plūmes bērni.
Paldies Plūmju ģimenei!

A/S „Citadele banka” palielina stipendiju skaitu!

No kreisās: stipendiātes Viktorija Verhovceva, Elīna Ģērmane, AS "Citadele banka" valdes priekšēdētājs Guntis Beļavskis, mecenāts Vilis Vītols un stipendiāts Oskars Niks Mālnieks.

Lai atbalstītu spējīgus, zinātkārus un talantīgus jauniešus ar invaliditāti, banka Citadele 2015.gadā piešķīra stipendijas trīs studentiem. Aprīlī A/S „Citadele banka” vadība nolemj stipendiju skaitu palielināt par vienu stipendiju.
Kopš 2012. gada bankas „Citadele” ir uzstādījusi par savu mērķis paplašināt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un veicināt viņu iesaisti sabiedrībā. Šī mērķa sasniegšanai Citadele regulāri rosina savas iniciatīvas, kā arī atbalsta citu organizāciju aktivitātes. No 2015./2016. mācību gada banka Citadele sadarbībā ar nodibinājumu „Vītolu fonds” uzsāk stipendiju programmu augstākās izglītības iegūšanai jauniešiem ar invaliditāti.
Liels paldies A/S "Citadele banka"!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B

Raksti mums