Arhīvs

 AUGUSTS - 2013

Krāsainus taureņus tūlīt, tūlīt nomainīs krāsainas lapas. Vēl jau gribas domāt par vasaru, tomēr gluži nemanot pietuvojies rudens. Smaržo auglīga zeme, gatava atdot visu vasaru briedināto un audzēto - klāt brieduma laiks. Krīt zīles un kastaņi, apartā tīrumā jaunam ražas laikam sēkla krīt. Un krīt cerību zvaigznes no tumši zilām, dzidrām augusta debesīm, un rasotā zālē āboli krīt- tik daudz, kā nevienu citu gadu, pavasara ziedējuma jēgu un cilvēku dāsnumu apliecinādami. Tik dažādi var sagaidīt šo laiku – skumstot par vasaras aiziešanu vai priecājoties par jauna, sparīga, cerību pilna jauna darba cēliena sākumu.

 
AKTUĀLI - JAUNAIS 2013./2014.MĀCĪBU GADS

Pateicoties 181 ziedotāja atbalstam, Vītolu fonds jaunajā mācību gadā palīdzēs 600 talantīgiem, centīgiem jauniešiem no mazturīgām ģimenēm. Stipendijas apmērs - no Ls 1000 līdz Ls 2000, un to nosaka ziedotājs. Ar 423 studentiem  stipendiātiem līgumi tika pagarināti, 177 ir jaunie stipendiāti, bet 84 talantīgi jaunieši vēl palikuši kandidātu sarakstā. Starp jaunajiem stipendiātiem divi ir Pasaules olimpiāžu bronzas medaļu ieguvēji bioloģijā un viens ķīmijā.


Daži no 2013./2104.mācību gada jaunajiem stipendiātiem pēc stipendijas līguma noslēgšanas 
 

 

JAUNAS STIPENDIJAS

Pateicoties ziedotāju dāsnumam, vienpadsmit gados izskoloti vairāk kā 1500 studenti. Viņi atraduši darbu, turpina studijas maģistratūrā, doktorantūrā.  Ja fonda pirmajos darbības gados ievērojamāko palīdzību jauniešiem sniedza trimdas latvieši, tad šobrīd ar lepnumu var atzīmēt, ka ar katru gadu pieaug ziedotāju skaits no Latvijas. Fonda ziedotāju pulkam pievienojušies vairāki jauni Latvijas uzņēmēji, piemēram, LPKS ,,LATRAPS” šogad dibinājis 7 stipendijas, uzņēmējs Gundars Ozols - 10, Jānis Vilgerts - 4,  „Pure Chocolate” - 1.

 

 

 - LPKS "LATRAPS" stipendija

Šovasar septiņas stipendijas nolēma dibināt Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „LATRAPS”.  Tas izveidots 2000.gadā, kad apvienoties nolēma 12 Zemgales reģiona zemnieki. Viens no pirmajiem kooperatīva uzdevumiem bija graudu tirgus sakārtošana.. Pašreiz kooperatīvs apvieno vairāk kā 670 zemniekus visā Latvijā. LPKS „LATRAPS” nodarbojas ar zemnieku apgādi ar ražošanai nepieciešamajām izejvielām, piegādāto graudu un rapšu pirmapstrādi, uzglabāšanu, graudu un rapšu realizāciju, tajā skaitā eksportu, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību, servisu un rezerves daļu sagādi, rapšu eļļas spiešanu, biodegvielas ražošanu no kooperatīva biedru izaudzētajiem rapšiem, bezakcīzes dīzeļdegvielas tirdzniecību lauksaimniekiem. Kooperatīvs ir kļuvis par vienu no Baltijā stabilākajiem uzņēmumiem lauksaimniecības nozarē. Augstu novērtēts kooperatīva ģenerāldirektora Edgara Ružas paveiktais- par nopelniem Latvijas valsts labā viņam piešķirts Atzinības krusts, kā  arī Zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums – medaļa „Par centību”. 

 - SIA "Kurzemes Granulas" stipendija

Augustā sadarbības līgumu ar Vītolu fondu paraksta SIA ,,Kurzemes granulas’’ valdes priekšsēdētājs Viesturs Grīnbergs. SIA „Kurzemes granulas” ir lielākais granulu ražošanas uzņēmums ar vietējo kapitālu Latvijā. Ražotne darbojas no 2005.gada un šobrīd saražo ap 70’000 tonnu granulu gadā. Tās tiek ražotas tikai no vietējām izejvielām, ražošanas procesā netiek izmantotas nekādas ķīmiskas piedevas. Uzņēmums ir sertificēts atbilstoši standartiem ISO 9001:2008FSC un DINplus, kas apliecina organizācijas vadības un saražotās produkcijas kvalitāti. Granulas pārsvarā tiek piegādātas dažādām Eiropas valstīm, kā arī pārdotas vietējā tirgū. Nu 5 jaunieši studēs ar SIA ,,Kurzemes granulas” atbalstu.

  - Bijušo stipendiātu stipendija

Īpašs prieks ir apzināties, ka īstenojas Vītolu fonda novēlējums  „Sasniegt tādu dzīves līmeni, lai varētu atgriezties un palīdzēt citiem”. Vairāk kā 100 bijušie stipendiāti jau trešo gadu ziedo dibinātajai Bijušo stipendiātu stipendijai portālā ZIEDOT.LV. Pateicoties viņu iniciatīvai, šogad Vītolu fonds ar Draugu stipendiju spēs atbalstīt jau 10 jauniešus.


Vītolu fonda bijušie stipendiāti 2012.gada pasākumā

 

  - "Pure Chocolate" stipendija

 26. augusts - tāda vasarīgi salda un īpaši priecīga diena, jo Pūrē tika atklāta jaunā SIA "Pure Chocolate" ražotne, kurai dots nosaukums "Viktorija", kā arī dibināta "Pure Chocolate" stipendija- atbalsts kādam mērķtiecīgam jaunietim, kurš nākotnē, iespējams, kļūs par tikpat veiksmīgu uzņēmēju kā Aivars Žimants, kuru ar Vītolu fondu saista jau vienpadsmit gadus ilga sadarbība. Ražotnes būvniecībā ir ieguldīti nepilni trīs miljoni latu, un līdz ar tās atklāšanu "Pure Chocolate" spēs saražot trīs reizes vairāk produkcijas, kā arī plāno būtiski palielināt uzņēmuma apgrozījumu jau tuvākajā laikā.  

Aivars Žimants, 2010. gada Vītolu fonda Gada cilvēks, savulaik teicis: ''Nevajag baidīties būt bagātiem, jo tad varēsiet ar citiem dalīties.'' Viņš allaž ir bijis līderis, pratis iedvesmot, aizraut, stingrs un prasīgs, vienmēr viesmīlīgs, atsaucīgs un humora pilns, brīnišķīgs paraugs un skolotājs tik daudziem jauniem uzņēmējiem, arī savam dēlam Pēterim, kurš savas darba gaitas vēl skolas laikā sācis turpat, toreiz vēl konservu cehā. Pūrē viņš atgriezās, Rīgas Stradiņa universitātē ieguvis maģistra grādu politoloģijā un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā apguvis biznesa vadību. Vispirms viņš bija fasētās produkcijas tirdzniecības vadītājs, pēc tam visa uzņēmuma pārdošanas vadītājs, nu kļuvis par valdes priekšsēdētāju, bet tēvs - Pētera labākais biznesa partneris, ar kuru var saprasties no pusvārda. Šādas sadarbības panākumi ir likumsakarīgi, vēl jo vairāk tāpēc, ka abi seko pašu izvirzītajiem biznesa principiem - darīt visu tikai ar godīgām metodēm, ticēt tam, ko dara un būt pārliecinātiem, ka viss labais vienmēr nāks atpakaļ.

 - Borisa un Ināras Teterevu stipendija mūzikā


Boriss un Ināra Teterevi

 

 

 

PASĀKUMI

06.08. Ziedotāji tiekas ar saviem stipendiātiem.

Lai palīdzētu pēc iespējas vairāk jauniešiem, Vītolu fonds šogad nerīkoja kopīgo pasākumu, taču, neskatoties uz to, daudzi ziedotāji atrada laiku un iespējas tikties ar saviem stipendiātiem klātienē. Augustā fondā viesojās un ar jauniešiem tikās Vieda Šellija ar māsu Agni Custanci. Arī ilggadējie Vītolu fonda atbalstītāji Andris un Dace Dārziņi sastapa savus stipendiātus un bija patiesi gandarīti par viņu mērķtiecību un vēlmi apgūt zināšanas.

   
Agne Custance un Vieda Šellija ar stipendiātēm       Andris un Dace Dārziņi ar stipendiātēm

 

28.08. ELVI stipendiju pasniegšana.

Vītolu fonda aicinājumu palīdzēt mazturīgiem, bet talantīgiem Latvijas jauniešiem ir saklausījis arī Latvijas nacionālais mazumtirgotājs ELVI un augustā dibinājis divas stipendijas – katru Ls 1300 vērtībā. Tās tiks piešķirtas divām meitenēm no Aizkraukles un Rēzeknes studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.„Man ir liels gods Latvijas nacionālā mazumtirgotāja ELVI vārdā piešķirt šīs stipendijas, atbalstot talantīgas, neatlaidīgas un mērķtiecīgas latviešu jaunietes, kas nākotnē, iespējams, būs arī manas kolēģes!” atzīst L.Vārtukapteine. Viņa abām meitenēm novēl raženu studiju gadu, aicinot arī citus jauniešus būt aktīviem un piepildīt savus sapņus. Latvijas nacionālā mazumtirgotāja ELVI prioritāte ir vietējais cilvēks, viņa ikdienas vajadzības, dzīves kvalitāte. Tā uzdevums ir nodrošināt pircējus ar svaigu piedāvājumu un būt par draudzīgu, viņiem saprotamā valodā runājošu dzīves sastāvdaļu. SIA „Pārtikas tirdzniecības apvienība” ir zīmola ELVI turētājs un franšīzes devējs, kas nodrošina veikalu sekmīgu darbību, garantē mārketinga atbalstu, vienotu iepirkumu, IT nodrošinājumu, tirdzniecības atbalstu veikala iekārtošanas laikā un ikdienas darbā.

28.08. Atbalsts mazajiem pirmklasniekiem.

Lai mazais Sprīdītis kādreiz kļūtu par Lāčplēsi, kas savu zemi aizstāvēs un tai godu darīs, viņam ir dūšīgi jāaug un daudz, daudz jāmācās. Ir labi, ja, zināšanu kalnā kāpjot, blakus ir tuvi un palīdzēt griboši cilvēki, bet daudz grūtāk sapņus piepildīt ir tiem, kuriem ikdienā trūkst īsto vecāku atbalsta un mīlestības. Tad neatsverams palīgs ir labi cilvēki, kuriem nav vienaldzīga Latvijas bērnu nākotne. Jau vairākus gadus bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, iepriecina Adelaides ,,krustmātes’’, latviešu kundzes Austrālijā, kuras kopš 1962. gada ir paveikušas neskaitāmus labus darbus un palīdzējušas tik daudziem tautiešiem. Pagājušajā gadā Valmieras SOS ciemata bērni saņēma sūtījumu ar mīļām un noderīgām dāvanām, šovasar, pateicoties Adelaides ,,krustmāšu” atbalstam, ciemata mazajiem pirmklasniekiem tika iegādātas pirmās skolas somas. Pateicoties šo kundžu gādībai, pagājušajā rudenī materiālu atbalstu saņēma arī Kocēnu novada Rubenes pamatskolas bērniem no mazturīgām ģimenēm- vairākiem tika dāvāta iespēja iegādāties jaunu apģērbu, bet divām īpaši talantīgām meitenēm tika apmaksātas mācības mūzikas skolā.  

Arī Zemgales vidusskolas mazajiem pirmklasniekiem pirmajā skolas dienā mīļuma netrūks, jo tas kopā ar daudziem jaukiem rotaļu lācēniem būs atceļojis no tālās Kanādas. Pirms vairākiem gadiem, Ilzes Rozentāles kundzes sarūpēti, citi lāča bērni nokļuva Latvijā un aizceļoja uz Tiskādu bērnu namu, bet pagājušajā vasarā lāčuki devās uz Valmieru, uz SOS bērnu ciematu.

  

29.08. Videodāvana fondam.

Vītolu fonds ir pateicīgs arī Matīsam Kažam par dāvinājumu fondam - tas ir videomateriāls, pozitīvs jaunieša skatījums un Vītolu fonda darbības nozīmīguma novērtējums, aicinājums pievienoties ziedotāju pulkam, un to var vērot portālā Vītolu fonda Facebook  lapā.


Matīss Kaža

 

Šajā vasarā ir paveikts tik daudz - ir iepriecināti un iedrošināti mazie, kam  zinību apgūšanas ceļš vēl tikai pašā sākumā, ir dāvāta iespēja iegūt augstāko izglītību 177 talantīgiem vidusskolu absolventiem un kopējais stipendiju skaits no 523 vasaras sākumā pieaudzis līdz 600. Tas nozīmē, ka Latvija, pateicoties Vītolu fonda ziedotāju atbalstam, pavisam drīz kļūs par 600  jaunu, izglītotu speciālistu bagātāka. Tomēr 84 jaunieši vēl gaida iespēju piepildīt savus sapņus un cer savu talantu un zināšanas nākotnē veltīt savai zemei, savai Latvijai.

 

 ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

Augustā Vītolu fondam ir ziedojuši: Boriss un Ināra Teterevi, SIA "Zaļā josta", AS "BAO", Sidnejas Latviešu biedrība, Kristīne Anstrats, Uldis un Sarmīte Gravas, Māris Pauders, LPKS "LATRAPS", Talsu novada fonds, Kārlis Kleins, Andrejs Ozoliņš, Aivars Saulītis, Edvīns Samulis, SIA "Apsīte", SIA "Kurekss", Selga Beņķe, Viesturs Neimanis, Latvijas Zonta klubs, Māris Plūme, Inta Ķirse, SEB Wealth Management, Agne Custance, PBLA, Ingrīda Ķirse, SIA "Euroskor Latvijā", SEB Banka, SIA "Pētermāja" (Āboliņa-Elsiņa stipendijai), Juris Petričeks, Sarmīte Jansons, Gundega Vilemsone (Evarista un Mārītes Bērziņu stipendijai).

 

 

 

 

 

 

Paldies ziedotājiem! 

Ziedojumi

Augustā.........Ls 119 538

Gadā..............Ls 493 615

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums