Piešķirta Viļņa Plūmes piemiņas stipendija Aizkraukles attīstībai


stipendijas saņēmējs Andis Daugavietis Žetonu vakarā, autore Jana Juste

Ilggadējā Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Viļņa Plūmes ģimene pirms divpadsmit gadiem izveidoja īpašu piemiņas stipendiju centīgāko, uzņēmīgāko un talantīgāko Aizkraukles pilsētas un novada jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, sniedzot finansiālu atbalstu. Stipendijas mērķis ir ik gadu nodrošināt vismaz viena talantīga jaunieša studijas viņa izvēlētā profesijā. Šogad pirmoreiz stipendijas saņēmējs tika izraudzīts no jaunizveidotā Aizkraukles novada absolventiem.

Ramona Salmiņa, Gatis Daugavietis, Aiga Daugaviete, Artūrs Plūme, autors Andris Krastiņš

"18. jūnijā Pļaviņu vidusskolas 12. klases izlaidumā viesojās Plūmju ģimenes pārstāvji – Artūrs Plūme un Ramona Salmiņa, lai pasniegtu Viļņa Plūmes piemiņas stipendiju. Stipendijas saņēmējs, absolvents Andis Daugavietis, šobrīd atrodas ASV, tāpēc stipendiju saņēma jaunieša vecāki – Aiga un Gatis Daugavieši.

Stipendijas pasniegšanas brīdī Artūrs Plūme citēja tēta teikto: “Visu tu  reiz vari pazaudēt – naudu, mantu, slavu, tikai izglītību tev neviens neatņems” un dalījās atmiņās, ka tētis izglītību uzskatīja par dzīves lielāko vērtību, atbalstīja un mudināja pēc tās tiekties gan savā ģimenē, gan novadā.

Skolas gados Andis guvis godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniskās pētniecības darbu konferencē, aktīvi iesaistījies Ekoskolas darbībā un Aprites ekonomikas projekta realizācijā. Brīvajā laikā jaunietis nodarbojas ar kokapstrādi un metālapstrādi, Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Darbs rītdienai” ietvaros apgūst prasmes un iemaņas specializētās tehnikas uzņēmumā.

Pēc vidusskolas absolvēšanas Andis vēlas turpināt izzināt saistošo jomu par tehniku, studējot RTU mehatroniku vai mašīnbūvi. 

No sirds apsveicu Andi un novēlu, lai  šī stipendija palīdz sasniegt iecerēto! Paldies Vītolu fondam par sadarbību, atbalstu un iespējām. Paldies Plūmju ģimenei par negaidīto pārsteigumu, sirsnību un atsaucību."

informē Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa

Vītolu fonds izsaka lielu pateicību Plūmju ģimenei par atbalstu un Pļaviņu vidusskolai, īpaši direktorei Ilzei Luksai par sadarbību.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums