AUGUSTS - 2009

''Šī ir Vītolu fonda vēstule Jums - rakstīta ar margrietiņām jāņuzāļu pļavās, ar sarmotiem koku zariem, ar vizbuļu mēļi zilajām acīm, ar zelta kļavlapu plaukstām, kurās ierakstītas likteņlīnijas - mūsu tautai kopīgi ejamie ceļi.

 Šī vēstule ne tik daudz ar acīm kā ar sirdi lasāma, bet Jūs jau to protat, jo esat mazliet kā putni - ar domām uz zemes, bet ar sirdi - debesīs."

(No Vītolu fonda 2008. gada pārskata)

2009./2010. mācību gadā fonda mērķim - stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt kādā Latvijas augstskolā ­- pievienojušies 130 ziedotāji. Stipendijas dibinājuši latvieši no dažādām pasaules valstīm: Latvijas, Anglijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Venecuēlas, Vācijas, Zviedrijas. Nākošajā mācību gadā spēsim palīdzēt 581 jaunietim uzsākt vai turpināt studijas. Stipendijas lielumu nosaka katrs ziedotājs, tā ir no Ls 1000 līdz Ls 2000 gadā. Mācību gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk kā Ls 700 000. Ziedotāji stipendijas dibinājuši svētku reizē, piemēram, Valijas Otlans 95 gadu jubilejas, Ulda Gravas jubilejas stipendiju, sāpju brīdī tapušas Paula Jēkaba Anstrata, Rasmas Balodes, Jāņa Paspārņa, Astrīdas Ilzes Lēvenšteinas, Valda Muižnieka, Artūra Cipuļa, Hermīnes Almas Rītiņas, Zirģeļu ģimenes, Zelmas Brezinskis, Ilmāra Lazovska, Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters, Gaidas Rīsbergs, Andreja Zvejnieka, Kapteiņa, Profesora A.Šmidta, Līgas Korsts Streipas un Laimona Streipa, Viļņa Viktora Šveics, Aivara Andresona, Jura Grigora, Alfreda un Almas Apses, Kārļa Irbīša, Elfrīdas un Jāņa Rutku, Arnolda un Helēnas Sildegu, Emīla Gaiļa, Maijas un Nikolaja Bisenieku, Vilmas Silarājas, Jura Melbārža, Mirdzas un Zelmas Lūsis, Viktorijas Mickānes, Miķeļa un Ievas Gravu, Emmas A.Kampes, Ērikas Rītiņas, Kornēlija Dinberga, Mārītes Bērziņas, Dagnijas Strautnieks, Laimoņa Jansona, Daumanta Heistera, Birutas Rubess, Osvalda un Ilgas Kēses, Jāņa  Arvīda un Metas Kalniņas Bungu, Jāņa Cerbuļa, Edvīna Kalniņa, Paulīnes un Maijas Ziedaines, Jura Gravas, ārstes Hermīnes Mednes, ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu, Jēkaba un Elzas Otlans, Lūcijas un Ernesta Rozes, Matīsa Kļaviņa, Baibas Ināras Cīrules, Ivara Lietuvieša, Rūtas Cālītes, mācītāja Arveda Celma, Tania S. Sweet, Dainas Eiches piemiņas stipendijas, slēdzot savu organizāciju darbību stipendiju dibinājušas Elizabetes - Nuarkas latviešu ev. lut. draudze, Globālā  Latviešu Preses  biedrība.

Septiņu gadu laikā stipendijās izmaksāts Ls 2 151 027, ko saņēmuši 1227 studenti. Neaizskaramajā kapitālā noguldīti Ls 2 218 317. 2006. gadā Vītolu fonds saņēma NVO Institūta prēmiju kā ''Labākā nevalstiskā organizācija", 2009. gada augustā fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli par atbalstu izglītībā apbalvoti ar Cicerona goda nosaukumu.

Tuvojoties brīdim, kad, jaunajam skolas gadam sākoties, tiks vērtas augstskolu durvis, katram - gan stipendiātiem, gan viņu atbalstītājiem - ir sajūta, ka viņi atrodas jauna ceļa sākumā. Šim ceļam ir jābūt veiksmīgam, jo, to aizsākot, tika pateikts vārds ''lūdzu", vissvarīgākais vārds sarunā ar Dievu, un šo vārdu teikuši cilvēki, kuri ir laimīgi, savas Tēvzemes nākotnei kalpojot. Bet stipendiātu gan vārdos, gan domās izteiktās pateicības plūst pāri pasaulei un cilvēku nospraustajām robežām, starojot saules staru spēkā un siltumā.

Jaunumi:

  • Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendija
  • Rasmas Balodes piemiņas stipendija
  • Jāņa Paspārņa piemiņas stipendija
  • Andra un Daces Dārziņu stipendija
  • Māra Gaiļa stipendija
  • Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendija

04.08. Velga Feizaks no Kanādas dibina Rasmas Balodes piemiņas stipendiju Latvijā.

05.08. Cicerona balvas pasniegšana Zinātņu akadēmijā. Fonda dibinātājiem Vilim un Martai Vītoliem piešķirts Cicerona Goda nosaukums par projekta ''Likteņdārzs" un izglītības atbalstu. Balvas pasniedz publisko vēstījumu praktiķiem par veiksmīgu sabiedrības uzrunu, sociālās saliedēšanas ideju paušanu lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

Apzinoties sabiedrības saliedēšanas aktualitāti, Cicerona balvu piešķiršanas mērķis ir atzīt un veicināt mediju, politisko partiju, reklāmas un PR (sabiedrisko attiecību) aģentūru efektīvu, sabiedriski nozīmīgu komunikāciju ar dažādām auditorijām.

Cicerona balvu piešķiršanu organizē Zinātņu akadēmija, Latvijas universitāte, Latvijas Reklāmas un Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijām un Žurnālistu savienībai.


Cicerona balvas pasniegšanas ceremonijā

06.08. Mērķziedojums PBLA stipendijām.


PBLA valde

 

10.08. Mērķziedojums Anglijas latviešu izglītības fonda stipendijām.


Anglijas Latviešu izglītības fonda stipendiāti ar Andreju un Dulcie Ozoliņiem

10.08. Fondā viesojas Astrīda un Gundars Strautnieki, kuri tiekas ar savu stipendiātu Māri Čukuru. Šogad Māris ir beidzis studijas. Šā gada 20. augustā Gundars un Astrīda svinēja savu 49. kāzu jubileju, baltas rozes viņiem pasniedza izskolotais Māris. Gundars administrē arī sava drauga Ojāra Štāka stipendiju.


Gundars un Astrīda Strautnieki

11.08. Ziedotājs Pēteris Āboliņš tiekas ar savu stipendiātu.


Pēteris Āboliņš ar stipendiātu Sandiju Vasiļevski

11.08. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Heistere un Valdis Auers no Anglijas. Viņš kopā ar Gundegu Zāks dibina Jāņa Paspārņa piemiņas stipendiju.


Biruta Heistere un Valdis Auers

12.08. Fondā viesojas Velta Voitkuns no Austrālijas. Viņa ir kasiere Adelaides latviešu biedrībā. Adelaides latviešu biedrība jau ceturto gadu piešķir Benitas Vembris piemiņas stipendiju topošam mūziķim.


Velta Voitkuns ar stipendiāti Renāti Stivriņu

12.08. Fondā viesojas Andris un Dace Dārziņi no Austrālijas. Viņi ieradušies ar mērķi vairāk uzzināt par VF darbu. Pēc dienas ģimene ir pieņēmusi lēmumu dibināt Andra un Daces Dārziņu stipendiju, kas novēlēta Alūksnes novada /īpaši Apes pagasta/ jauniešiem.


Andris un Dace Dārziņi

13.08. Ļoti sirsnīga tikšanās Hrgetič ģimenei restorānā ''Ostmala" ar saviem stipendiātiem. Hrgetič ģimenei ir 6 stipendijas un tās nosauktas bērnu Kristiana, Annas, Pētera vārdā.


Hrgetič ģimene ar stipendiātiem

14.08. Fondā viesojas ziedotājs Evarists Bērziņš no ASV. Evarists šogad lasot LAIKA rakstu par šī gada jauniem kandidātiem, nolēma Evarista un Mārītes Bērziņu trim mūža stipendijām pievienot ceturto. Pirmā stipendiāte ar Bērziņu ģimenes atbalstu studijas beigusi ar izcilību. Uz jautājumu intervijās žurnālistiem Evarists saka: ''Mēs taču nedzīvojam vakuumā. Man pašam dzīvē daudz labu cilvēku ir palīdzējuši. Pienāk laiks, kad jādod pašiem. Dzīvē ir gan labi, gan slikti brīži.  Ar manu nelaiķa sievu Mārīti mēs uzskatījām, ka nav ko cīnīties pret tumsību, pašiem jāiededz kaut svecīte."


Evarists Bērziņš

17.08. Fondā viesojas Lielvārdes novada projektu vadītāja Ilze Kreišmane.


Ilze Kreišmane

17.08. Fondā viesojas Elizabetes - Nuarkas Latviešu ev. lut. draudzes pārstāvis Ilmārs Stiebris ar kundzi. Viņi ieradušies, lai piedalītos pasākumā. 28. augustā Ilmārs Stiebris ielūdza pusdienās restorānā ''Čarlstons" Elizabetes - Nuarkas Latviešu ev. lut. draudzes trīs stipendiātes. Slēdzot draudzi, tika pieņemts lēmums, dibināt stipendiju un izskolot trīs topošas latviešu valodas skolotājas.


        

17.08. Fondā ziedotāja Valda Lēvenšteina tikās ar stipendiāti, kura studijas uzsāks ar Astrīdas Ilzes Lēvenšteinas piemiņas stipendiju. Aizejot meitai mūžībā, Valda aicināja radus un draugus ziedu vietā, ziedot piemiņas stipendijai.


Valda Lēvenšteina ar stipendiāti Zani Lukstiņu

17.08. Lai pārrunātu turpmāko sadarbību, fondā viesojas Rīgas Hanzas Rotari kluba prezidents Normunds Breidaks.


Normunds Breidaks

18.08. Fondā viesojas ziedotāja Inta Briedis no Kanādas. Veltas Spāres piemiņai Inta ziedo sava brāļa Edvīna Kalniņa stipendiju fondam.


Inta Briedis

Šī gada 20. augusts ir īpaša diena, jo gadskārtējā pasākumā ''Vēstules nākotnei" viesnīcā ''Rīga" pulcējas Vītolu fonda ziedotāji - cilvēki, kuriem dāvināšanas prieks allaž ir bijis lielāks par dāvanas saņemšanas prieku.

No visām pasaules malām uz Vītolu fondu šo gadu laikā ir lidojušas neskaitāmas vēstules, kuras vieno tajās izteiktā vēlme palīdzēt talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Šogad goda viesis ir mācītājs Juris Rubenis, kas sveic  pasākuma viesus.  

20.08.

Ir brīži, kad pietrūkst vārdu, lai izteiktu cik pateicīgi esam, un tāpēc mēs ļaujam runāt mūsu sirdīm...

Uz mirkli iedomāsimies, ka mēs visi esam pasta baloži - balti un neaizsargāti, bet labo vēsti nākotnei nesoši. Kaut kur mēs plašajās debesīs palidosim viens otram garām. Bet kaut sekundes niecīgo daļu būsim blakus. Tikai niecīgu mirkli plašajā debesu zilgmē. Tāpat kā dzīvē, jo mūsu tikšanās ir tikai tāds nieka mirklis bezgalības naktī. Bet tāds mirklis kā šis liek skaidrāk palūkoties uz pasauli un cilvēkiem, jo pateicība par labestību plūst pāri Pasaules kartei un cilvēku nospraustajām robežām, starojot Saules staru spēkā un stiprumā.

Pasākuma noslēgumā varējām rakstīt vēstules. Tās bija tik dažādas un iedvesmojošas. Lūk, dažas no tām:

"Vītolu fonda gadskārtējā tikšanās ļauj domāt, ka Latvija reiz būs patiesi brīva un sirdsgaišu cilvēku pilna."

"Paldies par iespēju būt tur, kur dzīvo mani sapņi un sirds! Paldies Tev, Dievs, ka savedi mani kopā ar cilvēkiem, kuri ir līdzdalīgi un arī iedvesmotāji manā ceļā."

"Lai šajā grūtajā laikā mēs spētu smelties spēku viens no otra. Lai Latvija mūžam zeļ un plaukst!"

"Tagad, kad apkārt tik daudz negatīvisma, pozitīvas emocijas atrast ir ļoti grūti. Vītolu fonda pasākums bija kā veldze karstā vasaras dienā, kā atpūtas mirklis no ikdienas steigas. Visu klātesošo sejās varēja manīt prieku par padarīto, sasniegto. Šāda atmosfēra rada ticību par labāku rītdienu. Man personīgi tas deva jaunu darba sparu."

 

 

21. 08. Fondā viesojas ziedotājs Mareks Indriksons.


Mareks Indriksons

24.08. Fondā viesojas Karakasas Latviešu dāmu komitejas priekšniece Astrīda Briedis un ziedotāja Ileana Bolšaitis.

25.08. Fondā viesojās DV Bedfordas nodaļas priekšnieks Jānis Tauriņš. Viņš ik gadus ierodas Latvijā, lai piedalītos fonda organizētā pasākumā.


Jānis Tauriņš

25.08. Fondā viesojas ziedotāji Biruta un Dzintars Abuli.


Dzintars un Biruta Abuli

27.08. Fondā viesojas ziedotājs Oskars Dumpe no Kanādas.


Oskars Dumpe

31. 08. Vēstule un ziedojums no Ulda Streipa. Vēstulē Uldis raksta: ''Esmu nolēmis dibināt vecāku Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendiju. Šis ir par daudz svarīgs laiks mūsu zemītei, lai kādam trūktu naudas izglītībai."

Augusta mēnesis ir bijis ļoti karsts un darbīgs. Organizētas intervijas ar jauniem pretendentiem, noslēgti vairāk kā 500 līgumi ar stipendiātiem, noorganizēts pasākums, daudzas mazas tikšanas ar stipendiātiem. Ziedotāji ASV, Kanādā, Latvijā ziedojuši Valža Muižnieka piemiņas stipendijai, ELJA 50 stipendijai.   

ZIEDOJUMI AUGUSTĀ

Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/

Ziedojums*

[Ls]

Latvian Educational Foundation /£ 46 610.00 - Ls 38 266.81** /

38 243,51

PBLA /$ 45 000.00 - Ls 22 005.00**/

21 928,50

Ruvalds John /$ 8 400.00 -Ls 4 099.20**/

4 093,32

Auers Valdis un Zāks Gundega  /Jāņa  Paspārņa piemiņas stipendijai/, / £ 1 840.00 - Ls 1 521.68**/

1 495,92

AAS "ERGO Latvija"

1 470,00

Rīgas Hanzas Rotari klubs

1 400,00

Dārziņš Andris Pēteris /Andra un Daces Dārziņu stipendija/

1 400,00

Ķirse Inta

1 400,00

Rītiņš Mārtiņš

1 400,00

Otlans Viktors /$2 800.00 - Ls 1 391.60** /

1 383,20

Anstrats Kristīne /$2 800.00 - Ls1 391.60** /

1 383,20

Strautnieki Gundars un Astrīda /$ 2055.00- Ls1 015.17** /

1 000,79

Dienvidfloridas latviešu biedrība (ASV) / $2 000.00 - Ls 976.00** /

974,60

Pēteris Paulis Bolšaitis /Iras un Pētera Bolšaita stipendijām/

700,00

Ķirse  Ingrīda

540,00

Krūmiņa Solveiga /Dienvidfloridas latviešu biedrība, Jāņa Krūmiņa vārdā/, / /$ 1 000 - Ls 488.00**/

487,30

Kiršteins Ilmārs Zigurds ,/Artūra Cipuļa piemiņas stipendijai/, /CAD $ 500.00 - Ls225.00 **/

213,45

Māris Slokenbergs

175,00

Briedis Inta /Valtes Sāres piemiņai, Edvīna Kalniņa piemiņas stipendijai/

100,00

ELJA 50

 

Biedrība "ELJA 50" /€ 500.00 - Ls 351.40**/

344,00

Tērmaņi Pēteris un Ilze

100,00

Maksātājs Ilze Gulēna:

 

Anonīmie ziedotāji.

51,00

Skujiņa Velta

35,00

Andersone Anita

10,00

Blūmiņa Māra

10,00

Lieģis Imants

10,00

Zvidriņa Lauma

5,00

Valža Muižnieka piemiņas stipendijai

 

Muižnieki Lalita Rūta un Zintis /$ 21 000.00  -Ls 10 311.00** /

10 269,00

Celles Ojārs Auseklis un Mara

100,00

Petričeki Juris un Rita

100,00

Jansone Astrīda

100,00

Libere Anda

60,00

Rasma Nariņa Kariņa

50,00

Eglīte Ēriks Vismants un Pulcina Indra

50,00

Apše Vita

40,00

Gravi Uldis Ivars un Sarmīte

20,00

KOPĀ:

91 142,79

* Pēc komercbankas kursa

    

** Pēc Latvijas Bankas kursa

 

 

 

Grāmatvede:

/L.Liepa/

 

2009.09.01.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums