Arhīvs - Aprīlis 2004

Jaunums

No 1. marta līdz 1. jūlijam fonds pieņem pieteikumus 2004./2005. mācību gada stipendijām. Stipendijas tiks piešķirtas valdes sēdēs maijā, jūnijā un jūlijā.

Pieteikumi:

Marts - 88
Aprīlis - 25
Maijs -
Jūnijs -
Jūlijs -
Augusts -

01.04.2004. Fondā viesojas Lalita Rūta Muižnieces kundze, viņa iemaksā Vītolu fonda kontā ziedojumu 2045 USD (Ls 1083,85) viena gada Arnolda un Helēnas (Gallijas) Sildegu fonda stipendijai, kas tiks piešķirta Latvijas Mākslas akadēmijas vai Latvijas Kultūras akadēmijas teātra nozares studentam/ei. Naudu stipendijai ziedojuši radi un draugi Arnolda Sildega bērēs.

Par Arnoldu un Helēnu Sildegiem vairāk lasiet mājas lapas sadaļā STIPENDIJAS

02.04.2004. Fondā ciemojas Armands Birkens no “Čikāgas piecīšiem” un iemaksā Vītolu fonda kontā 200 USD (Ls 105,60), kas ir Alberta Legzdiņa, Ulda Streipa un Armanda Birkena ziedojums IN MEMORIAM Biruta Rubess stipendijai.

02.04.2004. Publicēts 2003. gada pārskats.

Paldies:

• māksliniecei Maijai Līdumai,
• dzejniecei Mārai Zālītei,
• redaktoram Oskaram Lapsiņam,
• tulkam Robertam Līsmanim,
• Baņutai Rubess,
• Dacei Burdikovai,
• izdevniecībai “Talsu tipogrāfija”.

Atsauksmes:

“ Apsveicu ar ļoti skaisto un kvalitatīvo Vītolu fonda gada pārskatu. Prieks redzēt, kā fonds lēnām izaug.”
/Baiba A. Rubess/

“Paldies par interesanto literatūru. Ļoti labs un profesionāls gada pārskats.”
/Andrejs Muzikants/

“Kā vislielākais un mīļākais apsveikums bija pasta kastītē saņemtais gada pārskats.”
/Raita Tirša/

“Paldies par jauko pārskatu. Tas izskatās perfekti. Tik atturīgi, moderni, inteliģenti un skaidri! Labs darbs!”
/Kristīne Tīruma/

“Pārskatā tieši tik daudz informācija, cik vajadzīgs. Labs informācijas izkārtojums, ļoti interesants dizains, man patīk, ka ir divas valodas.”
/Valda Auziņa/

“Ļoti gaumīgi un kārtīgi izgatavots, atstāj labu iespaidu.”
/Jānis Grāmatiņš/

04.04.2004. Vītolu Fonda dzimšanas diena.

Paldies par mīļajiem apsveikumiem!

04.04.2004. Fonda 2 gadu jubilejā viesojas Armands Birkens no "Čikāgas piecīšiem"

06.04.2004. Fondā viesojas PBLA priekšsēdētājs Jānis Kukainis un pārstāvniecības vadītāja Latvijā Linda Kovaļevska.

06.04.2004. Anglijas Latviešu izglītības fonda direktors Andrejs V. Ozoliņš iemaksā Vītolu fonda kontā Ls 1447,50. Ziedojums viena gada ANGLIJAS LATVIEŠU IZGLĪTĪBAS FONDA STIPENDIJAI.

08.04.2004. Vēlot priecīgus un gaišus svētkus, Vītolu fonds izsūta visiem ziedotājiem un atbalstītājiem 2003. gada pārskatu.

14.04.2004. Valsts ieņēmumu dienesta reģionālas iestādes tematiskā un audita pārbaude fondā. Paldies par darbu Evijai Karnītei un Edītei Grabovskai.

20.04.2004. Tikšanās ar Andreju Muzikanta kungu. Pārrunas par fonda “Ārkārtējā palīdzība Latvijas Zemessardzei” stipendiju.

21.04.2004. “Daugavas vanagu” Melburnas nodaļas valdes priekšsēdētājs Aivars Saulītis raksta, ka 20. aprīlī valdes sēde nolēmusi ziedot 3492,57 AUD. Kopš 2004. gada 1. septembra viens students/e saņems “Daugavas vanagu” Melburnas nodaļas stipendiju.

21.04.2004. Fondā viesojas Anglijas “Daugavas vanagu” priekšsēdētājs Ādolfs Sīļa kungs.

22.04.2004. Ziņa no Solveigas Krūmiņas kundzes: 20. aprīlī Dienvidfloridas Latviešu biedrība nolēmusi dibināt savu stipendiju un ziedot fondam 2000 USD vienai stipendijai.

26.04.2004. Izglītības un zinātnes ministrijas organizētājā seminārā rajonu ekonomikas skolotāji saņēma informāciju par Vītolu fondu.

27.04.2004. Latvijā atgriezies un fondā viesojas Klāva Sīpoliņa fonda prezidents Leopolds Sīpoliņa kungs.

30.04.2004. Fondā viesojas Andrejs G. Straumaņa kungs no ASV. Saruna par Sanigavas Latviešu kluba stipendijas veidošanu.

 Arnolda un Helēnas (Gallijas) Sildegu fonds Ls 1083,85
 Alberta Legzdiņa, Ulda Streipa un Armanda Birkena ziedojums IN MEMORIAM Biruta Rubess Ls 105,60
 Anglijas Latviešu izglītības fonds Ls 1447,50
 “Daugavas vanagu” Melburnas nodaļa Ls 1344,64
How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us