Arhīvs - Augusts 2020

MĒNEŠA CITĀTS

"Esmu lepna, ka varu sevi saukt par Puteņu ģimenes stipendiāti un patiesi priecājos, ka fonds ap sevi pulcē tik daudz iedvesmojošu ziedotāju un mērķtiecīgu jauniešu. Uzklausot ziedotāju stāstus un sekojot jaunumiem Vītolu fonda sociālajos tīklos, ir acīmredzams, ka katra stāsts ir īpašs un nebūt baltiem ziediem kaisīts. Katrs ir guvis kādu noderīgu atziņu arī no dzīves grūtākajiem brīžiem, pateicoties kāda cita klātesamībai un atbalstam, kas ir kalpojis par stabilu pamatu atkal palīdzēt citiem, tādējādi vairojot labo darbu ķēdi. Lai katram stipendiātam izdodas fondā atgriezties kā ziedotājam! Paldies no sirds!" /Puteņu ģimenes stipendiāte (2015-2018) Agita Keiša/

- Ulda Caunes stipendija.

Uldis Caune saimnieko Sesavas pagasta Bērvircavā, ir zemnieku saimniecības “Ivulla” īpašnieks, lauksaimnieks, kas spējis attīstīt uzņēmējdarbību kā noturīgu, stabilu biznesu. Kalkulācijas, plānojot ražas un laikapstākļu savstarpējās kolīzijas, spēlē milzīgu lomu dažādos lēmumos ik dienas. Ulda Caunes uzņēmuma darbinieki savu priekšnieku uzlūko ar pateicību un lepnumu, jo viņš ar sirsnīgu vienkāršību paudis, ka būt zemniekam nav lamuvārds, bet uzņēmēja pats svarīgākais uzdevums ir būt godīgam. Augustā Uldis Caune dibināja savu stipendiju, kas būs atbalsts medicīnas studentei Marijai Burcevai no Rēzeknes. 

- Ata Švinkas stipendija.

"Esmu rīdzinieks," ar lepnumu saka Atis Švinka. Vien esot 20 gadu vecumā, Atis Švinka tika iecelts par "Junior Achievement Latvija" izpildirektoru. Uzticēto amatu viņš pildīja izcili – ar godaprātu un stingru nostāju. Deviņdesmito gadu beigās, kad Latvijā skolēni vēl nezināja uzņēmējdarbības un tautsaimniecības darbības principus, Atis Švinka kopā ar komandu ieviesa ekonomikas priekšmetu skolās un uzsāka projektus: Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU) praksi, Līderu programmu un Ēnu Dienu. Atis Švinka ik dienas sniedz atbalstu studentiem kā mentors un jaundibinātā stipendija pastiprina viņa redzējumu: “Nākotne jauniešos.” Stipendija piešķirta fizikas sudentam Emīlam Susam no Rīgas.

- Māras Dāmes stipendija.

Augusta vidū fonds saņēma negaidītu zvanu no Māras Dāmes, kura pauda vēlmi dibināt stipendiju savai skolai - Smiltenes vidusskolai. Viņa atbalstīs labākos skolēnus novadā, jo zina, cik svarīgs ir atbalsts ceļā uz izglītību. Savulaik Māra saņēmusi Apvienotās Karalistes Chevening stipendiju mācībām Lielbritānijas universitātē. Viņa fondam raksta: “Esmu daudz domājusi par izglītības nozīmi savā un kopējās sabiedrības attīstībā. Nākot no mazāk turīgas ģimenes zinu, ko nozīmē atbalsts īstajā brīdī, drauga plecs vai pamudinājums nepadoties.” 2020./2021. mācību gada II semestrī Māras Dāmes stipendija būs atbalsts diviem centīgākajiem jauniešiem Smiltenes vidusskolā.

- Dzintra Bungs palielina stipendiju skaitu.

Izprotot pandēmijas seku radīto situāciju, ziedotāja Dzintra Bungs nolēma palielināt stipendiju skaitu, 2020./2021. m.g. atbalstot trīs jauniešus. Ziedotāja ar fondu sadarbojas kopš 2006. gada, kad dibināja vecāku Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas Bungs piemiņas stipendiju. Paldies Dzintrai Bungs par ziedojumu!

- Andris Staklis un Anna Olavs-Gramberga ziedo stipendijām nākamajiem diviem gadiem.

