Arhīvs

 APRĪLIS - 2011

Jaunums:

  • Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija
  • Veras  Diwisch stipendija

"Mīlestība ir tāds dīvains dzintars, ko nekā nevar aprakstīt, ne uzzīmēt, ne izstāstīt. Labu cilvēku tuvumā tas atdzīvojas, reizēm iemirdzas tā, ka sirds noreibst un acīs sakāpj siltums. Tad cilvēki man saka: "Kādas tev siltas acis!" — "Tas no dzintara," es saku. Bet dzintars iemirdzas man rokās. "No cilvēkiem," viņš saka. "Tas no šiem cilvēkiem."

( I. Ziedonis)

 

1.04. SIA "Kurekss" stipendiātes Laura Roze un Linda Nierliņa viesojas Dundagas vidusskolā un stāsta 12.klašu audzēkņiem par iespējām pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām.

04.04.    2004. gada 4.aprīlī Latvijā savu darbību uzsāka Vītolu fonds, šodien svinam savu 9. dzimšanas dienu.

MĪĻI SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ!

Mūsu zeme, lepna un skaista, jau miljoniem gadu stāvējusi Dzintarjūras krastā. Patlaban ir pavasaris, kad jūra, vētru mudināta, steidz apdāvināt visus ar sevī glabāto saules akmeni – Baltijas zeltu, ļaujot ikvienam, kas pietiekoši redzīgs, rokās paturēt gabaliņu mūžības.

Dzintars – laikā sastindzis gabaliņš saules un senas pagātnes, simbols paliekošām un būtiskām vērtībām, spējīgs sasildīt, iedvesmot, sniegt spēku, izstarojot gaismu un gadsimtos sevī krāto jūras varenumu. Atrodot to neapstrādātu, tas līdzinās ar kāju pasperamam akmeņogļu izdedzim. Taču katrs dzintars ir jānoslīpē, jāpadara mirdzošs, saules gaismu atstarojošs, tikai jāpieliek pūles. Tāpēc zinātājs to paceļ un slīpē, lai pazūd raupjā garoza, lai dzintars mirdz sev, savai jūrai un savai zemei par prieku.

Nav divu vienādu dzintara gabaliņu, katrs ir unikāls un īpašs – tāpat kā ikviens no Vītolu fonda stipendiātiem. Un viņi spēs uzmirdzēt, darot skaistu un bagātu savu zemi ,,vētru un dzintara krastā”, tikai nepieciešama laba meistara roka, daudz, daudz mīlestības un Vītolu fonda ziedotāju nu jau deviņus gadus ilgā nesalaužamā ticība šīs zemes jauniešiem, kuriem, tāpat kā viņiem, saules akmens allaž būs dārgāks par jebkuru citzemju zeltu. Vītolu ģimene un fonda darbinieki ir pateicīgi visiem, kas uzticējušies fondam un kļuvuši par sadarbības partneriem, draugiem un atbalstītājiem.

                              

04.04.  Vītolu fonda ziedotājs Mareks Indriksons, sveicot fonda dzimšanas dienā, ziedo Draugu stipendijai.


Mareks Indriksons

 

Apsveikumi fonda dzimšanas dienā!

Adelaides Latviešu biedrība, apbrīnas pilna, sūta Vītolu fondam vislabākos vēlējumus dzimšanas dienā.  Mēs vienmēr apbrīnojam Vītolu fonda

svētīgo darbu atbalstot Latvijas mazturīgos studentus un dodot viņiem ticību nākotnei.

Vēlreiz sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies.

Adelaides Latviešu biedrība

 

Bučas dzimšanas dienā!

Vēlu Vītolu fondam visīsākajā laikā sasniegt 5miljonu kapitālu!

Ivars Raciņš

 

Jums visam manam milam...daudz baltu dieninu X 9 un vel...ja...ar to milestibu ir ta...mes daudz ko citu darot un dodot biezi neaptveram, ka tiesi milestiba ir tas, ko dodam talak...lai simtiem gadu ta turpinam...

Ilze Kreismane

 

Lai līksma un pašapziņā  spēcīga  par  savu  darbu  ir  Vītolu Fonda  dzimšanas  diena! Esam  pateicīgi,  ka  jūs  esiet !!!!!!!!!!!!!!! Spuŗu  Ričs.

 

Dzimšanas  dienas  sveicieni  Vītolu  Fondam  un  visai  Vītolu  ģimenei,  Fonda  darbiniekiem  un atbalstītājiem !  Novēlu  jums  visiem  daudz  laimes,  daudz, daudz  baltu dieniņu, spēku. izturību, un  prieku  par  visu  paveikto!  Es pats arī esmu lepns un priecīgs, ka varēju kļūt par šī lieliskā un tālredzīgā pasākuma dalībnieku. Visu, visu labu jums visiem!

Evarists

 

Adelaides Latviesu Biedrība sveic Vītolu Fondu dzimšanas dienā un novel sekmes un panākumus turpināt brīnišķīgo darbu ko šis fonds ir jau paveicis.

Latvietis, Latvietim un Latvijai!

Bruno Krumins

ALB valdes priekssedis

 

Paldies par skaistajiem vardiem par dzintaru! Lai Dievinsh palidz visiem, kas var un grib paidzet Latvijas jaunatnei augt! Sirsnibaa, Dzidra Ādamsone

 

Dienu par velu, bet apsveicu dzimsanas diena!  Lai Jus vel varetu simtiem sadas dienas svinet.  Jusu, Rita Seja

 

04.04. Saņemts mērķziedojums no Zvejnieku fonda prezidenta Pētera Zvejnieka 2011./2012.mācību gada stipendijām.


Pēteris Zvejnieks ar ģimeni

05.04. Fonda lūgšanas brokastīs piedalās  uzņēmēji Jānis Krastiņš, Ivars Muravskis, Ivars Kalviņš, Oskars Kastēns un Juris Jēkabsons. Paldies  restorānam „Čarlsotns” par viesmīlību, paldies Jurim Jēkabsonam par organizēto tikšanos!


No kreisās: Oskars Kastēns, Ivars Kalviņš, Ivars Muravskis, Juris Jēkabsons, Jānis Krastiņš un Vilis Vītols

 

07.04. Fondā viesojās Nordea bankas korporatīvo darījumu departamenta vadītājs Jānis Buks.

07.04. Mērķziedojums Čikāgas Latviešu Kultūras sakaru grupas stipendijai.

07.04.  Mērķziedojums Adelaides latviešu biedrības stipendijām. Šogad biedrība lēmusi stipendiju skaitu palielināt. Viena stipendija, godinot Benitu Vembris, ir novēlēta  topošam mūziķim, otra  LLU  Meža  fakultātes studentam. 


Adelaides Latviešu biedrība

08.04. Mērķziedojums no Edītes Zariņas brāļa Jura Gravas piemiņas stipendijai, un vēl kāds anonīms ziedojums Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendijai.


Edīte Zariņa

11.04. Fonda viesojas ziedotāja Dzintra Bungs. Tiek parakstīts līgums par  neaizskaramā kapitāla palielināšanu vecāku Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendijai.


Dzintra Bungs

14.04. Fondā viesojas Dace Muriks-Osis no Vācijas. Pēc iepazīšanās ar fonda darbu, tiek parakstīts līgums par mūža stipendijas dibināšanu. Dr.Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija tiek novēlēta  topošam vēsturniekam, priekšroka jauniešiem no Latgales reģiona.


Dace Muriks-Osis

18.04. Mērķziedojums no Veras Diwisch mūža stipendijai.

18.04. Mērķziedojums  Hrgetič ģimenes stipendijām.


Hrgetič ģimene

20.04. Mērķziedojums no Rasmas Cipules vīra Artūra Cipuļa piemiņas stipendijai.


Rasma Cipule

21.04. Lekcija stipendiātiem „Ko no tevis sagaida darba devējs?”.  SIA „Latvija Statoil” organizē pasākumu, kura ietvaros stipendiātiem ir iespēja tikties ar ziedotāju Jāni Andersonu, Vītolu fonda dibinātāju Vili Vītolu un SIA „Latvija Statoil” izpilddirektoru Sandi Šteinu un uzdot sev interesējošus jautājumus par karjeru, darba tirgu un iespējām pēc izglītības iegūšanas.  

Pēc kopā pavadītās pēcpusdienas jaunieši dalās savos iespaidos par pasākumu:

„Uzskatu, ka šāda veida diskusijas iedvesmo jaunieti un „virza uz pareizā ceļa” /Lana Kasparane/

„Liels paldies par pasākumu. Jāsaka, tas attaisnoja visas cerības. Tādas tikšanās vienmēr palīdz. Devos mājās ar īpašo sajūtu, it kā kāds man draudzīgi uzsistu pa plecu, sacīdams, ka viss izdosies. Un tā arī būs.”  /Alīna Šveida/

„Visu skolā apgūt nevar, tāpēc, tiekoties ar cilvēkiem, kuri var lepoties ar daudziem sasniegumiem dzīvē, mēs paplašinām savu redzesloku. Katra viņu atziņa noteikti var palīdzēt nākotnē, gan ejot uz darba interviju, gan veidojot savu uzņēmumu” /Liene Gudreniece/

„Iespēja klātienē tikties ar tik uzņēmīgiem un apbrīnojamiem cilvēkiem bija ne tikai noderīga padomu un informācijas ziņā, bet arī ārkārtīgi iedvesmojoša un piešķīra lielāku sparu sasniegt izvirzītos mērķus un neatlaidīgi panākt sev vēlamos rezultātus.” /Kristīne Karpiņeca/

 

24.04. Brāļi, brāļi, Liela diena,
Kur kārsim šūpolītes?
- Aiz upītes kalniņā(i)
Div' sudraba ozoliņi.

Lai Lieldienu rīts atnāk saulains, lai rasā mazgātās acis redz skaidrāk un tālāk, lai šūpoles, kārtas visstaltākajā kokā un visaugstākajā kalnā, uzšūpo pretī saulei un ļauj paraudzīties tik tālu, cik vien iespējams, un saskatīt Zviedrijā  kurtos ugunskurus aizsardzībai pret visu ļauno, krāšņās Lieldienu parādes Amerikā, sajust Austrālijā šai rītā smeltā ūdens spēku, kas sola nest laimi un ilgu mūžu, priecāties par Vācijā no ziediem un plaukstošiem zariņiem darinātajiem vainagiem un palmu zaru nesējiem, los palmeros, Venecuēlā un kopā ar Lielbritānijas ļaudīm, kalnā uzkāpušiem, sveikt saules gaismu un ar to saistīto dzīvību.

Lai Lieldienu rīts atnāk saulains, jo tikai saule spēj padarīt savu mūžseno darbu, neko no sava siltuma nezaudējot, bet visu un visus sasildot- mūs tepat, Latvijā, un mūsu ziedotājus daudzviet plašajā pasaulē.

Lai Lieldienu rīts atnāk saulains, lai mazajiem, zaķa paslēptās olas meklējot, nesalst rokas, bet lielajiem izdodas ieraudzīt, kā ,,Pats Dieviņš staigāja Pa savu zemīti.’’

 26.04. Fonda viesojas ziedotājs Edgars Voļskis un pagarina sadarbības līgumu nākošam mācību gadam. Edgara Voļska ģimenes stipendija ir novēlēta Klintaines pagasta vai Pļavinu novada jauniešiem, priekšroka Klintaines pagasta jauniešiem.

27.04. Fonda viesojas ziedotāja Edīte Lazovska. Viņa ļoti aktīvi ir vākusi ziedojumus vīra Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai. Viņas lūgumam ir atsaukušies ārsta bijušie studenti, kolēģi. Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai 2011.gadā ir ziedojuši: Chemical Works of Gedeon Richter Plc., Ārvalstu komersanta pārstāvniecība, Rauls Vējiņš, SIA "Merck Serono", Ilze  Benjamiņa Stokvuda.


Edīte Lazovska

28.04. Fonda viesojās ziedotājs Arnis Apsītis. Arī šoreiz ļoti laba ziņa - 5 jaunas stipendijas būs Dundagas vidusskolas jauniešiem. Šobrīd kopā ar brāli viņi  palīdz jau 15 studentiem.  


Arnis Apsītis

29.04.Tikšanās ar ziedotāju Lalitu Muižnieci.


Lalita Rūta Muižniece

29.04. Laba ziņa  no Sidnejas Latviešu biedrības valdes sekretāra Jāņa Čečiņa. SLB ir nolēmusi Elvīras Palavas fondu uzticēt administrēt Vītolu fondam.

ZIEDOJUMI APRĪLĪ

Ziedotāji 
2011.gada aprīlis
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Dace Valda  Ose/ Dr. Emīla Osis un Daces Murik EUR 100 000 - LVL 70 280.40 **/ 70880,00
Vera  Diwisch / EUR 60 000 - LVL 42 168.24**/ 42528,00
The Latvian assoc of S.A INC / AUD 10800 -  LVL 5518.8 **/ 5592,24
DV CV pārstāvniecība  /Edīte Zariņa /CAD 10 000/ un anonīms dāvinājums /Gurķa stip./ 6695,00
Māra Hrgetiča  4200,00
Čikāgas Latviešu kultūras sakaru grupa /USD 3 938 - LVL 1 949.31**/ NAV KONVERTĒTA                                     -  
ERGO LATVIJA AAS 1575,00
Rasa Cipule/ Von Groll, Burkard  /EUR 2 000 - LVL 1 405.61**/ 1417,60
Sandra Kalniete  1400,00
EGGA, SIA 1400,00
ZIEDOT fonds/ Ritas Sējas jubilejas stip./  795,60
Chemical Works of Gedeon Richter Plc., Ārvalstu komersanta pārstāvniecība 750,00
Kārlis Jānis Ātrens  100,00
Ileane Elza Bolšaite /ILEANES BOLSAITES STIPENDIJAI 100,00
Ilzes  Benjamiņas Stokvudas /Ilmāra Lazovska p.stip. USD 140 - LVL 67.76 **/ NAV KONVERTĒTA                                     -  
Agrita Krieviņa /Bruņa Rubess piemiņas stipendijai/ 20,00
Draugu stipendija 
Gundars Anšāns /Sabīne Dagmāra Paulīne Beca/ 30,00
Mareks Indriksons 25,00
Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai
Ausma  Pāvulāne / SEK 2000 - LVL 155.40**/ 256,40
Ārstes Margaritas Puķītes prakse, SIA 200,00
Valdis Pāvulāns 100,00
Dzidra Liepiņa 100,00
Ausma Solveiga Pāvulāne 79,00
Uldis  Kļaviņš 70,00
Edīte  Kaufmane 30,00
Vilis un Kristina Pavulans 31,00
Edite Knoks 23,20
Goran un Kristina Skogman 23,20
Silvija  Danielsone 10,00
 Kopā LVL:              138 431,24
 Kopā USD:                  4 078,00
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.05.02

 

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums