Arhīvs - Augusts 2019

MĒNEŠA CITĀTS

 Vilis Vītols

“Izglītība dzīvē ir vissvarīgākais. Tā ir vienīgā vērtība, ko varam atstāt saviem bērniem. Šo ziedojumu augļi nebūs redzami ne rīt, ne parīt, bet jaunieši, kas saņēmuši atbalstu, iegūs drošu pamatu – ne tikai izglītībā, bet arī apziņā, ka ir cilvēki, kas grūtā brīdī prot pasniegt palīdzīgu roku. Esmu pārliecināts, ka daļa mūsu stipendiātu nākotnē atradīs iespēju palīdzēt citiem." 

- Edvīna Peniķa piemiņas stipendija

Augustā Vītolu fonds saņēma ziņu no Kanberas par Edvīna Peniķa atstāto testamentāro novēlējumu 365 000 EUR Latvijas jauniešu izglītībai. Kā Peniķu dzimtas senčiem Latvijā, tā arī Edvīna Peniķa loma Kanberas latviešu sabiedrībā bija liela - viņš bija "Daugavas vanagu" Kanberas nodaļas valdes priekšsēdis, godam pildīja amatu un savās uzrunās viņš atzīmēja, cik svarīgs ir patriotisms un vēstures saglabāšana. Vēsturnieki min trīs raksturīgas Peniķu dzimtas īpašības – gudrība, spīts un neatlaidība. Viņa labā griba un neatlaidība saglabāt savas dzimtas vēsturisko mantojumu ir vainagojosies ar panākumiem, jo šogad 20 pirmkursnieki saņems Edvīna Peniķa piemiņas stipendiju. Un ik gadu tiem piepulcēsies vēl un vēl... Viņi būs tie, kuri ar gudrību, spītu un neatlaidību turpinās celt Latvijas nākotni. Paldies testamenta izpildītājiem Skaidrītei Darius un Intai Skrīveris!

- Vairas Paegles piemiņas stipendija

Vaira Paegle ir dzimusi Rīgā, bet kara beigās kopā ar ģimeni emigrēja uz Ameriku. Viņa bija ALA vice-priekšsēde, politiķe, un par savu darbu saņēmusi vairākus apbalvojumus kā “Daugavas Vanagu” zelta nozīmi, LR Ministru prezidenta Atzinības rakstu.  Vairai Paeglei aizejot mūžībā, viņas ģimene un draugi bēru ziedu vietā nolēma ziedot stipendijai, lai dotu iespēju studēt, topošam politikas zinātnes speciālistam. Vairas Paegles piemiņas stipendijas saņēmējs Kristaps Celmiņš vēstulē raksta: “Mācoties ģimnāzijā lielu uzmanību pievērsām literatūrai, vēsturei, eseju un referātu rakstīšanai, kā arī vispārējai notikumu analīzei. Apjausma par studijām man nāca pirms apmēram gada, kad sapratu, ka visefektīvāk visas manas intereses varētu apvienot tieši politoloģijas jomā. Man ir patiess gods saņemt Vairas Paegles piemiņas stipendiju. Paldies par Jūsu atbalstu manās politikas studiju gaitās!”. Ziedotāju saraksts Vītolu fonda ziņu lapas nobeigumā. Paldies Viestura Paegļa ģimenei un visiem ziedotājiem!

01.-31.08. Fondā viesojās Auseklis Zaķis, Rita Kaimiņa, Linda Rihtere, Klāvs un Aija Zichmaņi, Arnis Apsītis, Mareks Indriksons, Gunārs un Ināra Reiņi, Kaspars Kārkliņš, Māra un Josip Hrgetič.

01.08. Ziedotāji Toms un Ilze Siliņi intervē jaunos kandidātus.

05.08. Tikšanās ar ziedotāju Juri Petričeku.

08.08. Atvadīšanās no ziedotājas Birutas Celmas Rīgas krematorijā.

09.08. Tikšanās ar A/S “Citadele banka” pārstāvjiem.

12.08. Pusdienas kopā ar ziedotājiem Edvīnu un Diānu Samuļiem.

18.08. Rīgā viesojās Sidnejas latviešu teātris “Kabarē de Rīga”.

19.08. Dārziņu ģimenes tikšanās ar stipendiātiem.

26.08. OP bankas tikšanās ar stipendiātiem.

31.08. Ziedotājas Selgas Beņķes tikšanās ar stipendiāti.

01.-31. Novadītas 30 prezentācijas jaunajiem stpendiātiem un noslēgti 750 stipendiju līgumi. 

- Atvadu vārdi ziedotājai Birutai Celmai

4. augustā mūžībā devās mūsu ziedotāja Biruta Celma, neparasti gaišs un labestīgs cilvēks. Vītolu fondā Birutu Celmu mēdza dēvēt par sargeņģeli – tik gaiši pat visdrūmākajā dienā kļuva, kad vērās durvis un tajās smaidoša parādījās Birutas kundze. Tā vairs nenotiks, jo viņa ir devusies pie saviem mīļajiem – pie dēla, kura piemiņai Likteņdārzā aug un zaļo pašas stādītais kociņš, pie vīra, kurš rāmi dus tepat Latvijā – Meža kapos, pie citiem tuvajiem, kuri garajos dzīves gados bijuši sastapti un iemīlēti. Lai gaišs un balts ceļš mūžībā!

- Atvadu vārdi ziedotājam Rihardam Grigoram

Pavisam nesen Vītolu fondu sasniedza ziņa, ka aizsaulē tālajā Kanādā devies viens no Vītolu fonda ziedotājiem – Rihards Grigors. Pirms vairākiem gadiem Grigoru ģimene izlēma atbalstīt jauniešus Latvijā dibinot Riharda un Zanes Grigoru zelta kāzu stipendiju. Toreiz viņi vēstulē rakstīja: "Vītolu fonds ir liels gaismas avots maznodrošinātiem censoņiem, un mēs gribam būt daļa no tā! Tāpēc mūsu 50 gadu laulības jubilejā mēs viens otram dāvinājām ieejas karti Vītolu fondā!" Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

- Bijušo stipendiātu sasniegumi.

Valdis Priedols no 2009.-2012. gadam saņēma Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendiju un absolvēja Liepājas Universitātes studiju programmu “Fizika”, beidzis studijas maģistrantūrā un uzsācis doktorantūras studijas. Valdis ir Liepājas Universitātes lektors un DALP 5. vidusskolas fizikas skolotājs. 2015. gadā tika atzīts par  gada labāko skolotāju Liepājā.

Linda Zeltiņa no 2010.-2013. gadam saņēma Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendiju un absolvēja Liepājas Universitātes studiju programmu “Matemātika”, absolvējusi maģistrantūras studijas. Linda ir KLT Cīravas struktūrvienības vadītāja, matemātikas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā, projektu koordinatore. Viņa vēstulē fondam raksta: “Mana dzīve ir iekārtojusies diezgan strauji un labi, jo ne visi savos 25 jau var vadīt skolu. Man ļoti patīk strādāt ar jauniešiem, dot padomus un sniegt palīdzību. Esmu īstajā vietā. Tas man ir izdevies pateicoties maniem atbalstītājiem Gravu ģimenei. Paldies fondam par ieguldījumu, padarīto darbu un durvīm, kuras spējat atvērt tiem, kam tas nepieciešams!”

- Esošo stipendiātu sasniegumi.

Guna Brenda Pogule ir Aivara Sluča piemiņas stipendijas saņēmēja un studē Latvijas Universitātes studiju programmā “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs”. Viņa ir atzīta par otru labāko studenti Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes konkursā “Gada fizmats”. Jau otro gadu ir ievēlēta par studentu pašpārvaldes vadītāju. Prakses laiku stipendiāte pavadīja Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, kur 7. klasei pasniedza matemātikas stundas. Guna Brenda ir centīga studente ar vidējo atzīmi 9,8.  

- SEB banka dāvina  mazlietotus datorus fonda stipendiātiem.

Augustā SEB banka ar fonda starpniecību dāvināja 16 mazlietotus datorus stipendiātiem, kuriem septembrī jāuzsāk studijas. Stipendiāte Diāna Ameļko pateicības vēstulē raksta: “Paldies par šo nesavtīgo dāvinājumu! Man pirmo reizi ir pašai savs personīgais dators, jo finansiālā stāvokļa dēļ (esmu bārene) diemžēl nevarēju to atļauties. Man ir uzstādīts mērķis un es ļoti cenšos to sasniegt. Datoram ir liela nozīme šo mērķu sasniegšanā, tādēļ ar dziļu cieņu un pateicību to lietošu. Paldies ziedotājiem SEB bankā!”

- Sveicam augusta jubilārus!

Ziedojuši: Atis un Balva Bredovski, Viesturs un Edīte Zariņi, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, Kārlis Vasarājs, Guntis Bērziņš, Zvejnieku ģimenes fonds, Daugavas vanagu Anglijas fonds, Pēteris Āboliņš, SIA “Pētermāja”, SIA “Didrihsons arhitekti”, Adelaidas Latviešu biedrība, SIA “Euroskor Latvijā”, Gunārs un Ināra Reiņi, Edvīns Samulis, LPKS “LATRAPS”, SIA “Puratos Latvia”, Sandra Kalniete, Dzintars un Biruta Abuli, Kaspars Kārkliņš, Natālija Neiburga, Ingrīda Ķirse, Juris Petričeks, Andris Kļaviņš, Sarmīte Andersone-Šveice, SIA “Liellopu izsoļu nams”, Latvijas Universitātes studenšu korporācijas “Gundega” Filistru biedrība, Edvīna Peniķa testamentārais novēlējums.

Vairas Paegles piemiņai ziedojuši: Valdis un Dzidra Apinis, Vija Bachmuts, Lauris un Gunta Eglītis, Juris Freiman, Maigonis un Tija Krūmiņš, Jānis un Rita Krūmiņš, Lilija Paegle ar ģimeni, Viesturs Paegle, Jānis un Rasma Priede, Vita Rasmans, Gaida Skulte, Astra Vilinskis, Valdis Viņķels, Jānis un Ilze Zemzari, Voldemārs Stukuls, Velta Kļaviņš, Pārsla, Jānis un Inga Šulci, Āra un Lēons Bramaņi, Maira Rieger, Anda Grasis, Ints Rupners, Mārtiņš un Linda Duhms, D. Neiditz, R. MacGillis, C. Joseloff, K. Farling, Ilona Vaisnys & Sunshine Club.

Birutas Celmas piemiņai ziedojuši: Vita Diķe, Inna Rozenšteina.

Latvijas Zonta klubu stipendijai ziedojuši: Arta Munkena, Eva Mārtuža.

COBALT stipendijai ziedojuši: Guntars Zīle, Ģirts Lejiņš, Toms Šulmanis, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Lauris Liepa, Indriķis Liepa, Dace Silava-Tomsone, Sandija Novicka, Gatis Flinters. 

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Ileane Bolšaitis, Uldis Roze.

Draugu stipendijai ziedojuši: Roberts Veins*, Gints Jegermanis, Sanita Upleja-Jegermane, Raimonds Ritums*, Madara Mežviete*, Mārcis Pauls, Zinta Jansons, SIA “B2B Smart Solutions”, Oksana Juskiva, Artūrs Banders, Lolita Kalupniece, Ieva Everte*, Helge Lodziņš, Aina Viliņa, Nikolajs Petrovics, SIA “Viridi Lux”, Evarts Anosovs, Ginta Jaunzeme, Zanda Lāce, Jānis Ārmanis, Elvijs Bogdanovs, Iveta Grosšteina, Edgars Andersons, Ginta Lejiņa, Ilze Lejiņa, Liene Jansone, Ingūna Hartmane, Tatjana, Aisma Vītiņa, Diāna Pastare, Aleksandra Devēna, Mārtiņš Sils, Diāna Titova, Inga Guste, Nauris Smaļķis, Nikolajs Hļevnojs*, Andris Zemītis, Anton Chernetskyi, Aigars Roze, Viktors Bekmanis, Liesma Nadziņa, Indra Kārkliņa, Kristaps Kalniņš, Ieva Muze, Sanda Kirilkina, Daiga Bereza, Ieva Opmane, Valdis, Mečislavs Maculēvičs*, Aivars Junga, Olga Nikitina, Liene Jansone, Viktors Zaķis, Intra Research, Aija Dukaļska un 112 anonīmi ziedotāji. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums