Arhīvs

DECEMBRIS - 2011

Sēru vēsts

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti:
Lai nu mīļā zemes māte

Pārklāj savu seģenīti.

12.12.2011 - Minsterē 101 gada vecumā mūžībā aiziet ziedotāja Alma Vilhelmīne Alužāne. Atvadu vārdus lasiet šeit.


Alma Alužāne

Jaunums:

  • Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija   
  • Ausmas Bļodnieces stipendija
  • Latvian Australian Credit Co-op stipendija 
  • Ladies AID of the Latvian stipendija

03.12. Rūķu darbnīcā tapušas fantastiskas Ziemassvētku kartiņas. Tās svētkos priecē fonda ziedotājus, sadarbības partnerus un draugus. Neizmantotās kartiņas nonāk „Ziedot.lv” labdarības tirdziņā, iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti projektam „Eņģeļi pār Latviju.”    

05.12. Borisa un Ināras Teterevu fonda Brīvprātīgo godināšanas pasākums Gūt var dodot  Mazajā Ģildē. Pasākumā  piedalās vairāk kā 100 nevalstiskās organizācijas, to vidū arī Vītolu fonds. Paldies  Borisa un Ināras Teterevu fonda direktoram Marekam Indriksonam un organizatoriem par  fantastisko ieskaņu Ziemassvētkiem!


Ināra Tetereva (no kreisās) ar sveicējiem
Foto: Raitis Rudovičs

06.12. Ziedotājs un tulkotājs Pēteris Bolšaitis Mencendorfa namā svin Zigrīda un Fēgezaka grāmatas „Senči un pēcteči” atvēršanas svētkus. Sveikt ieradušies Pētera radi, draugi, domubiedri, kā arī bijušie un esošie stipendiāti un fonda vadītāja Vita Diķe.


Pēteris Bolšaitis

08.12. Padomes sēde.

 

19.12. Fondā tiek noslēgts sadarbības līgums ar SIA „Paperary” valdes priekšsēdētāju Gati Sprūdu. Tiek nodibināta stipendija, kas piešķirta Bērzpils vidusskolas skolniecei Inetai Ikstenai par uzvaru eseju konkursā par eseju „Es – daļa no Latvijas”.

22.12. Fondā viesojas ziedotāja Sarmīte Plūme. Aizkrauklē ir bijis ļoti darbīgs mēnesis, jo Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles novada attīstībai decembrī tika vākti ziedojumi gan pa ziedojuma tālruni, gan no uzņēmējiem un privātpersonām. Decembrī Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles novada attīstībai ir ziedojuši: Kalnavoti, Kokneses ciemata J.Dzeņa zemnieku saimniecība, SEB banka, Hauska & Partner, Remigijs  Počs, Alīda Vāne, Vernušs  Ferdinands, SIA Saimnieks AB, Jānis Rēders, Zane Bojāre un kāds anonīms ziedotājs.    


Vilnis Plūme

24.12. Ziemassvētki

Kad raibos cimdu rakstos

ziemas vakars silst,

Ar daudzu sveču liesmām

vēstules es rakstu.

Būs pastnieks – ilgi sauktais

Ziemassvētku prieks.

Vēl dažas nepabeidzu –

 iesāk debess dziedāt

Un zemei rokās baltas brīnumsveces liek.

 (Skaidrīte Kaldupe)

Soli pa solim, dienu pa dienai, minūti pa minūtei drīz būs aizsteidzies šis gads - daudzkrāsains, reizēm skumjš un ne tik veiksmīgs, bet lielākoties laimīgs un panākumiem bagāts, nu gluži kā savulaik vecmāmiņas adītais cimdiņš, kurā vienā rakstā  kopā savijušās visdažādākās krāsas - gan ziemas sniega baltums, gan pavasara lapu zaļums, gan vasaras ziedu krāšņums un rudens lapu zeltainums. Tādu cimdu, tik krāšņu un rakstiem bagātu, citām tautām nav. Katrs valdziņš, siltām rokām apmīļots, katrs raksts, labām domām apveltīts. Un tas viss savijies skaistumā, kādu savām rokām spēj radīt tikai Latvijas māmuļas un kurā blakus Lielvārdes rakstu līnijām ieadīts tik daudz sirds siltuma un labestības, ka to pieticis gan savulaik tālu ceļu gājējiem, gan tepat savā Tēvzemē dzīvojošiem.

Lēnām, valdziņu pa valdziņam, mēs kopā veidosim nākamo gadu tā, lai tajā pietiek gan roku, gan sirds siltuma ikvienam, kuram tas nepieciešams, lai nepietrūkst prasmes tautas likteņlīnijas izteikt rakstos, tikai savējiem salasāmos un saprotamos, lai mūsu kopīgi radītais prieks padara gaišāku un siltāku ne tikai balto Ziemassvētku laiku, bet arī visu turpmāk kopā ejamo ceļu.

26.12. Latvijas Lepnums 2011. Šogad tituls „Mecenāts” tiek piešķirts Arnim un Jānim Apsīšiem. Balvu pasniedz fonda dibinātājs Vilis Vītols. Vairāk par Latvijas Lepnumu 2011 lasiet šeit.


Vilis Vītols un Jānis Apsītis

 

28.12. Ziedotāji Alfreds un Sarmīte Gravas papildina ar dāsnu ziedojumu savu neaizskaramo kapitālu. 2011.gada novembrī Alfreds Grava ir ticis apbalvots ar Latvijas valsts augstāko atzinību - Triju Zvaigžņu ordeni. Preses relīze ir apskatāma šeit


Alfreds un Sarmīte Gravas

28.12. Lieliska ziņa no Austrālijā dzīvojošā Andra Zālītes. Godinot māsas Mairas Zālītes-Turaids piemiņu un izpildot viņas testamentu, Andris Zālīte dibina mūža stipendija Latvijā. Vairāk par Māras Zālītes-Turaids piemiņas stipendiju lasiet šeit.


Maira Zālīte-Turaids

28.12. Tiek noslēgts sadarbības līgums ar SIA „PARNASS PRESENTREKLAM” valdes priekšsēdētāju Jāni Bankoviču par ziedojumu Draugu stipendijai.

 

Ziemassvētku laikā esam saņēmuši daudz mīļu apsveikumu, vēlējumu, kā arī brīnišķīgas Piparkūku mājiņas. Paldies!

 

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

Ziedotāji 
2011.gada decembrī
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
   
United Latvian EV. Church Cleveland, Alfrēds Grava  / $ 60 000.00 - LVL 32 280.00**/ 31 932,00
Andris Zalite /AUD 29 980.00 - LVL 16 369.08**/ 16 548,96
Andersone - Šveice S.A. / Viļņa Šveices stipendija/ 7 350,00
Latvian Australian Credit Co-op / EUR 3 257.25 - LVL 2 289.21**/ 2 266,07
ERGO LATVIJA AAS 1 680,00
Vilis un Carolina Vītoli 1 400,00
Rīgas starptautiskais sieviešu klubs 1 400,00
Ingrīda Ķirse 1 070,00
Ladies AID of the Latvian /$ 1 975.00 - LVL 1 074.40**/ 1 060,58
Pēteris Paulis Bolšaitis /Stipendija (Īra un Pēteris Bolšaitis)/ 700,00
Apgāds Atēna, SIA 700,00
Baiba Alise Vītoliņa /Baibas un Andra Vītoliņu konts / 500,00
Parnass Presentreklam, SIA 500,00
CDI, SIA 200,00
Juris  Petričeks /Jevgenija un Olgas Petričeku piemiņas stip./ 140,00
Normunds Rudzītis / Draugu stipendija/  50,00
Agrita Krieviņa /Bruņa Rubesa piemiņas stip./ 20,00
V. PLŪMES STIPENDIJA
Kalnavoti, Kokneses ciemata J.Dzeņa zemnieku saimniecība 500,00
SEB banka, A/s 300,00
Hauska & Partner, SIA 300,00
Anonīms dāvinājums  110,35
Remigijs  Počs 100,00
Alīda Vāne 100,00
Vernušs  Ferdinands 70,00
Saimnieks Ab, SIA 30,00
Jānis Rēders 20,00
Zane  Bojāre 10,00
 Kopā LVL  69 057,96
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2012.01.03

 

Paldies ziedotājiem! 

 

 

 

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums