Arhīvs

APRĪLIS - 2012

Jaunums:

  • Andra Kļaviņa fonds - Ainas Kļaviņas, Valdas Neimanes, Ērika Brītiņa piemiņas stipendijas
  • SEB stipendijas Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem

03.04. Fondā viesojas ziedotājs Māris Plūme.

04.04. Vītolu fonda 10 gadu jubileja

,,Es tevi ļoti gaidīšu

Bet ne pie pulksteņa, pie laika,

Pie debesīm es stāvēšu

Un manā rokā slaidā Trīs Zvaigznes būs...”

                         (M. Zālīte)

 

4. aprīlī, aprit desmit gadi kopš dienas, kad tika dibināts Vītolu fonds.  Plkst. 19.00 fonda ziedotāji, stipendiāti, atbalstītāji un draugi pulcējās pie Brīvības pieminekļa, lai veidotu kopīgu Gaismas ceļu.

Tas ir mūsu ceļš - tā pirms desmit gadiem lēma Vītolu ģimene, dibinot Vītolu fondu. Šai vakarā Vilis un Marta Vītoli aizdedzināja pirmo sveci, lai kopā ar pārējiem  ziedotājiem, stipendiātiem un atbalstītājiem izveidotu ceļu, kas simbolizē nemitīgu virzību uz priekšu - uz Gaismu un zināšanām.

Tas ir mūsu ceļš - tā uzskata visi Vītolu fonda ziedotāji, ar savu atbalstu Latvijas jauniešiem apliecinot, ka labdarības un došanas ceļš nekad netiek iets, lai atstātu iespaidu uz citiem - tas vēsta ziedotāju patieso vēlmi palīdzēt Latvijai. Fonda ziedotāju pulkā ir  uzņēmumi, organizācijas, ļaudis gan no Latvijas, gan ASV, Anglijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas, Zviedrijas.

Tas ir mūsu ceļš – ir pārliecināti Vītolu fonda jaunieši, apzinoties, ka pašu neatlaidīgais darbs un dāsni cilvēki ļauj viņiem piepildīt sapņus, lai kļūtu par izciliem speciālistiem un īstenotu fonda mērķi: ,,Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem’’.

Mīļi sveicam Vītolu fonda 10. dzimšanas dienā!

PALDIES, ka esat kopā ar mums!

08.04. Lieldienas

 

Lieldiena vaicāja;
Kur kārsim šūpoles?
- Uz augsta kalna,
Lielceļa malā.

(L.t.dz.)

 

Tūlīt pār Latviju uzausīs saules sasildīts un pavasara skaņām pieliets svētdienas rīts - tāds īpašāks, tāds svinīgāks un priecīgāks, un noteikti krāsaināks. Būs Lieldienu zaķa paveikto darbu pārlūkošana un olu meklēšana, šūpošanās uz paša augstākā kalna un prieks par saules atnākšanu un palikšanu.

Kāds plūks un dāvinās pirmās vizbulītes, cits ar bērzu sulām uzņems sevī koku un zemes spēku un sameklēs tekošu ūdeni, lai gūtu veselību un dzīvesprieku. Bet ikvienam šai rītā, lai pāri stāv saule un prieks - par pavasari, par saulainu svētdienu, par iespēju būt visiem kopā - ja ne īstenībā, tad domās - šajos pavasara un atdzimšanas svētkos.

Lai Lieldienu rīts uzaust saulains un priecīgs ikvienam Vītolu fonda ziedotājam, draugam un stipendiātam!

 

12.04. Sveicam ziedotāju Veru Diwisch 90 gadu jubilejā!


Vera Diwisch

16.04. Tikšanās ar ziedotāju Lalitu Muižnieci.


Lalita Rūta Muižniece

18.04. Stipendiātu tikšanās ar ziedotājiem: SEB bankas prezidentu Aināru Ozolu, Jāni Andersonu.

23.04. Fondā viesojas ziedotājs Andris Kļaviņš. Godinot savu mammu, tanti un krustēvu dibina trīs jaunas gada stipendijas. Tās novēlētas topošiem māksliniekiem, aktieriem un bioloģijas vai dabas zinātņu studentiem.

 
Andris Kļaviņš

30.04. Aprīlī stipendijām ir ziedojuši: SIA "Latvija Statoil", A/S SEB Banka, AAS ERGO Latvija,  Jānis Andersons, Saginavas Latviešu klubs, Andrejs un Silvija Zeltkalni, Vaida Miķīte Jordan, Jaunsardzes fonds

   

   

 

ZIEDOTĀJI APRĪLĪ

Ziedotāji 
2012.gada aprīlī
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Latvijas Statoil, SIA 17 400,00
Jānis Andersons 11 200,00
Pēteris Āboliņš/ $ 5 400 Saginavas latviešu kluba stipendija/  2 883,60
Andrejs Alfreds Zeltkalns /$5 000 - LVL 2 665**/ 2 642,50
SEB Banka, AS 2 568,00
Vaida Jordan /Northern California $ 4 850 - LVL 2 551.10**/  2 541,40
Ergo Latvija, AAS 1 680,00
Daugavas Vanagu apvienība Vašingtonā ASV /Jaunsargu stipendijām, DV CV pārstāvniecība Latvijā/  1 590,00
Uldis Bluķis /$ 500 - LVL 267.50 **/ 264,25
Visvaldis Sniedze /Māras un Visvalža Sniedzes stipendija/  101,20
Agrita Krieviņa /B. Rubesa piemiņas stip./  20,00
Indra Benjava /V.Plūmes stipendija/  15,00
Signe Ozoliņa 5,00
 Kopā:   42 910,95
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.05.02

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums