Arhīvs - Augusts 2018

AUGUSTS - 2018 

JAUNĀS STIPENDIJAS

Jāņa un Annas Marijas Eglīšu piemiņas stipendija.

 Jānis un Anna Marija Eglīši

Latvijas, savas Tēvzemes, 100 jubilejas gadā, godinot savu vecāku piemiņu, sadarbībā ar Vītolu fondu stipendiju augstākās izglītības iegūšanai mazturīgiem, bet talantīgiem jauniešiem dibina Andrejs Eglīte un viņa māsa Dace Lisa (Eglīte) Taylor, tādējādi apliecinot savu patieso patriotismu, uzticību Latvijas jauniešiem un viņu spējai veidot savas zemes nākotni. Šo stipendiju paredzēts piešķirt pedagoģiju vai farmāciju studējošiem. Paldies Andrejam Eglītem un Dacei Lisai (Eglītei) Taylor!

PADOMES SĒDE

28. augustā notika Vītolu fonda padomes sēde. Apstiprināts 2018./2019. studiju gada stipendiātu saraksts. Pateicoties 198 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Venecuēlas, Ēģiptes un Izraēlas 704 jauniešiem ir piešķirtas stipendijas. Plānots izmaksāt 1 165 915 EUR. Ar 422 esošajiem stipendiātiem līgumi ir pagarināti.

 
2018./2019. mācību gada jaunie stipendiāti līgumu parakstīšanas dienā.

Augustā 282 jaunajiem stipendiātiem stāstījām par Vītolu fondu, tā dibinātājiem, ziedotājiem un līguma noteikumiem. Pirmkursnieki dāvanā saņēma grāmatas - Viļa Vītola “Savējie”, Ritas Petričekas “Bertrams Rozenbergs.Fiat justitia”. Savukārt, Korp! “Lettonia” dāvināja sava korporācijas biedra Ulda Gravas grāmatu “Tāluma, bet ne svešumā”. Paldies par skaisto dāvanu jauniešiem! Stipendiāte Ilze Barone rakstīja: “Paldies par jauko un draudzīgo uzņemšanu līguma parakstīšanas laikā. Paldies par smaidiem un sirsnību, kas caurvija tikšanās laiku. Tas, patiešām, spēja iepriecināt.”

SARĪKOJUMI UN TIKŠANĀS

01.-31.08. Fondā viesojās Lia Heistere, Jānis Andersons, Andris Kļaviņš, Rita Kaimiņa, Arnis Apsītis. 

16.08. Kristians Hrgetič un Anna Māra Hrgetič vuesijās fonda birojā un tikās ar stipendiātiem.

23.08. Tikšanās ar ziedotāju Natāliju Neiburgu restorānā "Neiburgs". 

28.08. Andra un Daces Dārziņu tikšanās ar stipendiātiem restorānā "Čemodāns".

VEIKSMES STĀSTS

-Kā uzzināji par Vītolu fondu? 

Par Vītolu fondu uzzināju vidusskolas laikā, kad klases audzinātāja visus mudināja iestāties augstskolā un pieteikties papildus atbalstam. Jau toreiz sapratu, ka studēt bez stipendijas būs sarežģīti.

- Pastāsti par savām studiju gaitām. 

No 1995.-2007.gadam mācījos Kaunatas vidusskolā, tā ir lauku skola, kura atradās 11 km attālumā no manas dzīvesvietas Čornajas. Tā kā esmu īsts dabas bērns, izvēlējos studēt Rēzeknes Augstskolas inženieru fakultātes vides inženieros. Profesija ļoti daudzpusīga, bet galvenais bija ievirzīt savu domāšanu un racionālu prasmju izmantošanu, pielietojot iegūtās zināšanas. Pēcāk arī papildināju zināšanas maģistratūrā “Vides aizsardzība”. Pateicoties ģimenē ieaudzinātajai  un skolā pilnveidotajai disciplīnai darbu veikšanā, mācības neradīja īpašas grūtības.

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 

Pēc studijām atrast piemērotu darbu savā profesijā šeit, Latgalē, dzimtajā nostūrī, īsti nesanāca, bet braukt laimes – labākas dzīves – meklējumos tālajā pasaulē, kad tava dvēsele ir šeit, pat negribējās. Trīs gadus nostrādāju Čornajas pagastā par tautas nama vadītāju, un tad, pierādot sevi un izturot konkursu, kļuvu par Rēzeknes novada Griškānu pagasta pārvaldes vadītāju. Šogad decembra mēnesī jau būs trīs gadi, kā darbojos vadošajā amatā, attīstot pagastu un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti lauku ciemu apvidos. Kā arī no 2017.gada nogales, veiksmīgi realizējot ES projektu, papildus veicu saimniecisko darbību “Pirts nomas pakalpojumi”, kurā pozicionēju ideju par veselīgu dzīvesveidu un aktīvu atpūtu lauku apvidos –  “GORASPĀKS”: veselā miesā, vesels gars.

- Ko tev nozīmēja stipendijas saņemšana? 

Saņēmu mecenātu Gunāra un Ināras Reiņu stipendiju. Labestība, gaišums, mīlestība –  tā varu raksturot šos cilvēkus un kopējo attieksmi par ieguldīto fonda darbu. Jau pirmajās tikšanās reizēs radās siltuma un uzticības sajūta, it kā šie cilvēki ir no citas pasaules malas – sveši, bet tajā pat brīdī tik tuvi. Toreiz man tas bija pārsteigums, ka var ziedot tā, pat neko neprasot pretī. Stipendija bija atbalsts, ka kāds rūpējas par tevi, ka rūp tava nākotne, papildus motivācija mācīties, lai nākotnē pierādītu sevi.

- Kas tavuprāt ir labdarība?

Labdarība, kā citi uzskata domāt, nav tikai materiālais atbalsts, tas var izpausties arī daudzās formās. Jāziedo, jo dots devējam atdodas, un jāpalīdz tam, kurš ir apmaldījies,  jāstiprina to, kurš ir paklupis savā dzīves ceļā. Šodien tu palīdzi kādam,  rīt varbūt būs nepieciešama palīdzība tev! Paldies ziedotājiem un Vītolu fondam! Mēs nevaram lepoties ar attīstītāko infrastruktūru pasaulē un lielāko iedzīvotāju skaitu valstī, bet mums Latvijā ir skaistākā daba ar četriem gadalaikiem, mums ir labestīgākie cilvēki, kuriem sirdīs mājo cerība, mīlestība, cilvēcīgums un cieņa pret savu tuvāko. Jābūt lepniem un jāpriecājas par to, ka fondā ir kuplākā ģimene Latvijā ar labestīgiem un gaišiem cilvēkiem ar vienu kopīgu ideju palīdzēt.

Ar cieņu 
Jānis Aleksāns

MĪĻŠ PALDIES!

- Paldies "Rigvir" holdingam!

10. augustā “Rigvir” holdings aicināja stipendiātus apmeklēt filmas “Citas dzīves garša” pirmizrādi kinoteātrī “Splendid Palace”. Bijusī stipendiāte Elva Eglīte pēc filmas noskatīšanās rakstīja: “Man prātā bija tikai viena doma - doma par cilvēku sirds gaišumu, ko izstaro galvenie varoņi, pārvarot ikkatru šķērsli, grūtību un sasniedzot savus un kopējos mērķus. Filmas gaitā skatītājs kļūst par liecinieku patiesai draudzības saitei starp svešiem un tik atšķirīgiem cilvēkiem, kas ir maģiska un gaiša.”

- Paldies "Draugu stipendijas 2018" ziedotājiem!

Kopš 2008. gada portālā Ziedot.lv ir iespēja ziedot "Draugu stipendijai". Izveidotā Draugu stipendija rada iespēju cilvēkiem, kas nespēj atvēlēt lielus naudas līdzekļus kāda jaunieša studijām, savu artavu dot caur stipendiju. Pateicoties daudzu cilvēku ziedojumiem, 2018./2019. mācību gadā ar Draugu stipendijas atbalstu studēs 16 jaunieši. Esam gandarīti redzēt starp ziedotājiem arī mūsu bijušo stipendiātu ziedojumus. Paldies visiem ziedotajiem!

SVEICAM!

ZIEDOJUMI AUGUSTS

Augustā ziedojuši:  LPKS “LATRAPS”, Nodibinājums “Novum Riga Charitable Foundation”, Andrejs Eglīte un Dace Lisa (Eglīte) Taylor, SIA “Kokpārstrāde 98”, Latvijas Universitātes studenšu korporācijas “Gundega” Filistru biedrība, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Edvīns Samulis, Natālija Neiburga, Selga Beņķe, SIA “Euroskor Latvijā”, SIA “AKA 3”, Toms Siliņš, SIA “Lāčplēša centrs”, Kristīne Z. Anstrats, Ingrīda Ķirse, Gints Salnājs, Viesturs Neimanis, Juris Petričeks, Ausma Pāvulāne, SIA “NEUBAD RENTALS”, Agris Bajārs, Sandra Osis, Biruta Celma.

Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Leons Līdums, Māris Plūme, Sylvia un Franz Fluhi, A. Simon, G. Rasper, M. Van Staveren. 

Latvijas Zonta klubu stipendijai ziedojuši: Valmieras Zonta kubs, Eskilstuna Zontaklubb.

Astrīdas Ivaskas piemiņas stipendijai ziedojuši: Lalita Muižniece, Ilze Gulēna, Voldemārs un Brigita Gulēni. 

COBALT stipendijai ziedojuši: Dace Silava-Tomsone, Indriķis Liepa, Guntars Zīle, Ģirts Lejiņš, Sandija Novicka, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Gatis Flinters, Lauris Liepa, Toms Šulmanis.

Draugu stipendijai ziedojuši: Rita Kaimiņa, Ināra Krūmiņa, Mārcis Pauls, Annija Ķepale*, Vita Diķe, Arita Šreibere*, Ivo Sirmais, Baiba Riekstiņa, Egils Fuksis, Ineta Sila, Baiba Pudāne, Artūrs Banders, Milla Vanillava, Gunārs Valeniks, Kaspars Liepiņš, Aivars Junga, Ieva Opmane*, Austris Kozuliņš, Lelde Kiela, Jana Ruļuka, Jana Mošura, Ilona Mažeika, Zane Paula-Pāvula, Inga, Kristiāna Bārdiņa, Anita Prince, Inga Pozdejeva, Kristīne Kalnača, Sandris, Sanita Maže, Raivo Babāns, Arnis Sējāns, Agnese Ležnina, Žanna Čerņecova, Kristaps Kalniņš, Jānis Murāns, Paula Kaufelde, Liene, Nauris Brūniņš, Ilze Lejiņa, Helge Lodziņš, Edgars, Jānis Priekulis, Viesturs Vikse, Ieva Muze, Aija, SIA “Nords Porter Novelli”, Anda Kursiša, Aija Dukaļska, Edgars Egle, Aivars Tabuns, Viktors Zaķis un 105 anonīmi ziedojumi.

Nodibinājums "Vītolu fonds"
Reģ.Nr. 40008066477
Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
 Konta numurs: LV48UNLA0050020101491
AS “SEB banka”
SWIFT:UNLA LV 2X
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums