Arhīvs - Aprīlis 2008

 

APRĪLIS

Jaunumi:

  • Leopolda Sīpoliņa stipendija
  • Korp! Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija
  • Latvijas Zontu kluba stipendija

 

Aprīlī – DRAUGIEM.LV kļūst par atbalstītāju un visu mēnesi palīdz jauniešiem atgādināt: Piesakies stipendijai! Nenokavē!


01.04. Noslēgts Ziedojuma līgums ar testamenta izpildītāju Andrēju Saulīti un mantojuma izpildītāju Māri Bibelnieku par Viktorijas Mickānes fonda neaizskaramā kapitāla pārvaldīšanu. Viktorijas Mickānes piemiņas stipendijas novēlētas tikai Nautrēnu vsk. skolēniem un absolventiem.


02.04. Fondā viesojas Latvijas Zontu kluba vadītāja Iveta Rībena. Tiek noslēgts ziedojuma līgums un dibināta Latvijas Zontu kluba stipendija, kas šogad novēlēta Jelgavas novada jaunietei.Zontu kluba biedres Astrīda Jurķele un Iveta Rībena.


02.04. NVO prēmijas pasākums atpūtas centrā ‘‘LIDO”. V. Diķe piedalās žūrijā un sveic šī gada laureātus.


NVO prēmijas laureāti un žūrijas dalībnieki.


02.04. Tikšanās ar Korp! Lataviensis biedriem. Prezentācija par Korp! Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendijām. Tās dibinājuši korporācijas biedri Kanādā. Projekta vadītājs un galvenais organizators ir Martiņš Gaide. Ir noslēgts sadarbības līgums un ik gadus 11 studenti varēs Latvijā studēt ar Korp! Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendijām.


Korp! Lataviensis biedri


04.04. Fonda dzimšanas diena.

Fonda dibinātāji, ziedotāji, sadarbības partneri un draugi!
Katra diena ir Dieva lielā dāvana cilvēkam.
Dāvana, dāvināt, dot – šiem vārdiem ir liela nozīme katra ziedotāja dzīvē.
Dāvanas mēdz būt dažādas, bet to galvenais uzdevums – iepriecināt jubilāru. Katrs no mums kaut reizi ir izjutis satraucošo dāvanas gaidīšanas prieku, un visbiežāk tas saistās ar vēlmi izjust pārsteigumu un ieraudzīt brīnumu.
2007. gada fonda 6. dzimšanas dienā mums tas noteikti ir izdevies, jo kopā ar Jums, sniedzot iespēju vairāk kā 500 jauniešiem piepildīt sapni, esam saņēmuši pašu vērtīgāko dāvanu – kāda cilvēka neapgāžamu ticību gara bagātībai.

Vismīļākie sveicieni mūsu kopējā dzimšanas dienā !


07.04. Tikšanās LLU ar Mācību prorektoru Arni Mugurēviču, LLU Studiju daļas galveno speciālisti stipendiju jautājumā Evitu Zabotheni, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāju Intu Āri. Tiek izstrādāts LAB-AN stipendijas nolikums un pārrunātas sadarbības iespējas.

 


10.04. Zvejnieku fonda mērķziedojums 2008./2009. gada stipendijām.


Pēteris Zvejnieks

 


18.04. Fondā viesojas ziedotājs Pēteris Āboliņš un tiekas ar savu stipendiātu Sandiju Vasiļevski.


Pēteris Āboliņš un stipendiāts Sandijs Vasiļevskis

 


18.04. Ziedotājas Ilzes Priedes – Kļaviņas mērķziedojums Matīsa Kļaviņa piemiņas stipendijai.


Ilze Priede-Kļaviņa un Matīss Kļaviņš.

 


18.04. Viesnīcas ‘‘Radi un draugi” mērķziedojums piecām jaunām stipendijām. Tās novēlētas tiem Sibīrijas latviešiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā studēt.


Viesnīca "Radi un draugi"

 


22.04. Tikšanās ar ziedotāju Leopoldu Sīpoliņu. Tiek noslēgts ziedojuma līgums par ieguldījumu neaizskaramajā kapitālā.


No kreisās: stipendiāts Jānis Garsils, Leopolds Sīpoliņš un stipendiāts Andreass Šulcs

 


28. 04. Tikšanās ar Ideju partneru fonda direktori Sabīni Sīli un nodibinājuma Iespējamā misija direktori Zani Oliņu, komunikācijas vadītāju Inesi Grendi. Saruna par sadarbības iespējām.


 


28.04. Fondā pienāk sēru vēsts. Mirusi Ruta Cālīte. Dēls Pauls Cālītis ar māsu vēlas mammas piemiņai dibināt piemiņas stipendiju. Vēl pavisam nesen Ruta kārtoja piemiņas stipendiju mācītājam Arvedam Celmam. Viņa vēl mēneša sākumā ziedojusi Ārstu Gulēnu piemiņas stipendijai. Šoreiz ir sajūta – nežēlīgi skarbi un pēkšņi. Visiem, kas pazina Rutu un vēlas atvadīties, to var darīt ziedojot piemiņas stipendijai.


Ruta Cālīte

 


29.04. Fondā viesojas Biruta Celma un ziedo sava vīra mācītāja Arveda celma piemiņas stipendijai.


30. 04. Fondā viesojas Aivars Slucis no ASV. Iepazīstoties ar fonda darbību viņš izlemj dibināt trīs Aivara Sluča stipendijas.

ZIEDOJUMI APRĪLĪ

Zvejnieka fonds

Ls 52 740

viesnīca ”Radi un draugi”

Ls 28 000

Leopolds Sīpoliņš

Ls 23 998

Ilze Priede-Kļaviņa

Ls 3000

ERGO

Ls 1470

Jelgavas Zontu klubs

Ls 555

Rigas Zontu klubs

Ls 300

Kārlis Streips

Ls 700

Rasma Dinberga

Ls 220

Mācītāja Arveda Celma piemiņai

 

Biruta Celms

Ls 200

Rutas Cālītes piemiņas stipendijai

 

Edgars, Dace, Ieva, Tālis, Mārtiņš Šmiti

Ls 50

Ilze Gulēna

Ls 10

Brunis Rubess/Profesora Milta piemiņai /

Ls 30

Ruta Cālīte/ ārstu Gulēnu stipendijai /

Ls 30

Nana Nakajima /iemaksāts čeks /

$ 1000

KOPĀ:

Ls 111303

Paldies ziedotājiem!
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums