SEPTEMBRIS - 2009

1. septembris - mīļu ceļavārdu, jaunu ceļazīmju un laba ceļavēja vēlēšanas diena, kad katrs teiktais vārds krīt auglīgā augsnē, aicinādams sākt - sākt jaunu mācību gadu, sākt nezināmu ceļu, sākt ikkatru dienu cerību zīmē un atkal atsākt ticēt tam, ka mums visiem kopā - gan Vītolu fonda ziedotājiem, gan stipendiātiem - izdosies padarīt lepnu, laimīgu un bagātu šo zemi, kurā Dievs, daba un darbs ir pašas svarīgākās vērtības.

Jaunumi:

  • Sigurda Gravas piemiņas stipendija
  • Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendija
  • Renātes un Gunāra Duburu stipendija

01.09. Fonds saņem  vēstuli, kuru bija rakstījis Uldis Streips no Čikāgas piecīšiem:

"Mans nodoms ir nodibināt savu vecāku Hugo un Eleonoras Streips  piemiņas stipendiju. Šis ir par daudz svarīgs laiks mūsu zemītei, lai kādam trūktu naudas izglītoties. Vecāki nebija augsti izglītoti, jo komunistu ienākšana izjauca tās domas. Tēvs bija grāmatvedis un mamma gribēja būt māsiņa. Tomēr abiem bija skaidrs, ka dēli studēs un iegūs  augstāko izglītību,  tur nebija ne mazāko šaubu. Es domāju, ka stipendija nesīs šo viņu  vēlēšanos tālāk nākošās paaudzēs."


Uldis Streips

02.09. Ziedotājs Leopolds Sīpoliņš un viņa meita Anda Sīpoliņš tiekas ar savu stipendiātu.


Stipendiāts Vilnis Lubāns, Anda un Leopolds Sīpoliņi

04.09. Fondā viesojas ziedotājs Klāvs Zichmanis.


Klāvs Zichmanis

03.09. Fondā viesojas Latvijas Zonta klubu stipendijas projekta vadītāja Iveta Rībena.


Iveta Rībena

03.09. Fondā viesojas ziedotāji Biruta un Dzintars Abuli, kuri pēc divu gadu sadarbības izlēmuši dibināt savas ģimenes Mūža stipendiju. Birutas un Dzintara Abulu ģimenes stipendija dibināta 2008. gadā, lai atbalstītu Latvijas studentu, kas būtu ieinteresēts mācīties latviešu valodas vai Latvijas vēstures zinātņu jomā. Biruta un Dzintars uzauga trimdas Vācijas bēgļu nometnēs, kur bēgļu skolās ieguva pamatizglītību. Amerikā beiguši studijas, apprecējušies un strādājuši savās profesijas: Biruta medicīnas - tehnoloģijā, Dzintars - datoru tehnoloģijas ražošanā. Izaudzināti trīs bērni, kas turpina veidot savas profesijas un kopt latviskās ģimeņu un latvietības saites. Lai gan ģimenes ražīgie darba gadi pavadīti tālu no plašākiem latviešu sabiedrības centriem, tas nekavēja aktīvi iesaistīties latviešu sabiedriskajā darbā vadošos amatos, atbalstīt neskaitāmus latviešu un arī mītnes zemes sabiedriskos un kultūras pasākumus. Atpūtas jeb atelpas gadus pavada ģimeņu tuvumā, priecājoties par astoņiem mazbērniem. "Sirsnīgi atbalstām Latvijas jauno censoņu augstākās izglītības iegūšanu un novēlam sekmes ikvienam laba darba darītājam!" saka Biruta un Dzintars Abuli.


Dzintars un Biruta Abuli

07.09. Ziedotāji Renāte un Gunārs Duburi, izvērtējot šī brīža situāciju, nolemj palielināt stipendiju skaitu. Tagad Duburu ģimene atbalsta divus studentus, kas studē Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas un Inženierekonomikas fakultātēs.


Renāte un Gunārs Duburi

07.09. Mērķziedojumi Māra Gaiļa stipendijai un Nikolaja Sigurda un Lauras Bulmaņu stipendijai.


Māris un Zaiga Gaiļi

Nikolajs un Laura Bulmaņi

09.09. Kāda anonīma ziedotāja no Kanādas dibinājusi Rasmas Balodes piemiņas stipendiju. Tā novēlēta jauniešiem no Baldones.

10.09. Fondā viesojas ziedotājs Māris Slokenbergs.


Māris Slokenbergs

11.09. Fondā viesojas ziedotāja Dzintra Bungs.


Dzintra Bungs

10.09. Mērķziedojums Danske banka stipendijām.

 
Danske Banka filiāles vadītājs Latvijā Raivis Kakānis

11.09. Mērķziedojums Raivja Aršauska veselības centra stipendijai.

13. 09. Sveicam ziedotāju Kārli Cīruli 90 gadu jubilejā!

 

 14.09. Mērķziedojums Lielvārdes novada stipendijai.


Lielvārdes Attīstības fonda biedri

18.09. Mērķziedojums Viļa un Carolīnas Vītolu stipendijai.


Vilis un Carolina Vītoli

21. 09. Mērķziedojums ERGO stipendijām.


ERGO vadība ar stipendiātiem

 

22.09. Mērķziedojums viesnīcas "Radi un draugi" stipendijām.


Viesnīca "Radi un draugi"

24. 09. Sveicam ziedotāju Birutu Celmu dzimšanas dienā!

 

24.09. Ziedotājas Astrīda Jansone un Lilita Spure dāvina fondam zemi Doles salā. Pēc dāvinājuma līguma parakstīšanas kopā ar ziedotājām braucam nelielā ceļojumā uz Lielvārdi, kur apskatam jauniegūto īpašumu un Viļa Miķelsona grāmatu klēti. Skaistā diena noslēdzas ar vakariņām restorānā "LIDO". Vairāk par to lasiet Astrīdas rakstā avīzē LAIKS.


24.09. Mērķziedojums Adelaides latviešu biedrības-Benitas Vembris piemiņas stipendijai.

 
Adelaides latviešu biedrība

25.09.  Saņēmām vēstuli no Lara Grava, kurā bija rakstīts "Mans tēvs Sigurds Grava aizgāja mūžībā 2009. g. 14. septembrī, un es vēlos dibināt viņa piemiņai stipendiju Vītolu fondā". 

Sigurds Grava dzimis 1934.gadā Latvijā. Speciālo izglītību arhitektūrā ieguvis Ņujorkas pilsētas kolledžā (City College of New York) un Kolumbijas universitātē (Columbia University) Ņujorkā - Doktora (Ph.D.) grads transporta plānošanā piešķirts Kolumbijas universitātē par disertāciju "Intra-Urban Freight Movement". Sigurdam Gravam bija ļoti plaša praktiskā pieredze savā profesijā daudzās valstīs. Tāpat viņš ir darbojies par mācībspēku daudzās augstākās mācības iestādēs. Ir bijis daudz publikāciju periodiskajos izdevumos autors, ārštata profesors Kolumbijas universitātē. Sigurds Grava  bija Pasaules mēroga savas jomas speciālists, izcils kolēģis un labestīga humora piepildīts dzīvesgudrs cilvēks.

Sigurds ir lepojies, ka ir piedzimis vēja pilsētā Liepājā. Viņš pieder tai laimīgajai talantīgo latviešu daļai, kas kļuvuši par pasaules pilsoņiem. 1957.gadā absolvējis Kolumbijas Universitāti pilsētbūvniecības specialitātē, kur turpināja strādāt par programmu direktoru. Darbojies arī kā Parsons Brinckerhoff uzņēmuma viceprezidents un kā ilggadējs ANO konsultants transporta un pilsētu plānošanas lietās, viņš ieguva starptautisku autoritāti un pieredzi pasaules reģionu urbanizācijas jautājumos.

Sigurds bija lepns, ka dzīvo pasaules notikumu centrā Ņujorkā, Manhetenā, bet sirds un prāts jau kopš atmodas laika bija piesaistīts Latvijas pilsētu attīstībai un izglītības lietām. Viņš ir centies Rīgas, Liepājas un Jūrmalas plānošanas procesus pakārtot sabiedrības interesēm un pasaulē atzītiem principiem. Tieši viņš ir pilsētplānošanas skolotājs tai jaunai arhitektu paaudzes, kas šodien plāno Rīgas attīstību. Prasīgs un labestīgs, ar džentlmeņa tauriņu pie darba uzvalka - tāds paliks mūsu atmiņā neaizvietojams padomnieks, RTU vieslektors, angļulatviešu pilsētvides vārdnīcas autors, publicists, žurnāla Latvijas Architektūra redkolēģijas loceklis un augstu profesijas ētisko principu uzturētājs Sigurds Grava.

Tikai dažas dienas atlikušas līdz 25.septembrim, kad Sigurdam būtu palikuši 75 gadi. Grūti teikt, vai viņš mūsu zemes gaitas un veikumus vēros no savas Liepājas jūras mājas skatu torņa vai Manhetenas augstumiem, bet viņa klātbūtne būs ilga un būtiska - kā mūžīgs paldies.


Sigurds Grava

28.10. Mērķziedojums Evarista un Mārītes Bērziņu stipendijai.

 
No kreisās: stipendiāti Līga Zaķe, Līga Bondare, Edvīns Elferts, ziedotājs Evarists Bērziņš, stipendiāti Ina Miča un Mārtiņš Rozenbergs

28.10. Mērķziedojums bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai.


Vaira Vīķe-Freiberga

30.09. Fondā viesojās latviešu fonda priekšsēdētājs Valdis Bērziņš. Mērķziedojums Latviešu fonda - Kārļa Irbīša piemiņas stipendijai.


Valdis Bērziņš

30.09. Ziedotājs Aivars Slucis kopā ar saviem 12 stipendiātiem vakariņo viesnīcas "RĪGA" restorānā. Ar četriem stipendiātiem Aivars jau ticies vairakkārt, bet ar astoņiem stipendiātiem šī ir pirmā tikšanās. Vakars ir ļoti skaists, jaunieši stāta par savām ģimenēm, stāsta kur studē, kādi ir hobiji. Pēc vakariņām Aivars kopā ar stipendiātiem dodas pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu dāvātos ziedus.


Vakariņas "Hotel Riga" restorānā


Pie Brīvības pieminekļa

Aivars Slucis dzimis 1938. gadā Rīgā. 1944. gada rudenī kopā ar vecākiem, māsu un brāli emigrēja uz Vāciju. 1952. gada sākumā ģimene pārcēlās uz Ilinoisas štatu ASV, kur Aivars pabeidza vidusskolu. Pēc tam iestājās ASV militārajos spēkos - jūras desantā. 1959. gadā sāka studijas Ilinoisas universitātē inženieru fakultātē un 1964. gadā ieguva bakalaura grādu. Strādāja Howard Hughes Co., Losandželosā, Kalifornijā, studēja Dienvidkalifornijas universitātē un 1966. gadā ieguva maģistra grādu. 1968. gadā iestājās Minesotas universitātē Mediānas skolā un 1972. gadā ieguva doktora grādu. Kalifornijā piecus gadus specializējās rentgenoloģijā. No 1977. līdz 1984. gadam strādāja gan ASV, gan Zviedrijā. 1984. gadā sāka strādāt par rentgenologs Mineapoles valsts slimnīcā. 1991. gadā pārgāja uz privāto praksi, kur strādā vēl tagad. 2008. gada pavasarī, nodibina Aivara Sluča stipendiju. 2009./2010. mācību gadā ar Aivara Sluča stipendijām Latvijā studē 12 jaunieši.


Aivars Slucis

 

ZIEDOJUMI SEPTEMBRĪ

Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/

Ziedojums*

[Ls]

 

 

Dzintars un Biruta Abuli

Ls 35000

A/S Danske banka

Ls 32 550

Viesnīca "Radi un draugi"

Ls 28 000

Elfrīdas un Jāņa Rutku  fonds

 Ls       8400

Evarists Bērziņš

Ls 5398

Lielvārdes novada fonds

Ls  2800

Gunārs un Ināra Reiņi

Ls 2159

AAS "ERGO Latvija"

Ls 2100

Vilis un Carolina Vītoli

Ls 1400

Adelaides latviešu biedrība

Ls 1355

Anonīms ziedotājs/Rasmas Balodes piemiņas stipendijai/

Ls 1311

Renāte un Gunārs Duburi

Ls 1400

Aivars Slucis

Ls 946

Jānis Ķirsis

Ls 540

Māris Gailis

Ls 500

Vaira Vīķe- Freiberga

Ls 444

Laura Bulmane

Ls 400

Raivja Aršauska veselības centrs

Ls 300

Jaunsardzes stipendiju fondam

Ls 288

Valža Muižnieka piemiņas stipendijai

 

Dzintars un Biruta Abuli

     Ls 100

Valdis Bērziņš

      Ls 50

KOPĀ:

125 441Ls

 

Grāmatvede:

 

 

/L.Liepa/

 

2009.10.01.

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums