Arhīvs - Aprīlis 2009

AKTUALITĀTES APRĪLIS

INFORMĀCIJA 2009./2010.m.g. KANDIDĀTIEM!

30.04.2009. ir noslēgusies pieteikšanās 2009./2010.m.g. stipendijām. Kopā ir saņemti 515 pieteikumi.

Grafiks, saskaņā ar kuru notiks kandidātu pieteikumu izvērtēšana:

  • 21.maijs - padomes sēde, kurā tiks apstiprināts kandidātu saraksts.
  • 3.jūnijs - padomes sēde, kurā notiks kandidātu pieteikumu izskatīšana, kā arī būs zināmi tie kandidāti, kuri saņems atteikumus.
  • 5.jūnijs - pa pastu tiks izsūtītas atteikuma vēstules.
  • 19.06. - 24.07. pa pastu tiks sūtīti uzaicinājumi uz intervijām
  • 29.06. - 31.07. - intervijas un rezultātu paziņošana.

Visi kandidāti, kas līdz 1.08.2009. nebūs saņēmuši nedz uzaicinājumu uz interviju, nedz atteikuma vēstuli, paliek kandidātu sarakstā visu 2009./2010. mācību gadu. Paziņojums par to tiks nosūtīts kandidātam uz norādīto e-pastu. Stipendiju piešķiršana notiek visa mācību gada garumā. Visiem kandidātu sarakstā palikušajiem kandidātiem līdz 30.septembrim fondā jāiesniedz:

  1. vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksts;
  2. izziņa no augstskolas, kurā kandidāts ir iestājies.

Jaunums:

 

  • Latviešu Preses biedrības stipendija
  • Gunāra Meierovica piemiņas stipendija

Vakardiena ir vēsture. Rītdiena - noslēpums. Šodiena - tā ir dāvana. Ik rītu, kad pamostamies, mums katram tiek dāvāts 86 400 sekunžu, ko sniedz ikviena jauna diena mūsu dzīvei. Katru rītu šis konts tiek no jauna piepildīts. Taču tas, ko šai dienā nepiedzīvojam, neizdarām, nepaspējam, ir zudis, nogrimis nebūtībā - šī diena ir pagājusi.

Vītolu fonda ziedotāji un atbalstītāji var lepoties, ka neviens mirklis no viņiem atvēlētā laika nav zudis, tas kļuvis par stabilu ieguldījumu visdrošākajā - Nākotnes kontā - un visstabilākajā valūtā - labās gribas valūtā.

Vispirms bija labā griba - ne tikai vārdos, bet arī darbos paust mīlestību cilvēkiem. Nav dienas, kad mēs nesaskartos ar labā vārdu. Diena sākas ar laba rīta un beidzas ar labas nakts vēlējumiem. Mums tiek vēlēts labs ceļavējš. Cilvēki runā par labiem draugiem, labiem vecākiem, skolotājiem, kolēģiem. Ir labi darbi, vārdi, labas rakstura iezīmes. Labais vieno un apgaro, labais saista cilvēkus pie bērna, pie vecākiem, dzimtenes, kultūras, darba, cilvēces. Lai labā griba varētu materializēties, Vītolu fonda ziedotāji, tās vadīti, septiņu gadu laikā neaizskaramajā kapitālā ieguldījuši Ls 2 055 782. Vītolu ģimene ir pateicīga visiem, kas uzticējušies fondam un kļuvuši par sadarbības partneriem, draugiem un atbalstītājiem, jo šogad Vītolu fonds gadskārtējo dzimšanas dienu sagaida, būdams dubultmiljonārs. Ir saņemta dāvana, kuras vērtība mērāma ne tikai naudas izteiksmē - tas ir ieguldījums nākotnei.

02.04. Vītolu fonda preses konference, kurā tiek godināta Biruta Heistere un visi tie ziedotāji, kuri Vītolu ģimenes miljonam, neaizskaramajā kapitālā pievienojuši otru miljonu.

2002. gadā Vītolu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli ziedoja 1 miljonu latu neaizskaramajā kapitālā. Stipendijas tiek maksātas tikai no procentos nopelnītās naudas. Fonds spēja sniegt atbalstu izglītības iegūšanā 75 studentiem. Jau pirmajā darbības gadā, saņemot vairāk kā 300 iesniegumu, bija skaidrs, ka visiem studēt gribētājiem palīdzēt neizdosies. Sekoja uzaicinājums lūgt citus ziedotājus dibināt savas stipendijas un uzticēt tās administrēt Vītolu fondam. Lai fonds strādātu ilgtermiņā, paralēli ikgadējiem ziedojumiem, vairāki ziedotāji, sekojot Vītolu ģimenes paraugam un dibinot stipendijas, izvēlējās tos ieguldīt neaizskaramajā kapitālā.

2008. gada 31. decembrī šajā kapitālā bija Ls 1993 782 - pavisam nedaudz pietrūka līdz 2 miljoniem latu. 

Pirmdien, 9. martā fondā viesojās ziedotāja Biruta Heisteres kundze, kura jau 2005. gadā sava vīra Daumanta piemiņai dibināja Latvijā divas stipendijas, tās novēlēdama jauniešiem no Dobeles rajona Bukaišu un Elejas pagastiem. Pagājušā gadā Biruta ziedoja jau trim stipendijām. 27. martā Birutai ir dzimšanas diena, šoreiz viņa sev izvēlējas netradicionālu dāvanu - ieguldīt līdzekļus neaizskaramajā kapitālā Daumanta un Birutas Heisteru mūža stipendijām. Tajā brīdī, kad tika parakstīts līgums, Biruta vēl nezināja, ka ir ziedotāja, kuras ieguldījums neaizskaramo kapitālu palielināja līdz diviem miljoniem latu. Tajā brīdī blakus Birutai domās bija visi labās gribas ļaudis, kas septiņu gadu laikā šo gandarījuma mirkli Vītolu fondam sagādāja.

Pirmais ziedotājs neaizskaramajā kapitālā 2002. gada nogalē bija Brunis Rubess ar ģimeni. Viņš aicināja bērēs ziedu vietā ieguldīt līdzekļus In Memoriam Biruta Rubess stipendijai.

2004. gadā ziedotājiem piepulcējas Ērikas Rītiņas devums, arī Alfreds un Sarmīte S. Gravas dibina savu ģimenes stipendiju, kā arī vecāku Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas stipendiju un Emmas A. Kampes piemiņas stipendiju. Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) stipendiju izveido viņu bērni Andrejs Kēse, Osvalds Uldis Kēse, Irene Sadde un Vija Peirson, Ārkārtējā Palīdzība Latvijas Zemessardzei fonds dibina Jaunsardzes fonda stipendiju.

2005. gads palielina neaizskaramo kapitālu ar Vairas Vīķes - Freibergas, Korp! Spīdolas, Kanādas un ASV latviešu devumu, Kārļa Cīruļa, Oskara un Irenes Dumpju, Annas Cerbules ieguldījumu.

2006. gadā Jāņa Arvīda Bungs un Metas Bungs piemiņas stipendiju dibina meita Dzintra Bungs, Rasma A.Dinberga rada Kornēlija Dinberga piemiņas stipendiju.

2007. gadā, aizejot sievai mūžībā, Evarists Bērziņš izveido Evarista un Mārītes Bērziņu stipendiju, ziedo ''Daugavas vanagu" Toronto nodaļa, Jānis Strautnieks, sievas piemiņai, dibina In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendiju, savu ieguldījumu sniedz Paulis un Ariadne Dzintari, kā arī Latvijas Agronomu biedrības ārzemju nodaļa (LAB-AN).

2008. gadā testamenta izpildītāji Māris Bībelnieks un Andrew Saulītis dibina Viktorijas Mickānes piemiņas stipendiju, Edīte Āpše izveido Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendiju, top Leopolda Sīpoliņa stipendija. Zane Stait-Gardner dibina Jura Melbārža piemiņas stipendiju, Biruta Heistere - Daumanta un Birutas Heisteru stipendiju.

Neaizskaramajā kapitālā ir noguldīti pirmie divi miljoni. Labā ziņa ziedotājiem ir tā, ka ne santīms no ziedotās naudas ekonomiskās krīzes laikā nav ticis pazaudēts, jo fonds sadarbojas ar vairākām lielākām bankām un visi ziedojumi tiek konservatīvi ieguldīti ilgtermiņa depozītos uz pieciem gadiem. Pirms akciju tirgus lejupslīdes, fonda nelielais akciju portfelis tika laicīgi pārdots.

03.04. Vītolu fonda prezentācija Ekonomikas olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākumā, kuru organizē mūsu sadarbības partneris SIA " Latvija Statoil".

04.04. Fonda dzimšanas diena.

Fonda dibinātāji, ziedotāji, sadarbības partneri un draugi!

Kas gan var būt brīnišķīgāks par pilnvērtīgi nodzīvotu mūžu? Kas var sniegt vairāk prieka un gandarījuma par aizvadītu dienu, gadu, ja ne krietni padarīts darbs, īpaši, ja tas ir ieguldījums nākotnei?

Vismīļākie sveicieni mūsu kopējā dzimšanas dienā!

04.04. Mareks Indriksons ziedo puķu naudu fondam dzimšanas dienā.


Mareks Indriksons

06.04. Ziedotāja Inese Auziņa Smita tiekas ar savu stipendiāti Alisi Ostrouhovu.


Ziedotāja Inese Auziņa-Smita ar stipendiāti Alisi Ostrouhovu

07.04. Ziedotājas Rasmas Cipules mērķziedojums Artūra Cipuļa piemiņas stipendijai.


Artūrs Cipulis

12.04. Lieldienas.

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,

No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,

Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās?

Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

Un pašiem mīlestību paust.

Domājot, kā apsveikt svētkos, pārlasīju mūsu stipendiātu vēstules un sapratu, ka nav jāmeklē vardi, tie jau ir uzrakstīti mums priekša, atliek tikai izlasīt un saprast cik laimīgi mēs esam, jo varam palīdzēt. Pateicoties Jūsu atsaucībai un atbalstam, 2009./2010. mācību gadā kopīgi palīdzam studēt 574 gudriem, talantīgiem jauniešiem. Neaizskaramajā kapitālā noguldīti vairāk kā 2 miljoni latu.

''Es varētu sevi salīdzināt ar ziediņu, kura augšanai ir nepieciešama ne tikai zeme un ūdens, bet arī saules gaisma un mīlestība. Un lūk... viens no vissiltākajiem saules stariņiem uz šīs pasaules esat tieši Jūs! Jo tieši Jūsu sniegtā palīdzība ļāva man pilnveidoties un sasniegt savus mērķus, piepildīt vēlmes. /''Daugavas vanagu" Notingemas nodaļas stipendiāte Jolanta Lempa/

Paldies par mīlestību, labestību!

14. 04. Tikšanās ar SIA ''Jurēvičs un partneri" valdes priekšsēdētāju Māri Jurēviču un Elitu Jurēviču.

14.04. Vēstule no ASV dzīvojošā Viļa Mikelsona. Viņš savā vēstulē paziņo, ka Latviešu preses biedrība ir pieņēmusi lēmumu dibināt Latviešu Preses biedrības stipendiju, novēlot to topošam žurnālistam. Stipendijai ziedots $5000.

 


Latviešu Preses biedrība

 

15.04. Māra Gaiļa mērķziedojums Ķīpsalas stipendijai.

 
Māris un Zaiga Gaiļi

17.04. Laba ziņa no korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanādas kopas. Sadarbība tiks turpināta un nākošā mācību gadā ar Koprorācijas Fraterinitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendiju Latvijā studēs 9 jaunieši.

 
Korporācijas Fraternitas Lataviensis biedri

20.04. Tikšanas ar Ingrīdu Meierovicu. Viņa izlēmusi dibināt vīra Gunāra Meierovica piemiņas stipendiju, pie notāra tiek parakstīts līgums un fondam tiek atdāvināta no vīra mantotais zemes īpašums Piltenē, Ventspils rajonā.

 
Ingrīda Meierovica

20.04. Vēstule un mērķziedojums CAD 8700 trīs gadiem no Jura Cīruļa. Viņš pagājušā gadā nodibināja sievas Baibas Ināras Cīrules piemiņas stipendiju.


Juris Cīrulis

21.04. Alda Kušķa mērķziedojums Rūjienas stipendijai. Pagājušā gadā, godinot mammu ziedotājs dibināja stipendiju, kas novēlēta Rūjienas vidusskolas jauniešiem. Sadarbība tiks turpināta.


Aldis Kušķis

22.04. Tikšanās ar LAIKA redaktori Daci Rudzīti un Ligitu Kovtunu.

Šogad preses izdevums ''Laiks" svin savu 60 gadu jubileju. Apsveicēju vidū - arī Vītolu fonds.

Jau vairākus gadus izdevums ''Laiks" savās slejās regulāri publicējis rakstus gan par Vītolu fonda darbību, gan par ziedotāju dāsnumu un vēlmi palīdzēt Latvijas jauniešiem, gan stipendiātu pateicības vārdus cilvēkiem, kuri palīdz piepildīt sapņus un cerības iegūt augstāko izglītību. Pateicoties šīm publikācijām, ceļu uz fondu atrada ziedotāji Evarists Bērziņš, Jānis Strautnieks, Oskars Dumpe, Kārlis Cīrulis, Edgars Ž. Elferts un daudzi citi. Ne viena vien jauna stipendija radusies pēc kādas no publikācijām izlasīšanas, jo reti kuru spēj atstāt vienaldzīgu fonda ziedotāju patiesais dāsnums un sirdsgudrība, ieguldot savus materiālos līdzekļus visdrošākajā un neaizskaramākajā kontā - Latvijas nākotnē.

Vītolu fonda padome nolēmusi pasniegt LAIKAM visai netradicionālu dāvanu - tā ir fonda izveidotā stipendija, kura tiks nosaukta jubilāra - preses izdevuma ''Laiks" vārdā. Tas nozīmē, ka arī šī stipendija, gluži tāpat kā 574 citas stipendijas, sniegs iespēju kādam topošam žurnālistam/ei realizēt savu sapni - studēt.

Kad pēc gada atkal būs jauns pavasaris, palu ūdeņus uz jūru nesīs upes, cīruļi dāvās pirmo dziesmu, viss ziedēs un izdevumam ''Laiks" atkal būs dzimšanas diena, sveicēju vidū būs arī kāds laimīgs cilvēkbērns, kuram tūlīt, tūlīt beigsies pirmais veiksmīgais studiju gads augstskolā, bet sirds joprojām būs pateicības pilna par uzticēšanos un saņemto dāvanu - LAIKU.

Vītolu fonda dāvana ''Laikam" ir laiks - pilnvērtīgi pavadīts, zināšanām un nākotnes cerībām piepildīts.

 


No kreisās: Ligita Kovtuna, Dace Rudzīte, Marta Vītola, Vilis Vītols, Vita Diķe

 

24.04. Ināras Visockas un Annas Gobzemes mērķziedojums Briseles latviešu stipendijai.

ZIEDOJUMI APRĪLĪ

Stipendijas nosaukums

Ziedojums latos

ERGO

1680

DV Vašingtonas apvienība/Jaunsardzes fonda stipendijai/

1566

Māris Gailis

1000

Aldis Kušķis / Rūjienas stipendijai/

900

Ināra Visocka / Briseles latviešu stipendijai/

350

Anna Gobzeme / Briseles latviešu stipendijai/

175

Rasma Cipule / A. Cipuļa piemiņas stipendijai/

220

Inese Auziņa Smita

200

Vaira Vīķe - Freiberga

83

Draugu stipendijai

 

Baltic Business Solutions 

100

Mareks Indriksons /fonda dzimšanas dienā puķu vietā/

15

KOPĀ:

6289

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies ziedotājiem!

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us