Arhīvs - Augusts 2016

AUGUSTS - 2016 

Saule vēl joprojām tā pati. Tikai zāle pilnāka rasas un ābolu, tikai cītīgāk sienāži sisina, tikai rīti mazliet vēsāki - klāt ir augusts, un vasara pamazām sākusi savu atvadu ceļu. Taču sirds vēl joprojām pilna tikko pavadītajos vasaras mēnešos sakrātā siltuma, un to nespēj mazināt pat apjausma, ka pavisam drīz būs no kaut kā jāatvadās - no saules pilnām un priecīgām brīvdienām, no puķu pilnām pļavām un arī no gājputniem, kuri, savus bērnus nu jau izaudzējuši lielus un stiprus, kopā posīsies tālam ceļam. Viņiem būs nepieciešams daudz spēka, lai lidotu augstu un spētu nākamvasar  atgriezties zemē, kur piedzimuši. Daudz spēka un uzņēmības būs nepieciešams arī ikvienam Vītolu fonda stipendiātam, lai piepildītu savus sapņus, un daudziem no viņiem īstenot tos palīdzēs augusta mēnesī dibinātās stipendijas.

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Daugavas Vanagu Adelaidas nodaļas stipendija

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas valde: (1. rindā no kreisās) Ilga Vēvere, Regīna Berķis - vanadžu kopas vadītāja, Gunta Rudzītis – nodaļas priekšniece, Daina Ezeriņa; (2. rindā no kreisās) Edgars Ceplītis, Agris Ezeriņš, Artūrs Berķis, Pēteris Strazds.

Latviešu tautas liktenis nav bijis viegls. Apzinoties, cik svarīgi ir uzturēt nesalauztu patriotisma garu tautiešu vidū, pēc Otrā pasaules kara trimdā tika dibināta varenā un latviešu tautai tik ļoti svarīgā Daugavas Vanagu organizācija, kuras biedri tagad mīt teju visos kontinentos - arī Austrālijā, Adelaidē. DV darbības noteikumu 10. punktā teikts, ka  ,,DV sekmē skolu, jaunatnes organizāciju un visu kulturālo darbību, jo tā ir nākotnes kapitāls,  uz kuru balstīsies latviešu tautas nākotne." Šī gada augustā DV Adelaides nodaļas valde nolēma atbalstīt šodienas ģeopolitiskajos apstākļos nepieciešamo Latvijas valsts aizsardzības spēku nākotni - militāro zinību studentus, uzticot pārvaldīt šo stipendiju Vītolu fondam. Lepnums par savu valsti, gatavība godprātīgi darīt savu darbu, iecietība un atvērta sirds pret līdzcilvēkiem ir tie pamati, kas mūsu katru un visu Latviju dara stiprākus - tā ir arī mācība, kuru stipendijas saņēmēji gūs no saviem ziedotājiem.

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa tika dibināta 1952. gada 26. janvārī, kad Latvijas 'de jure' atzīšanas dienā 33 bijušie leģionāri sanāca kopā uz dibināšanas sapulci. Daugavas Vanagu loma mūsu valodas, mūsu kultūras, kā arī latviešu dzīves gudrības saglabāšanā ir bijusi ļoti svarīga, jo šīs organizācijas galvenais mērķis allaž ir bijis  latviešu tautas gaišāka nākotne, tāpēc visur varam sastapt cilvēkus, kas ir pateicīgi par DV Adelaides nodaļas sniegto palīdzību. Visus darbības gadus sniegts materiāls atbalsts bijušajiem leģionāriem - galvenokārt medikamentu iegādei, viņu atraitnēm, bāreņiem, maznodrošinātiem cilvēkiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un vairākām jauniešu nometnēm, zemessargiem.  Šogad stipendijas piešķirtas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes, Elektroniskās komercijas studiju programmas 2. kursa studentam Guntaram Omulam, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Bioloģijas studiju programmas 2. kursa studentei Elīnai Morozai un Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes, Dizaina studiju programmas 4. kursa studentam Reinim Freimanim. “ DV Adelaides nodaļas stipendija sniedz iespēju, sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemessardzi un tieši ar Zemessardzes 44. kājnieku bataljonu, atbalstīt studējošus studentus, kuri aktīvi iesaistās zemessardzes rindās. Man, kā studentam, nav iespējas strādāt pilna laika darbu, tāpēc šī stipendija ir nenovērtējams atbalsts par maniem mācību sasniegumiem. Paldies DV Adelaides nodaļai par stipendijas piešķiršanu!” tā savā pateicības vēstulē raksta stipendiāts Reinis Freimanis. 

 - Daugavas Vanagu Adelaidas nodaļas Vanadžu kopas stipendija

 Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas Vanadžu kopas dalībnieces

Dibināta DV Adelaides nodaļas Vanadžu kopas stipendija, kura tiks piešķirta topošajai mājturības jomā studējošai jaunietei. Vanadzes atzīst, ka sievietes būtība ir allaž palīdzēt un rūpēties, tāpēc nepieciešams palīdzēt dibinot stipendiju. DV Adelaides nodaļas Vanadžu kopa dibināta 1952.gada 15. septembrī, un ilgajos darbības gados dalībnieču skaits ir bijis mainīgs. Vienmēr ir tikuši organizēti labdarības sarīkojumi, dažādas ziedojumu vākšanas akcijas. Šis aktivitātes norisinās kopš organizācijas dibināšanas un turpinās arī šodien. Patlaban vidējais aktīvo vanadžu vecums ir 80-90 gadi, bet tas nemazina vēlmi darboties, lai palīdzētu grūtdieņiem dzimtenē.  Vanadžu pulkā ir iesaistījušās arī gados jaunākas dāmas, kam patīk darboties un iesaistīties dažādos labdarības pasākumos. Viņas visas vieno vēlme sanākt kopā un darīt labu: dziesmu ansamblis gandrīz katrā sarīkojumā priecē ar skanīgām dziesmām, čaklās saimnieces lutina publiku ar latviskiem gardumiem ik sestdienu, ir tradicionālie kafijas galdi ar kūciņam un smalkmaizītēm sarīkojumos, notiek gadskārtējās piparkūku cepšanas ,, talkas”, kurās labprāt iesaistās arī daži vanagi, lai īstenotu kopējo mēŗki - iepriecināt, palīdzēt un atbalstīt tos, kam tobrīd tas visvairāk nepieciešams. Šogad DV Adelaides nodaļas Vanadžu stipendija piešķirta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja programmas 2. kursa studentei Sigitai Solovjovai.

 - SB & Partneri stipendija

Stipendiju Latvijas jauniešu atbalstam augstākās izglītības iegūšanā dibinājis arī uzņēmums ,,SB & Partneri’’– būvkalumu lieltirgotava. ,,SB & Partneri” zīmols Latvijas tirgū sākotnējo popularitāti savulaik ieguvis ar kvalitatīvu durvju furnitūras plašu piedāvājumu, turklāt orientējoties uz dažādām mērķauditorijām – gan tiem, kas meklē tikai kvalitatīvu funkcionalitāti, gan tiem, kas pieprasa kvalitāti un arī ekskluzīvu dizainu. Pasūtītājem tiek piedāvāta gan durvju tehnika, gan logu tehnika, gan kalumi mājai un sētai, gan dažādas detaļas iekštelpām un vēdināšanas tehnika. ,,SB & Partneri” allaž garantē augstu kvalitāti un tādēļ ir izpelnījies pasūtītāju uzticību un cieņu.

 - Jāņa un Metas Ūdru piemiņas stipendija

Jānis Ūdris

“Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestības pret savu valodu.”
Saņemts Jāņa Ūdra testamentārais novēlējums latviešu valodas un literatūras studentiem.Par Vītolu fonda atbalstītāju Jānis Ūdris kļuva 2011. gadā. Godinot sievas Metas Ūdres piemiņu, Jānis Ūdris nodibināja stipendiju latviešu valodas un literatūras studentiem. Ziedotājs tikās un sarakstījās ar stipendiātēm, sūtīja Ziemassvētku dāvanas, pretī saņemot meiteņu sirsnību un vēlmi attaisnot dāvāto uzticību. Viņš domāja par rītdienu - par nākotni, un, lai tā būtu piepildīta un laimīga ne tikai pašam, bet arī zemei, kuru viņš un sieva tik ļoti mīlēja. 2015. gadā Jānis Ūdris aizgāja mūžībā - noslēdzās darbīgs un mīlestības pilns mūžs. Ar testamentāro novēlējumu Jānis Ūdris papildina 2011. gadā dibināto stipendiju latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Liels paldies testamenta izpildītājam dēlam Jānim Ūdrim!

SADARBĪBU 2016./ 2017. MĀCĪBU GADĀ TURPINA

Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija /2011/ - 1 stipendija

Kristīes Anstrats un Janet Geovanis stipendija /2009/ - 1 stipendija

Kārļa Kleina stipendija /2016/- 1 stipendija

Jāņa un Valdas Kārkliņu stipendija /2015/ - 1 stipendija

Annas Pāvulānes stipendija /2011/ - 1 stipendija

Āboliņa-Elsiņa stipendija /2007/ - 1 stipendija

Anda un Holly Āboliņu stipendija /2014/ - 1 stipendija

COBALT stipendija /2014/ - 2 stipendijas

SEB stipendija /2004/ - 13 stipendijas

SEB klientu stipendija /2015/ - 6 stipendijas

SEB  Investment Management stipendija /2007/ - 5 stipendijas

Cerbuļu ģimenes stipendija /2010/ - 4 stipendijas

Grencbergu dzimtas stipendija /2012/ - 1 stipendija

Mācītāja Arveda Celma stipendija /2008/ - 1 stipendija

Ginta Salnāja stipendija /2015/ - 2 stipendijas

Intas Ķirses stipendija /2008/ - 1 stipendija

Zvejnieku ģimenes stipendija /2003/ - saņemts ziedojums 60 000 USD liels ziedojums stipendijām! Šogad 33 jaunieši varēs uzsākt un turpināt studijas pateicoties Zvejnieku ģimenes stipendijai.

PADOMES SĒDE

26. augustā notika Vītolu fonda padome sēde, kurā tika apstiprināts jauno stipendiātu saraksts. Šogad stipendijās tik izmaksāts 1 058 000 EUR, atbalstot 668 studentus no visiem Latvijas novadiem. Septembris ir tas mēnesis, kad ir pats īstākais laiks izvirzīt jaunus mērķus un  sākt īstenot sen lolotus sapņus, tādēļ, pateicoties 183 ziedotājiem no Latvijas, ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Venecuēlas un Dānijas, studijas uzsāks 249 pirmkursnieki. Ar 419 esošajiem stipendiātiem līgumi ir pagarināti. Paldies par sadarbības turpināšanu 2016./2017. mācību gadā!

TIKŠANĀS

02.08. In memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendiāts Valērijs Mikalausks tikās ar Aiju Ebdeni.

Stipendiāts Valērijs Mikalausks un Aija Ebdena

2. augustā In memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendiāts Valērijs Mikalausks tikās ar ziedotāju Aiju Ebdeni. Valērijs studē Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Mašīnu un aparātu būvniecības programmas 4. kursā. Tikšanās norisinājās kafejnīcā "Cadets de Gascogne", kuras laikā Valērijs pastāstīja savus nākotnes plānus pēc absolvēšanas. Pēc tikšanās stipendiāts raksta: “Aija ir ļoti gaišs cilvēks. Ar viņu ļoti patīkami sarunāties un sarakstīties caur e-pasta vēstulēm. Katru reizi saņemot vēstuli, tur noteikti ir kāds uzmundrinājums vai patīkams vēlējums. Iepriekšējā tikšanās reizē Aija iepazīstināja ar Okupācijas muzeja jauno ēku un uzdāvināja vairākas grāmatas, kurās aprakstītas cilvēku biogrāfijas. Šajā reizē dāvinājums bija grāmata "DZIESMA. SVĒTKI. DZĪVE", kurā Aija bija ielikusi grāmatzīmi pie stāsta, kas uzrakstīts ar viņas dēla vārdiem, par to, kā viņš rīkoja latviešu rok-festivālu Vācijā.”

01.08. Fondā viesojās ziedotājs Juris Petričeks.

Juris Petričeks

Augusta mēnesī Vītolu fondā tika sagaidīti arī vairāki mīļi ciemiņi. Fondā viesojās ziedotājs Juris Petričeks, kura stipendiju fonds atbalsta spējīgus un mērķtiecīgus jauniešus. Tikšanās laikā Juris Petričeks palielināja stipendiju skaitu no trim uz četrām stipendijām. Ar Ritas (Saulītes) Petričekas, Jevgenija un Olgas (dzimusi Rubene) Petričeku, Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendiju un jaundibināto Jura Petričeka stipendijas atbalstu šogad studēs Edgars Poikāns no Rēzeknes, Egija Stepiņa no Saldus, Estefanija Bogdanova no Pededzes un Artūrs Reinis Lācis no Gulbenes novada.

09.08. Tikšanās ar ziedotājiem Valdi Bērziņu, Pēteri Bolšaitis un Astrīdu Jansoni.

9. augustā Vītolu fondu apciemoja Valdis Bērziņš, Pēteris Bolšaitis, Astrīda Jansone. Tikšanās laikā ziedotājs Valdis Bērziņš ziedoja  Īras un Pētera Bolšaitis stipendijai. 2016./2017. mācību gadā ar Īras un Pētera Bolšaitis palīdzību tika turpināta sadarbība ar Liepājas ebreju, ,,Lāčplēša centra”’ un Īras un Pētera Bolšaitis stipendijām. Savukārt, pateicoties Astrīdas Jansones ziedojumam, šogad divi jaunieši turpinās studijas savās izvēlētajās specialitātēs. Mīļš paldies visiem ziedotājiem!

11.08. Fondā viesojās Jāņa un Valdas Kārkliņu ģimenes stipendijas dibinātājs Jānis KārkliņšJānis Kārkliņš

10. augustā fondā viesojās Jānis Kārkliņš- 2015. gadā viņš dibināja Jāņa un Valdas Kārkliņu ģimenes stipendiju. Jānis Kārkliņš ieguvis pārtikas tehnologa izglītību, un viss viņa darba mūžs ir bijis saistīts ar zivju rūpniecību. Daudz gadu ir pavadīts uz lielajiem bāzes kuģiem, tad sekojis darbs Engurē. Jānim Kārkliņam ziedošana vienmēr ir bijusi pašsaprotama, viņš uzskata, ka tā ir kā “dvēseles stāvoklis, kuru nenosaka maka biezums”. 2016./2017. mācību gadā ziedotājs turpina sadarbību, atbalstot stipendiāti Montu Štālu no Engures, kura studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Komercdarbības un uzņēmuma vadības studiju 2. kursā. Paldies par sadarbību!

15.08. Tikšanās ar Asjas un Berndta Everts testamenta pārvaldītāju Juri Liepiņu.

Juris Liepiņš

15. augustā Vītolu fondu apciemoja Juris Liepiņš, Asjas un Bendta Everts testamenta pārvaldītājs. Šogad , pateicoties šai stipendijai, studēs 46 jaunieši no visiem Latvijas novadiem. Paldies Jurim Liepiņam par profesionālu darbu, pārvaldot Asjas un Bendta Everts testamentu!

16.08. Fondā viesojas Auseklis Zaķis.

Auseklis Zaķis

16. augustā fondā viesojās Auseklis Zaķis, kredītsabiedrības Latvian Reliefand Development Fund valdes loceklis. Pateicoties sadarbībai ar kredītsabiedrību, ziedotājiem no Kanādas ir iespēja ziedot Vītolu fonda stipendijām. Auseklis Zaķis ir arī aktīvs Draugu stipendijas ziedotājs. Šogad, pateicoties Draugu stipendijai, 16 jaunieši saņems stipendiju. Ziedotāju pulkā ir gan uzņēmēji un citas privātpersonas, gan arī bijušie stipendiāti. Paldies par sadarbību Ausekļa Zaķa kungam!

22.08. Ziedotājs Kārlis Ķirsis tikās ar stipendiātiem.

Kopbildē no kreisās: Stipendiāti Reinis Dzenis, Liene Vilne, ziedotājs Kārlis Ķirsis un stipendiāte Rūta Pickaine.

22. augustā ar stipendiātiem tikās ziedotājs Kārlis Ķirsis no ASV, kurš 2014. gadā nodibināja stipendiju savu vecāku Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņai. Kārlis Ķirsis dzimis Jelgavā, bet šobrīd dzīvo un strādā ASV Ņujorkā. Viņa tēvs nāca no trūcīgas ģimenes, taču, pateicoties savai uzņēmībai un centībai, bija nopelnījis stipendiju studijām Latvijas Universitātē, tādēļ arī dēls Kārlis Ķirsis stipendiju veidā atbalsta Latvijā studējošos jauniešus – RTU datorsistēmu studiju programmas studentu Reini Dzeni no Ķeguma, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studenti Rūtu Pickaini no Valmieras un LU Fizikas un matemātikas fakultātes studenti Lieni Vilni no Smiltenes. Tikšanās laikā Reinis Dzenis ziedotājam dāvināja ordeni “Par pašaizliedzību”, kuru stipendiāts saņēma šī gada pavasarī, glābjot nelaimē nonākušu cilvēku. Reiņa motivācija to darīt, ir ļoti vienkārša: “Ja Kārlis Ķirsis nebūtu man palīdzējis, tad, man nebūtu stipendija augstskolai, un tāpēc, visticamāk, es nebūtu bijis "īstajā vietā, īstajā laikā", lai palīdzētu nelaimē nonākušajam. Šāds iznākums bija pateicoties Kārļa Ķirša kungam, tāpēc pēc manām domām bija tikai godīgi dāvāt daļu no apbalvojuma tam cilvēkam, kas, "pagrūda pirmo domino kauliņu". Paldies ziedotājam Kārlim Ķirsim par tikšanos un sadarbības turpināšanu 2016./2017. mācību gadā!

22.08. Fondā viesojās Jāņa Imanta un Ausmas Jentes dēls Juris Jente.


Juris Jente

22. augustā Vītolu fondu apciemoja arī Jāņa Imanta un Ausmas Jentes dēls Juris Jente no Toronto, Kanādas. Dzīvojot svešumā, Ausma un Jānis Jentes neaizmirsa savu Tēvzemi un darīja visu, lai stiprinātu tās nākotni.  Savā testamentā viņi novēlēja 200 000 CAD Latvijas jauniešu izglītībai.  Testamentārais novēlējums šogad palīdzēs uzsākt studijas divām 1. kursa studentēm - Lienei Samantai Marķīzei no Limbažiem un Artai Alksnītei no Cēsīm.  Paldies Jurim Jentem par testamenta kārtošanu un viesošanos fondā!

24.08. Hrgetič ģimene tikās ar stipendiātiem.

 (No kreisās) mecenāts Vilis Vītols, stipendiātes Līga Birzniece, Anna Belova, ziedotāja Māra Hrgetič, stipendiāti Margita Rudzāte, Reinis Ruperts, Niklāvs Ņikiforovs un ziedotājs Josip Hrgetič.

“Mēs gribētu palīdzēt visiem! Fonda jaunieši ir paraugs citiem, jo tā dzirksts acīs runājot par savu valsti un nākotni, ir atslēga uz panākumiem. Latvijai rītdiena ir!” Ar šādiem vārdiem Māra un Josip Hrgetič sveica savus stipendiātus. Pateicoties vecākiem Mārai un Josip, 2006. gadā tika dibinātas bērnu – Pētera, Annas un Kristiana – stipendijas. Ar stipendiju palīdzību ir izskoloti jau 20 stipendiāti. Šogad Annas Māras Hrgetič stipendiju saņems RTU Elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmas 2. kursa students Reinis Ruperts no Liepājas un RTU Ķīmijas tehnoloģiju studiju programmas 1. kursa students Niklāvs Ņikiforovs no Vecumnieku novada. Pētera Hrgetič stipendiju saņems LU Bioloģijas studiju programmas 1.kursa studente Līga Birzniece no Kuldīgas, bet Kristian Hrgetič stipendiju saņems RTU Ģeomātikas studiju programmas 1. kursa studente Margita Rudzāte no Līvāniem un LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 1. kursa studente Anna Belova no Gulbenes novada. Tikšanās laikā no ziedotājiem studenti guva vērtīgas atziņas, kā uzsākt veiksmīgu biznesu un godāt ģimenes vērtības. Māra Hrgetič saka: “Ir lietas, par kurām nevar samaksāt, jo tām nav cenas – mīlestība pret ģimeni un savu zemi! Mīliet un godājiet to!” Paldies par tikšanos un sadarbības turpināšanu 2016./2017. mācību gadā!

26.08. A/S "Citadele banka" valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis ar kolēģiem tikās ar stipendiātiem.

No kreisās: Stipendiāts Oskars Niks Mālnieks, A/S "Citadele banka” valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis, stipendiāti Elīna Ģērmane, Viktorija Verhovceva un Artūrs Bogdanovičs.

Šogad A/S “Citadele banka” palielināja stipendiju skaitu, atbalstot nu jau četrus centīgus jauniešus studiju gaitās: RSU Medicīnas fakultātes 2. kursa studenti Viktoriju Verhovcevu, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studentu Oskaru Niku Mālnieku, LU Humanitāro zinātņu fakultātes 3. kursa studenti Elīnu Ģērmani un jaunāko stipendiātu, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 1. kursa studentu Artūru Bogdanoviču. Tikšanās laikā studentiem bija iespēja aplūkot jaunās A/S “Citadele banka” biroju telpas un iepazīties ar bankas darbību un kolektīvu. Pēc tikšanās stipendiāte Elīna Ģērmane raksta: “Paldies par iespēju tikties ar Bankas Citadele kolektīvu, it sevišķi ar G. Beļavska kungu, kurš pārsteidza ar savu vienkāršību un atvērtību. Viņš liek ticēt tam, ka cilvēki, kas dzīvē ir daudz sasnieguši, spēj saglabāt mieru un neuzskatīt sevi par pārākiem. Beļavska kungs šajā ziņā ir labs piemērs, kam būtu vērts censties līdzināties. Banka Citadele sagādāja saviem stipendiātiem jaukus svētkus, kas ir arī kā labs noslēgums vasarai. Bija arī patīkami satikt pārējos stipendiātus, dalīties pieredzē par aizvadīto studiju gadu. Priecē tas, ka stipendiātu pulks paplašinās.” Paldies A/S “Citadele banka” kolektīvam un valdes priekšsēdētājam Guntim Beļavskim par sirsnīgo tikšanos un sadarbības turpināšanu 2016./ 2017. mācību gadā!

30.08. Fondā viesojās ziedotāji Imants un Maija Alkšņi.

Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Imants Alksnis allaž ir uzskatījis: "Vienīgais kapitāls, kas pastāv visos laikos un visās iekārtās, ir zināšanas.  Ļoti ceru, ka mana artava palīdzēs kādam centīgam jaunietim Latvijā sasniegt augstāko izglītību un tādējādi stiprināt un nodrošināt Latvijas neatkarību.”  2016./2017. mācību gadā ar stipendijas palīdzību tiks atbalstīta Latvijas Universitātes Politikas zinātnes programmas 2. kursa studente Ieva Briede.

AKTUĀLI

- Draugu stipendija 2016./2017. mācību gadā.

Paldies, Draugi! 
Ar šādu sveicienu un prieka pilniem smaidiem studijas ar Draugu stipendiju uzsāks un turpinās 16 stipendiāti. Šogad kopā, roku rokā, pateicoties mūsu ziedotājiem, studijas uzsāks un turpinās 667 jaunieši. Esam pateicīgi mūsu bijušajiem stipendiātiem, kuri īstenojot Vītolu fonda vēlējumu "... ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu palīdzēt citiem!" atgriezušies fondā kā ziedotāji. Stipendiāte Maira Asare savā vēstulē raksta: “Bērni paņemt iemācās paši, bet dot – tas ir jāmāca. Un Jūs ar savu piemēru, ar nesavtību un labsirdību, mūs mācāt darīt labu un dalīties. ” 
Kopš 2008. gada portālā Ziedot.lv ir iespēja ziedot Draugu stipendijai. Izveidotā Draugu stipendija rada iespēju cilvēkiem, kas nespēj atvēlēt lielus naudas līdzekļus kāda jaunieša studijām, savu artavu dot caur Draugu stipendiju. Pateicoties daudzu cilvēku ziedojumiem, 2016./ 2017. mācību gadā studēs 16 jaunieši. Projektam Draugu stipendijai šogad saziedoti 6402.9 € , bet vēl 20 talantīgi, centīgi, kandidāti, cer, ka viņiem palīdzēsim uzsākt studijas. Viena mācību gada stipendija ir 1 500 EUR. Ikviens labas gribas cilvēks tiek gaidīts Vītolu fonda Draugu pulkā.  
Ziedot Draugu stipendijai var caur portālu ziedot.lvhttps://www.ziedot.lv/draugu-stipendija-2016-2263 Vairāk informācijas Vītolu fonda mājaslapā: http://www.vitolufonds.lv/ka-ziedot

- Augusta mēnesī notikušas 20 prezentācijas jaunajiem stipendiātiem.

Visa augusta garunā norisinājās prezentācijas, kurās 249 jaunie stipendiāti tika iepazīstināti ar Vītolu fonda darbu, ziedotājiem un līguma noteikumiem. Jaunais stipendiāts Teodors Kerimovs raksta: "Paldies Vītolu fonda kolektīvam par izzinošo prezentāciju! Nebiju iedomājiem, ka aiz fonda nosaukuma slēpjas tik daudz ziedotāju, stipendiātu un darba pilnu roku. Paldies par nenovērtējamo atbalstu, kuru man šodien dāvājāt!"

VEIKSMES STĀSTS

"Godīgam cilvēkam piemīt cildena dvēsele, tāpēc arī viņa laime ir dziļa un nesatricināma." Augustā piedāvājam bijušā stipendiāta, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektora, Tiesību zinātņu doktora Edvīna Danovska veiksmes stāstu. 2004. gadā ar saņemto Unibankas (tagadējās SEB bankas) stipendiju, Edvīns studēja LU Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnes programmā. Mēnesi pēc bakalaura studiju beigšanas, viņš saņēma iespēju darīt darbu, ko bija patiesi vēlējies vēl pirms studiju sākšanas - būt par pasniedzēju!

Edvīns Danovskis

Vītolu fonda stipendijai pieteicos 2004. gadā, tikko pabeidzu vidusskolu – Valmieras Pārgaujas ģimnāziju. Tolaik motivācijas vēstulē rakstīju šādi: “Stipendijas iegūšana man ievērojami atvieglotu studijas, jo kvalitatīva zināšanu apguve ir iespējama tikai tad, ja ir pieejams plašs izziņas materiālu daudzums. Tā kā manis izvēlētās specialitātes – jurisprudences – sekmīgai apgūšanai ir nepieciešams liels tematisko materiālu apjoms, kuri ir salīdzinoši dārgi, Vītolu fonda stipendija ne tikai ļautu iegādāties mācību procesam nepieciešamos materiālus, bet arī veidotu ievērojamu literatūras uzkrājumu tālākam darba procesam. Iegūstot stipendiju, par pašsaprotamu uzskatu mācību pienākumu pildīšanu, iegūstot tikai ļoti labas un teicamas sekmes.”

Šķiet, ka šo solījumu esmu izpildījis. Laikā, kad saņēmu Vītolu fonda stipendiju (trīs gadus jeb kamēr studēju bakalaura studiju programmā) no 38 Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē apgūtajiem priekšmetiem septiņos priekšmetos saņēmu vērtējumu “ļoti labi”, 21 priekšmetā vērtējumu “teicami” un 10 priekšmetos – vērtējumu “izcili”. Izmantojot stipendijas sniegtās iespējas, pirmajā studiju gadā iegādājos gandrīz visu tolaik pieejamo juridisko literatūru latviešu valodā un turpmākajos studiju gados iegādājos ikvienu jaunu grāmatu juridiskajā zinātnē. 3. kursā jau sāku pirkt arī grāmatas angļu valodā – Eiropas Savienības tiesībās un starptautiskajās publiskajās tiesībās. Studiju laikā iegādātās grāmatas bija manas profesionālās bibliotēkas sākums. Pateicoties Vītolu fonda stipendijai, kā arī tolaik saņemtajai valsts budžeta stipendijai un apgādnieka zaudējuma pensijai studiju laikā man bija labvēlīgi apstākļi iespējai studēt sekmīgi.

Mana pirmā darbavieta, kur tiku uzaicināts strādāt, bija zvērinātu advokātu birojs “Lejiņš, Torgāns un Partneri” (tagadējais nosaukums – “Cobalt”), kurš jau dažus gadus ir arī mecenāts vairākām Vītolu fonda pārvaldītajām stipendijām. Mēnesi pēc bakalaura studiju beigšanas saņēmu uzaicinājumu būt par pasniedzēju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē - darīt darbu, ko biju patiesi vēlējies vēl pirms studiju sākšanas. Tobrīd gan man papildus šiem darbiem bija jāpapūlas iegūt arī maģistra grādu un jurista kvalifikāciju. To ar izcilību ieguvu 2009. gadā. 2013. gadā man tika piešķirts tiesību zinātņu doktora zinātniskais grāds valststiesībās.

Šobrīd pilnā slodzē strādāju tikai savā galvenajā darba vietā – esmu docents Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā. Taču gandarījumu par paveikto, iedvesmu zinātniskajam un pedagoģiskajam darbam un radošu rosmi sniedz arī mana dalība citā lieliskā un profesionāli izcilā kolektīvā – Saeimas Juridiskajā birojā, kur esmu vecākais juridiskais padomnieks. Draudzīgu saikni uzturu arī ar savu pirmo darba vietu – zvērinātu advokātu biroju “Cobalt”. Darba algu joprojām saņemu kontā, ko stipendijas saņemšanas vajadzībām 2004. gadā atvēru SEB bankā (tolaik – Unibankā), jo ieguvu tieši SEB bankas stipendiju.

Vārds “veiksme” ir radniecīgs darbības vārdam “veikt” un lietvārdam “veikums”. Šādā nozīmē laiks kopš Vītola fonda stipendijas saņemšanas man ir bijis veiksmes pilns. Tomēr veiktspēja ir mainīga – to var gan izsmelt, gan atjaunot. Veiktspējas atjaunošanas avoti var būt dažādi, un viens no tiem ir citu cilvēku dzīvesprieks, centība, gādība par citiem, godprātīgums un izturība. Brīnišķīgi, ka katrs cilvēks var būt gan šā avota patērētājs, gan radītājs. Lai katrs, kam tas vajadzīgs, no šā avota smeļ un dāsni to piedāvā citiem!

Ar cieņu,
Tiesību zinātņu doktors Edvīns Danovskis

1. SEPTEMBRA APSVEIKUMS

SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS!

Augustā svētkus svin: Jānis Strautnieks (In Meoriam Dagnija Strautnieks stipendija), Alfreds Grava (Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija), Edīte Zariņa (Jura Grava piemiņas stipendija), Ilze Grove (Buduļu ģimenes stipendija), Lalita Muižniece (Valža Muižnieka piemīņas stipendija), Māra Hrgetič (Hrgetič ģimenes stipendijas), Dace Osis-Muriks (Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija), Vilis Vītols jr. (Viļa un Carolinas Vītolu stipendija).

ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

Augustā ir ziedojuši: Zvejnieku ģimene, AS "SEB banka", IPAS "SEB Investment Management", Pēteris Āboliņš, Kārlis Kleins, Kristīnes Anstrats, ZAB "Cobalt", Cerbuļu ģimene, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa, Beņķu-Rubeņu ģimene, Jānis Kārkliņš, Ausma Pāvulāns, SIA "SB & Partneri", Valdis Bērziņš, ERGO, Māris Slokenbergs, Biruta Celma, Gints Salnājs, Andrejs Ozoliņš, Inta Ķirse.

Draugu stipendijai ziedojuši: Mārtiņš Zālītis*, Ināra Krūmiņa, Inna Rozenšteina*, Līga Rakstiņa*.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Rūta Ošiņa, Kristīne Veckrāce, Lauma Jokste, Pēteris Jonins, Jānis Štekerhofs, Laura Jambuševa, Matiss Ansviesulis, Aivars Junga, Zanda Zaļuma*, Aivars Junga, Kristiāns Butins, Kristaps, Anda Kalniņa, Uncite&Tomča, Sefinance, Nauris Smaļķis, Edgars Tarakānovs, Nikolajs Hļevnojs*, Signe, Juris Ducens, ai zed, Lidija Gribanova, Ilmārs Kašs, Laima Miķelsone*, Mečislavs Mačulēvičs*, mara lesina, Žanis Saulevičs, Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Reinis Kapone, Aija Bite, Mārtiņš Balodis, Alise Rupeka, Iveta Vietniece, Jonas Streikus, Viktors Zaķis, Mārcis Gediņš, Ieva Tropa* un 137 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Augustā ...................... 126 081 EUR

Gadā........................... 951 114 EUR

Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us