Arhīvs - Aprīlis 2003

Jaunums

Sākot no 2003. gada 1. marta līdz 2003. gada 31. jūlijam fonds pieņem pieteikumus jaunajam 2003./2004. mācību gadam.

04.04.2003. Vītolu fondam dzimšanas diena - 1 gads

30.04.2003. publicēts “Gada pārskats 2002”.

Paldies par darbu tā tapšanā:

• māksliniecei Maijai Līdumai,
• literāram redaktoram Oskaram Lapsiņam,
• izdevniecībai “Citrons”

Aprīlī saņemti 72 pieteikumi stipendijām.

• janvārī – 2
• februārī – 3
• martā – 50

Semināri:

22.04.2003. Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā 10., 11. klašu skolēniem un skolotājiem.

24.04.2003. Jaunjelgavas vidusskolas 10., 11. klašu skolēniem un skolotājiem.

Pasākumi:

Jaunjelgavas vidusskolas konkursā “Gudriniece un gudrinieks 2003” Vītolu fonds apbalvo 12. klases skolnieku Andri Eglīti, piešķirot stipendiju studijām
2003./04. mācību gadā.

04. 04.2003. Vītolu fondam dzimšanas diena - 1 gads!

01. 04.2003. Vītolu fonds no 1. marta pieņem pieteikumus no stipendiju kandidātiem. 2003. gadā saņemtie pieteikumi:

2- janvārī,
3- februārī,
50- martā.

Valdes sēdes:

01.04.2003. Piešķirta mācību maksa Ls 240 RTU 1. kursa studentam Justam Dimantam . Nemaksāt stipendiju Sandai Pīlei, jo nav iesniegta atskaite par 1. sesijas rezultātiem.

23.04.2003. Piešķirt stipendiju Ls 160 Rēzeknes augstskolas 2. kursa studentei Inesei Timošilovai.

Piešķirt stipendiju Ls830 Jaunjelgavas vsk. 12. klases skolniekam Andrim Eglītim par sasniegumiem mācību olimpiādēs, līgumu slēdzot pēc iestāšanās augstskolā.

Pārtraukt maksāt stipendiju ar šā gada 1. maiju LU 2. kursa studentam Gatim Ruļukam, pamatojoties uz viņa iesniegumu par studiju pārtraukšanu.

Par mums raksta:

22.04.2003. “Lauku avīzē” 5.lpp. žurnālistes Daces Kokarēvičas intervija ar fonda valdes priekšsēdētāju Vili Vītolu.

Vilis Vītols intervijā saka: ”Esmu svēti pārliecināts, ka izglītība ir ceļš uz labklājību gan vienam cilvēkam, gan ģimenei, gan visai valstij.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us