Arhīvs - Decembris 2017

DECEMBRIS - 2017 

“Ziemassvētki ir gaismas atgriešanās. Ikvienā no mums mīt gaisma, mīlestība, labestība. Daloties tajā, pasaule kļūs labāka. Patiess smaids, atzinīgs vārds, laikā izteikti labi vārdi nemaksā neko, bet nozīmē daudz – gan tiem, kas saka paldies, gan tiem, kas dara un palīdz no sirds. Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt sapņus, īstenot mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz mūs pašus un citus! Ticēsim gaismai, sev un cits citam!”   

JAUNĀS STIPENDIJAS

- Jāņa Komsāra piemiņas stipendija.

Decembra nogalē stipendiju Jāņa Komsāra piemiņai dibināja radiniece Anna Bērziņa. Īpašs paldies advokātam Matīsam Kukainim!

- Viktora Aleksandra Kānberga piemiņas stipendija.

 
Viktors Aleksandrs Kānbergs

Viktors Aleksandrs Kānbergs lielāko un ražīgāko mūža daļu pavadīja Kanādā. Viņš devās aizsaulē 2001. gada 27. jūnijā, un Margita Kānberga vīra mantoto zemi dāvināja Vītolu fondam. Decembrī fonds zemi pārdeva un, godinot ziedotāju, dibinās Viktora Aleksandra Kānberga piemiņas stipendiju. Padies Margitai Kānbergai!

PADOMES SĒDE

14. decembrī notika padomes sēde, kurā izvērtējām 2017. gada rezultātus.  Ziedotāju dibinātās stipendijas atbalsta 654 stipendiātus no visām Latvijas augstskolām, kopā saziedots 1 226 125 EUR (statistika veikta 14.12.2017.). Šogad mūsu pulkā ir 704 ziedotāji. Šogad noslēgtas vienošanās ar augstskolām par stipendiātu sekmju izrakstiem, Izglītības un zinātnes ministrija apbalvoja ziedotājus ar atzinības un pateicības rakstiem par ieguldījumu izglītotas sabiedrības, zinānes un valsts nākotnes labā. Organizēti 72 sarīkojumi ar stipendiātiem un ziedotājiem. Edvīns Samulis organizēja sarīkojumu “Stipendija par izcilību”, Arnis Apsītis aicināja uz meža stādīšanas talku, Jānis Andersons rīkoja lekciju stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā?”, Biruta Heistere kopā ar 62 stipendiātiem apmeklēja operu, Jānis Endele pasniedza Draudzīgā aicinājuma fonda "Stipendijas skolēniem". Vītolu fonds organizēja pateicības pusdienas uzņēmējiem, fondu un organizāciju vadītājiem un Senioru Ziemassvētku eglīti. Paldies par veiksmīgu sadarbību 2017. gadā! 

ATVADU VĀRDI

- Atvadu vārdi Oskaram Dumpem! 

 
Oskars Dumpe

No šīs pasaules, no saviem tuvajiem tālajā mūžības ceļā 3. novembrī 94 gadu vecumā devās Oskars Dumpe. Viņam rūpēja viss, kas notiek Tēvzemē, arī jauniešu iespējas iegūt izglītību. Pārdodot vectēva māju, viņš visu naudu ziedoja Oskara un Irēnes Dumpju stipendijām, kuras uzticēja pārvaldīt fondam. “Vītolu fonda darbošanās nostiprina ticību un pārliecību, ka šis darbs dos ieguldījumu latviešu tautas atdzimšanā, jo esam zaudējuši veselu paaudzi, mūsu inteliģenci un labākos un centīgākos cilvēkus,” atzina Oskars Dumpe. “Mūsu pašreizējā jaunatne ir cerība. Jādara ir viss iespējamais, lai katrs tiešām centīgs un apdāvināts latviešu jaunietis saņemtu augstāko izglītību.” Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

- Atvadu vārdi stipendiātam Artūram Bērziņam!

 
Artūrs Bērziņš

9. decembrī traģiski gāja bojā stipendiāts Artūrs Bērziņš. Viņš divus gadus saņēma ERGO stipendiju un studēja arhitektūru. “Laimīgs, kas tic savam sapnim, arī nomirstot. Rādās tam nākotnes krasti, aizsaulē ieejot.” (K. Skalbe.) Izsakām visdziļāko līdzjūtību Artūra tuviniekiem! 

SARĪKOJUMI

21.12. Senioru Ziemassvētku pusdienas. 

 
Vītolu fonda seniori-ziedotāji restorānā "Čarlstons".  

Decembrī uz svētku pusdienām tika aicināti fonda seniori. Sarīkojums ir kā atskaites punkts aizgājušajam gadam, kurš ir bijis notikumiem bagāts. Par tradīciju ir kļuvusi ziedotājas Birutas Celmas lūgšana, sadodoties rokās pirms svētku pusdienām. Šogad sarīkojums notika restorānā „Čarlstons” un mūs priecēja stipendiātes Ilzes Cepurnieces kokles spēle. Paldies projektam “Iedod darbu čaklām rokām”, kas tapis sadarbībā ar "Borisa un Ināras Teterevu fondu" un SIA “Puratos Latvia”, īpaši, Aigaram Balodim par dāvanu sarūpēšanu! Paldies viesiem par jauko kopā būšanu! 

TIKŠANĀS

07.12. Ziedotājas Ritas Kaimiņas tikšanās ar stipendiātiem.

 Jānis Miķelis Zaķis (no kreisās), Solvita Avota, ziedotāja Rita Kaimiņa, Madara Salma un Marģers Liepiņš.

Šogad Rita Kaimiņa palielināja stipendiju skaitu un atbalsta četrus studentus. Katram stipendiātam ziedotāja bija sarūpējusi jaukas Ziemassvētku dāvaniņas. Pēc tikšanās Marģers Liepiņš rakstīja: "Spēju vien apbrīnot Ritas kundzes nerimstošo optimismu, pozitīvo skatījumu uz dzīvi un mīlestību pret Latviju un latviešiem. Viņa ir Personība ar lielo burtu. Tikšanās fonda birojā man lika novērtēt to, cik daudz skaistā ir mums apkārt. Vienīgais, kas no mums tiek prasīts - ik pa laikam pacelt savas acis no ikdienas rutīnas darbiem un ieraudzīt to, ko savas dzīves steigā esam aizmirsuši vai nepietiekami novērtējuši." Paldies Ritai Kaimiņai par tikšanos!

19.12. Fondā viesojās Gatis Didrihsons.

 
Gatis Didrihsons

Sadarbība ar SIA "Didrihsons arhitekti" valdes locekli, vadošo arhitektu Gati Didrihsonu aizsākās 2012. gadā, kad viņš dibināja stipendijas topošajiem arhitektiem. Paldies Gatim Didrihsonam par viesošanos fondā un dāvināto Ilvitas Didrihsones 2018. gada kalendāru!

30.12. Tikšanās ar Viļņa Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai stipendiātiem.

 
Māris, Baiba, Artūrs Plūmes kopā ar stipendiātiem kafejnīcā "Vest".

Decembra nogalē Plūmju ģimene tikās ar Viļņa Plūmes stipendijas Aizkraukles attīstībai stipendiātiem. 2017./2018. mācību gadā stipendiju saņem trīs jaunieši: Jolanta Graudone (Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Adaptronika), Līva Poriete (Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīna) un Ulvis Blathens (RTU, Datorsistēmas). Paldies Baibai, Sarmītei, Mārim un Artūram Plūmēm par organizēto tikšanos!

VEIKSMES STĀSTS

Decembrī vēlamies iepazīstināt ar mūsu esošo stipendiātu, kura veiksmes stāsts ir tikai tā veidošanas sākuma, tomēr gana interesants, lai dalītos ar jums. “Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendijas” saņēmējs Matīss Dambītis studē Rīgas Tehniskajā universitātē studiju programmas “Intelektuālas robotizētas sistēmas” 1. kursā. Viņa kaislība ir robotika. Par robotiku viņš māca citiem un aktīvi piedalās dažādos konkursos. 

 Matīss Dambītis

Vislielāko iespaidu uz mani ir atstājuši 3 gadi, kuri pavadīti ģimnāzijā, jo tieši tur es iepazinos ar robotiku. Robotika lietišķā zinātne, kas nodarbojas ar automatizēto tehnisko sistēmu izstrādāšanu, un tieši Latvijā tā ir ļoti attīstīta. Vēl mācoties Preiļu Valsts ģimnāzijā, kurai pirms es iestājos nebija nekādas saistības ar robotiku, 10. klasē (2014. gadā) mūsu skolai bija iespēja piedalīties StartIT Ziemassvētku eglītes programmēšanas konkursā, kuru organizēja viena no lielākajām IT kompānijām valstī – Accenture, kas Latvijas izglītības iestādēs cenšas attīstīt IT nozari. Es mācījos programmēšanas un eksakto priekšmetu novirziena programmā un es iesaistījos Ziemassvētku eglītes “digitālā” pušķošanā. Mūsu skola uzvarēja šajā konkursā un mēs laimējām pirmos robotus – divus Lego Mindstorms EV3 Education komplektus, ar kuriem bija iespēja iepazīt robotiku vienkāršotā izpildījumā. Robots ir Lego konstruktora tipa, ar pieslēdzamiem sensoriem, motoriem, kuru vada robota “dators”. Šādi roboti ir ļoti labi priekš programmēšanas mācīšanas, jo viss notiek vizuāli – respektīvi, nav jāraksta kods, ir tikai jāliek blokshēmas, kas bērniem ir daudz vienkāršāk uztverams. Dažus mēnešus mēs mācījāmies programmēt un veidot robotiņus ar Lego, bet ar to mums nepietika. Mūsu informātikas un programmēšanas skolotājs Juris Erts 2015. gada februārī devās uz LETERA (Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija) konferenci, kurā iepazinās ar dažiem Latvijas robotikas pulciņiem un deva iedvesmu izveidot robotikas pulciņu Preiļu Valsts ģimnāzijā. Juris Erts pieaicināja ģimnāzijas absolventu Armandu Upenieku, lai viņš mācītu robotiku. Tā arī es iesaistījos elektronikas robotikas pulciņā – atšķirībā no Lego, šeit mēs paši lodējam elektriskās shēmas, veidojam paši savu mehāniku, izmantojot 3D printeri, kuru ražo Latvijas uzņēmums Mass Portal.

Mūsu robotikas pulciņš ģimnāzijā aizsākās un jau 11. klases rudenī mēs piedalījāmies pirmajās sacensībās. Transporta Sakaru institūts (TSI) rīkoja robotikas sacensības un mēs piedalījāmies mini sumo disciplīnā ar RobotNest SumoBoy robotiem. RobotNest ir uzņēmums, kurš taisa jau gatavus robotus ar ļoti labu mācību materiālu, kurā ir aprakstīti robotikas pamati – elektronika un programmēšana izmantojot Arduino mikrokontrolierus (tie ir kā mazi datori, kas vada pašu roboti, kurš ir jāprogrammē). No Preiļiem mēs startējām 3 ar robotiem. Brīnumainā kārtā es ieguvu 2. vietu sacensībās. Tik veiksmīgu pirmo startu neviens no mums (it īpaši mūsu skolotājs Juris Erts) nebija gaidījis.

Pēc tam mēs iegādājāmies papildus SumoBoy robotiņus no RobotNest, LETERA mums dāvināja 2 robotus un Preiļos tika izveidots Preiļu Robotikas klubs, jo tas vairs nebija vienkāršs pulciņš, bet tajā pamazām iesaistījās jaunieši no Preiļu 1. pamatskolas un pat bērnu vecāki. Pēc TSI sacensībām sekoja Robotex 2015 – lielākās Ziemeļeiropas sacensības. Pēc tam norisinājās Siguldas Robotu Kauss 2016, kurā ieguvām 1. vietu folkrace disciplīnā un 3. vietu es pats ieguvu līnijsekošanas disciplīnā. Pēc tam sekoja Latvijas Robotikas čempionāts, kurā klubs ieguva vairākas godalgotas vietas un 1. vietu mini sumo disciplīnā. 

Kopš es sāku studēt, es arī jau esmu kļuvis par vienu no Preiļu Robotikas kluba skolotājiem. Pašlaik klubā esam ap 30 dalībniekiem un mūsu klubs ir kļuvis par sensāciju Preiļos un apkārtnē, jo neviens nebūtu domājis, ka no mazpilsētas skolas varētu izveidoties viens no labākajiem un lielākajiem robotikas klubiem visā valstī. Tomēr mēs neesam pirmie šajā jomā, jo Latvijā ir labākie robotu būvētāji. Piemēram, pasaules čempions 2014. gadā mega sumo disciplīnā Einārs Deksnis, ir vienīgais ne-japānis, kas ir ieguvis pasaules čempiona titulu. Tāpat arī bijušais Preiļu Valsts ģimnāzijas absolvents Māris Bečs ir ieguvis vairākus Eiropas čempiona titulus.

Robotika Latvijā ir ļoti aktuāla un attīstīta nozare, jo ar katru gadu robotikas pulciņu skolās paliek aizvien vairāk, un tas priecē, ka daudzi cenšas sekot mūsu kluba piemēram. Es ļoti ceru, ka šī izaugsme turpināsies vēl ilgi, un es pats darīšu visu, lai turpinātu popularizēt robotiku Latvijā. Es pateicos no visas savas sirds savam skolotājam Jurim Ertam, kas mudināja mani uzsākt dalību robotikas pulciņā, kuru jau nu palīdzu vadīt un mācu robotiku mūsu Latvijas nākotnei.

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS!

Decembrī svētkus svin: Vaira Vīķe-Freiberga (Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija), Jānis Andersons  (PBLA stipendija), Jānis Andersons (Aivara Andersona ģimenes stipendija), Sandra Kalniete  (Sandras Kalnietes stipendija), Ausma Pāvulāne  (Annas Pāvulānes piemiņas stipendija).

- Eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas jubilejas stipendija!

2. decembrī Latviešu biedrības namā notika Vairas Vīķes-Freibergas jubilejas svinības, kurā svinību viesi dāvanu vietā ziedoja Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijām bāreņiem. Esam pateicīgi Vairai Vīķes-Freibergas kundzei par nesavtīgo aicinājumu. Visa gada garumā par godu Vairas Vīķes-Freibergas dzimšanas dienai notika dažādas akcijas: veidoti īpaša dizaina krekli un rīkotas izstādes. Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ziedojuši: Anita un Greims Andersoni, Juris Borzovs, Astrīda Romanovska, Inese Ločmele-Jansone*, Anita Reihenbaha, Inga Ozola, Gunta Dravniece, Y'S MEN klubs "Cēsis", Biedrība, EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Viktors Hausmanis, Aiva Vīksna, Baiba Anda Rubesa, Uldis Grava, Santa Baumane, Ausma Cimdiņa, Edgars Kļaviņš*, Anita Libarte, Embajada de Espana en Letonia, Juris Borzovs, Juris Binde, Santa Tolēna*, Kristīne Lele*, Elīna Skangale*, Ilga Cunska-Brahmane*, Odile Soupison, Pēteris Kloks*, Guntis Bērziņš, Fujii Mariko, Studenšu korporācija Spīdola, Arkādijs Suharenko, Inguna Ebela, Elena Kulberga, Igors Skoks, Daina Kalniņa, Andris Dieviņš, Līga Solveiga Silkalna, Daina Fomina, Andris Vilks, Ojārs Ēriks Kalniņš, Elita Kuzma, Elizabete Mežule*, BALTIC INTERNATIONAL BANK, AS, Jānis Ķuzulis, Murad Yusifzada, Raimonds Vējonis, Iveta Tāle, Aiga Liepiņa, IC3, SIA, Gints Jegermanis, Līga Zvaigzne, Valdis Muktupāvels, Dace Penke, Raitis Bullīts, Valters Nollendorfs un anonīmie ziedotāji. Paldies Vairai Vīķes-Freibergas kundzei un ziedotājiem!

*ziedotājs ir bijušais stipendiāts

- Sveicam PBLA jauno priekšsēdi Kristīni Saulīti!

 
Kristīne Saulīte

Kristīne Saulīte kopā ar vīru Pēteri Saulīti jau ilgus gadus ir  mūsu ziedotāju vidū. Viņi dibinājuši stipendijas Pētera Saulīša mātes piemiņai un Pētera un Kristīnes Saulīšu stipendiju. Kristīne Saulīte kopš 2015. gada vadījusi Latviešu apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un divus gadus strādājusi arī kā PBLA priekšsēža vietniece. Par sevi viņa saka: “Piederu pie tiem, kuri uzskata par savu pienākumu vienmēr un visur lepoties ar Latviju. Jo tā var veidot cittautiešu izpratni par to, kādi ir latvieši un kādā zemē dzīvo.” Sveicam ziedotāju ar panākumiem! Paldies iepriekšējam PBLA priekšsēdim Jānim Kukainim par sadarbību, kurš bija izcils PBLA vadītājs!

MĪĻŠ PALDIES!

Pateicamies “Borisa un Ināras Teterevu fondam” par ielūgumu uz "Baleta zvaigžņu galā koncertu". Fonda stipendiātiem un ziedotājiem bija iespēja vērot vadošo Eiropas baleta trupu izcilākos solistus un jaunos Latvijas baleta dejotājus. 

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

Decembrī ziedojuši: SIA “BYKO-LAT”, RIGVIR, AS “BAO”, Ģirts Zeidenbergs, Sandra Kalniete, SIA „D31”, Ceroņa Bīlmaņa testamentārais novēlējums, Dzintra Ozoliņa , Gunārs Edvīns Duburs, SIA „TAUTAS TĒRPU CENTRS SENĀ KLĒTS”, SIA „TRAVEL TIME”, SIA „DIDRIHSONS ARHITEKTI”, Anna Bērziņa, Māris Slokenbergs, Māris Plūme, SIA  „Investīciju risinājumi“, Jānis Kārkliņš, Nataļja Levina, SIA „Izglītības sistēmas“, Druvis Mūrmanis, SIA “Puratos Latvia”, SIA “Saules aptieka”, SIA “Baltacon”, EY, SIA “Karšu izdevniecība Jaņa sēta”, SIA “HCT AUTOMOTIVE”,  Ingrīda Ķirse, Juris Petričeks,Ansis Grasmanis, Biruta Celma.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: SIA “AKZ” , Māris Plūme, Ruta Plūme. 

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai ziedojuši: Y'S MEN klubs "Cēsis", Embassy of the People's Republic of China, Viktors Hausmanis, Aiva Vīksna, Baiba Anda Rubesa, Uldis Ivars Grava, Santa Baumane, Ausma  Cimdiņa, Edgars Kļaviņš*, Anita Libarte, Embajada de España en Letonia, Juris Borzovs, Juris Binde, Santa Tolēna*, Kristīne Lele*, Elīna Skangale*, Ilga Cunska-Brahmane*, Odile Soupison, Pēteris Kloks*, Anita un Greims Andersoni, Guntis Bērziņš, Fujii Mariko, Studenšu korporācija „Spīdola“. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Arta Ģiga, Madara Kurzemniece, Fonds "Ziedot.lv",  Artūrs Dzenis, Andris Lauciņš, Aivis Agejevs, Ināra Krūmiņa, Aija Zučika*, Mārtiņš Ivbulis*, Liene Radiņa, SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ingars Kalējs, Toms Zvidriņš, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Jānis Stukuls, Aivars Junga, Tatjana, Laimonis Niedre, Vilnis Auzāns, Aivars Junga, Ieva Muze, Ilona Mažeika, Mārtiņš Liniņš, Ilmārs Kašs, Ivanda Žodziņa, Zanda Zaļuma*, Kārlis Jakadels, Viktors Arbutavičs, Rihards Savickis, Mārcis Pauls, Andris Bernāts, Kristaps Blūms, Elīna Badune, Klāvs Renerts, Ginta Lejiņa, Mārīte Cakule, Agnija Bērziņa, Vizma Eliņa, Linda Juhna, Daina Bolšteins, Uģis Lācis, Ineta Kitenberga-Jansone, Inga Saknīte, Elva Eglīte*, Sandra Ābele*, Augusts, Alma, Elīna, Mārtiņš Klīve, Andris Rimsa, Vadims Sobolevs, Linda Rozenfelde, Nikolajs Petrovics, Kristaps, Viktorija Stūrīte, Sandra Kirilkina, Natalja Jerofejeva, Līga Ārniece, Valda Aļeksējeva, Ilona Mažeika, Filips Birzulis, Mečislavs Maculēvičs*, SIA “Viridi Lux”, Līga Germele, Paula Kaufelde, Germans Ļebezovs, Māra Ratke, Aiga Stabulniece, Māris BKALNS, Linda Ūdre, Ilmārs Grants, Agnija Paula, Gunārs Valeniks, Māra Grēve, Tatjana Lazdiņa, Ilze Poikāne, Andis Orbidāns, Jānis Prīss, Margarita Venska, Sanita Lase, Modris Jaunzems, Helmutas Azacis, Helēna, Maira Krievupe, Aleksandrs Ballods, Mārtiņš Kaprāns, Alla Moģiļnaja, Alvis Septe, Raivis Andersons, Vija Pudāne, Vilnis Šķipars, Arturs Banders, Valdemārs Stokmanis-Blaus, SIA “Coldtrans Serviss”, Ludmila Koroļenko, Aivis Liepiņš, Artis Frankovičs, AS “Baltikums Bank”, Viktors Zaķis, Svetlana Belacka, Diāna Šabanova, Viktorija Dolgosejeva, Igors Ponamarčuks, Līga Vasariņa*, Elita Pavlovska, SIA “Konso” un 281 anonīmi ziedojumi. 
*ziedotājs ir bijušais stipendiāts

Ziedojumi

Decembrī...............132 105 EUR

Gadā......................1 358 631 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums