JŪLIJS - 2009

Jaunums:

  • Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija
  • Valža Muižnieka piemiņas stipendija
  • Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendija
  • Zelmas Brezinskins piemiņas stipendija
  • Valijas Otlans 95 gadu jubilejas stipendija
  • Paula Jēkaba Anstrata piemiņas stipendiju
  • Vaidas Miķītes Jordan, Gunāra un Ināras Reiņu stipendija

 

Jūlijā - sēru vēsts.

Traģiski bojā gājis Buduļu ģimenes stipendiāts Andrejs Šemels. Viņš studēja RSU Medicīnas fakultātē 3. kursā, strādāja Rīgas 1. slimnīcā reanimācijas nodaļā.  Savas dežūras laikā viņš glāba cilvēkiem dzīvību, taču pašam sevi nosargāt neizdevās. Izsakām dziļu līdzjūtību visiem, kam Andrejs pietrūks ...

''Tuvs cilvēks neaiziet,

Viņš tikai pārstāj līdzās būt."


Andrejs Šemels

 

01.07. Fondā kandidātu intervijās piedalās ziedotājs Ēriks Grūbe. Dienu vēlāk fonds saņem mērķziedojumu Ērika Grūbes stipendijai.


Ēriks Grūbe

 

03. 07. Fondā viesojas ziedotāja Inta Ķirse ar savu stipendiāti Ivetu Šeniņu.

Inta ir uzņēmusies gides lomu, lai Ivetu iepazīstinātu ar Rīgu. Inta palīdz gan iesniegt atskaiti fondā, gan noorganizējusi interesantu ekskursiju. Jau gadu Iveta ir Intas Ķirses stipendiāte un labā ziņa, ka šī sadarbība turpināsies arī nākošā mācību gadā.


Inta Ķirse ar stipendiāti Ivetu Šeniņu

03. 07. Fondā viesojas ziedotāja Jana Āboliņa, lai parakstītu līgumu nākošā gada sadarbībai. Pēteris Āboliņš 2007. gadā nodibināja Āboliņa Elsiņa stipendiju.


Pēteris un Jana Āboliņi

 14.07. Fondā tiek saņemta sēru vēsts. Mūžībā aizgājis Valdis Muižnieks. Viņa ģimene bēru vietā aicina radus un draugus ziedot Valža Muižnieka piemiņas stipendijai.  

 
 Valdis Muižnieks

15.07. Fondā viesojas Dienvidfloridas biedrības pārstāve Solveiga Krūmiņa, līdzi vedot ziedojumu nākoša gada stipendijai. Šogad papildus Dienvidfloridas biedru ziedojumam vīra Jāņa Krūmiņa piemiņai Solveiga ziedo Dienvidfloridas biedrības stipendijai. Soveiga Latvijā ieradusies kopā ar dēliem, lai  blakus Allažu kapos, blakus vecākiem guldītu dēlu.

" ...mūsu mīļie nemirst,

Vien apsedzas ar puteni

Un kļūst par tēvu zemi."


No kreisās: Vilis Vītols, Solveiga Krūmiņa, John Rūvalds

15.07. Fondā viesojas ziedotājs John Rūvalds. Sadarbība ar John aizsākās 2007. gadā, kad viņš nodibināja sava krustēva profesora A. Šmidta goda stipendiju. Pagājušā gadā tuvāk iepazīstot savus stipendiātus, Jonh nolēma vienu stipendiju dibināt savā vārdā. Trīs jaunieši, pateicoties John, saņem stipendijas un var studēt. Un viņi patiesi attaisno saņemto ziedojumu. Madars Virza divos gados eksāmenos un ieskaitēs saņem tikai augstāko novērtējumu - 10 balles.

15.07. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Andersone Šveics.


Sarmīte Andersone Šveics

20.07. Fonda padomes sēde.


Vītolu fonda padome

20.07. Atkal jauns pārsteigums fondam. Mērķziedojums neaizskaramajā kapitālā Alfreda un Sarmītes S. Gravu stipendiju fondā. Jaunās 7 mūža stipendijas Gravu ģimene novēlējusi labākā drauga Aleksandra un Austras Circeņu piemiņai. Aleksandrs bijis mežzinis, tāpēc arī jaunās stipendijas novēlētas topošiem mežiniekiem.


Sarmīte un Alfrēds Gravas

24.07. Zvans no ASV un ziņa, ka Leontine B. Anstrate vīra piemiņai dibina Paula Jēkaba Anstrata piemiņas stipendiju, kas novēlēta humanitārās zinātnēs studējošam jaunietim/ei. Pēc dažām dienām tiek saņemts mērķziedojums stipendijai.


Pauls Anstrats

27.07. Fondā viesojas ziedotājs Gunārs Reinis. Reiņu ģimene jau divus gadus sadarbojas ar fondu un ir uzticējuši administrēt savas ģimenes stipendiju. Šogad pie viņiem Latvijā viesojās attāla radiniece Vaida Miķīte Jordan. Pateicībā par jauko ekskursiju dāma nolēma dāvināt $1000. Reiņu ģimene pieņēma lēmumu, lai dāvinājums ir kā starta kapitāls trešajai stipendijai - Vaidas Miķītes Jordan, Gunāra un Ināras Reiņu stipendija. Tā novēlēta Latgales novada jauniešiem.


Ināra Reine un Vaida Miķīte Jordan

28.07. Fondā viesojas DV Melburnas nodaļas priekšnieka sieva Māra Saulīte un Laima Lindiņš. Abas ziedotājas tiekas ar DV Melburnas nodaļas stipendiātiem. Šogad studijas beidza un ārsta diplomu ieguva Ēriks Rudzītis, kurš gadus studēja, pateicoties DV Melburnas nodaļas ziedojumam.


No kreisās: stipendiāte Ieva Uzuleņa, Laima Lindiņš, Māra Saulīte, stipendiāti Kristīne Rāviņa un Ēriks Rudzītis

ZIEDOJUMI JŪLIJĀ

Paldies ziedotājiem!

Stipendijas nosaukums

Ziedojums latos

Alfreds un Sarmīte S. Gravas

65 000

Biruta Heistere

30 000

Vilis un Marta Vītoli

  4 550

DV Melburnas nodaļa

  2 683

ERGO

  1 470

Ēriks Grūbe

  1 400

Jānis Andrievs Eiche

  1 400

Leontine B. Anstrate /$2800/

  1 374

Gunta Cepurīte

  1 400

Māris Slokenbergs

     175 

Jelgavas Zonta klubs     150

ELJA50 stipendija

 

Maija Sinka

     100

Klāvs un Edīte Bērziņi      100
Egons Jānis Piķelis      100

Lolita Kļaviņa

      50

Velga un Ģirts Zēgneri                  50
Jānis Valdemārs Liepiņš         50

Zuze K. Kreslina-Sila 

       30

Aivars Juris Sinka

       25

Bruno Rubess

       20

Valža Muižnieka piemiņas stipendija

 

Māris Indulis Graudiņš                 150

Valters Nollendorfs

      100

Ģirts un Liena Kaugari       100
Ilze Gulēna      100

Krēsliņa Sila Z. K.

       30

Bruno Rubess

       30

Latviešu Klīvlendes biedrība, Rasma Klipsons/Maijas Ziedaines piemiņai/

     318

KOPĀ:

 110 955

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums