Arhīvs

APRĪLIS - 2015 

Ja plaši atveram acis un sirdis, tomēr redzam un sajūtam Viņu - pavasari, kaut arī reizumis visai grūti noticēt tā atnākšanai - tik vējainas, saltas un pumpuru plaukšanai nedraudzīgas bijušas aprīļa dienas. Un tad ir jāprot saskatīt un sajust pavasari citur - gājputnu atgriešanās priekā, pirmajā kautrajā vizbulītes smaidā, bet visvairāk tajā gaišumā un siltumā, kuru sniedz cilvēku sirdis, jo pavasaris - tas visdrīzāk ir dvēseles stāvoklis, kurš atnāk arī tad, kad daba nedaudz kavējas ļaut saules siltumu sajust.

Aprīlis - tas ir laiks, kad vienlaikus gribas raudāt, dziedāt, smiet, sniegt savas rokas pretī pavasarim un pašam kļūt par putnu, kurš aiz loga dzied tam savu sveicinājumu. Tas ir laiks, kad gribas savu laimi sadalīt pa lāsei un dāvāt katram, kam tā nepieciešama, kad gribas būt draugos ar sauli, lai kopā sildītu un saudzētu ikvienu salstošo un salkstošo. Tāds nu ir pavasaris, un labi, ka tieši tāds, jo tad izdodas sajust pat pirmā mazā asna prieku par izlaušanos pasaulē, kur sagaidāms tik daudz kas - gan prieks par augšanu, gan savas esības apzināšanos šajā pasaulē - es esmu, es augu, es varu! Tikai nedaudz man jāpalīdz- jāsūta siltais saules stars un auglīgais pavasara lietutiņš, un vēl labas domas un ticība spējai lielam un ražīgam izaugt, jo arī tādam mazam asnam, gluži tāpat kā cilvēkam, augšanai  nepieciešama zeme- dzīva, silta, spēku dodoša. Sava zeme.

 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Aivara Sluča stipendija


Aivars Slucis

"Ja es varu palīdzēt savai dzimtenei, tad es to daru,” tāda ir Aivara Sluča, rentgenoloģijas speciālista, izglītības un kultūras mecenāta, pārliecināta savas tautas patriota, ilggadēja un dāsna Vītolu fonda ziedotāja pārliecība. Viņa dibināto stipendiju skaits nemitīgi pieaug - 2008. gadā tika dibinātas pirmās četras stipendijas, 2014. gadā to skaits pieauga līdz 31 stipendijai, bet aprīlī tika dibinātas vēl piecas stipendijas, un tas nozīmē, ka, pateicoties Sluča kungam, nākamajā mācību gadā izglītību iegūs jau 36 jaunieši.

 - Dainas Radziņas stipendija izaugsmei


Daina Radziņa

Daina Radziņa - izcila personība, skolotāja, sabiedrības dvēsele, mīļa mamma un vecmāmiņa, daudziem tuvs un dārgs cilvēks. Plašas zināšanas, augsta kompetence, liela māka kontaktēties ar saviem audzēkņiem, bet vairāk par visu - sirdsdegsme un pārliecība par savu darba nozīmīgumu piemita skolotājai Radziņai. Vieniem viņa bija īpaša un neaizmirstama skolotāja, citiem – iejūtīga un laipna kolēģe, vēl kādam –  uzticams draugs un rūpīga auklīte, bet saviem tuvajiem - mīļa mamma un pati labākā vecmāmiņa pasaulē. 2013.gada vasara nogalē Daina Radziņa aizgāja Mūžībā, bet tuvinieki vēlējās viņas labos darbus un domas turpināt, dibinot Dainas Radziņas  piemiņas stipendiju, kura tiktu novēlēta talantīgiem, uzcītīgiem un mērķtiecīgiem Tukuma jauniešiem, jo ilgus viņa šajā pilsētā pavadījusi, strādājot par skolotāju.  Stipendijas idejas autors un dibinātājs – Dainas dēls Klāvs Radziņš ar ģimeni.  

 - Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija 


Astrīde Ivaska
Foto: Gatis Dieziņš

Marta nogalē Mūžības vārti vērās dzejniecei, atdzejotājai, latviešu literatūras popularizētājai Astrīdei Ivaskai. Ilgus gadus viņa ASV darbojusies žurnāla «Jaunā Gaita» redakcijā un žurnāla «Ceļa Zīmes» redakcijas kolēģijā. Dzeju Astrīde Ivaska publicējusi kopš 1959. gada.  Dzejniece saņēmusi Zinaīdas Lazdas balvu, Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balvu, Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvu un Kārļa Goppera fonda balvu, kā arī u par mūža ieguldījumu 2008. gadā. Astrīde Ivaska bija Latvijas PEN kluba biedre, Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 1993. gada un arī Īrijas Rakstnieku savienības biedre. 2001. gadā viņa saņēmusi arī IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 2. aprīlī, atvadoties no dzejnieces Latviešu biedrības nama Baltajā zālē, bēru viesi tika aicināti ziedot Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai. Stipendiju koordinatore - Ilze Gulēna.

 - Edmunda Baumaņa piemiņas stipendija


Edmunds Baumanis

Aprīlī Vītolu fondā viesojās Velta Baumane no Kanādas. Viņa izlēmusi dibināt stipendiju dzīvesbiedra Edmunda Baumaņa piemiņai. Edmunds Kārlis Baumanis dzimis 1926.gada 20.janvārī Jaunpilī, turpat uzsāka skolas gaitas. Otrā Pasaules kara laikā Edmunds nonāca Vācijā, kur turpināja mācīties. 1950.gadā ceļš aizveda uz Kanādu. Tur Edmunds uzsāka darbu Canadian Tire, kur nostrādāja 40 gadus, ieņemot vadošus amatus. Paralēli darbam Edmunds Baumanis turpināja izglītību Toronto universitātē. 1955.gadā dibināja ģimeni ar Veltu Salmiņu. Ģimenē uzaudzināja meitu Brigitu. 1971.gadā pievienojās Tālavijas saimei. Aktīvi darbojies Latviešu Centra darbībā. Atjaunojoties Latvijas neatkarībai, Edmunds ar visu sirdi un dvēseli nodevās Latvijas labklājības celšanā. Stipendija novēlēta Korp! Tālavija biedriem.

 - Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendija

18. aprīlī Ģirts Zeidenbergs Mūžībā pavadīja dēlu Ēriku Andri Zeidenbergu. Bēru viesi ziedu vietā ziedoja piemiņas stipendijai.

 - Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas stipendija


Rita Dzilna-Zaprauska
1960.g. 

Aprīlī fondā viesojas Arvīds Lielkājs no ASV un dibina stipendiju operdziedātājas Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņai. Rita nāca pasaulē 1921.gadā Ilūkstes apriņķa Demenes pagastā. Pēc pedagoga diploma iegūšanas, turpināja studijas mūzikas joma. 1944.gadā ar ģimeni nācās doties bēgļu gaitās uz Vāciju, taču tādēļ viņa neatteicās no sapņa turpināt studēt mūziku. Vācijā Rita iestājās Štutgartes Mūzikas augstskolā. 6 gadus vēlāk Ritas un viņas ģimenes ceļi šķirās - ģimene emigrēja uz Zviedriju, savukārt Rita pārcēlās uz ASV, kur salaulājās ar litogrāfu Leonīdu Zaprauski. Par savām gaitām ASV Rita teica: “Man laimējās satikt jaukus cilvēkus, ar kuru atbalstu tiku pie dziedāšanas” . Savas dzīves laikā Rita piedalījusies neskaitāmos koncertos, simfoniskajos un opermākslas sarīkojumos, latviešu mākslas festivālos. 1969.gadā ir saņēmusi Amerikas Latviešu apvienības Kultūras biroja Goda rakstu, 1977.gadā viņas panākumus atzīmē arī PBLA. Sajūsmu par Ritas Dzilnas-Zaprauskas talantu neskaitāmas reizes ir izteikuši gan skatītāji, gan profesionāli mūzikas kritiķi. 2002.gadā Rita Dzilna-Zaprauska ir izlēmusi neturpināt dziedātājas gaitas, bet atgriezties Tēvzemē un baudīt Latvijas kultūru. 2014.gadā 92 gadu vecuma Rita Dzilna-Zaprauska aiziet mūžībā. Viņas piemiņas stipendija ir novēlēta jaunajiem vokālās mūzikas izpildītājiem.

 

SARĪKOJUMI

04.04. Vītolu fonds svin 13.dzimšanas dienu.

4. aprīlis - Vītolu fonda dzimšanas diena! Gaiša, saulaina, prieka un cerību pilna. Sirsnīgie un mīļie apsveikumi, labie vārdi un fonda  darba novērtējums apliecina, ka 13 gados ziedotāju un stipendiātu kopīgi paveiktais ir kļuvis par nopietnu ieguldījumu Latvijas nākotnē.

11.04. Arņa Apsīša meža stādīšanas talka. 

11. aprīlis vairākiem Vītolu fonda stipendiātiem un fonda darbiniekiem kļuva par dienu, kas ļāva izjust prieku par labi padarītu darbu - jau ceturto gadu devāmies uz Dundagas pusi, lai piedalītos jauna meža stādīšanas talkā pie ziedotāja Arņa Apsīša. Šopavasar tika stādīti bērzi un eglītes, un Latvija kļuva par turpat četriem hektāriem meža bagātāka.  Topošā ārste Agnija Vaska pēc talkas rakstīja: “Brīnišķīga diena kopā ar daudziem citiem gudriem, jaukiem jauniešiem, laiks mūs lutināja, un kokus es stādīju pirmo reizi. Es baudīju katru brīdi, kad ieliku kociņu un aprušināju zemi. Paldies Apsīšu ģimenei par iespēju doties uz šo talku, būt daļai no Latvijas mežu veidošanas, iepazīties ar citiem jauniešiem un uzklausīt pieredzējušo cilvēku dzīvesstāstus! Uz tikšanos nākamajā pavasara talkā!”, savukārt veterinārmedicīnas studente Līga Tentere: “Man tik ļoti bija vajadzīga šāda tikšanās – iedvesma turpmākajai darbībai! Šoreiz vairāk nekā citas reizes es izjutu kopības sajūtu, ka neesmu viena ar saviem ideāliem, sapņiem un cerībām par nākotni! Paldies Arnim Apsītim un viņa superīgajai sievai par skaisto dienu!”.

16.04. Edvīns Samulis saņem Goda rakstu kategorijā “Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē”.


Edvīns Samulis

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) kopā ar ASV vēstniecību Latvijā un Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) otro gadu pēc kārtas rīko balvu konkursu "Cilvēka izaugsmei", lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Goda rakstu kategorijā "Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē" 16. aprīlī saņēma Edvīns Samulis - uzņēmējs, mecenāts, ekonomikas zinātņu doktors, Vītolu fonda ziedotājs kopš 2010.gada. Ik gadu viņš atbalsta trīs centīgus, spējīgus jauniešus, kas bez šī atbalsta nebūtu varējuši studēt. Edvīns Samulis ne tikai piešķir stipendijas, bet arī kopš 2007.gada ik gadu organizē pasākumu "Stipendija par izcilību", lai godinātu labākos studentus no dažādām augstskolām, katru gadu piešķirot 16-20 izcilības stipendijas.

17.04. Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursa “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” noslēgums.

17. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika Monreālas Latviešu sabiedriskā centra projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” noslēguma sarīkojums. Jau otro gadu, pateicoties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstam, Latvijas skolēniem tiek sniegta iespēja apceļot Latviju un izzināt savas zemes vēsturi. Šogad šī projekta īstenošanai tika ziedoti 50 000 CAD, šīs idejas iniciators - valdes loceklis Augusts Pušpurs. Konkursa mērķis - attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados un sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Konkursa ideja ieinteresēja skolēnus un skolotājus visā Latvijā. Kopā tika saņemti 165 pieteikumi no 61 Latvijas novada 130 skolām. Projekta ietvaros ekskursijās dosies 3080 skolēni no 80 Latvijas skolām.

Projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” noslēguma seminārs notika Latviešu biedrības namā. Sarīkojuma goda viesis Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis Viņš allaž augstu vērtējis izglītības lomu cilvēka dzīvē, arī šoreiz savā runā godināja skolotājus un mudināja viņus kopā ar skolēniem turpināt izzināt savas zemes vēsturi, ka arī apzināties, ka tagadnes ēku varam būvēt tikai tad, ja tai ir stingri un nesatricināmi pamati - mūsu zemes vēsture. Projektu vadītajiem tika dāvāta ekskursija pa Rīgas Latviešu biedrības namu. Stella Līpīte, biroja vadītāja, iepazīstināja ar Rīgas Latviešu biedrības, pašas senākās oficiāli dibinātas latviešu organizācijas, vēsturi un šodienas darbības virzieniem. Savukārt Vītolu fonda valdes priekšsēdētaja Vita Diķe sniedza ieskatu Monreālas Latviešu sabiedriskā centra darbībā. Sarīkojuma noslēgumā projektu vadītājiem tika dāvāta vienreizējā iespēja - parakstīties Brīvības pieminekļa Goda grāmatā. Pēc sarīkojuma skolotāji savās vēstulēs pateicas Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram. Latviešu valodas skolotāja no Pļaviņām Velta Rulle rakstīja: "Vēlos no visas sirds pateikties par brīnišķīgāko pasākumu skolotāja garajā mūžā šī gada 17. aprīlī. Paldies par tik pārdomātu un pozitīvām emocijām piepildītu pasākumu vairāku stundu garumā. Viss - ekskursija pa Latviešu Biedrības namu, tikšanās ar tik spilgtu personību, sava ,,nama" patriotu Gunti Gailīti, skolotāju un viņu darba godināšana, svētku cienasts un pabūšana katram latvietim vissvētākajā vietā - Brīvības pieminekļa sirdī, un ieraksts Goda grāmatā - šos mirkļus, domāju, neaizmirsīs neviens no skolotājiem. Jūtos gaidīta, novērtēta kā nekad! Sirsnīgs paldies visai šī pasākuma organizatoru grupai!”.

TIKŠANĀS

10.04. Vītolu fondā viesojas Latvijas Zonta kluba biedres.


Latvijas Zonta kluba biedres

10. aprīlī fondā viesojās Latvijas Zonta klubu stipendiju koordinatore Iveta Rībena, ziedotāja Ausma Pāvulāne un Zonta International 21.distrikta vice-gubernatore Christina Rylander Bergqvist. Zonta klubi sadarbojas ar Vītolu fondu kopš 2008.gada, un ar tā atbalstu stipendiju ir saņēmušas jau 7 stipendiātes. Savulaik Zonta klubā darbojusies arī Ausmas Pāvulānes māte Anna Pāvulāne, ārste. Kad viņa devās Mūžībā, bēru viesi ziedu vietā ziedoja Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai, lai Latvijā sniegtu atbalstu kādai topošai ārstei. Ausma iesākto stipendiju turpina, ik gadus apciemo fondu un tiekas ar savu stipendiāti Evu Dručku. 

13.04. Tikšanās ar Birutu Heisteri.


Biruta Heistere

13. aprīlī Vītolu fondu apciemoja Biruta Heistere, ilggadēja Vītolu fonda atbalstītāja un uzticams draugs. Viņa  saviem stipendiātiem ir sniegusi ne tikai materiālu atbalstu, bet arī bezgala daudz sirsnības un mīlestības. Jau vairākus gadus, pateicoties Heisteres kundzei, stipendiāti tiek aicināti Baltajā namā uz kādas operas vai baleta izrādi.

21.04. Tikšanās ar Mārci Voldiņu. 


Mārcis Voldiņš

21. aprīlī fondu apciemoja Mārcis Voldiņš – Kārļa Cīruļa testamenta izpildītājs. Kārļa Cīruļa Mūža stipendija tika dibināta 2005.gadā, tad, pārdodot Vācijā atstātos īpašumus,  tika papildināts Kārļa Cīruļa stipendijas neaizskaramais kapitāls Vītolu fondā. 2011. gadā ziedotājs aizgāja Mūžībā, taču, pateicoties viņa dibinātajam stipendiju fondam un  dāsnajiem ziedojumiem neaizskaramajā kapitālā, augstāko izglītību iegūst Valmieras, viņa dzimtā novada, seši talantīgi  puiši un meitenes.

SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS!

,,Ap tevi vienmēr ir pavasaris –
Kā tu no ziemas to nosargāji?
It kā tevī kāds noklīdis saules stars
Būtu sev atradis mājas.
Nevienam tu sevi neuzspied,
Nevienam nepievelc grožus.
Tikai tevī kaut kas kā ābele zied -
Klusi, bet pārliecinoši.”

(Ā.Elksne)

Sveicam aprīļa mēneša jubilārus - Montu Grasmani, Veru Diwisch, Astrīdu Strautnieci, Ingrīdu Ķirsi, Viedu Šelliju, Valdu Auziņu, Maiju Sinku, Sarmīti Plūmi un Pēteri Žimantu.

11.04. Sveicam Montu Grasmani!


Monta un Ansis Grasmaņi

11. aprīlī suminām ziedotāju Montu Grasmani. Monta ar vīru Ansi ir Vītolu fonda ziedotāji kopš 2013.gada nogales. Ar viņu atbalstu iespēja studēt ir centīgai jaunietei no Cēsīm Zanei Gelsbergai.

12.04. Sveicam Veru Diwisch! 


Vera Diwisch

12. aprīlī no sirds sveicam Vācijā dzīvojošo ziedotāju Veru Diwisch. Ziedotāja 2011. gadā ir dibinājusi mūža stipendiju, kas novēlēta jauniešiem no Alūksnes novada. Ar viņas atbalstu viena jauniete jau ir ieguvusi augstāko izglītību, bet otra stipendiāte Lelde šogad absolvēs farmācijas studijas.

19.034 Sveicam Astrīdu Strautnieci!


Gundars un Astrīda Strautnieki

19.aprīlī svētkus svin ziedotāja Astrīda Strautniece. Kopā ar dzīvesbiedru Gundaru Strautnieku 2006.gadā dibināta stipendija centīgo jauniešu izglītībai, bet 2014.gadā Strautnieku ģimene papildināja savas ģimenes stipendiju fondu, ziedojot 11 200 EUR stipendijām.

20.04. Sveicam Ingrīdu Ķirsi!  


Ingrīda Ķirse

20. aprīļa gaviļniece ir Ingrīda Ķirse. Ziedotāja ir ERGO valdes locekle Baltijas valstīs. Ingrīdas Ķirses stipendija, tāpat kā viņas vadītās apdrošināšanas sabiedrības ERGO stipendijas, ir novēlēta bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem.

 

23.04. Sveicam Viedu Šelliju!


Vieda Šellija 

23. aprīlī savu dzimšanas dienu svin ziedotāja, sociālantropoloģe, Bristoles universitātes emeritēta profesore, ka arī daudzu starptautiski citētu zinātnisku rakstu autore Vieda Šellija. Ar ziedotājas dibinātām stipendijām studē divi topošie filologi.

25.04. Sveicam Valdu Auziņu! 


Valda Auziņa

25.aprīlī svētki ir Vītolu fonda padomes loceklei, ziedotājai, Koknese fonda vadītājai Valdai Auziņai. Sirsnīgi sveicam! 

28.04. Sveicam Maiju Sinku!  


Maija Sinka

28. aprīlī sveicam ziedotāju, arhitekti, sabiedrisku darbinieci un Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas vadītāju Maiju Sinku. Ar ziedotājas stipendijas atbalstu izglītību iegūst topošie vēsturnieki.

29.04. Sveicam Sarmīti Plūmi! 


Sarmīte Plūme

28. aprīlī sveicam jubilejā ziedotāju Sarmīti Plūmi. 2011. gadā ziedotāja kopā ar ģimeni dibināja stipendiju sava vīra, ilggadējā Aizkraukles pašvaldības vadītāja Viļņa Plūmes piemiņai. Katru gadu stipendija tiek piešķirta kādam zinātkāram un motivētam Aizkraukles jaunietim.

29.04. Sveicam Pēteri Žimantu! 


Pēteris Žimants

29.aprīļa gaviļnieks ir ziedotājs, “Pure Chocolate” valdes priekšsēdētājs Pēteris Žimants. “Pure Chocolate” stipendija pastāv kopš uzņēmuma dibināšanas. Ar tās atbalstu izglītību atjaunojamo resursu pārvaldības jomā iegūst liepājniece Asnāte Laškova.

 

ZIEDOTĀJI APRĪLĪ

Aprīlī ir ziedojuši: Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, Korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanādas kopa, Arvīds Lielkājs, Māris Pauders, Juris Liepiņš (Asjas un Berndta Everts testamentārais novēlējums), Andris un Dace Dārziņi, Saginavas Latviešu klubs, Pēteris Bolšaitis, SIA “Lāčplēša centrs”, ERGO, ziedojums Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendijai, Linda Ezergailis, Juris Petričeks, Kanādas latvieši Miķeļa Svilana piemiņas stipendijai, anonīms ziedojums zobārstes Birutas Vanagas piemiņas stipendijai.

Astridas Jansones jubilejas stipendijai ziedojuši: Valdis Upmalis.

Māra Slokenberga jubilejas stipendijai ziedojuši: Pēteris Tērmanis, Viesturs Dinvietis.

Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai ziedojuši: Ruta Zadziorska, Baiba Anda Rubesa, Pēteris Cielavs, Ilze Gulēna, Anita Rožkalne, Maija Sinka, Ingrīda Meierovica, Aija Ebdene un Valters Nollendorfs, Inga Ligere.

Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendijai ziedojuši: Lalita Muižniece, Matīss Kukainis, Uldis Grava, Vaida Mūrniece, Astrīda Jansone, Vaira Vīķe-Freiberga, Ruta Zadziorska, Ilga Anita Bērzkalna, Arvīds Lielkājs, Andrew Ivars Bērziņš, Valdis Ivansons, Ivars Roberts Slokenbergs.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme.

Draugu stipendijai ziedojuši: Elīna Rakstiņa*.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare un 53 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

 

Ziedojumi

Aprīlī................70 395 EUR

Gadā.........300 397 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums