Arhīvs - Augusts 2017

AUGUSTS - 2017 

Bites čaklums, lauvas drosme un zaķa piesardzība – tā es raksturotu fonda darbību un cilvēkus, kas palīdz īstenot fonda mērķus. Ziedotāju dibinātās stipendijas ir bišu stropi, kas dod siltumu, patvērumu un spēka „medu“ – ticību. Sajūtu, ka kāds ir man palīdzējis, es nekad neaizmirsīšu. Tā dzīvos manī un tālāk manos bērnos, jo mans uzdevums ir turpināt šo labās gribas ritējumu.

PADOMES SĒDE

28. augustā notika Vītolu fonda padomes sēde. Apstiprināts 2017./2018. mācību gada stipendiātu saraksts. Pateicoties 195 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Venecuēlas, Ēģiptes, Izraēlas, Spānijas un Dānijas, 650 jauniešiem ir piešķirtas  stipendijas.  Plānots izmaksāt 1 069 975 EUR. Ar 418 esošajiem stipendiātiem līgumi ir pagarināti. Septembrī 232 stipendiāti studijas uzsāks pirmo reizi, bet 37 jauniešu vēl ir kandidātu sarakstā. Paldies visiem ziedotājiem par sadarbību!
*statistika veikta 28.08.2017.

SARĪKOJUMI

22.08. Prof. Edgara Imanta Siliņa grāmatas “Lielo patiesību meklējumi” prezentācija.   

  

Stipendiāti Normunds Ralfs Strautnieks, Elīna Pavlovska un Andris Locāns, prof. Edgara Imanta Siliņa sieva Dace Siliņa, Toms Siliņš un Andris Pāvils Stikuts.

Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē notika prof. Edgara Imanta Siliņa grāmatas atkārtotā izdevuma “Lielo patiesību meklējumi” prezentācija. Sarīkojumā piedalījās  bijušie un esošie prof. Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendijas saņēmēji Elīna Pavlovska, Normunds Ralfs Strautnieks un bijušais stipendiāts Andris Locāns. Stipendiju tēva piemiņai 2011. gadā dibināja dēls Toms Siliņš ar ģimeni. Pirmo reizi prof. Edgara Imanta Siliņa grāmata “Lielo patiesību meklējumi”  tika izdota 1999. gadā, tad atkārtoti iznākusi 2002. un 2006. gadā. Šogad Toms Siliņš sadarbībā ar apgādu “Jumava” grāmatu izdeva jau ceturto reizi. Tas, ka grāmata piedzīvojusi tik daudz izdevumu, ir pierādījums, ka tā savu aktualitāti nav zaudējusi arī šodien. Bērnu reanimatologs Pēteris Kļava par grāmatu raksta: “Aiz lielās patiesības ir vēl lielāka patiesība, bet  kam  pieder autortiesības uz galējo Īstenību? Edgars Imants Siliņš ir visu laiku izcilākais Latvijas zinātnes un gara domas “Priesteris”, šo grāmatu var uzskatīt par mūsdienu intelektuālo Bībeli, kas tuvina izpratnei par noslēpumainā, transcendentālā Absolūta izpausmi neduālā fenomenā.” Sarīkojuma laikā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis pasniedza pateicības rakstu Tomam Siliņam par tēva piemiņas saglabāšanu. Sveicam ziedotāju Tomu Siliņu!

TIKŠANĀS

07.08. Ziedotājs Māris Pauders no Kanādas tikās ar stipendiātiem. 

  
Māris Pauders (centrā) kopā ar stipendiātiem.

Ziedotājs Māris Pauders tikās ar saviem stipendiātiem. Pauderu ģimene atbalsta piecus studentus: Henriku Baijeru (RTU, Elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programma), Sintiju Bieriņu (LU, Optometrijas studiju programma), Silvu Gradovsku (LU, Bioloģijas studiju programma), Līgu Gradovsku (LU, Ķīmijas studiju programma) un Ilvu Kristiānu Langrati (RSU, Medicīnas studiju programma). Stipendiāte Sintija Bieriņa pēc tikšanās rakstīja: “Vislabāk  man palicis atmiņā ziedotāja vārdi - "man patīk palīdzēt". Manuprāt, šie vārdi arī vislabāk raksturo Māri Pauderu. No ziedotāja mēs, stipendiāti, varam mācīties, kā pašaizliedzīgi palīdzēt citiem, neprasot neko pretī. Lai arī Paudera kungs jau ir cienījamā vecumā, viņš ir saglabājis dzīvesprieku. Man prieks, ka esmu iepazinusi tik sirds bagātu cilvēku!” Paldies ziedotājam  Mārim Pauderam par tikšanos un sadarbības turpināšanu!

10.08. Fondā viesojās Auseklis Zaķis no Kanādas. 


Auseklis Zaķis un Vita Diķe.

10. augustā fondā viesojās kredītsabiedrības Latvian Relief and Development Fund (LRDF) valdes loceklis Auseklis Zaķis. LRDF dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanādā. Ar kredītsabiedrības atbalstu Kanādas iedzīvotājiem ir iespēja ziedot un atbalstīt studentus Latvijā - šogad  tās ir 25 stipendijas. Paldies Auseklim Zaķim par viesošanos un ziedojumu Draugu stipendijai!

23.08. Ginta Stīpnieka testamenta izpildītāji Andra un Imants Kīni tikās ar stipendiātiem.

 
Andra un Imants Kīni (centrā) kopā ar stipendiātēm.

Ginta Stīpnieka testamenta izpildītāji Imants un Andra Kīni no Austrālijas fonda birojā tikās ar stipendiātiem. Stipendijas saņem 12 jaunietes no Kuldīgas, Ludzas, Tukuma, Saulkrastu, Dagdas, Priekuļu, Jelgavas, Alūksnes, Balvu, Rēzeknes un Pāvilostas novadiem. Tikšanās laikā stipendiātes novērtēja Ginta Stīpnieka atstāto mantojumu un pateicās Kīnu ģimenei par nenovērtējamo atbalstu. Andra un Imants Kīni katrai stipendiātei tikšanās noslēgumā dāvināja Ginta Stīpnieka tēva Alekša Vizlas dzejoļu grāmatu “Smilša pilis”. Stipendiāte Krista Pogurecka pēc tikšanās rakstīja: “Šī satikšanās diena man bija īpaša. Ar nelielu satraukumu devos parakstīt ziedojuma līgumu, bet vēl lielāku saviļņojumu radīja tikšanās ar Andru un Imantu Kīniem. Es šodien uzzināju  to,  ka ar Ginta Stīpnieka kungu man ir bijis kaut kas kopīgs, kas mani patīkami pārsteidza – mēs abi nākam no Ludzas.  Esmu savējā. Jūtu atbildību pret Ginta Stīpnieka piemiņas stipendiju, jo Stīpnieka kunga  gars tagad vienmēr būs man līdzās... vienmēr būs manā sirdī. Kā Imanta Kīna kungs teica: “Laipni lūdzam jaunajā Stīpnieku-Kīnu ģimenē!”” Paldies Andrai un Imantam Kīniem par ieguldīto darbu testamenta kārtošanā un nodibinātām stipendijām Latvijā. 

17.08. Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons ar kundzi Ritu tikās ar stipendiātēm. 

Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons un kundze Rita ar stipendiātēm Katrīnu Anniju Ročāni Liepājā (1.bilde), Guntu Joju Saldū (2. bilde) un Samantu Mariju Misiņu Rēzeknē (3. bilde).

Augustā, viesojoties Latvijā, Saginavas Latviešu kluba priekšsēdis Dainis Martinsons ar kundzi Ritu tikās ar stipendiātēm Katrīnu Anniju Ročāni, Guntu Joju un Samantu Mariju Misiņu. Ikgadējā tikšanās atšķīrās no citām, jo Saginavas Latviešu kluba pārstāvji viesojās stipendiāšu dzimtajos novados: Liepājā, Saldū un Rēzeknē. Dainis Martinsons vēstulē Vītolu fondam rakstīja: “Šoreiz satikām katru studenti atsevišķi un man patika, ka bijām viens pret vienu. Izrunājamies, pajokojāmies un varējām pievērst uzmanību vienai personai.  Bijām ļoti apmierināti ar tikšanos.” Stipendiāte Katrīna Annija Ročāne pēc tikšanās dalījās savā sajūtās: “Augusta vidū satiku Saginavas Latviešu kluba biedrus – Daini un Ritu Martinsonus. Uzreiz pēc iepazīšanās sapratu, ka šie cilvēki ir ļoti sirsnīgi, dzīvesgudri un labsirdīgi.  Sarunas gaitā izjutu Daiņa un Ritas ļoti ciešo saikni ar Latviju un apbrīnoju viņu skaisto, bagāto latviešu valodas skanējumu. Ļoti vēlējos iepazīstināt Saginavas Latviešu kluba biedrus ar manu ģimeni, tāpēc devāmies uz mazliet klusāku Liepājas daļu - Velnciemu -  ciemos pie manis. Saginavas Latviešu klubs ir piemērs manai ģimenei un visai sabiedrībai kopumā, jo sniedzot atbalstu jauniešiem studiju gaitās – brīdī, kad tiek uzsāktas studijas citā pilsētā, tiek radīta drošības sajūta, atbalsts un ticība jaunā cilvēka spējām un varēšanai veiksmīgi īstenot savus nākotnes mērķus.” Paldies Saginavas Latviešu klubam, Dainim un Ritai Martinsoniem!

27.08. Ziedotājs Raymond Lawrence Drake tikās ar stipendiātu.

 
Raymond Lawrence Drake un Rinalds Seržants.

27. augustā ziedotājs Raymond Lawrence Drake no Amerikas tikās ar stipendiātu Rinaldu Seržantu, kurš septembrī uzsāks studijas Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas studiju programmas 1. kursā. Rinalds pēc tikšanās rakstīja: “Mēs tikāmies Saulkrastu kafejnīcā Bemberi. Visinteresantāk bija dzirdēt Reimonda pieredzi par viņa vēstures pētījumiem un to cik daudz viņš zina par savu dzimtu. Reimonds ir ļoti pozitīvs un enerģisks cilvēks. Varu tikai apbrīnot viņa apņēmību iegūt jaunus draugus Latvijā un saglabāt kontaktu ar draugiem Amerikā.” Paldies ziedotājam par tikšanos un sadarbības turpināšanu!

30.08. Gunāra Eižēna Bērzzariņa testamenta izpildītājs Valdis Tomanis tikās ar stipendiātu.

Valdis Tomanis un stipendiāts Alfrēds Mežulis. 

Latvijas Goda konsuls Austrālijā  Valdis Tomanis ir sava drauga Gunāra Eižēna Bērzzariņa testamentārā novēlējuma pārvaldītājs. Pateicoties viņam, tiek īstenota Gunāra Bērzzariņa griba - sniegt savu ieguldījumu Latvijas nākotnē, nodibinot stipendiju, kuru uzticēts pārvaldīt fondam.  2017./2018. gadā stipendiju saņems Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes students Alfrēds Mežulis. Pēc tikšanās stipendiāts rakstīja: “Liels bija prieks satikt Valdi Tomaņa kungu. No viņa staroja dzīvesprieks. Tikšanās man nozīmēja daudz, jo vēlos cienīt Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņu un viņa devumu Latvijai.” 

01.-31.08. fondā viesojas ziedotāji!    

Augusta mēnesī mūs apciemoja Arnis Apsītis, Ilze un Toms Siliņi, Kārlis Ķirsis, Viesturs Neimanis, Līga Ruža, Rita Kaimiņa, Astrīda Jansone, Mundrīte Arduini, Kristians Hrgetič un Edvīns Samulis. Ziedotājiem nodotas aizgājušā mācību gada atskaites un fonda pateicības raksti. Pateicoties jums, ziedotāji, ir baudīts satikšanās prieks, kas ienes ikdienas darbā gaišumu! Mīļš paldies!

AKTUĀLI

- Augusta mēnesī notikušas 12 prezentācijas jaunajiem stipendiātiem.

Visa augusta mēneša garumā norisinājās prezentācijas, kurās 232 jaunie stipendiāti tika iepazīstināti ar Vītolu fonda darbu, ziedotājiem un līguma noteikumiem. Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta atbildībai un nopietnai attieksmei pret studijām un fonda noteikumiem. Stipendiāte Kristīne Štrausa raksta: “Šodien, 9. augustā, slēdzu līgumu, iepazinos ar fonda vēsturi, stipendijām, darbiniekiem un saviem cīņu biedriem - jaunajiem stipendiātiem. Man ir neizsakāmi liels prieks par to, ka ir tādi cilvēki, kā Jūs, kuri atbalsta jauniešus, kuriem tas ir patiesi svarīgi!”

- Draugu stipendija 2017./2018. mācību gadā!

Draugu stipendijas mērķis ir palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās, un to īstenot jau 15 gadus palīdz privātpersonas, organizācijas, uzņēmumi un arī bijušie fonda stipendiāti. Pateicoties daudzu cilvēku ziedojumiem, ar Draugu stipendiju studē 12 jaunieši. Patlaban 2017./2018. mācību gada Draugu stipendijām ziedots 8786 EUR. Ziedojumus iespējams veikt caur portālu ziedot.lv vai veicot pārskaitījumu Vītolu fonda kontā ar mērķi - “Ziedojums Draugu stipendijai”. Viena mācību gada stipendija ir 1850 EUR. Administratīvās izmaksas no Draugu stipendijas netiek ieturētas. Paldies visiem Draugu stipendijas ziedotājiem! 
Draugu stipendijai iespējams ziedot šeithttp://ej.uz/e8bn

VEIKSMES STĀSTS

Augustā piedāvājam bijušās stipendiātes Elitas Mednes veiksmes stāstu. 2008. gadā viņa kļuva par Aivara Andersona ģimenes stipendijas saņēmēju un studēja Liepājas Universitātes  Vēstures un sociālo zinību skolotājas studiju programmā. Pēc studijām viņa palika Liepājā, tur dibinājusi  arī ģimeni. Viņas dzīves princips - sevi jānodrošina ar drošības spilveniem un tas iespējams, tikai ar iegūtajām zināšanām!


Elita Medne

Pateicoties Aivara Andersona ģimenes stipendijai no Vidzemes pērles – Cēsīm devos studēt uz Kurzemes vēja galvaspilsētu – Liepāju. Stipendija bija kā drošības spilvens un atspēriens 18 gadu vecumā pilnībā mainīt vidi un doties nezināmajā. Liepājas Universitāte kļuva par manām mājām, ieguvu divus bakalaurus un maģistra grādu pedagoģijā. Lai arī teicu, ka atgriezīšos Cēsīs, tomēr esmu palikusi Liepājā. Šobrīd savu dzīvi saistu ar kultūru un strādāju pašvaldībā, organizējot pilsētas lielākos sarīkojumus. Pirmo reizi par Vītolu fonda darbību uzzināju 9.klasē (2005.gads) un nodomāju, ka no visas sirds centīšos, lai pēc vidusskolas varu doties uz augstskolu un iegūtu izglītību kādu vēlos, protams, līdz ar to arī darbu un iecerēto labklājību. Par mani jau reizēm iesmēja – “piecgades plāna meitēns”, bet es zināju, ka par mani neviens nepastāvēs un manā vietā neviens nedzīvos. Tā ir tiesa, bet ir jānorauj “visu varošā maska” un jāļauj sev arī palīdzēt. Jānovērtē satiktie cilvēki un jāpaņem no viņiem vislabākā pieredze un mācības. Viena no  pirmajām mācībām, ko parādīja Vītolu fonds, ka pasaulē ir nesavtība un dāsni, labas gribas cilvēki. Tāpat man bija lieliska iespēja satikt Andersonu ģimeni un tie omulīgie vakari pie Sarmītes Andersones Šveics, kur vienmēr guvu jaunas atziņas, kas deva papildus stimulu tiekties uz “izcilību”, negausties par piedzīvoto. Reiz mūs, stipendiātus, aizveda uz Dailes teātra izrādi “Amadejs”. Pat nevaru izteikt, kāds pārdzīvojums tas bija! Andersonu ģimene deva man vienu no svarīgākajām atziņām:  “Mēs zinām, ka katram dzīves bagāža ir bijusi raiba, bet viss ir mainīgs un neatkarīgi no pagātnes apstākļiem, mēs paši varam mainīt savu nākotni”. Iespējams, ļoti emocionāli, bet man kā jaunietei no laukiem, kas agri zaudējusi vecākus un vienmēr mēģinājusi kaut kur iederēties šīs tikšanās bija ļoti svarīgas un vērtīgas. Ierodoties Liepājā biju apņēmīga kļūt par vēstures un sociālo zinību skolotāju. Kļuvu par lielu aktīvistu arī izglītības jautājumos. Iesaistījos visos universitātes procesos, tajā skaitā arī Senātā un Studentu padomē, līdz ar to sanāca arī piedalīties Latvijas Studentu apvienības darbībā. Baudīju Erasmus studijas Beļģijā. Nevar nemaz visu izstāstīt cik raiba un krāsaina bija studiju dzīve. Bet viennozīmīgi, ka bez Andersona ģimenes atbalsta paralēli studijām nebūtu vēl apguvusi gan pasākumu oranizēšanas un producēšanas principus, sabiedrisko attiecību nozari. Paralēli pedagoģijai jutu, ka mani interesē pasākumu organizēšana un izvēlējos studēt otru bakalaura programmu “Kultūras vadība”. Studējot bakalaura studiju programmu, turpināju pedagoģijas studijas maģistratūrā, jo biju pārliecināta, ka reiz vēlēšos atgriezties izglītības sfērā kā pasniedzēja. Tomēr jāsaka, ka nekas tā sirdi nesilda kā ģimene un mana atvase. Strādāju Liepājas Kultūras pārvaldē, audzinu dēlu, nodarbojos ar velosportu un spēlēju vietējā amatierteātrī. Esmu veiksminiece?! Ja pēc 20 gadiem varēšu izvēlēties savu stipendiātu, tad būšu 100% izpildījusi savu dzīves plānu un teikšu, ka esmu veiksminiece. Kā jau saka: “Labas domas un darbi vairo labo!” Paldies Andersonu ģimenei un Vītolu fondam par labestību!
Darba sparu un enerģiju vēlot,
Elita Medne

SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS!

Augustā svētkus svin: Jānis Strautnieks (In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendija), Alfreds Grava (Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija), Edīte Zariņa (Jura Gravas piemiņas stipendija), Lalita Muižniece (Valža Muižnieka piemiņas stipendija), Māra Hrgetič (Hrgetič ģimenes stipendija), Dace Muriks-Osis (Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-Osis stipendija), Vilis Vītols (Viļa un Carolinas Vītolu stipendija), Valdis Bērziņš (Valda Bērziņa stipendija), Pēteris Hrgetič (Hrgetič ģimenes stipendija), Inga Cerbule (Regīnas un Imanta Grīnpukalu piemiņas stipendija).

ZIEDOTĀJI AUGUSTĀ

Augustā ziedojuši: Zvejnieku ģimene, Edvīns Samulis, Āboliņu ģimene, Gints Salnājs, Toms Siliņš, Cerbuļu ģimene, Ernas Bertas Meijas Gurķis testamentārais novēlējums, SEB banka, Māra Hrgetič, Beņķu-Rubeņu ģimene, Jānis un Valda Kārkliņi, Kristīne Anstrats, SIA “AKA 3”, Gunārs un Ināra Reiņi, Biruta Brūns, SIA “Euroskor Latvijā“, Juris Petričeks, Viesturs Neimanis, ERGO, Raymond Lawrence Drake, Māris Plūme, Astrīda Jansone (Valda Bērziņa stipendijai), Mundrīte Arduini (Astrīdas un Laimona Jansonu stipendijai).

Annas Pāvulānes piemiņas stipendijai ziedojuši: Ausma Pāvulāne, Aina Ārija Jākobsone, Jānis Kļaviņš.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Ināra Krūmiņa, Ingars Kalējs, Toms Zvidriņš, Ilona Dzirniece, Ilze Krapāne, Jānis Stukuls, Aivars Junga, Tatjana, Ilona Mažeika, Ilmārs Kašs, Ivanda Žodziņa, Zanda Zaļuma*, Viktors Arbutavičs, Mārcis Pauls, Kristaps Blūms, Klāvs Renerts, Ginta Lejiņa, Agnija Bērziņa, Daina Bolšteins, Uģis Lācis, Ineta Kitenberga-Jansone, Inga Saknīte, Elva Eglīte*, Sandra Ābele*, Augusts, Alma, Elīna, Mārtiņš Klīve, Andris Rimsa, Inese Nigolase, Linda Rozenfelde, Nikolajs Petrovics, Kristaps, Sandra Kirilkina, Valda Aļeksējeva, Ilona Mažeika, Filips Birzulis, Mečislavs Maculēvičs*, SIA “Viridi Lux”, Līga Germele, Andris Bernāts, Inese Avotiņa, Līga Ārniece, Jānis Palkovs, Ieva Muze, Mārīte Cakule, Vadims Sobolevs, Laimonis Niedre, Vilnis Auzāns, Mārtiņš Liniņš, Natalja Jerofejeva, Kārlis Jakadels,  Vizma Eliņa, Rihards Savickis, Elīna Badune, Linda Juhna, Viktorija Stūrīte, Aivis Liepiņš, Baltikums Bank AS, Viktors Zaķis, Svetlana Belacka, Diāna Šabanova, Viktorija Dolgosejeva, Igors Ponamarčuks, Līga Vasariņa*, Elita Pavlovska un 165 anonīmi ziedojumi.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Augustā......134 783 EUR

Gadā...........905 124 EUR
Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums