Arhīvs

AUGUSTS - 2015 

Ir pagājis augusts - mēnesis, kad vasara jau pamazām raugās uz rudens pusi. Violeti sārti sāk ziedēt virši, mežos un purvos sārtojas brūklenes un dzērvenes. Ik augusta diena pēc āboliem smaržo, pēc jaunas skolas somas, pēc asterēm- tā rudenīgi rūgteni, pēc sēnēm un arī mazliet pēc medus, bet galvenokārt pēc  novāktiem graudiem un vietvietām jau uzartas zemes, jo šis ir īstais laiks, kad pļaut, art un sēt. No rūpīgas kopšanas, no smaga darba un savas zemes mīlestības būs atkarīgs, kāda būs nākamā gada raža.

Arī Vītolu fondā augustā paveiktā darba rezultāts būs redzams tad, kad šis vēl nemaz pa īstam vēl nesācies mācību gads būs beidzies, bet ir pamatots iemesls cerēt, ka tas būs bagāts jauniem izaicinājumiem, veiksmēm, panākumiem. Pateicoties 192 ziedotājiem, 670 studenti saņems fonda administrētās stipendijas. Augusts - jaunu līgumu slēgšanas laiks, kad tika noslēgti līgumi ar esošajiem un arī jaunajiem stipendiātiem - 98%  no šiem jauniešiem studēs budžeta grupās, un tas nozīmē, ka jau tagad ar saviem rezultātiem mācību darbā viņi ir apliecinājuši, ka spēs attaisnot ziedotāju uzticību. Šajā mācību gadā plānots stipendijās izmaksāt 1 045 000 eiro. Taču daļa no šīm stipendijām ir īpaša, jo tās dibinātas no līdzekļiem , kurus ziedojuši bijušie Vītolu fonda stipendiāti- daudzi no viņiem tikko beiguši studijas, tikko sākuši darba gaitas, daži vēl mācās rezidentūrā vai maģistratūrā. Ar savu vēlmi palīdzēt tiem, kuriem tas šobrīd nepieciešams, jaunieši apliecina, ka no saviem ziedotājiem mācījušies, ka tikai daloties cilvēks kļūst bagātāks. Pateicoties viņiem un citiem ziedotājiem, šogad ar Draugu stipendijām studēs 15 jaunieši, jo kopā saziedoti 22 500 EUR. Īpašs paldies Ziedot.lv, kas dod iespēju ziedot Draugu stipendiju caur portālu www.ziedot.lv.

 

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes stipendija


Alfreds un Sarmīte Gravas ar dēlu Pēteri, vedeklu Janeen un mazmeitiņu Valerie Marie

Augustā lieliskas ziņas no Alfreda un Sarmītes S.Gravu ģimenes - ziedotāji papildināja savas ģimenes fondu par 50 000 USD un tas nozīmē, ka vel vairāk jaunieši varēs iegūt izglītību ar Gravu ģimenes dibinātām stipendijām. Patlaban Gravu ģimenes stipendijas ir neatsverams atbalsts studijās 19 jauniešiem, savukārt 105 jaunieši jau ir pabeiguši studijas un atraduši darbu.

 - Saginavas Latviešu kluba stipendija

Augustā Vītolu fondā viesojas Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons ar kundzi Ritu un satika savus bijušos un esošos stipendiātus. Pēc tikšanās ziedotāji paziņoja savu lēmumu dibināt vel vienu Saginavas Latviešu kluba stipendiju. 2015./2016.mācību gadā ar Saginavas Latviešu kluba stipendijām studēs jau trīs jauni censoņi. Vairāk par tikšanos ar Daini un Ritu Martinsoniem lasiet zemāk sadaļā "Tikšanās".  

 - Jāņa un Ellas Dambergu stipendija un Jāņa un Ernas Binderu stipendija


Ilmārs Dambergs ar stipendiātu Sandi Ķemleru

Augustā tika dibināta Jāņa un Ellas Dambergu stipendija un Jāņa un Ernas Binderu stipendija. Stipendiju dibināja Ilmārs un Vēra Dambergi, godinot savu vecāku piemiņu, un tā novēlēta jauniešiem, kas studē eksaktās zinātnes un ir darbojušies Jaunsardzē. Augustā fondā viesojas Ilmārs Dambergs un satikās ar vienu no stipendijas saņēmējiem - Sandi Ķemleru. Jaunietis pateicās par piešķirto stipendiju un dalījās ar ziedotāju ar saviem nākotnes plāniem. Septembrī Sandis uzsāks studijas RTU Mašīnu un aparātu būvniecības studiju programmā, bet otrs stipendiāts Ralfs Vanags studēs datorzinātnes Ventspils Augstskola.

 - Ginta Salnāja stipendija

Laba ziņa no uzņēmēja Ginta Salnāja – ziedotājs izlēma dāvāt iespēju studēt diviem centīgiem jauniešiem, kas studē eksaktās vai tehniskās zinātnes. Ar viņa atbalstu studijas uzsāks Pēteris Noviks, kas ir iestājies RTU Mehatronikas studiju programmā, un Uldis Lazdiņš, kas ir LU Datorikas fakultātes students.

 - Mācītāja Dr.Imanta Alkšņa stipendija


Maija un Imants Alkšņi

Augustā Vītolu fondā viesojās Maija un Imants Alkšņi un izteica vēlmi atbalstīt spējīgus topošus politikas nozares ekspertus. 2015./2016.mācību gada ar Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa  stipendiju studēs Ieva Briede – talantīga jauniete no Talsu novada, kas studēs tājās LU Politikas zinātnes studiju programmā.

 - Annas un Dāvida Mežciemu piemiņas stipendija

Ar novēlējumu atbalstīt Baltu filoloģijas studiju programmas studentus Vītolu fonda ziedotāju pulkam pievienojusies Sigrida Renigere-Indāne,  dibinot vecāku  Annas un Dāvida Mežciemu piemiņas stipendiju.

Sigrida Renigere-Indāne dzimusi 1926.gada februārī Annas un Dāvida Mežciemu ģimenē. Tēvs bija civilinženieris, māte rūpējās par mājsaimniecību.

1944.gadā Sigrida absolvēja Rīgas Franču liceju un tā paša gada rudenī ģimene bija spiesta pamest Latviju un doties bēgļu gaitās. Ceļš aizveda uz Vāciju. 1951.gadā Sigrida absolvēja universitāti un ieguva ārsta grādu. 1949.gadā salaulājās ar Dr.med. Jēkabu Renigeru un pārcēlās uz dzīvo ASV.  Taču sešus gadus vēlāk ģimenē notika nelaimē – dzīvesbiedrs aizgāja bojā. Līdz 1970.gadam Sigrida  strādāja tuberkulozes slimnīcā, vēlāk ieguva papildus izglītību radioloģijā. No 1974.gadā līdz pat aiziešanai pensijā 1993.gadā strādāja Ilinoisas Universitātes slimnīcā diagnostiskās radioloģijas nodaļā. Pēdējos 18 darba gadus bija diagnostiskās ultraskaņas nodaļas vadītāja.

Šobrīd Sigrīda Renigere-Indāne ir pensijā. Laiku pavada lasot, kopjot dārzu, ceļojot. Katru gadu apciemo Latviju,  lai satiktos ar radiem  un draugiem. Ģimenē izaudzināta meita un ir mīļa mazmeitiņa.

TIKŠANĀS

05.08. Tikšanās ar Saginavas Latviešu kluba priekšsēdi Daini Martinsonu.


Saginavas kluba priekšsēdis ar kundzi, stipendiātiem un Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi

5.augustā Latvijā viesojās un ar saviem stipendiātiem tikās Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons ar kundzi Ritu. Tikšanās notika viesnīcas „Radi un draugi” restorānā „Niklāvs”. Satikt savus labdarus bija ieradušies gan divi esošie stipendiāti, topošie mediķi Mareks Marčuks un Kārlis Roķis, gan jaunieši, kas ar Saginavas Latviešu kluba stipendiju jau ir absolvējuši pamatstudijas un šobrīd strādā katrs savā nozarē. Tā Liene Jākobsone pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženiera studiju programmas absolvēšanas ir kļuvusi par tehnoloģisko sistēmu inženieri Liepājas uzņēmumā un atgriezusies savā dzimtajā novadā, savukārt Ilze Kristapsone pēc studijām RSU Rehabilitācijas fakultātē turpina darbu kā fizioterapeite, bet Agija Lāce tikko absolvējusi Bioloģijas maģistratūru un plāno uzsākt studijas doktorantūrā.

07.08. Latviešu fonda biedri tiekas ar saviem stipendiātiem.


Latviešu fonda biedri ar stipendiātiem

7.augustā ar saviem stipendiātiem tikās Latviešu fonda biedri – LF padomes priekšsēdētāja Kristīna Sīmane-Laimiņa, projektu vadītāja Renāte Kenney, LF pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš un biedri Astrīda Jansone un Pēteris Bolšaitis. 2007.gadā Latviešu fonds, godinot lidotāja un aviokonstruktora Kārļa Irbīša piemiņu, dibināja stipendiju, ko novēlēja aviācijas nozarē studējošajiem. Astoņu gadu laikā ar Latviešu fonda- Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju izglītību ir ieguvuši trīs jaunieši. Pirmais stipendijas saņēmējs Jānis Grundšteins ir kļuvis par pilotu un strādā lidsabiedrībā „Airbaltic”, divi jaunākie stipendiāti Agris Šķesters un Vitālijs Guzenko strādā kā avioinženieri. Savukārt šogad ar Latviešu fonda-Kārļa Irbīša piemiņas stipendiju studijas aviācijā uzsāks talantīgs jaunietis no Liepājas Edijs Matīss. 
Latviešu fonds ir trimdas latviešu organizācija, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

24.08. Kārlis Ķirsis tiekas ar stipendiātiem.


Kārlis Ķirsis ar stipendiātiem

Ziedotājs Kārlis Ķirsis tikās ar saviem stipendiātiem Reini Dzeni un Lieni Vilni. Kārlis Ķirsis dibināja stipendiju savu vecāku piemiņai. Pagājušajā mācību gadā ar Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendiju studēja Reinis Dzenis un Rūta Pickaine. Šogad februārī ziedotājs izlēma dibināt trešo stipendiju, ar kuras palīdzību studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē varēs uzsākt Liene Vilne no Smiltenes novada. Paldies ziedotajam par uzticēšanos, atbalstu un jauku tikšanos!

1.08. - 31.08. Individuālās tikšanās ar ziedotājiem.

Augustā priecājāmies fondā satikt ziedotājus Jāni Vilgertu, kas ir dibinājis 6 stipendijas un atbalsta topošos ķīmijas speciālistus, ilggadējus fonda ziedotājus Dzintaru un Birutu Abulus, ar kuru atbalstu ik gadu studē pieci jaunieši, kā arī Dienvidfloridas Latviešu biedrības pārstāvi Solveigu Krūmiņu.

   
                   Jānis Vilgerts                                 Dzintars un Biruta Abuli

 

SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS!

Sveicam augusta mēneša jubilārus - Jāni Strautnieku, Alfredu Gravu, Edīti Zariņu, Ilzi Groves, Lalitu Muižnieci, Māru Hrgetič un Vili Vītolu jr.!

01.08. Sveicam Jāni Strautnieku!   


Jānis Strautnieks

Pirmās augusta dienas jubilārs ir Jānis Strautnieks. Ziedotājs 2007. gadā dibināja stipendiju, godinot savas dzīvesbiedres Dagnijas Strautnieks piemiņu. Stipendija novēlēta jauniešiem, kas studē ģeogrāfiju, studentēm – vēlējums kļūt par studenšu korporācijas „Spīdola” biedri.

.

03.08. Sveicam Alfredu Gravu!

 
Alfreds Grava

3. augustā suminām ilggadējo Vītolu fonda ziedotāju Alfredu Gravu. Ziedotājs ar kundzi Sarmīti pievienojās Vītolu fondam 2004.gadā, dibinot vienu gada stipendiju. Gadu vēlāk ģimene izveidoja mūža stipendiju, ieguldot ziedojumu neaizskaramā kapitālā, taču ik gadu ziedotāji papildināja savu fondu, dibinot stipendijas vecāku, radu un draugu piemiņai. Ar Gravu ģimenes stipendiju atbalstu ir studējuši 124 jaunieši.

09.08. Sveicam Edīti Zariņu! 


Edīte Zariņa

9. augusta jubilāre ir ziedotāja Edīte Zariņa. Viņa dibināja stipendiju sava brāļa Jura Gravas piemiņai. Tā ir novēlēta topošiem ārstiem un skolotājiem. Kopš 2008. gada šis atbalsts ik gadu palīdz iegūt izglītību pieciem centīgiem jauniešiem.

10.08. Sveicam Ilzi Groves!


Ilze Groves

10. augustā sveicam ziedotāju, vienu no Buduļu ģimenes stipendijas dibinātajām Ilzi Groves. Ziedotāja kopā ar brāli Ēriku un māsu Annu dibināja stipendiju, godinot vectēva, izcila ārsta, psihiatrijas profesora Hermaņa Buduļa piemiņu. Stipendija novēlēta topošiem ārstiem. Ilze Groves 2014. gada jūnijā bija viesojusies Latvijā un tikās ar stipendiātiem.

11.08. Sveicam Lalitu Muižnieci!


Lalita Muižniece

11. augustā svētkus svin Lalita Rūta Muižniece, kas pievienojās Vītolu fonda ziedotāju saimei 2004.gadā, dibinot mākslinieku Arnolda un Helēnas (Gallijas) Sildegu fonda stipendiju, savukārt 2009. gadā, kad mūžībā tika aizsaukts dzīvesbiedrs Valdis Muižnieks, ziedotāja dibināja mūža stipendiju vīra piemiņai, kas ir novēlēta jauniešiem, kas studē Baltu filoloģijas studiju programmā.

15.08. Sveicam Māru Hrgetič! 


Māra Hrgetič

15. augustā suminām Māru Hrgetič. Ziedotāja ir Vītolu fonda dibinātāja Viļa Vītola meita, uzņēmēja un trīs bērnu māte. 2006. gadā kopā ar vīru Josip Mara ir dibinājusi sešas stipendijas, kuras nosauca savu bērnu vārdā – Annas Māras, Kristiāna un Pētera Hrgetič stipendijas.

16.08. Sveicam Vili Vītolu!


Vilis Vītols Jr.

16.augustā no sirds sveicam Vītolu fonda padomes locekli un ziedotāju Vili Vitolu jr. Ziedotājs kopā ar sievu Carolinu atbalsta talantīgus jauniešus kopš 2005. gada. Stipendija ir novēlēta topošiem būvinženieriem un ik gadu to saņem divi spējīgi studenti.

.ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

Augustā ir ziedojuši: Alfreds un Sarmīte Gravas, SEB banka, Ilmārs un Vēra Dambergi, “SEB Wealth Management”, Dzintars un Biruta Abuli, Edvīns Samulis, Pēteris Āboliņš, Anita un Graham Andersoni (Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendijai), Selga Beņķe, Ingrīda Ķirse, ziedojums Grencbergu dzimtas stipendijai, ERGO, anonīms ziedotājs, Jānis un Valda Kārkliņi, Ausma Pāvulāne, Kristīne Anstrats, Vita Diķe, ESKILSTUNA ZONTAKLUBB, JANIS ZELTINS (Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai), Astra Kronītis (Miķeļa Svilana piemiņas stipendijai), AKKA/LAA biedrība Baibas Alises un Andra Vītoliņu stipendiju fondam.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme.

Jevgenija un Olgas(dzim.Rubenes) Petričeku piemiņas stipendijai ziedojuši: Valdis Bērziņš, Ojārs Auseklis Celle.

Dainas Radziņas stipendijai izaugsmei ziedojuši: Viktorija Radziņa, SIA PR KVADRĀTS.

Ērika Andra Zeidenberga piemiņas stipendijai ziedojuši: Vanda Marija Dauksta, Jānis Māris Gobiņš.

Draugu stipendijai ziedojuši bijušie stipendiāti: Mārtiņš Zālītis, Zane Zamuška, Irina Novosjolova, Vilnis Šķipars, Ilze Rudzīte, Ance Saulīte, Gatis Geislers, Linda Rihtere, Aivis Agejevs, Mārīte Krankale, Laura Afanasjeva, Ksenija Valtenberga, Kristine Zute, Ina Riharde-Jundze, Gunta Priedcēlāja, Gints Bokums, Vija Olte, Gita Zemīte, Laura Bicāne, Liena Puise-Puiše, Mečislavs Maculēvičs, Edvarts Krakts, Armands Priede, Aleksandrs Demčenkovs, Līga Liepiņa, Daira Erdmane, Līga Rakstiņa, Inese Ločmele-Jansone, Santa Logina, Dace Landrāte, Lauris Āboliņš, Māris Harčenko, Aija Grankina, Matīss Augstskalns, Lalita Opārija, Eva Orēniša.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare, Arnis Sējāns, Elīna Deksne, Uģis Kronbergs, Dace Himina, Uldis Rankis, Liga Svile, Ģirts Bērziņš, Elīna un Mārtiņš Klīves, Tatjana Barščevska, Aija Roķe, Jānis Puriņš, Nikolajs Hļevnojs*, Svetlana Belacka, Jons Stankus, Kārlis Karolis*, Olga Maļkova, Andreass Šulcs*, Kristaps Kalniņš*, Estere Viļuma*, Jeļena Pasternaka, Māris Stjade un 111 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

 

Ziedojumi

Augustā................139 227 EUR

Gadā............661 734 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums