OKTOBRIS 2009

Kādā rītā fonds saņēma vēstuli, kuru bija rakstījis Uldis Streips no ,,Čikāgas piecīšiem": "Mans nodoms ir nodibināt savu vecāku Hugo un Eleonoras Streips piemiņas stipendiju. Šis ir par daudz svarīgs laiks mūsu zemītei, lai kādam trūktu naudas izglītoties." Šī vēstule iedrošināja uzrunāt 136 latviešus pasaulē, kas domā līdzīgi Uldim. Kāpēc tikai 136? Pēc mūsu šīs vasaras darba tieši tik jauniešu palika kandidātu sarakstā. Viņi ir iestājušies dažādās Latvijas augstskolās, un viņi cer uz brīnumu...

Vītolu fonds 2009. gada 17. oktobrī  laikrakstā LAIKS publicēja rakstu ''Cilvēku labestībai nav robežu". Pēc raksta publicēšanas atsaucās četri ziedotāji un oktobrī ir nodibinātas 13 jaunas stipendijas.

Jaunumi:

  • SIA "Apsīte" stipendija
  • Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas stipendija
  • Dzintara un Birutas Abulu stipendija

02.10. Fondā viesojās Starptautiskās skolas direktors John Crockett


John Crockett un Vilis Vītols

05.10. Kāds uzņēmējs, kurš vēlējās palikt anonīms, dibina 10 jaunas stipendijas. Tās tiek piešķirtas studentiem, kas izvēlējušies praktiskās  zinātnes un dzīvo vairāk kā 100 km no Rīgas.  10 jaunieši noteikti šo rudeni visu mūžu vērtēs kā vienu no laimīgākajiem savā dzīvē, jo viņi saņēma negaidītu un ļoti vērtīgu dāvanu - kāda cilvēka uzticēšanos un pārliecību, ka tieši viņi ir tie, kuri saņems Vītolu fonda stipendijas, tātad - iespēju iegūt augstāko izglītību. Viņi visi ir mērķtiecīgi, gudri jaunieši, taču dažādu apstākļu dēļ šogad palika Vītolu fonda kandidātu sarakstā. Tāpēc īpaši liels prieks un pārsteigums bija ziņa, ka stipendija tomēr būs, pateicoties kādam uzņēmējam, kurš ziedojis Vītolu fondam 10 stipendijas, pats izvēloties palikt anonīms. Stipendiāts Rihards raksta: ''Man ir neizsakāms prieks, ka šajā drūmajā krīzes laikā vēl atrodas tādi cilvēki kā Jūs, kas ir gatavi dot, pretim prasot tikai solījumu dāvāto lietot godam.
Jūsu stipendija nav tikai nauda, tā ir arī drošības sajūta, apziņa, ka nu skolas gaitas būs vismaz finansiāli vieglākas. Esmu sapratis, ka Jūsu ziedojums man nes ne tikai drošības sajūtu. Tas ir solījums Jums un sev. Jūs neesat gluži ceļa rādītājs, jo tāds mēs esam katrs pats sev. Taču Jūs esat kā spoža, uzticama gaisma, kas tumšajā naktī neļauj nomaldīties no pareizā ceļa. Mana apņēmība arī ir augusi, jo nu ir vēl par vienu cilvēku vairāk, kurš vēlas, lai es pabeigtu aizsāktās mācības un savā dzīvē tiektos pēc augstiem  mērķiem. Vēlreiz pateicos par Jūsu ziedojumu! Paldies, ka jums nav vienalga!"

05. 10. Mērķziedojums Valda Muižnieka piemiņas stipendijai.

06.10. Ziedotāja Biruta Heistere viesnīcas restorānā  „Radi un draugi" organizē svētku vakariņas saviem stipendiātiem.

Īpašs vakars viesnīcas "Radi un draugi" restorānā.

Nav nekas neparasts, ja ģimene pulcējas uz svētku pusdienām restorānā. Tad ir īpaša svētku sajūta, nedaudz neikdienišķa atmosfēra, jaukas, bet nenoliedzami savstarpēju rūpju pilnas sarunas. Un, protams, domas par nākotni - ko darīsim, kas kopā jāpaveic, kuram no ģimenes locekļiem varbūt nepieciešama palīdzība, atbalsts vai vienkārši uzmundrinošs vārds. Taču nenoliedzami vienmēr jūtama neatkārtojama savstarpējās uzticēšanās un mīļuma aura.

Kādā rudens pavakarē viesnīcā RADI UN DRAUGI pie viena galdiņa sēdēja vairāki cilvēki, un virmoja tāda sirsnība, ka ne viens vien apmeklētājs ar skaudību viņos nolūkojās.

Viena no jaunietēm, Edīte, šovakar steidzīga, jo astoņos vakarā sākas nakts dežūra Stradiņa slimnīcas Kardioloģijas nodaļā. Edīte ir studente, taču paralēli studijām strādā. Viņa ir pabijusi praksē arī Zviedrijā. No viņas attieksmes pret darbu, studijām, mērķiem, ko vēlas sasniegt, ir skaidrs, ka Edīte dienās būs izcila ārste.

Elvijs un Madara šogad studē pirmo gadu. Madara stāsta par Pļaviņām, par pirmajiem iespaidiem augstskolā, Elvijs savukārt piemin Balvus un runā par pirmajiem mēnešiem galvaspilsētā.

Tiek pieminēts arī Renārs, bet, cik noprotams, viens no jauniešiem, Artūrs, nedaudz aizkavējies. Viņš studijas jau beidzis, pie tam ar izcilību, bet ne jau tikai tādēļ īpašs siltums skan Birutas Heisteres balsī, kad viņa, gaidot puisi, atliek kādu īpašu gardumu, nosakot - tas manam Arturam.

Jā, Biruta Heistere ir cilvēks, kura vieno visus šos jauniešus. Tā arī viņa tos dēvē - mani Latvijas bērni. Patiesībā ne jau radniecība saista šos cilvēkus - tā ir cita, pašu izvēlēta un daudz, daudz vērtīgāka saikne, kura rodas tad, ja sirds sarunājas ar sirdi.

Biruta Heistere ir Vītolu fonda ziedotāja. Viņa stipendijas dibināja sāpju brīdi, kad 2004. gada Ziemassvētkos mūžības ceļos aizgāja viņas dzīvesbiedrs Daumants. Pirmie divi stipendiāti bija no Daumanta dzimtās vietas Dobeles rajona Bukaišu pagasta. Brīdī, kad Latvijā ieguva neatkarību, viņi abi bija atgriezušies Latvijā. Nu Daumants atdusas dzimtajos kapos, bet Biruta turpina sniegt gan materiālu, gan garīgu atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams - trūcīgiem, bet talantīgiem jauniešiem, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību. Tagad Biruta rūpējas nu jau par četriem saviem stipendiātiem. Par tradīciju kļuvis kopā ar viņiem divas reizes gadā vakariņot kāda skaistā restorānā.

Kad jūlijā stipendiāts Artūrs absolvēja augstskolu, viņš ar pašiem skaistākajiem vasaras ziediem rokās devās pie Birutas, jo viņa bija tā, kas rūpējās ne tikai par puiša izglītošanos, bet dāvāja arī patiesu ieinteresētību viņa liktenī. Nākamvasar īpašos vārdus Birutai teiks Edīte, jo šobrīd viņa studē jau pēdējā kursā, bet strādā P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā sirds ķirurģijas nodaļā. Sākumā meitene uzsāka darbu kā sanitāre, tagad viņa jau asistē operācijās. Darbs nav no vieglajiem, bet, vērojot Edīti, prātā nāk teiciens „Atrodi darbu, kas Tev patīk, un Tev vairs nekad mūžā nebūs jāstrādā"....

Daudz mīļuma un pateicības Birutai nācies saņemt no saviem bērniem, Lias un Andra, taču vārdiem, ko saka stipendiāti, ir cits svars. Ir Likteņa noliktie un paša izvēlētie ceļi. Ceļš, ko izvēlējusies Biruta Heistere, saved kopā jauniešus, kuri veidos mūsu zemes nākotni.

Kā veiksies Madarai un Elvijam?

Kad pēc gadiem Birutas vāzē ziedēs Madaras izlaiduma dienā lasītie Daugavas vizbuļi no Pļaviņām, kas ir arī Birutas dzimtā puse, bet Elvija dāvātajā gleznā būs redzams viņa PALDIES, Biruta varēs būt droša, ka ceļam, kas radies no dāsnuma un labestības, beigu nav.

 

Pēc pasākuma jaunieši rakstīja:

Daumanta un Birutas Heisteru stipendiju saņemu jau piekto gadu. Bez šīs stipendijas nebūtu tikusi tik tālu, cik esmu šobrīd.

 Pa šiem gadiem Heisteres kundze man ir kļuvusi mīļa kā otra vecmāmiņa. Kad viņa ir Latvijā, mēs kopā ar pārējiem viņas stipendiātiem regulāri dodamies vakariņās, esam bijuši operā, un šie kopīgie vakari vienmēr ir ļoti sirsnīgi. Heisteres kundze vienmēr ar patiesu interesi apjautājas, kā mums klājas, ar viņu varam aprunāties par visu.

Es zinu - Heisteres kundze man tic, un tas liek arī man noticēt pašai sev. Liels paldies viņai par to!

Edīte Kulmane RSU Medicīnas fakultāte 6.kurss.

 

Rakstu Jums, lai izteiktu savu pateicību. Ar apbrīnu klausījos Jūsu dzīvesstāsta fragmentos, saprotot, cik daudz esat pārcietusi un cik uzņēmīga bijusi. Sapratu, ka uzņēmība, arī apņēmība un ticība ir svarīgas lietas mērķu sasniegšanā, un Jums tās, šķiet, nav trūcis. Paldies Jums par šo jauko iepazīšanās vakaru!

                                                                                                 Ar cieņu, Elvijs Sprudzāns                                                                                                                              

                                                                                               

 Vēlējos pateikt paldies par burvīgo vakaru, kura laikā man bija iespēja personīgi iepazīt Jūs. Tagad apzinos, ka ir vēl kāds, kuru interesē, kas notiek ar mani.

Man bija ļoti patīkami, jo mēs abas nākam no vienas puses - no Pļaviņām. 

Man bija interesanti kaut mazliet ielūkoties Jūsu dzīves ceļos.

Viens no interesantākajiem faktiem, ko Jūs pieminējāt mūsu tikšanās pašā sākumā, bija iespējamība, ka man rados ir bijis kāds gleznotājs. Tas būs iemesls, kāpēc es atkal atgriezīšos pie savas dzimtas koka padziļinātas izpētes.

Šis vakars patiesi bija interesants, tādu to padarījāt Jūs ar savu možo garu, entuziasmu un sirsnību. 

 Madara


Biruta Heistere ar stipendiātiem

 

07.10. Fondā viesojās A/s Krājbanka klientu darījumu vadītājs Aigars Grēniņš, kurš vairāku gadu garumā palīdzēja fondam gan uz izdevīgiem procentiem noguldīt ziedojumus, gan rūpējās, lai stipendiāti laikā saņemtu stipendijas. Šodien Aigars paziņo, ka turpmāk ar mums strādās viņa kolēģis Artūrs Dzenis, jo viņš strādās citā amatā ar citiem darba pienākumiem. PALDIES par sadarbību un vēlam veiksmīgu turpmāko karjeru.

 
No kreisās: Artūrs Dzenis un Aigars Grēniņš

09. 10. Mērķziedojums Līgas Korsts Streipas un Laimona Streipa piemiņas stipendijai no Kārļa Streipa. 


Līga Korsts-Streipa un Laimonis Streips

 12.10. Vēstule un labā ziņa no Jāņa Grāmatiņa: "Liels paldies par trāpīgo rakstu!  Tāda publicitāte tieši vietā, un ceru, ka tā nesīs pozitīvas sekas ļoti svarīgam mērķim! Pirms pāris gadiem man abi vecāki aizgāja mūžībā. Viņi v vēlējušies palīdzēt Vītolu fondam.  Vēlos dibināt Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas stipendiju.".

Paldies!

14.10. PBLA valdes sēdes atklāšanā un vakara pieņemšanā pie PBLA priekšnieka Mārtiņa Sausiņa un Ārlietu ministra M. Riekstiņa piedalās PBLA stipendiāti un VF padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols, fonda darbinieces Vita, Linda un Inna.


PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš un LR Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš ar stipendiātiem

15.10. Tikšanās ar ziedotājiem Pēteri un Īru Bolšaitis.


Īra un Pēteris Bolšaitis

15.10. Mērķziedojums Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalnu stipendijai.


Malda un Raimonds Verners Dzelzkalns

15.10. Mērķziedojums Ulda Streipa vecāku piemiņas stipendijai.

16.10. Fondā viesojas korporācijas Fraternitas Lataviensis, Kanādas kopas pārstāvji Viesturs Tauriņš, Mārtiņš Gaide, Valdemārs Ozols. Tiek pārrunāta pagājušā mācību gada sadarbība un rosinātas idejas kā uzlabot turpmāko darbu.


No kreisās: Viesturs Tauriņš, Valdemārs Ozols, Edijs Grants, Oless Hristenko, Mārtiņš Gaide

16.10. Svētku pasākumu saviem stipendiātiem organizē apdrošināšanas sabiedrība ERGO.

Kopš ERGO stipendiju fonda dibināšanas 2001. gadā, ik gadu piešķirot stipendijas četriem bez vecāku gādības palikušiem un studēt gribošiem jauniešiem, ERGO ir ziedojis 84 333 latu. Šobrīd apdrošināšanas sabiedrības ''ERGO Latvija" un ''ERGO Latvija dzīvība" ar Vītola Fonda starpniecību atbalsta 17 studentus, kuri izvēlējušies studēt saistošas profesijas dažādās Latvijas augstskolās.

ERGO labdarības projekta iecere ir atbalstīt bāreņus, kuri uzauguši bez kāda no vecākiem un kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk. No ERGO ziedojumiem katrs students visu studiju laiku ik mēnesi saņem 100 latu stipendiju.

ERGO sabiedrību Baltijā valdes locekle Ingrīda Ķirse uzsver, ka „neskatoties uz grūtībām, kādas šo jauniešu dzīvē ir bijušas, viņi tomēr izvēlējušies nepadoties, sekmīgi mācīties un iegūt augstāko izglītību. Tas ir liels gandarījums, ņemot vērā, ka šiem jauniešiem nav vecāku, kas varētu nodrošināt finansiālu atbalstu. Jaunieši ir mūsu nākotne un investīcijas to izglītībā, zināšanās ir pamats visai turpmākajai dzīvei. Lai saņemtu ERGO stipendiju, studiju programmām nav nekādu ierobežojumu - iespējams studēt dažādās jomās, kuras patīk, interesē un padodas. Galvenais nosacījums ir sekmīgas studijas, un ERGO lepojas, ka mūsu stipendiāti ir labāko studentu un absolventu vidū. Tas pierāda, ka neskatoties uz finansiālām grūtībām, stipendiātiem ir augsta motivācija ar mērķi sasniegt dzīvē daudz. Īpašs gandarījums ir par stipendiātu ieinteresētību tādās profesijās kā ārsti un arhitekti, kuru apgūšanai nepieciešams salīdzinoši ilgāks laiks. "

Uz doto brīdi no ERGO stipendiātiem studijas ir beiguši 6 jaunieši, tostarp 4 absolvējuši maģistrantūru. Starp stipendiātiem ir gan ārsti un arhitekti, tāpat politologi, ekonomisti, pedagogi, sociālie darbinieki un valodnieki.

 

Kopumā līdz šim ERGO ir piešķīris 30 stipendijas studijām Latvijas Universitātē (7), Rīgas Tehniskajā universitātē (5), Rīgas Stradiņa universitātē (3), Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (3), Daugavpils Universitātē (2), Rēzeknes Augstskolā (4), Banku Augstskolā (2), Ventspils   Augstskolā  (1), Vidzemes Augstskolā (1), Kultūras Akadēmijā (1) un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadība augstskolā (1).

 

  
                ERGO pasākums ar stipendiātiem
         

16.10. Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe piedalās Ministru kabineta  un NVO memoranda sēdē.

17.10. Latvijas Zontu kluba pasākums kopā ar stipendiāti Lieni Puisi-Puiši.

 
Latvijas Zonta klubs ar stipendiāti Lieni Puisi-Puiši

19.10. Fondā viesojas Latviešu Brīvības fonda priekšnieks Jānis Lucs un PBLA kasieris Valdis Karklis. PBLA valdes sēdē ir nolemts sadarbību turpināt un ir piešķirts finansējums $45 000 2010./2011. mācību gada stipendijām.


No kreisās: Valdis Karklis, Vilis Vītols, Jānis Lucs, Vita Diķe

20.10. Mērķziedojums no Valda un Marutas Karkliem un Tijas Karklis Valda Muižnieka piemiņas stipendijai.

21.10. Fondā viesojas un ar savu stipendiāti, topošo mākslinieci Māru Brīveri,  tiekas ziedotājs Kārlis Streips.


Kārlis Streips un Māra Brīvere

21.10. Tiek noslēgts sadarbības līgums ar Klasiskās mākslas galeriju "ANTONIJA". Mākslas galerijas ANTONIJA izstādes "Sarkanā govs" atklāšana. Izsolei gleznas ziedojušas Dzidra Adamsone, Astrīda Jansone, Dzintra Purgaile.

7. novembrī būs pirmā mūsu kopējā izsole, kurā tiks piedāvātas Vītolu fonda četras gleznas. Galerijas ANTONIJA mājaslapā, http://www.antonia.lv/lv/index.php?nod=7, ir iespējams apskatīt izsolē piedāvātās gleznas.

 

22.10 Mērķziedojums no Roberta Rūša Ulža Klausa jubilejas stipendijai.

23.10. Vēstule ar labo ziņu no Birutas Abulas: "Paldies  par visiem Jūsu rakstiem. Ceru, ka tie sasniedz dzirdīgas ausis. Esam vienojušies ar Dzintaru šogad atbalstīt vēl vienu  studentu, iemaksājot viena  gada stipendiju  kādam, kas, līdzīgi citiem fonda jauniešiem, nopietni saskata izglītībā latvieša nākotni".  Septembrī Abulu ģimene nodibināja ģimenes mūža stipendiju.   


Dzintars un Biruta Abuli

23.10. Mērķziedojums "Raivja Aršauska Veselības centrs" stipendijai.

 
Raivis Aršauskis

23.10. Mērķziedojums no Viļa un Martas Vītoliem.

26.10. Mērķziedojums Profesora Sigurda Gravas piemiņas stipendijai, Ulža Klausa jubilejas stipendijai no Ulda un Sarmītes Gravām.

28.10. Valža Muižnieka piemiņas vakars. 10. jūlijā, svelmainā jūlija dienā pāri Latgalei un Kalamazū plūda savāda gaisma un nedzirdami ieskanējās visu dievnamu zvani. Tur Dievs savā pulkā pieņēma Valda Muižnieka dvēselīti. Pieņēma tik apskaidrotu, sirdī pēdējai Latviešu Dziesmu svētku melodijai skanot.

Mīlestība. Ģimene. Bērni. Zilo ezeru zeme. Daugava. Staburags. Tēvzeme. Mācēt to visu sirdī nest un citiem sniegt, iznest CILVĒKMĪLESTĪBU cauri dzīves likstām un ikdienas rūpēm - ceļš, pa  kuru gāja Valdis.

Valdis allaž būs kopā ar mums -  neredzams, bet mūsu darbos, rūpēs un arī priekos klātesošs.

Ar Valža Muižnieka piemiņas stipendiju studijas uzsāka Daugavpils Universitātē latviešu filoloģijas 1. kursa studente Līga Ziemele.

 

 Par vakaru Astrīda Jansone rakstīja:                            

            Trešdienas vakars 28. oktobris vēla lietaina pēcpusdiena. Ir veļu laiks, un tuvojas mirušo piemiņas diena. Tādēļ liekas pareizi, ka Vītolu Fonda telpās ir sanākusi neliela ļaužu grupiņa, lai kopā atcerētos un pieminētu Valdi Muižnieku un iepazītos ar studenti, kura kā pati pirmā ir saņēmusi viņa draugu saziedoto mūža stipendiju.

            Istabas galā pie loga sēž trīs jaunieši, meitenei rokās vijole, vienam puisim čells, otram flauta, kuri pašlaik noskaņo savus instrumentus. Mēs pārējie sasēdināti ap lielo galdu, dzeram kafiju vai tēju un cienājamies ar cepumiem, pīrāgiem un kliņģeri. Fonda valdes priekšsēde Vita Diķe mūs kopā ar Valža dzīves biedri Lalitu un meitu Sarmu uzaicinājusi pakavēties atmiņās par Valdi.

              Vita vakaru atklāj apsveikumu un pateicību klātesošajiem un iepazīstina mūs ar jaunajiem mūziķiem. Tie visi ir Vītolu fonda stipendiāti, vienas ģimenes bērni, tie ir Ozoliņi no Kuldīgas, un es atceros, ka viņus jau pirms pāris gadiem redzēju un dzirdēju vienā no Fonda pasākumiem, un publika par viņiem bija sajūsmā. Viņi mums nospēlē jauku un melanholisku pirmo numuru...

               <<lasīt vairāk>>

28.10. Mērķziedojums no SIA SAF Pakalpojumi Žurnālistikas atbalsta stipendijai.

30.10. Fondā viesojas ziedotājs Gunārs Reinis.


Gunārs un Ināra Reiņi ar stipendiāti Jolantu Ozolu

31.10. SEB banka paraksta līgumu par nākamā gada 12 stipendijām. 


SEB bankas vadība ar stipendiātiem

Oktobrī fonda telpas kļuva gaišakas un tīrākas. Paldies voluntierim Mārtiņam Indriksonam par darbu!


Mārtiņš Indriksons

 Paldies mūsu stipendiātiem Pēterim un Katrīnai, viņu brālim Matīsam par  mūziku un izcilo priekšnesumu  Valža Muižnieka piemiņas vakarā. 


Valža Muižnieka piemiņas vakarā priekšnesumu sniedz Pēteris, Katrīna un Matīss Ozoliņi

 

 ZIEDOJUMI OKTOBRĪ

Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
[Ls]
Dzelzkalni Malda un Raimonds Verners /$ 10 000- Ls 4 770 **/ 4 738,00
Vilis Vītols un Marta Vītols 4 550,00
SIA "Apsīte" 4 280,00
AAS "ERGO Latvija" 1 785,00
Lāris Nikolajs Grava /Prof. Sigurda Gravas piemiņas stipendija/ 1 400,00
Anonīms ziedotājs 1 400,00
SIA "S A F pakalpojumi" 1 400,00
Dzintars Abuls Pils un Biruta Abula 1 400,00
Uldis Streips /$ 2 400 -  Ls 1 144.8**/ 1 137,12
Daugavas Vanagi Toronto nodaļa /Ilze Kalniņš/ 983,00
Juris Kozlovskis  700,00
Gravi Uldis Ivars un Sarmīte /Sigurda Gravas piemiņas stipendija -Ls 500.00 un Ulda Klausa 80 gadu jubilejais stipendijai - Ls 100.00/ 600,00
Kārlis Streips /Laimona Streipa un Līgas Korsts Streipas piemiņas stipendijai/ 400,00
Rūsis Roberts /Ulda Klausa 80 gadu jubilejais stipendijai/ 200,00
SIA "Raivja Aršauska Veselības centrs" 200,00
Valža Muižnieka piemiņas stipendijai
Lalita Rūta Muižniece / $ 765 - Ls 367.20, $ 2 000 - Ls 966,00 /  1 320,08
Kārkli Valdis un Maruta 120,00
Kārkle Tija 50,00
KOPĀ: 26 663,20
* Pēc komercbankas kursa   
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2009.11.02

 

Paldies ziedotājiem!

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us