Ziedotāji ar fondu sadarbojas kopš 2018. gada. Godinot Annas kundzes vectēva devumu Latvijai, tika dibinātas četras Viļa Olava piemiņas stipendijas. 2019. gadā ziedotāji, atzīmējot savas jubilejas, aicināja viesus ziedu un dāvanu vietā, ziedot stipendijām - tika dibināta Annas Olavs-Grambergas un Andra Stakļa jubilejas stipendija. Augusta tikšanās laikā tika parakstīts ziedojuma līgums uz nākamajiem diviem gadiem. Paldies par sadarbības turpināšanu un jauko tikšanos!

- SIA “BYKO-LAT” ziedo 20 000 EUR nākamā gada stipendijām.

Uzņēmums ar fondu sadarbojas kopš 2002. gada. Astoņpadsmit gadu laikā izskoloti 35 jaunieši no Valmieras novada. Augustā saņemts vērienīgs ziedojums. Paldies “BYKO-LAT” valdes locekļiem par ilgtermiņa sadarbību, īpaši valdes loceklei Agnijai Dzelmei, kura ar īpašu vērību seko stipendiātu gaitām un organizē tikšanās!

- Andris Kļaviņš turpina atbalstu desmit jauniešiem.

Andris Kļaviņš, godinot savu tuvinieku piemiņu, dibināja stipendijas vecmāmiņai, mammai, tēvam, krusttēvam un tantei. Ziedotājs savu lēmumu pamatoja vienkārši:  „Vēlos piešķirt tās jauniešiem, kuriem visvairāk tās ir vajadzīgas, proti, ar visgrūtākajiem dzīves apstākļiem.” Andris Kļaviņš ik gadu atbalsta 10 jauniešus - ar rūpību un sirsnību tiek sekots katra stipendiāta gaitām. Paldies Andrim Kļaviņam par sadarbības turpināšanu un tikšanos!

- A/S “Būvuzņēmums Restaurators” ziedo divām stipendijām.

Uzņēmums sadarbojas ar fondu kopš 2015. gada. Atbalsts tiek sniegts topošajiem restauratoriem. 2020./2021. mācību gadā ar AS "Būvuzņēmums Restaurators" stipendiju studēs divi jaunieši. Paldies vadītājam Marekam Mamajam par sadarbības turpināšanu un tikšanos!

- Viesturs Neimanis palielina stipendijas summu.

Viesturs Neimanis ir finanšu eksperts ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, strādājot dažādu finanšu institūciju vadošos amatos. Sadarbību ar fondu uzsāka, kad bija SEB Unibankas prezidents. Šogad Viesturs Neimanis izlēma saviem stipendiātiem palielināt stipendijas apjomu. Paldies Viesturam Neimanim par sadarbības turpināšanu un tikšanos!

- Edvīns Samulis turpina sadarbību.

Edvīns Samulis ir fonda atbalstītājs jau kopš 2010. gada. Viņa dibinātās stipendijas saņem dažādu augstskolu jaunieši ar izcilām sekmēm mācībās. Mecenāts uzskata: „Izcilība nav tikai likteņa dāvana – tas ir nemitīgs darbs un nepārtraukts, bezgalīgs ceļojums zināšanu pasaulē un sevis pilnveidošanā.“ Ar viņa dibināto stipendiju, studijas turpinās Agnese Spustaka, kuras vidēja atzīme fizikas studijās ik gadu ir nemainīga - 9,9 balles. Paldies Edvīnam Samulim par sadarbības turpināšanu un tikšanos!

- Raymond Lawrence Drake turpina sadarbību.

Vītolu fonda ziedotāju pulkā jau vairākus gadus ir Raymond Lawrence Drake no ASV. Raymond aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, daudz palīdz Motormuzejam, savukārt ASV viņš ir uzcēlis veco ļaužu namu. Raymond ir ļoti labestīgs, palīdz klusēdams, viņš nealkst pēc publicitātes, izbauda dzīvi un ir laimīgs. Ar Raymond Lawrence Drake stipendiju studijas turpinās topošais farmaceits Rinalds Seržants.

- ZAB COBALT  turpina sadarbību.

Sadarbība ar ZAB COBALT aizsākās 2014. gadā, dibinot divas stipendijas topošajiem juristiem. ZAB COBALT ir viens no vadošajiem Latvijas advokātu birojiem ar izcilu kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēja reputāciju. Tas sniedz konsultācijas vietējiem, reģionāliem un starptautiskiem klientiem un ir viens no vecākajiem advokātu birojiem Latvijā, kas specializējas ar komercdarbību saistītu pakalpojumu sniegšanā. Paldies ZAB COBALT partneriem par sadarbības turpināšanu!

04.08. Tikšanās ar Viesturu Neimani, Mareku Mamaju un Juri Petričeku.

05.08. Tikšanās ar Andri Stakli un Annu Olavs-Grambergu.

06.08. Tikšanās ar Andri Kļaviņu.

12.08. Tikšanās ar Edvīnu Samuli.

12.08. Tikšanās ar Elmāru Bērziņu.

13.08. Plūmju ģimenes sarīkojums stipendiātiem.

14.08. Tikšanās ar Ritu Kaimiņu un Astrīdu Jansoni.

16.08. Selgas Beņķes tikšanās ar stipendiāti.

27.08. Tikšanās ar Kasparu Kārkliņu.

28.08. S!Korp! “Selonija” pārstāvji viesojas fondā.

28.08. Padomes sēde.

28. augustā notika Vītolu fonda padomes sēde. Apstiprināts 2020./2021. mācību gada stipendiātu saraksts. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādas, Lielbritāniajs, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas un Venecuēlas 725 jauniešiem ir piešķirtas stipendijas. Plānots izmaksāt 1,4 milj. EUR.

Šajā mēnesī īpaši lepojamies ar bijušajiem stipendiātiem, kuri piedalījās augusta aktualizētajā DRAUGU STIPENDIJAS akcijā. Kopā tika saziedots 11 129 EUR, kas sekmēs piecu stipendiju izmaksu sākot ar septembri. Akcijas pievienotā vērtība ir bijušo stipendiātu uzmundrinājums. Stipendiāte Beatrise Dzērve rakstīja: "Apzinos, ka arī manis ziedotā summa būtībā nav liela, bet ticu, ka daudzi mazi labi darbi var veidot ko lielu un nozīmīgu." Stipendiāts Arturs Barščevskis papildina: "Stipendijas atbalsts mācīja ne tikai to, cik patīkami ir saņemt, bet arī dot tālāk." Bijušo stipendiātu atbalsts Draugu stipendijai apliecina fonda vēlējumu: "Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem."

Esam gandarīti redzēt arī fonda sadarbības partneru un esošo ziedotāju atbalstu DRAUGU STIPENDIJAS akcijā. Vislielāko pārsteigumu mums sarūpēja Agnija Dzelme. Ziedotāja ar fondu sadarbojas kopš 2002. gada, sekmējot uzņēmuma SIA "BYKO-LAT" stipendijas. Mīļš paldies par ticību fonda darbībai, sadarbību 18 gadu garumā!

Ziedotāja Astrīda Jansone turpina darbu pie jaunās grāmatas. Intervijas ar bijušajiem stipendiātiem tiek publicētas laikrakstos “LAIKS”, “Latvija Amerikā” un portālā www.latviesi.com. Augustā variet lasīt intervijas ar:

- Sveicam augusta jubilārus!

- Sveicam Lalitu Muižnieci jubilejā! 

11. augustā sveicām mūsu ziedotāju Lalitu Muižnieci dzimšanas dienā. Sadarbība ar ziedotāju sākās 2004. gadā, kad tika dibināta Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendija mākslu studējošiem. Vēlāk, 2009. gadā, dibināta arī vīra Valža Muižnieka piemiņas stipendija, kas ir atbalsts baltu filoloģijas studentiem. Ziedotāja ik gadu aicina savus stipendiātus uz sirsnīgu tikšanos kafejnīcā. Mīļi sveicam ziedotāju jubilejā!

Ziedojuši: Adas Salnas testamentārais novēlējums, Ainas J. Pamovskis testamentārais novēlējums, Lalita Muižniece, Sanita Upleja-Jegermane un Gints Jegermanis, ERGO, Saginavas latviešu klubs, Juris Petričeks, SIA “Lāčplēša centrs”, EY.

Ziedojuši: Pēteris un Jana Āboliņi, Kristaps Moruss, Sarmīte Andersone-Šveice, Viesturs Neimanis, Gints Jegermanis un Sanita Upleja-Jegermane, Kristīne Anstrats, LU Studenšu korporācijas “Gundega” Filistru biedrība, Edvīns Samulis, Aivars Tannis, Andris Staklis un Anna Olavs-Gramberga, ERGO, Ausma Pāvulāne, Ieva Tetere, Edgars un Līga Ruži, Anitras Liesms Izoldes un Kārļa Lekseru testamentārais novēlējums, Vaida Miķīte-Jordan un Neal F. Jordan, Māra Dāme, Uldis Caune, Selga Beņķe, SIA “BYKO-LAT”, Kaspars Kārkliņš, Dzintra Bungs, AS “Būvuzņēmums restaurators”, Raymond Lawrence Drake, Atis Švinka, Adelaidas Latviešu biedrība, SIA “Liellopu izsoļu nams”, SIA “Brasas centrs” un “Braslas industriālais parks”, SIA “Euroskor Latvijā”.

Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Baiba Plūme, Artūrs Plūme, SIA “Medicīnas sabiedrību vadība”.

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Ileane Bolšaitis, Kristīne Tjarve.

COBALT stipendijai ziedojuši: Indriķis Liepa, Gatis Flinters, Sandija Novicka, Dace Silava -Tomsone, Uģis Zeltiņš, Lauris Liepa.

Augusta DRAUGU STIPENDIJAS akcijai ziedojuši: Rūta Treikališa*, Jānis Lācis*, Madara Zvirgzdiņa*, Annija Bulle*, Inna Rozenšteina*, Līga Zaķe*, Raimonds Ritums*, Ivita Goguadze*, Edvarts Krakts*, Liene Pommere*, Anna Losāne, Mareks Savickis*, Elva Eglīte*, Valda Brūvere*, Artūrs Dzenis, Baiba Bārtule*, Līga Rakstiņa*, Sandra Heniņa*, Anita Metlova*, Vita Diķe, Ralfs Diķis, Teo Diķis, Evelīna Tillere, Vilis Tillers, Lauma Lueta Zeberiņa*, Aleksandrs Peļņa*, Kristīne Pēča*, Kristīne Kriņģele*, Paula Indra Žuga*, Andra Pekša*, Karina Gordijenko*, Sigita Saleniece*, Iveta Soņeca*, Ketija Bērziņa*, Ingus Diķis, Eva Pērle*, Raitis Bardavskis*, Linda Tillere, Aivis Agejevs*, Gints Bokums*, Lauma Jokste*, Dagnija Vecstaudža*, Aija Zučika*, Laura Bicāne*, Gunta Priedcelāja*, Matīss Augstkalns*, Linda Bankovska*, Santa Logina*, Aija Mežale*, Jevgenija Kalinčuka*, Simona Kravcova*, Roberts Vīksna*, Līga Šmate*, Mārtiņš Indāns*, Anda Uzare*,Beatrise Dzērve*, Evita Šerpa*, Līga Dreijalte*, Zane Kurpa*, Anda Kablukova*, Kristaps Gabrāns*, Jānis Caune*, Jānis Erdmanis*, Anna Oniščenko*, Jānis Sniķeris*, Jānis Beinerts*, Līga Kurme*, Artūrs Orbidāns*, Ance Saulīte*, Rūdolfs Prauliņš*, Mārtiņš Krauze*, Zane Kurpa*, Egita Šaicāne*, Laima Griškena*, Ieva Zaķe*, Renāte Skaistkalne, Zane Timma*, Inga Strazda*, Zane Lūse*, Līva Poriete*, Laine Bogomazova*, Edgars Roļskijs*, Kristīne Pokratniece*, Arta Kočāne*, Jana Vecstaudža*, Inese Ločmele-Jansone*, Andra Lauva Salnaja*, Agija Lāce*, Jānis Bruģis*, Santa Krampāne*, Ksenija Puriņa*, Ainārs Knoks*, Vija Stepiņa*, Kārlis Karolis*, Dainis Siliņš*, Viļuma Estere*, Viesturs Ivbulis*, Linda Krauze*, Evija Švalkovska*, Zanda Ākule*, Amanda Melnalksne*, Kristīne Zariņa*, Gunta Poriete*, Ludmila Švabe*, Roberts Molotanovs*, Beāte Sārta*, Elīna Locāne*, Roberts Veins*, Arturs Barščevskis*, Ramona Vucāne*, Sigrīda Reine un Ināra Reine, Artūrs Rundzāts*, Valērijs Mikalausks*, Madars Krievs*, Signe Adamoviča*, Sintija Strautmane*, Sabīne Petkus*, Oskars Bulle, Reinis Labzars*, Artūrs Puķe*, Katerīna Marduseviča*, Agnija Dzelme, Arita Dūma*, Viktorija Capa*, Inese Sirica*, Dagnis Vasks*, Linda Fiļipenkova*, Līga Henke*, Pēteris Puķīte*, Gatis Molodcovs*, Oskars Krakts*, Agita Keiša*, Mairis Čukurs*, Jānis Faltiņš*, Agita Igaune*, Vilnis Lubāns*, Krista Rudēvica, Mārtiņš Ivbulis*, Toms Donerblics*, Zane Actiņa*.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums