Arhīvs

DECEMBRIS - 2013

 

 

Laika ritējums un tā skaitīšana nekad neapstājas. Sekundes krājas minūtēs, minūtes stundās un dienās, dienas mēnešos un mēneši gadā. Un tā pavisam nemanot - klāt ir jauna gadu mija. Lai gan šobrīd par to liecina tikai iedegtās eg­lītes un reizumis plāna kārtiņa sniega, laiks un kalendārs ir nepielūdzami – atkal viens gads ir aizsteidzies, un klāt ir Jaunais – 2014. gads. Kaut arī tikko iegūtā uzvara pār tumsu vēl šķiet tik niecīga, gada vistumšākajās dienās arī dažas minūtes gaismas ir kā dāvana. Šai laikā jo īpaši katram mīļam vārdam, ko veltām otram, katram labam darbam ir gluži cita, daudz lielāka vērtība, jo saņemtais sirds siltums palīdz gaišāku darīt visu mums apkārt. Vītolu fondā gaiša un cerību pilna ir bijusi ik diena šai laikā, jo dāsnu cilvēku vēlme palīdzēt savai zemei turpina pārsteigt un iepriecināt. 

 

JAUNAS STIPENDIJAS

 - Anonīmā ziedotāja stipendija

Decembra sākumā - apliecinājums cilvēka vēlmei palīdzēt citiem, gūstot gandarījumu un prieku ne no pateicības vārdiem, bet no pašas iespējas nesavtīgi dot, dāvāt, atbalstīt. Tas bija kāds ziedotājs no ASV, kurš dibināja mūža stipendiju, ieguldot neaizskaramajā kapitālā $ 154 015 un nodrošinot daudziem Latvijas jauniešiem iespēju iegūt augstāko izglītību, taču pats vēloties palikt anonīms.

 - Andra un Holly Āboliņu stipendija 


        Jana un Pēteris Āboliņi

Decembra sākumā tika saņemta iepriecinoša ziņa ilggadēja Vītolu fonda ziedotāja Pētera Āboliņa. Viņš ir izlēmis stipendiju skaitu dubultot. Jaunā stipendija tiks saukta viņa dēla Andra un viņa dzīvesbiedres Holly Āboliņš vārdā. Pēteris Āboliņš savas stipendijas ziedo korporācijas  biedriem.

- Jāņa Andersona 50 gadu jubilejas stipendija 


Jāņa Andersona stipendiāti

19. decembris - svētku diena Vītolu fonda ziedotājam, kas, atzīmējot savu 50 gadu jubileju, vēlējās nevis pats saņemt dāvanas, bet sniegt iespēju studēt jauniešiem, aicinot savus radus un draugus ziedu un dāvanu vietā ziedot Vītolu fonda stipendijai. Šim mērķim tika saziedots Ls 4 595 jeb Eur 6 538. Sveicēju vidū ir bijušie un esošie stipendiāti, kuri arī ziedoja Jāņa Andersona 50 gadu jubilejas stipendijai.

 - Montas un Anša Grasmaņu stipendija


                 Monta un Ansis Grasmaņi

Decembra nogalē lieliska ziņa no Montas un Anša Grasmaņiem - ģimene pieņēma lēmumu dibināt stipendiju! Liels paldies ziedotājiem par šo Ziemassvētku dāvanu kādam talantīgam bet maznodrošinātam jaunietim.

 - Viļņa Plūmes stipendija Aizkraukles attīstībai

21.12. apritēja trīs gadi, kopš aizsaulē aizgāja ilggadējais Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Vilnis Plūme. Viņa darbi un ieceres tiek turpinātas ne vien dome, bet arī viņa vārdā nosauktās stipendijas veidolā.

Pateicoties pilsētas uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstam, nu jau trīs jaunieši no Aizkraukles ir guvuši iespēju studēt sava izvēlētajā profesijā. Stipendiju fonda divarpus gadu pastāvēšanas laikā ir saziedots Ls 17 521, un liels nopelns ir vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām. 2013. gada stipendijai ziedojuši: SIA “AKZ”, SIA “Mikas M”, Francis un Silvija Fluki no Vācijas, Džons Plūme, SIA “Pakavs”, Valdis Grīgs, Maris Plūme, SIA “Virši-A”, Europart Eppstein EV, Tālivaldis Dubovs. Paldies ziedotajiem!

  

PASĀKUMI

04.12. Tikšanās ar Oskaru Baltputni.

Decembra sākumā Vītolu fonda vadītāja ciemojas pie Oskara Baltputņa, ziedotājas Asjas Everts brāļa, jo viņš savulaik ir ieteicis savai māsai testamentā dibināt stipendiju fondu. Šā gada februārī Asja Everts aizgāja Aizsaulē, atstājot testamentu, kurā izteikta vēlme dibināt Latvijā fondu, un šim mērķim novēlēti vairāk nekā miljons Austrālijas dolāru. Šo ziedojumu uzticēts administrēt Vītolu fondam, tādējādi dāvājot cerības daudziem Latvijas jauniešiem iegūt izglītību.

05.12. Jānis Andersons tiekas ar saviem stipendiātiem.

5. decembrī restorānā „Kaļķu vārti”ar saviem 1. kursa stipendiātiem Andreju Šnipki, Vladu Gračovu, Jāni Jēkabsonu tikās ziedotājs Jānis Andersons. Kopā tika pavadīts laiks un gūtas vērtīgas atziņas, kuras palīdzēs jauniešiem, kuri vēl ir tikai ceļa sākumā, turpināt grūto un atbildīgo izglītošanās darbu.

12.12. Padomes sēde.


Decembra vidū notika Vītolu fonda gada noslēguma padomes sēde, kurā tika pārrunāti 2013.gada darba rezultāti. Sakarā ar eiro ieviešanu, sakot ar 2014.gada 1.janvāri, padome nolēma, ka 2014./2015.mācību gada stipendijas lielums būs: EUR 1650 (1500 EUR stipendija un 150 EUR administratīvās izmaksas) un EUR 2000 (1850 EUR stipendija un 150 EUR administratīvās izmaksas).

  

24.12. Ziemassvētki.

Mēs esam tik bagāti – mums pieder viss, kas ar mums noticis, viss, kas prieku dāvājis, viss, ko kādreiz esam mīlējuši, visi mūsu labie darbi. Un arī mūsu zeme, mūsu debesis, mūsu jūra un mūsu laiks, īpaši šis – dāvināšanas, gaišuma un piedošanas laiks.

Tek mēnestiņš, sudrabu sijādams, sniegs gurkst zem kamanu sliecēm, meža smaržu sev līdzi atnesusi eglīte, top mātes ceptās piparkūkas – esam Mājās. Brīdī, kad Svētvakars nāk sētā un uz īsu mirkli satiekas gadi – šis, jau pavadītais, un nākošais, kas kopā ar puteņiem, salu un baltu sniegu atnesīs jaunu cerību piepildījumu, mierinās skumjās un sniegs vēl vairāk mīlestības, ikvienam gribas būt kopā ar savējiem, būt kopā, būt Mājās – kaut sapņos, ja ne īstenībā.

Gaisos, liekas, švīkst eņģeļu spārni, un dvēselē ienāk Ziemassvētku brīnums – tā ir gaisma un siltums, ko izstaro cilvēkus mīlošas sirdis. Tās šai vakarā sildās tai baltajā dziesmā, ko zeme debesīm dzied. Šo tumšāko laiku mēs esam pratuši piepildīt ar šīm baltajām domām un cēlajiem darbiem, un tas palīdz visiem – gan tiem, kas saka paldies, gan tiem, kas dara un dod no sirds.

Iedegsim svecīti Ziemassvētku vakarā – par cerībām, par sapratni, par mīlestību. Iedegsim svecīti – lai Laime redz ceļu uz Mājām. 

 

 ZIEDOTĀJI DECEMBRĪ

Decembrī ir ziedojuši:  Anonīms ziedotājs, Rīgas Hanzas Rotari klubs, Gunārs un Ināra Reiņi, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, SIA “Puratos Latvia”, PETERSONS PETERIS A. , Andris Lauciņš, Toms Siliņš, Juris Petričeks, SIA “Kurekss”, SIA “Apsīte”, SIA “Didrihsons Arhitekti”, SIA “Investīciju risinājumi”, Monta un Ansis Grasmaņi, “Byko-Lat”, Biedriba “ELJA 50”.

Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendijai ziedojuši: Voldemārs Gulēns.

Jāņa Andersona 50 gadu jubilejas stipendijai ziedojuši: Guntis un Laima Bērziņi, Gunta Pērkone, Kārlis Roberts Straubergs, Andis Krēsliņš, Agris Bruņenieks, Anna Jēkabsone, Aldis Lūsis, Andris Kļaviņš, Vita Diķe, Vladimirs Voskoboiņikovs, SIA "Euroskor Latvija", Laima Griškena, Kristīne Cīpola, Inese Serda, Lauris Rasa, Kristaps Žimants, Sanita Rudzāja, Armands Sebris, SIA "KOMPEKSIM RIGA", Raivo Mazurs, SIA "Gemoss", Mārīte Krasnobaja, Inna Mogutova, Lelda Balode, Klavs Bērziņš, Līga Mangusa, Santa Millere, Sergey Nosov, Aira Līcīte, Aleksandrs Miķelsons, Gundars Strautmanis, Rīgas Hanzas rotari klubs, Līga Matīsa, Ginta Millere, Juris Kalniņš, Juris Cīrulis, AS "Swedbank", AS “SEB Banka”, Austra Krēsliņa, Jānis Dripe, Carlson Leif Reidar, Anita un Andreas Pihl, Aivis Romančuks, Anna Gobzeme, Ēriks Zarahovics, Ilona Robeža.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ir ziedojuši: Māris Plūme, SIA “Virši-A”, SIA “Pakavs”.

  

Ziedojumi

Decembrī..........Ls 126 374

Gadā...........Ls 1 169 123 

Paldies ziedotājiem!

 

Mēs visi kopā esam gatavi doties pretī Jaunajam gadam un būt laimīgi, jo laime rodas no tā, ka paši attiecamies pret līdzcilvēkiem un pasauli. Lai 2014.gads nes vēlmju un cerību piepildījumu, jo mēs katrs pats esam savas laimes kalēji, bet visi kopā kaldinām laimi un veiksmi šai zemei, kuru mīlam. Ir tikai jātic - ka zemi pavisam drīz apklās balts sniegs, ka gaismas kļūs arvien vairāk, ka cilvēki, kuri mums apkārt, ir pilni dāsnuma un mīlestības. Ir tikai jātic - tad ari it neviens darbs nebūs par grūtu.

Laimīgu Jauno gadu vel Tavs Vitolu fonds!

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us