Arhīvs

AUGUSTS - 2010

Sēru vēsts

23.08.2010. Traģiski gāja bojā Vītolu fonda stipendiāte Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras 1.kursa studente Ilona Barsova. Vītolu fonds izsaka dziļu līdzjūtību Ilonas piederīgajiem.  

" ...mūsu mīļie nemirst, vien apsedzas ar puteni un kļūst par tēvu zemi." 


Ilona Barsova

26.08.2010.

      Kaut kas notinkšķ, noklikšķ, un, steidzīgu roku celts, atveras senas pūralādes vāks, uzvējodams zāļu tēju, vaska, rudzu ziedu, rudens kļavlapu un senatnīguma smaržu. Ikšķile vēl nav uzcelta, Sidrabene vēl nav kritusi, bet latvju pūra lāde jau pilna ar skaistumu, čaklumu un dzīvesziņu, ar Lielvārdes jostā ierakstītajām tautas likteņa līnijām.

Tāda tā allaž ir bijusi kopš aizmūžiem, tādai tai būtu jābūt arī šodien. 

Tuvojas septembris, un augstskolas vērs savas durvis studētgribošiem Latvijas jauniešiem. Šajā laikā jau devīto gadu uz paveikto atskatās arī Vītolu fonds, jo, pateicoties 148 ziedotāju atbalstam, jauno mācību gadu uzsākt būs iespējams 607 talantīgiem un centīgiem jauniešiem no mazturīgām ģimenēm. Stipendijās plānots izmaksāt  vairāk kā Ls 700 000. Stipendijas lielumu nosaka ziedotājs, tā ir no Ls 1000 līdz Ls 2000. Ar 439 stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 168 ir jaunie  stipendiāti. 

 

2010./2011 mācību gada Vītolu fonda administrētās  stipendijas.

MŪŽA- Vītolu fonda, Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes, Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas, Emmas A. Kampes piemiņas, Miķela un Ievas Gravu piemiņas,Viktorijas Mickānes piemiņas, In Memoriam Dagnija Strautnieks ,Kārļa Cīruļa, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas, Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas),Annas un Jāņa Cerbuļu , Evarista un Mārītes Bērziņu, Karakasas dāmu komitejas, "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas, Birutas un Daumanta Heisteru, Birutas un Dzintara Abulu ģimenes, Vairas Vīķes - Freibergas, Korp!Spīdola,  Kanādas un ASV latviešu devums,Vairas Vīķes - Freibergas, Korp!Spīdola,  Vilhelmīnes Līnas Ozolas piemiņas, Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas, Jura Melbārža piemiņas, Kornēlija Dinberga piemiņas, LAB-AN, Leopolda Sīpoliņa, Paula un Ariadnes Dzintaru, Ārstu  Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas, Astrīdas un Laimona Jansonu, Daugavas vanagu Kanādas valdes, In Memoriam Biruta Rubess, Jaunsardzes fonda, Oskara un Irenes Dumpju, Valža Muižnieka piemiņas.

FONDU - Zvejnieku ģimenes, "Daugavas vanagu" Anglijas fonda, Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, Anglijas Latviešu izglītības fonda, Vilmas Silarājas piemiņas, "Daugavas vanagu" Bedfordas nodaļas, Lielvārdes novada, "Daugavas vanagu" Melburnas nodaļas, "Daugavas vanagu" Birmingemas nodaļas, "Daugavas vanagu" Bradfordas nodaļas, "Daugavas vanagu" fonda Notingemas nodaļas, Arnolda un Helēnas Sildegu fonda, Latviešu fonda - Kārļa Irbīša piemiņas, Talsu novada fonda.

ORGANIZĀCIJU - Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas, Elizabetes-Nuarkas latviešu ev.-lut. Draudzes, Latvijas Zonta klubu, Saginavas Latviešu kluba, Adelaidas Latviešu biedrības - Benitas Vembris piemiņas, Dienvidfloridas Latviešu biedrības, ELJA 50, Ērikas Dēzijas Kerģis un mācītāja Eduarda Kerģis piemiņas, Globālās Latviešu Preses biedrības, Korp! Imerija, Anglijas kopas 85 gadu jubilejas, LIKA, Rīgas Hanzas Rotari kluba, Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba, S!K! „Aurora” Kanādā.

UZŅĒMUMU - Viesnīcas "Radi un draugi", "Danske Bank", ERGO, "Latvija Statoil", SEB, SIA "Apsīte", Pure food, SIA Kurekss, "Biko-Lat", "Microsoft Latvia", "SEB Wealth Management", "Lāčplēša Centrs", "Raivja Aršauska Veselības centrs", Benitas Krēsliņas piemiņas, Edgara Voļska ģimenes, KPMG Baltics, SIA "Ernst & Young", SIA "Inflekss", Žurnālistikas atbalsta.

PRIVĀTPERSONAS - Aivara Sluča, Buduļu ģimenes, Aivara Andersona ģimenes, In Memoriam Gaida Rīsebrgs, Dulcie un Andreja Ozoliņu, Jura Gravas piemiņas, Jura Vītola, Zelmas Brežinskis piemiņas, Gunāra un Ināras Reiņu, Guntara Kokoreviča, Annas Māras Hrgetič, Kristian Hrgetič, Pētera Hrgetič, Kārļa un Ingas Cerbuļu, Jāņa Rūvalda, Profesora A.Šmidta goda, Renātes un Gunāra Duburu, Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, Viļa un Carolinas Vītolu, Viļņa Viktora Šveics, Āboliņa-Elsiņa, Almas Alužānes 100 gadu jubilejas, Andra un Daces Dārziņu, Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu, Georga un Anitas Andrejevu,  Ārstes Hermīnes Mednes piemiņas, Artūra Cipuļa piemiņas, Astrīdas Ilzes Lēvenšteinas piemiņas, Astrīdas Jansones 80 gadu jubilejas, Ata Bredovska, Baibas Ināras Cīrules piemiņas, Balvas Kūlas Bredovskas, Briseles Latviešu, Bruņa Rubesa piemiņas, Cēsu, Dainas Eiches piemiņas, Edvīna Kalniņa piemiņas, Edvīna Samuļa, Ērika Grūbes, Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas, Gundara un Astrīdas Strautnieku, Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas, Ilzes Vijas un Vitauta Kalniņu, Ineses Auziņas Smitas un Rodžera Smita, Ingrīdas Ķirses, Intas Ķirses, Īras un Pētera Bolšaitis, Jāņa Degļa piemiņas, Jāņa Kārkliņa, Jāņa Ķirša, Jāņa un Ainas Vējiņu, Jāņa un Natālijas Neiburgu, Jēkaba un Elzas Otlans, Justa N.Karlsona un Ievas M.Laukers, Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis, Leopolda un Kristīnes Klišānu, Līgas Korsts Streipas un Laimona Streipa, Mācītāja Arveda Celma piemiņas, Maldas un Raimonda Vernera Dzelzkalns, Māra un Elitas Jurēvicu, Māra un Zaigas Gaiļu, Metas un Kārļa Avenu, Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas, Noras Mičules, Ojāra Štāka, Paula Jēkaba Anstrata piemiņas, Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas jubilejas, Rasmas Balodes piemiņas, Riharda un Zanes Grigoru, Rikardo un Martas Pantin, Ritas Sējas 75 gadu jubilejas, Rūjienas, Sandras Kalnietes, Tania S.Sweet piemiņas, Ulda Gravas jubilejas, Ulda Klausa jubilejas, Vaidas Miķītes Jordan, Viktora un Austras Dreifeldu, Zaigas Alksnis, Zirģeļu ģimenes piemiņas DRAUGU stipendijas.

Jaunums:

  • Edvīna Samuļa stipendija
  • Cerbuļu ģimenes stipendija
  • Gunāra un Ināras Reiņu stipendija
  • Jāņa Kārkliņa stipendija
  • Almas Alužānes 100 gadu jubilejas stipendija
  • Ritas Sējas 75 gadu jubilejas stipendija

 Augusta mēnesī  divas reizes nedēļā otrdienās un ceturtdienās  prezentācija par Vītolu fondu un  līgumu slēgšana ar jauniem stipendiātiem. 

02.08. Saņemts mērķziedojums no Zanes Stait-Gardner  un Jāņa Brežinska. Pirms gada Zane Stait-Gardner  mammas piemiņai nodibināja Zelmas Brežinskis piemiņas stipendiju. Šogad  Jānis Brežinskis  ziedo jau 4 stipendijām. 


Zelmas Brežinskis kapakmens, ko projektējis Jānis Brežinskis

02.08. Fondā viesojas Gunārs Reinis. Ik gadus Reiņu ģimene sagādā pārsteigumu. Pagājušā gadā pēc viesu uzņemšanas Vaidas Miķītes Jordan atstātais dāvinājums tika ieskaitīts fondā un tādējādi tika dibināta Vaidas Miķītes Jordan stipendija. Šogad Vaida izlēmusi stipendiju tupināt. Savukārt Reiņu ģimene šogad skolos jau trīs jauniešus. Viņi ir un paliek uzticīgi saviem dzimtajiem novadiem, izvēlētie jaunieši ir no Latgales un Kurzemes. 


Ināra un Gunārs Reiņi ar stipendiātiem Jāni Aleksānu un Jolantu Ozolu

03. 08. Mēŗkziedojums no ELJA50 kongresa dalībniekiem, I. un A. Apeļiem, Sarmas Zemītes, Aijas Ebdenes ELJA 50 stipendijai. 


05.08. Fonda dibinātājs Vilis Vītols  piedalās Vasaras saulgriežu nometnes 18 gadu jubilejā. 


Vilis un Marta Vītoli

11.08. Fondā viesojas  Selga Beņķe, kura  ziedo Draugu stipendijai tēva Gūrija Rubeņa bērēs savāktos ziedojumus. Ģimene aicināja radus un draugus ziedu vietā ziedot stipendijai. 


Selga Beņķe

12.08. Fondā viesojas  Biruta Celma un ziedo vīra mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai. 


Biruta Celma

13.08.  Mērķziedojums no Andra un Daces Dārziņiem. Pirms gada viņi nodibināja stipendiju un augustā, viesojoties Latvijā, tikās ar savu stipendiātu.


Andris un Dace Dārziņi ar stipendiātu Ati Kļavu

16.08. Fondā viesojas DV Melbrunas nodaļas pārstāve Māra Saulīte. DV Melbrunas nodaļa stipendiju nodibināja 2004.gadā. Jau vairāki studenti ir izskoloti, bet ik gadus ar DV Melburnas nodaļas atbalstu studē divi  medicīnas studenti.


No kreisās: stipendiāte Kristīne Rāviņa, Māra Saulīte, stipendiāte Māra Biķerniece

16.08. Fondā viesojas uzņēmējs Edvīns Samulis, kurš jau vairākus gadus piešķir stipendijas  pašiem centīgākiem un talantīgākiem Banku Augstskolas studentiem.  Šogad 15  paši centīgākie saņems vienreizēju stipendiju, bet viens no Vītolu fonda kandidātiem ir kļuvis par Edvīna Samuļa stipendiātu.  


Edvīns Samulis ar Bankas Augstskolas studentiem

17.08. Fondā viesojas  ziedotāji Malda un Raimonds Dzelzkalni. Viņi līdzi atnesuši ziedojumu  ģimenes stipendijai. 


Malda un Raimonds Dzelzkalni

18.08. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Kārkliņš un dibina stipendiju sava Engures novada jaunietei. 


Jānis Kārkliņš

19.08. Lieliska ziņa no ziedotāja Kārļa Cerbuļa! Ziedotājs 2006. gadā, ieguldot ziedojumu  neaizskaramajā kapitālā,   dibināja vecāku Annas un Jāņa Cerbuļu stipendiju. 19.augustā fondā pienāca vēstule, kurā Kārlis raksta,  ka dibina  divas  savas ģimenes stipendijas.


Cerbuļu ģimene

20.08. Fondā viesojas DV Bedfordas nodaļas priekšsēdētājs Jānis Tauriņš. Sadarbība ar  fondu ilgst jau 6 gadus. Pieci studenti jau izskoloti un šobrīd ar DV Bedfordas fonda atbalstu studē 3 studenti. 


Jānis Tauriņš

24.08. Fondā viesojas viesnīcas ”Radi un draugi ” direktors Ādolfs Sīlis. 


Ādolfs Sīlis

26.08.2010. Vītolu fonda padomes sēde. Tiek apstiprināts 2010./2011.m.g. stipendiātu saraksts. Ar 439 jauniešiem līgums tiek pagarināts un 168 ir jaunie stipendiāti.

26.08.2010. Vītolu fonda gadskārtējais Pasākums "Pūra lāde". 

26.08. Vītolu fonda ziedotāji pulcējas uz gadskārtējo pasākumu, lai kopā ieskatītos Vītolu fonda pūra lādē, kurā glabājas visus laikus pārdzīvojušas vērtības, jo mūsu tautas bagātība šodien tiek mērīta ne uzausto audeklu metros un uzadīto dūraiņu skaitā, bet tajā, cik mēs viens pret otru spējam būt izpalīdzīgi, sirsnīgi, labestīgi un cik spējam no sevis nežēlojot dot citiem.

Vītolu fonds lepojas gan par ziedotāju izrādīto uzticību, gan par daudzu spējīgu jauniešu vēlmi iegūt augstāko izglītību. Ar katru gadu stipendiju skaits pieaug, un tas nozīmē iespēju atbalstīt arvien vairāk topošo un esošo studentu. Pagājušajā mācību gadā, pateicoties ziedotāju atsaucībai, tika piešķirtas 597 stipendijas, bet šogad jau 606 jaunieši. 

Arvien vairāk ziedotāju iegulda papildus summas, palielinot savu dibināto stipendiju skaitu. Piemēram, Gravu ģimene pagājušajā gadā palīdzēja 27 studentiem, bet šogad ar viņu atbalstu studēs jau 49 jaunieši, savukārt Aivars Slucis stipendiju skaitu ir palielinājis no 3 uz 20. Bet Reiņu ģimene, gluži tāpat kā Astrīda Jansone, kura  šogad  palīdzēs jau 2 studētgribošajiem. Gan Zane Stait Gardner, gan Andrejs un Dulcie  Ozoliņi raduši iespēju sniegt savu palīdzību  ne  vairs vienam, bet jau četriem studentiem, Kālis Cerbulis, papildus  vecāku dibinātai mūža stipendijai  šogad izlēma dibināt vēl divas savas ģimenes stipendijas.  Arnis Apsītis stipendiju skaitu ir palielinājis no 10 uz 15, bet Janis Andersons nolēmis palīdzēt jau sešiem jauniešiem. Iepriecina arī tas, ka Zontu kluba ziedojumi ļauj atbalstīt nu jau divus studentus, bet Lielvārdes fondam, pateicoties fonda projekta direktores Ilzes Kreišmanes  ierosinājumam viņas jubilejas reizē ziedot līdzekļus stipendijām, būs iespēja divu studējošo vietā atbalstīt trīs. Šie ziedotāji  ir pieņēmuši lēmumu palielināt stipendiju skaitu, jo, vērojot jauniešu uzcītību mācību procesā, ir pārliecinājušies, ka viņu ziedotie līdzekļi ir drošs ieguldījums Latvijas attīstībā.

Vairākkārt Vītolu fondā strādājošos ir iepriecinājušas ziņas, ka atkal kāds dāsns un par mūsu tautas nākotni domājošs cilvēks ir nolēmis atzīmēt lielu savas dzīves jubileju, sagādājot sev to neatkārtojamo prieku, ko sniedz iespēja palīdzēt citiem. Šogad Vairas Vīķes Freibergas un Imanta Freiberga zelta kāzu jubilejā tika ziedots eksprezidentes stipendijai. Nodibinātas arī Almas Alužanes 100 gadu, Astrīdas Jansones 80 gadu, Ritas Sējas 75 gadu jubileju stipendijas. Savus svētkus padarīt neaizmirstamus spēja arī Ulda Klausa, Ulda Gravas, Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara Jura Sinkas jubileju reizēs sagādātais prieks tiem jauniešiem, kuriem nu būs iespēja īstenot savu sapni, iegūstot augstāko izglītību. Korp! Imeria Anglijas kopas 85 gadu jubilejas svinībās tika domāts, kā palīdzēt tiem, kuriem tas īpaši nepieciešams.

Katrs cilvēks, kas ierodas Vītolu fondā un izsaka vēlmi palīdzēt, ir mīļš un gaidīts. Citi ziedotāji spēj piesaistīt plašajai ziedotāju saimei vēl kādu sev tuvu cilvēku. Tā, pateicoties Astrīdai Jansonei, ceļu uz fondu atrada viņas draudzene Nora Mičule, bet Vaida Miķīte Jordan par ziedotāju kļuva Gunāra un Ināras Reiņu dēļ.

Liela daļa Vītolu fonda ziedotāju pazīst savus stipendiātus, satiekas ar viņiem, kopā apmeklē dažādus pasākumus un priecājas par veiksmēm un sasniegumiem mācībās – dažiem jauniešiem šie ļaudis kļuvuši par īsteniem gara un dvēseļu radiniekiem. Taču bieži attālums neļauj satikties un klātienē pateikties par izrādīto uzticību, tāpēc pateicības vārdi un stāsti par cītīgā mācību darbā sasniegtajiem rezultātiem tiek ierakstīti vēstulē un ceļo pāri visai plašajai pasaulei vairākas reizes gadā.

Ikvienam zināms, ka fonda svarīgākais vēlējums ir: ,,Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem”, taču jūlijā , kad tika saņemta ziņa, ka vairāk kā 30 bijušie stipendiāti, augstskolu absolventi, ziedojuši Draugu stipendijai, kļuva par apliecinājumu labo darbu un dvēseles dāsnuma nezūdamībai un mūžīgam turpinājumam. 

Pasākuma bildes ir redzamas šeit 

 ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

Ziedotāji 
2010.gada augusts 
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*
  [Ls]
   
LWF viesnīca "Radi un draugi" 28000,00
Pasaules brīvo latviešu apvienība, Ārvalstu organizācija /$ 45 000 - LVL 25 020**/ 25177,50
LATVIAN EDUCATIONAL FOUNDATION / GBP 14 100 -LVL 12 083.70**/ 11985,00
DV Kanādas kopa /Zane Stait Gardner un Jānis Brežinskis/ 7224,00
Zaiga Alksne /$ 10 450  - LVL 5 716.15**/  5747,50
EDVĪNS   SAMULIS 5457,00
PURE FOOD, SIA 5350,00
APSĪTE SIA 5350,00
Juris Vītols 4280,00
Lielvārdes Attīstības fonds 4200,00
Jānis Rūvalds /$ 7 300 - LVL 3 993.10**/  4015,00
Gundars un Astrīda Strautnieki / $ 5 670 - LVL 3 129.84/  3129,84
SEB Wealth Management A/s 2800,00
Arriva, SIA 2800,00
KUREKSS SIA 2675,00
Reinis Gunārs un Ināra /$ 4 100 - LVL 2 279.60**/  2273,45
Investīciju risinājumi, SIA 2000,00
ELENORA  MICULS / $ 3 000 - LVL 1 602**/ 1636,50
Ojārs  Štāks /$ 2 600 - LVL 1 435.20**/  1435,20
LATVIEŠU FONDS /Irbisa Fonda stip./  1400,00
INTA  ĶIRSE 1400,00
PĒTERMĀJA, SIA 1400,00
DACE UN ANDRIS DARZINI 1370,28
JĀNIS  KĀRKLIŅŠ 1070,00
ERGO LATVIJA AAS 1050,00
Biruta Celma /A.Celma piemiņai/  1000,00
IEVA  ZĪBERGA /Rūjienas stip./  1000,00
Gunta  Cepurīte 700,00
MĀRIS  GAILIS 700,00
ALDIS  KUŠĶIS 400,00
Aija Ebdene ar ģimeni /A.Alužāne 100.g./  50,00
Ģirts Jānis  un Velga Zēgneri / A.Alužāne 100.g. 25 LVL un P.Pētersona  un A. Sinkas 50.g. Jubileja/  50,00
Draugu stipendija
ZIEDOT fonds 1727,00
Anonīms dāvinājums /G.Rubeni pieminot/  300,00
Jāņis Kleinbergs 10,00
Vairas Vīķes - Freibergas stipendija 
Anonīms dāvinājums  /  LVL 600, $ 100  - LVL 52.90** , EUR 10 - LVL 7.03**, CAD 150 -LVL 77.40**/ 740,21
MR GRAHAM RICHARD UN ANITA ANDERSON / EUR 963 - LVL 676.80**/  675,36
ELJA 50  
Anonīms dāvinājums /Dāvinājumi no kongresa dalībniekiem/  77,35
Aija Ebdene  25,00
A. un I.  Apelis 20,00
SARMA  ZEMĪTE 20,00
Bruņa Rubess piemiņas stipendijai
Agrita Krieviņa 40,00
Kopā:  140 761,19
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2010.09.02

 

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums