DECEMBRIS - 2009

"Izbriduši ikdienības tumsu, ar savu gaismu nāk Ziemassvētki, cerību, egļu un eņģeļu laiks. Ja šai naktī neaizvērsi sava nama un savas dvēseles durvis, Tavā siltajā elpā un Tavā ticībā sasildīties ienāks kāds eņģelis, balts, kluss un mīlestības apgaismots, dodot zīmi jaunai atdzimšanai. Bet pārslas kā dūnas kritīs no eņģeļu spārniem, līdz Tēvu zeme kļūs sudrabota, un klusā Ziemassvētku nakts kā dziesmā stāvēs nomodā par mums un par mūsu zemi."

Jaunumi:

  • Benitas Krēsliņas piemiņas stipendija
  • Edgara Voļska ģimenes stipendijai
  • Bruņa Rubesa piemiņas stipendija

02.12. Pasākums Krājbankā. Prezidents I. Priedītis tiekas ar Krājbankas stipendiātiem.


"Latvijas Krājbankas" vadība un Vilis Vītols ar stipendiātiem

 

 

03.12. Ziedotāja Renāte  Dubura tiekas ar savas ģimenes stipendiātiem Ingu Kurmi un Jurģi Plankāju.


No kreisās: Inga Kurme, Renāte Dubura un Jurģis Plankājs

04.12. Mērķziedojums Starptautiskā sieviešu kluba, "Raivja Aršauska veselības centra",  Līgas Korsts Streipas un Laimona Streipa stipendijām.


Rīgas Starptautiskais Sieviešu klubs

Raivis Aršauskis

Kārlis Streips

07.12. Mērķziedojums Leopolda un Kristīnes Klišānu stipendijai.


Kristīne un Leopolds Klišāni 

10.12. Padomes sēde.

 

 


Vītolu fonda padome: Ādolfs Sīlis, Valda Auziņa, Vilis Vītols jr., Marta Vītola, Laura Bulmane, Vilis Vītols

11.12. Mērķziedojums Prezidentes Vairas Vīķes Freibergas stipendijai.


Vaira Vīķe-Freiberga 

 

11.12. Ādolfa Sīļa mērķziedojums Draugu stipendijai. 

Draugu stipendijai- piecu gadu jubileja.

Ziemassvētkos mēdz iedegt svecītes, rotāt eglīti, klāt svētku galdu, saņemt dāvanas un pasniegt tās.  Taču Ziemassvētki ir arī laiks, kad tik daudzi cenšas iepriecināt ne tikai sev tuvos un mīļos, bet cenšas sagādāt prieku arī citiem- tiem, kuriem tas īpaši nepieciešams. Tas ir laiks, kad pār Latviju nolaižas eņģeļi, un viņu svēto pieskārienu jūt gan tie, kam tiek dots, gan tie, kuri atvēruši sirdi ne tikai savam, bet arī citu priekam.

Pirms pieciem gadiem šajā svētajā un baltajā laikā Vītolu fondā aizsākās jauna tradīcija- ziedojumi Draugu stipendijai. Fonda izveidotājs Vilis Vītols ir cilvēks, kas atbalsta naudas mērķtiecīgu izmantošanu, tāpēc viņa jubilejā sākās tradīcija dāvanai paredzēto naudu izmantot kā ieguldījumu stipendijā, kas dos iespēju atbalstīt kāda jaunieša vēlmi studēt. Izveidotā stipendija rada iespēju cilvēkiem, kas nespēj atvēlēt lielus naudas līdzekļus, taču vēlas ziedot arī savu artavu, radot kopīgu- Draugu stipendiju. Simtiem cilvēku ir piedalījušies tās veidošanā, stipendiju skaits  piecos gados ir palielinājies no vienas līdz septiņām. Tas  liecina, ka fonda draugu skaits ik gadus pieaug.

Viens no uzticamākajiem draugiem ir Brunis Rubess, kurš cenšas Latvijā  ieviest arī tradīciju, ka cilvēks, kas sasniedzis zināmu stāvokli sabiedrībā, ir nodrošināts, savā dzīves jubilejas svinību ielūgumā izsaka vēlmi dāvanu vietā ziedot jubilāra izvēlētam mērķim. B. Rubess kungs draugu dzimšanas dienā  dāvanu vietā ziedo Vītolu fonda stipendijām. 

Draugu stipendijai cilvēki ziedo sev svarīgos dzīves brīžos. Citam tas ir skumju brīdis, kad, atvadoties no sev tuva cilvēka, ir svarīgi apzināties, ka ieguldījums nākotnē palīdzēs sadzīvot ar zaudējuma sāpēm, citam- jubilejas reize. Piemēram, pagājušā gadā Nikolajs un Ingrīda Bulmaņi, svinot savas Zelta kāzas, aicināja draugus ziedot stipendijai. Šogad, godinot Nikolaju 80 gadu jubilejā, tradīcija tika turpināta. Edītes Āpšes, Kārļa Vasarāja, Andra Rozes, Līgas Gaides un Nikolaja un Ingrīdas Bulmaņu ziedojums pēc jubilāra lūguma tika pievienots Draugu stipendijai. Šogad Ls 100, kas citu gadu tērēti Ziemassvētku  kartiņām, lai apsveiktu radus un draugus, Ādolfs Sīlis ziedoja Draugu stipendijai.

Stipendijai  gada beigās ziedo arī uzņēmumi, ja gads bijis veiksmīgs. Īpaši jāatzīmē uzņēmuma „Dzelme un partneri"  valdes priekšsēdētāja Ilze Dzelme, kura no 2003. gada ik gadus decembrī ziedo Draugu stipendijai.

Taču reizēm ir vienkārši labs garastāvoklis, bijusi jauka diena un gribas dalīties priekā. 2008. gada 8. septembrī  tika noslēgts sadarbības līgums ar ZIEDOT.LV., lai būtu iespēja ziedot arī ar datora palīdzību (http://www.ziedot.lv/proj.php?id=419&lng=lv). Draugu stipendijai 2009. gadā saziedoti  Ls 7254.72  Kad starp ziedotājiem ieraudzījām arī mūsu bijušo stipendiātu Mečislavu Maculēviču, sapratām, ka Vītolu fonda sirds vēlējums: ''Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt citiem", ir sācis īstenoties.

Ir bezgala daudz iespēju palīdzēt kādam, ja ir patiesa vēlme to darīt. Un neatsverama ir apziņa, ka blakus ir draugs, kas tic. Tad dvēselei rodas spārni, ar kuriem var lidot, nevis tikai iet pa dzīvi. Varbūt arī tu vēlies kādam kļūt par DRAUGU?

Paldies visiem, kuri ziedojuši Draugu stipendijai!


Ādolfs Sīlis

16.12. Fondā viesojas Vilimantikas draudzes priekšnieks Viesturs Paeglis. Viņš atvedis draudzes ziedojumu Draugu stipendijai, kā arī Jura Bļodnieka ziedojumu Jāņa Degļa piemiņas stipendijai.  Viesturs ar sievu Vairu Paegli, Arnoldu un Lailu Šleseriem ziedo profesora Sigurda Gravas piemiņas stipendijai. 


Viesturs Paeglis

17.12. Tiek noslēgts līgums  ar  Apgādu SIA ATĒNA valdes priekšsēdētaju Pēteri Jankavu par ziedojumu  Benitas Krēsliņas piemiņas stipendijai, kas novēlēta Kokneses novada jaunietim/ei.

18.12. Fondā viesojas Jaunsardzes fonda kasieris Andrejs Muzikants.


Andrejs Muzikants

18.12. Fondā viesojas ziedotāja Biruta Celma.  Mērķziedojums mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai no Birutas Celmas, Viļņa un Elitas Pētersoniem.


Stipendiāte Agnese Razgaite un ziedotāja Biruta Celma

22.12.Mērķziedojums Biko-Lat stipendijām.


Biko-Lat vadība  

22.12. Mērķziedojums Talsu novada fonda stipendijai.


Talsu novada fonda priekšsēdētāja Iveta Rorbaha

23.12. Vītolu fonda darbinieku Ziemassvētku egle.

 
 

23.12. Sēru vēsts. Mūžībā aiziet Brunis Rubess.

 

''Un svinīgi snigs piemiņa.

  Un it neviens vairs nemirs

  Vien apsegsies ar puteni

  Un kļūs par Tēvu zemi...''

 

ARDIEVAS BRUNIM RUBESS

23. decembra vakarā, izskanot Ziemassvētku dziesmām un Latvijā iestājoties klusajai un svētajai naktij, saule devās modināt Kanādu, lai pavēstītu, ka Kristus piedzimšanas laiks mūžībai ir dāvājis vēl vienu - Bruņa Rubess dvēselīti.

Vītolu fondu ar Bruni Rubess saistīja daudzu gadu draudzība. Domājot pa šo dāsno cilvēku, allaž nācās minēt vārdu ''pirmais". Brunis pirmais ierosināja ziedu vietā cilvēkam svarīgos brīžos ziedot līdzekļus, lai sniegtu iespēju kādam jaunietim iegūt augstāko izglītību, un tā pirmā mūžības svece tika iedegta viņa dzīvesbiedres atcerei, radot piemiņas stipendiju IN MEMORIAM Biruta Rubess. Viņš pirmais ierosināja veidot Draugu stipendiju, lai katram, kurš grib palīdzēt studētgribošajai Latvijas nākotnei, būtu iespēja ziedot arī nelielu naudas summu, tādējādi izveidojot kopīgu stipendiju. Brunis Rubess nekad neliedza padomu un palīdzību Vītolu fondam svarīgos un atbildīgos brīžos, ik gadu bija mīļš un gaidīts viesis gadskārtējos fonda pasākumos.

 Brunis Rubess bija baņķieris, biznesa stratēģis, auto industrijas vadītājs, žurnālists, vadības padomdevējs, un visās šajās jomās viņa ieguldītais darbs vienmēr tika augstu vērtēts. Taču pirmkārt un galvenokārt viņš bija cilvēks, kurš uzskatīja: ''Dzīve patiesi ir brīnums, dāvana, skaista spēle. Viss ir iespējams - tīra, liela mīlestība, patiesi draugi, darbs, kas piepilda un dod labumu sabiedrībai, stipra piederības un dzimtenes izjūta."

Brīnumains ir arī Bruņa Rubess aiziešanas laiks - tik balts, un neticami tīrs  - zemi pārklājis sniegpārslu plīvurs. Tik baltu un siltu sniega segu Latvijas debesis dāvā vien tiem cilvēkiem, kuri to ir patiesi mīlējuši. Bet mēs, vēl šīs zemes ceļus ejošie, atvadoties no Bruņa, varam ar teikt:  ''Brīnumaina dzīve!" Bet brīnumi, kā zināms, NEKAD nebeidzas...

Ziedu vai vainagu vietā ģimene  lūdz ziedot „Bruņa Rubesa piemiņas stipendijai".

24.12. Ziemassvētki.

Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva...

25.12. No Bruņa Rubess atvadās ziedu vietā ziedojot Bruņa Rubess  piemiņas stipendijai  Agrita Krieviņa, Ilze Gulēna, Uldis Mārtiņš Klauss, Irēna Pārupe, Kārlis Andrejs Cerbulis.

31.12. GADA CILVĒKS - VILIS VĪTOLS

Vecgada vakarā Latvijas televīzija raidījumā " Mūsu 2009" stāstīja par svarīgāko aizvadītajā gadā Latvijā. Tika nosaukti Gada cilvēki. Šoreiz šo godpilno nosaukumu par nesavtīgu darbu sabiedrības labā saņēma divi - būvinženieris, uzņēmējs, latviešu sabiedriskais darbinieks Dienvidamerikā, Latvijas Republikas goda konsuls Venecuēlā, Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas jauniešu nodaļas vadītāja Sigita Skujiņa.

Kas vieno dzīvesgudro, daudz pieredzējušo Vili Vītolu un meiteni no Vidzemes mazpilsētas?

 Vilis un Marta Vītoli Latvijā atgriezās 1999. gadā, un kopš 2002. gada viņu darbs saistīts ar izglītības atbalstīšanu - tika nodibināts Vītolu fonds. No šī brīža, pateicoties fonda atbalstam, daudziem gudriem un centīgiem jauniešiem no mazturīgām ģimenēm ir bijusi iespēja pārliecināties, ka sapņi piepildās ne tikai bērnībā lasītajās pasakās, un šogad tika piešķirta jau 600. stipendija studijām kādā no Latvijas augstskolām.

Redzot Latvijas televīzijā blakus Vilim Vītolam  Sigitu Skujiņu, kura kopā ar saviem skolas biedriem savu iespēju robežās arī ir darījusi visu, lai palīdzētu tiem, kuriem šobrīd neklājas viegli, jāsecina, ka devība ir mūsu TAUTAS tikums.

Dodot nav iespējams zaudēt, jo, dāsni dodot, atveras neaptverams labestības avots, kurš nenoliedzami sniedz valgmi visiem, kas vēlas to saņemt un tālāk dot. Viļa Vītola sirdsgudrību, labestību un dāsnumu redz un prot novērtēt ne tikai Vītolu fonda stipendiāti - tā ir laba mācību stunda ikkatram, kuram nav vienaldzīga mūsu tautas  rītdiena.


Vilis Vītols un Sigita Skujiņa

" Ir dīvaina sajūta gadu mijā,

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,

Ko nākamā gada puteņi sūtīs-

Ir dīvaina sajūta tādā brīdī, Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:

Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,

Bet domas sen jau atrodas iekšā."

Laimīgu Jauno gadu!

 

Ziedotāji 
2009.gada decembrī
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
[Ls]
SIA "BIKO-LAT" 3210,00
AAS "ERGO Latvija" 1785,00
Leopoldo un Kristīne Klišāni 1400,00
Rīgas Starptautiskais Sieviešu Klubs 1400,00
Andrejs Valdis Ozoliņš / € 1620.62 - Ls1138.98**/ 1134,76
SIA "NP Properties" 400,00
Kārlis Streips 300,00
Vaira Vīķe- Freiberga  277,20
SIA "Raivja Aršauska Veselības centrs" 200,00
Talsu Novada Fonds 100,00
Viesturs, Vaira Paegļi un Arnolds, Laila Šleseri /$ 100.00 - Ls 48.00**/ 48,13
Valda Muižnieka piemiņas stipendijai
Lalita Rūta Muižniece /$ 800 - Ls 382.40**/ 380,00
Inta Rutina ar ģimeni /$ 300 - Ls146.70**/ 147,09
Juris Jauntirans /$ 100 - Ls 48.90**/ 49,03
Bruna Rubesa piemiņas stipendijai
Kārlis Andrejs Cerbulis 100,00
Uldis Mārtiņš Klauss un Pārupe Irēna 100,00
Ilze Gulēna 50,00
Agrita Krieviņa 20,00
ELJA50
Ilze Gulēna 50,00
Aivars Ivars Juris Sinka 28,00
Draugu stipendijai
Vilimantikas latviešu draudze /$ 220.00-Ls 105.60 ** / 105,89
Anita un Ādolfs Sīlis  100,00
Mācītāja Arveda Celma piemiņai 
Biruta Celma  450,00
Elita Pētersone  50,00
J.Degļa piemiņas stipendijai  
Vilimantikas latviešu draudze /$ 2230.00 -Ls 1077.09 ** / 1092,92
Juris Bļodnieks /$400.00 -Ls 195.60** / 192,52
KOPĀ: 13 170,54
* Pēc komercbankas kursa   
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.01.05

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums