Arhīvs

DECEMBRIS - 2012

Jauna stipendija

  • SIA „ BIKO-LAT” stipendija
  • MANDATUM LIFE INSURANCE stipendija
  • ELVI stipendija
  • SIA „Didrihsons Arhitekti” stipendija
  • SIA KOM-AUTO stipendija

5.12. SIA „ BIKO-LAT” valdes locekle Agnija Dzelme tiekas ar  stipendiātiem.  Pēc tikšanās ar jauniešiem  Agnija Dzelme paziņo, ka stipendiju skaits tiek  palielināts no 3 uz 5 stipendijām.


Agnija Dzelme ar stipendiātiem

11.12. Ziedotājs Jānis Andersons ielūdz stipendiātus uz svētku pusdienām restorānā „Benjamiņš”. Pēc tikšanās stipendijas saņēmēji bija ļoti patīkami saviļņoti. Savās vēstulēs ziedotājam viņi vēlāk rakstīja:

Tiešām izbaudīju vakaru ar inteliģentām un interesantām sarunām, un ļoti labām vakariņām. Bija interesanti dzirdēt par ziedotāja dzīves pavērsieniem un sasniegumiem -  ir kur tiekties. Pirmajā tikšanās reizē jutos ļoti satraukta un gaisotne likās diezgan saspīlēta, bet šoreiz jutos pavisam citādāk, sapratu, ka mēs paši esam tie, kas rada gaisotni sev apkārt!

/Sanita Rudzāja/

Tikšanās mani ļoti bagātināja ar jaunām atziņām, jo Andersona kungs ir pieredzes bagāts cilvēks ar savu viedokli par daudzām lietām, plašu redzesloku un savu vērtību sistēmu, manuprāt, katram prātā iekrita kāda doma vai atziņa, ko ir vērts paturēt atmiņā! 

/Vija Olte/

Pēc tikšanās nepamet doma, ka Jānim Andersonam vajadzētu būt dzīves skolotājam, jo atziņas, ko viņš sniedza bija tiešām noderīgas un lika aizdomāties.

/Laima Griškena/


Aivara Andersona ģimenes stipendijas saņēmēji

12.12. Ziedotāji Renāte un Gunārs Duburi tiekas ar saviem stipendiātiem.


Gunārs un Renāte Duburi ar stipendiātiem un Vītolu fonda vadītāju Vitu Diķi

13.12. Padomes sēde. Pēc sēdes Ziemassvētku egle  svinības restorānā „La- Boheme”.

17.12. Tikšanās ar MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC SE Latvijas filiāles vadītāju Ilonu Stari. Tiek parakstīts līgums par ziedojumu stipendijai.

18.12. Vītolu fonda darbinieki viesojas AB.LV fondā. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu.

18.12. Vītolu fonda darbinieki viesojas pie ziedotājas Astrīdas Jansones. Paldies par gardām pankūkām!


Astrīda Jansone

18.12. Tikšanās ar SIA „KOM-AUTO” valdes locekli Jāni Grūbi. Tiek slēgts sadarbības līgums par SIA „KOM-AUTO” stipendiju. Tā novēlēta Cēsu novada jauniešiem.

19.12. Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe ciemojas pie Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendijas dibinātājas Reginas Rubenes. Vairāk par stipendiju lasiet šeit.


Regina Rubene ar meitu Selgu Beņķi Vītolu fonda gada pasākumā

20. 12. Fondā ar svētku apsveikumiem fondā viesojas SEB Bankas Vidzemes un Alfas filiāles vadītāja Agnese Liepiņa.


Agnese Liepiņa

20.12. Fondā viesojas Pēteris Bolšaitis un tiekas ar savu stipendiātu Kristapu Znotiņu. Jaunietis stipendiju saņem pirmo gadu.Pēteris Bolšaitis un Kristaps Znotiņš

21.12. Ziemassvētku egle. Vītolu fondā viesojas ziedotājas Biruta Celma un Astrīda Jansone.

21.12. Anonīms ziedotājs ar portāla ZIEDOT.LV  palīdzību ziedo Draugu stipendijai. Kopā šajā gada saziedoti Ls 10,551.35 Ls. Paldies visiem Draugu stipendijas ziedotājiem!!!

Draugu stipendijai ar ziedot.lv portāla palīdzību ir ziedojuši:

Aigars Smiltans, Aivars Junga, Andreass Šulcs, Atvars Buka, Baiba Bārtule, Baiba Karakone, Elīna Kraukle, Elīna Sedliņa, Gatis Zamurs, Ginta Lejiņa, Ieva Līmeža, Ilmars Grants, Ilona Mažeika, Inta Cīmure, Irina Čurkina, Irina Novosjolova, Iveta Liepa, Jānis Geduševs, Jānis Jansons, Juris Pūce, Kalvis Kreituzis, Kristaps Kalniņš, Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija, Lidija Kalvāne, Liene Jākobsone, Līga Hartpenga, Līga Ozoliņa, Anonīms ziedotājs Ligitas Solomencevas piemiņai, Mairis Čukurs, Marita Freimane, Mārtiņš Bluķis, Nikolajs Hļevnojs, Paulis Dālbergs, Raivis Ločs, Sanda Blomkalna, Santa Miščenkova, Signe Mežinska, Uldis Donins, Viktorija Zaļūksne, Zanda Zaļuma, SIA "Latvijas Kredītdevēju apvienība", Valters un Rapa, Latvia Tours jubilejas viesi, Vita Slanke, LUX EXPRESS LATVIA, Margus Leiar, BALTIC AD HOC, BBH INVESTMENTS, Saila Aizpurva, Swedbank, Vita Jermoloviča, EVERSHEDS BITĀNS, MIRLIND SHALA, Norvēģijas vēstniecība Rīgā, SIA NAUTICA, SIA TIETO LATVIA, Mārīte Krankale, Elīna Indriksone, Laima Miķelsone, Gints Šmits, Edīte Kulmane, Māris Harčenko, Gita Zemīte-Ruģele, Ieva Braukša, Inese Pelnēna, Edgars Endzeliņš, Laura Bicāne, Zaiga Zamuška, Jānis Vipulis, Estere Viļuma, Roberts Sockis, Linda Bēta, Sandra Kirilkina, Ilze Kromane, Inese Ločmele, Aiga Romāne, Aija Laure, Aīda Zalcmane, Iluta Piļicka, Ieva Zaķe, Viesturs Misiņš, Gatis Narvaišs, Ina Riharde, Ilze Bernāne, Signe Adamoviča, Ilze Rudzīte, Zane Zamuška, Mečislavs Maculēvičs, Ieva Tropa, Atis Rutkaste, Dainis Romāns, Līga Rakstiņa, Aija Zučika, Uldis Šalajevs, Dārta Krampe, Gunta Romāne, Mārtiņš Borodušķis, Laura Afanasjeva, Jolanta Vahņenko, Madara Kurzemniece, Jānis Brencis u.c.

28.12. Tiek slēgts līgums ar SIA „Didrihsons Arhitekti” par četrām jaunām stipendijām.

Ziemassvētki


 

ZIEDOTĀJI DECEMBRĪ

Ziedotāji 
2012.gada decembris
   
Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
Statoil Fuel and retail Latvia SIA 17400,00
Juris Liepiņš /AUD 16 500 - LVL 9 388.50**/ 9 070,05
Biko-Lat SIA 7490,00
Kokpārstrāde98, SIA 5600,00
Borisa un Ināras Teterevu Fonds 3 900,00
Aivars Slucis 3719,80
ERGO Latvija AAS 2100,00
Investīciju risinājumi, SIA 2000,00
Vilis Vītols 1400,00
Anonīms ziedotājs 1400,00
Kom-Auto SIA 1400,00
Jaunmāras, SIA /EUR 1 000- LVL 702.80**/ 695,60
Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle /EUR 1 000-LVL 702.80**/ 695,60
Biruta Velta Celma /CAD 1 000 -LVL 551**/ 530,00
Raivja Aršauska veselības centrs, SIA 250,00
Imants Jākobsons  /Annas Pavulānes piem. Stip./ 100,00
Andris Lauciņš  100,00
V. Plūmes piemiņas stipendijai  
Virši-A, A/S 500,00
Pakavs, SIA 2000,00
Kalnavoti, Kokneses ciemata J.Dzeņa zemnieku saimniecība  500,00
Māris Plūme  300,00
ELJA 50 stipendijai  
SB un partneri, SIA / ELJA50 Stipendija/ 800,00
Valdis Liepiņš  /70 P. Tērmaņa  70 g.dz.dienai, ELJA50/ 120,00
 Kopā:   62 071,05
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2013.01.04

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums