Arhīvs

 DECEMBRIS - 2015 

Ir pagājis decembris - šī gada pats pēdējais mēnesis. Tāds pelēks šogad Latvijā- tikpat kā bez balta sniega un sudrabotas sarmas, bez sniegavīriem un slidošanas un slēpošanas prieka, bez krāšņām leduspuķēm logu rūtīs. Taču ikviens zina, ka pelēkā krāsa ir kā tilts starp balto un melno, un ikkatram pašam šādā brīdī jāizlemj, kurā pusē būt. Un vēl: ,,Vai migla liktos tik balta, ja nebūtu rīts tik pelēks? Pelēkā padebesī lec rīta sarkanā saule, un visi ierauga, cik tā skaista. Pelēkā padebesī peld zelta mēness, un visi nu ierauga — oh, cik tas skaists! Bet skaists tikai tāpēc, ka padebesis bija pelēks. Es, Pelēkais,  esmu pirms visām krāsām. Es esmu pirms visām krāsām, kuras cilvēki gaida.. Es esmu Pelēkais, un manis dēļ cilvēki meklē citas krāsas.” (I. Ziedonis)

Miers un saticība, prieks un labestība. Šīs izjūtas pieder Ziemassvētku gaidīšanas laikam, ienākot katrā mājā un katrā sirdī, kas ļaujas notikuma burvībai neatkarīgi no tā, cik laukā padebesis pelēks un drūms.  Ticība brīnumam, dalīšanās labajā, vēlme radīt prieku līdzcilvēkos un padarīt pasauli gaišāku- tāds ir bijis šis mēnesis Vītolu fondā, un par to stāsta gan saņemtie apsveikumi un laba vēlējumi, gan sirsnīgas tikšanās un pasākumi, gan pavisam negaidītas dāvanas stipendiātiem, bet visvairāk, protams, jaunas stipendijas, kas ļaus kādam Latvijas jaunietim noticēt Ziemassvētku brīnumam.

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Džeimsa Krogzemja piemiņas stipendija

Džeimss Krogzemis

Decembrī tika dibināta Džeimsa Krogzemja piemiņas stipendija. Džeimss Krogzemis- ģeogrāfijas profesors, ķīmiķis, menedžmenta maģistrs un brīvmākslinieks, bet pēc dvēseles aicinājuma - nepārspējams ceļotājs ar neremdināmām alkām doties pretī nezināmajam dažādos pasaules ceļos. Divdesmit gadus viņš pavadīja savā laivā ,,Klaidonis” uz Sēnas Parīzē, bet drīz pēc valstiskās neatkarības atgūšanas atgriezās Tēvzemē, kuru viņa vecākiem savulaik nācās atstāt un doties bēgļu gaitās.  Plašs bija Džeimsa Krogzemja interešu loks - pēc atgriešanās Rīgā ceļotājam iznākušas vairākas grāmatas, viņš bija viens no Pasaules klaidoņu salidojuma rīkotājiem. Tagad viņš atdusas savā dzimtajā pusē - Alojas kapsētā, bet viņa tuvinieki vēlas, lai izcilā ceļotāja dzīvesgājums un nerimstošā vēlme izzināt pasauli kļūst par pamudinājumu kādam jaunietim grūtajā sevis un pasaules iepazīšanas ceļā.

- Vītolu fonda E-klases stipendija

 

Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un E-klases vadītajs Jānis Kaģis paraksta sadarbības līgumu

Decembrī tika dibināta arī E-klases stipendija, kura palīdzēs iegūt augstāko izglītību kādam erudītam un mērķtiecīgam Latvijas jaunietim. “Turpinot rūpēties par izglītības kvalitāti Latvijā, esam izlēmuši veidot jaunu sadarbības projektu ar Vītolu fondu. Nākamajā mācību gadā piešķirsim stipendiju un sniegsim atbalstu vienam jaunietim, kuram tā var būt izšķirošais faktors augstākās izglītības ieguvē. Ikdienā E-klase sadarbojas ar Latvijas skolām, skolotājiem, skolēniem un vecākiem, tāpēc redzam, cik svarīgs ir kopējais atbalsts skolēnam tā izglītības un arī dzīves ceļā. Lēmums piešķirt stipendiju ir saskaņā ar E-klases ikdienas darbības mērķiem, tāpēc ceram, ka tas sniegs gandarījumu arī mūsu klientiem - E-klases lietotājiem,” norāda E-klases vadītājs Jānis Kaģis. Šī stipendija - brīnišķīga Ziemassvētku dāvana, kas nākamajā mācību gadā izpaudīsies kā atbalsts studijām augstskolā un ļaus pilnvērtīgāk un mērķtiecīgāk veltīt laiku studiju procesam un zinību apgūšanai.

- Ilmāra Lazovska piemiņas stipendija

Ilmārs Lazovskis

Pateicoties Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai, jau kopš 2005. gada tiek atbalstīti  vecāko kursu medicīnas studenti, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā, stiprinot un uzlabojot medicīnisko aprūpi valstī. Šīs stipendijas  jau ir saņēmuši 15 topošie mediķi, jo, godinot ārsta Ilmāra Lazovska piemiņu, jau drīz pēc viņa aiziešanas Mūžībā Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība, kas apvieno latviešu izcelsmes ārstus ārzemēs, izveidoja fondu topošo Latvijas mediķu atbalstam. Fonda aktīvas atbalstītājas ir arī Ilmāra Lazovska dzīvesbiedre Edīte Lazovska un meita Māra Grudule. Ilmārs Lazovskis allaž uzsvēra, ka ārsta profesija ir viena no universālākajām pasaulē un ka labam ārstam ir jābūt vispusīgi izglītotam cilvēkam - nu viņa piemiņas stipendija ļauj tādiem kļūt tik daudziem jaunajiem mediķiem, kuriem nākotnē tiks uzticētas rūpes par mūsu tautas veselību.

SARĪKOJUMI

09.12. Jānis Andersons tiekas ar stipendiātiem.

Jānis Andersons ar stipendiātiem

,,Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem,” tā savulaik teikusi Zenta Mauriņa. Tāda vienmēr ir bijusi arī Jāņa Andersona vēlme – dalīties, palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk un kas ar uzcītīgu darbu apliecinājuši, ka pratīs sniegto atbalstu novērtēt. Bet vislielākais prieks ir ziedotājam pašam- par to, ka viņš spēj palīdzēt izglītoties 10 jauniešiem, par to, ka bijusi iespēja izveidot arī savu 50 gadu jubilejas stipendiju, kā arī par to, ka tieši viņš spēj būt tas, kas Vītolu fondā ienes svētku prieku, sākoties Jaunajam gadam-  jau vairākus gadus Jānis Andersons ir  pats pirmais ziedotājs. Savukārt viņa mamma Sarmīte Andersone-Šveice atbalsta četrus studentus, un savu stipendiju medicīnas studentam piešķīris arī šīs ģimenes dibinātais uzņēmums SIA „Euroskor Latvijā”. Gada nogalei tuvojoties, ziedotājs Jānis Andersons atkal atrada iespēju dāvāt prieku saviem stipendiātiem un aicināja viņus uz Ziemassvētku pasākumu Gaismas pilī. Pēc interesantas ekskursijas pa Nacionālo  bibliotēku sekoja svētku vakariņas   restorānā “Klīversala”.  Tik bagāts vakars - skaistas Ziemassvētku dāvanas, interesantas sarunas, gandarījums par paveikto. Bet pāri visam prieks, bezgalīgs prieks- par brīnumu, kurš atnācis nevis tāpēc, ka tuvojas Ziemassvētki, bet tāpēc, ka  Liktenis ļāvis satikties ar cilvēku, kurš ir laimīgs tad, ja spēj darīt laimīgus citus.

18.12. Vītolu fonds aicina ziedotājus seniorus svētku pusdienās.

 Vitolu fonda ziedotāji seniori ar fonda dibinātājiem Vili un Martu Vītoliem un fonda kolektīvu

Cilvēka nodzīvotie gadi - pati lielākā viņa bagātība, jo īpaši, ja tie nodzīvoti Dievam un līdzcilvēkiem par prieku. Šos gadus aptver gaisma - tik ļoti spoža, mirdzoša, sudrabota. Ja gadās satikties ar šādiem ļaudīm, ikvienu pārņem gandarījums un prieks par iespēju būt tuvu kaut kam tik lielam, tik sirdsgudrību un dvēseles bagātību apliecinošam. Tāds brīdis, tik gaišs, tik sudrabots, Vītolu fondā bija 18.decembrī , kad uz Ziemassvētku eglīti senioriem pulcējās tie fonda ziedotāji, kuru dzīvesgājums un paveiktie darbi vēsta par prasmi un vēlmi padarīt pasauli ap sevi laimīgāku. Katram ziedotājam bija savs stāsts, savs pamatojums vēlmei rūpēties par Latvijas nākotni, bet viņus visus vienoja ne tikai kopā sadotās rokas, bet arī ziedotājas Birutas Celmas teiktais: ,,Vienam cilvēkam bija ideja, tad viņš  pieaicināja citus talkā un radās kaut ka liels. Tas ir Vītolu fonds. Turpiniet labos darbus darīt mīlestībā, sadraudzībā un kopībā. Nesteigsimies garām tagadnei, lai sasniegtu nākotni. Izbaudīsim katru mirkli, kas mums dots un būsim pateicīgi par to! Sadosimies rokās un vēlēsim viens otram – visu labu, daiļu un mīļu”

PADOMES SĒDE

10.12. Vītolu fonda gada noslēguma padomes sēde.

Decembra vidū notika Vītolu fonda padomes sēde, kurā tika pārrunāti 2015.gada darba rezultāti. 2015.gads tika noslēgts ar 671 stipendiju (2014.gads - 610), gada laikā ziedojumos ir savākti 1 179 041 eiro, noorganizēti 62 sarīkojumi ar stipendiātiem un ziedotajiem, turpinās tādas iedibinātas tradīcijas kā ziedotājas Birutas Heisteres dāvana stipendiātiem - Latvijas Nacionālas operas apmeklējums, Edvīna Samuļa pasākums “Stipendija par izcilību”, Arņa Apsīša meža stādīšanas talka un Jāņa Andersona organizēta lekcija stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā”, Monreālas Latviešu sabiedriska centra projekts ar mērķi veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi.

CITI JAUNUMI

 01.- 31.12. Turpinās Ziemassvētku kartiņu projekts.

Šī gada nogalē katrs no Vītolu fonda ziedotājiem, draugiem un atbalstītājiem saņēma fonda sveicienu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, un ikvienu priecēja rūpīgi un gaumīgi pašu stipendiātu gatavotās apsveikuma kartiņas, kurās tika ielikts tik daudz darba, rūpju, pateicības un sirdssiltuma.  Paldies stipendiātiem par paveikto!

03.12. Atis Skalbergs dāvina fondam grāmatu.

Pasaule, kurā dzīvojam, ir skaista - ik dienu tā piedzīvo miljoniem skaistu mirkļu, jo ir miljoniem cilvēku, kuri tādus prot sagādāt citiem. Arī Vītolu fondā šādu mirkļu netrūkst - tās ir negaidītas dāvanas un priecīgi pārsteigumi, kurus cilvēki ar dāsnu sirdi cenšas sagādāt citiem. Šāds priecīgs pārsteigums bija Ata Skalberga grāmatu “Hronista pēdējais ieraksts” dāvinājums - visi līdzekļi no pārdotajām grāmatām tiks ziedoti stipendijām, kuru saņēmēji noteikti ieklausīsies grāmatas autora vārdos: ,,Katra paaudze vēlas dzīvot laimīgi, droši. Saskaroties ar grūtībām, jāprot tās pārvarēt un nepakļauties mānīgiem vilinājumiem. Pareizais ceļš dzīvē jāatrod pašam, par galveno vērtību uzskatot tavas tautas brīvību un neatkarību.”

 07.12. Vītolu fonda draugi ziedo vērtīgas mantas studentiem Ziemassvētkos.

Padarīt kaut vienu dienu citiem priecīgu un krāsainu- tā ir māksla, ko lieliski pieprot Vītolu fonda draugi un atbalstītāji, sarūpējot pavisam negaidītas, bet ļoti noderīgas dāvanas stipendiātiem. Tad pelēkā diena iezaigojas visās varavīksnes krāsās, bet pāri visam - pateicība par dāvāto, bet visvairāk - par prasmi būt līdzās tad, kad tas patiešām nepieciešams. Dāvanu - datoru, kurš tik ļoti vajadzīgs mācību procesā, saņēma stipendiāte Kintija Čukure. Šo velti viņai bija sarūpējis  Ingus Diķis. Savā pateicības vēstulē meitene raksta: „Sirsnīgs Paldies Jums!. Es to ļoti novērtēju! Esmu ļoti pateicīga par Jūsu labsirdīgumu. Pat necerēju, ka dators būs tik labā stāvoklī, biju pozitīvi patīkami pārsteigta. Rūpēšos par viņu un būšu uzmanīga. Tagad Jūs atvieglojāt man studijas ikdienas darbus, kurus veicu ar datora palīdzību, jo mājās mums ir tikai viens stacionārais dators, kuru dalām visa ģimene. Pagaidām stipendiju izmantoju ikdienas iztikai, studiju darbam un izpalīdzu arī vecākiem. Taču ar laiku iegādāšos savu personīgo datoru. Kad beidzot tas pienāks, tad Jūsu ziedoto datoriņu es ziedošu tālāk, kādam citam studentam, kuram ir nepieciešams dators studijām.   Savukārt SAMSUNG telefonu stipendiātei Viktorijai Capai dāvāja Uldis Tillers.

SVEICAM!

03.12. "SEB Wealth Management" svin 15 gadu jubileju.

"SEB Wealth Management"  valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds ar stipendiātiem

Parasti jubileja ir diena, kad ierasts saņemt dāvanas. Taču Vītolu fondā itin bieži ir gadījumi, kad gaviļnieks savā svētku brīdī steidz iepriecināt citus, tādējādi padarot šo dienu divtik gaišu un divtik prieka pilnu. Decembrī savas darbības 15 gadu jubileju atzīmēja AS SEB Wealth  Management, ilggadējs un uzticams Vītolu fonda sadarbības partneris, kurš šo gadu laikā palīdzējis izskoloties 6 jauniešiem - 2007. gadā tika dibinātas pirmās divas stipendijas,  2013.gadā ziedotāji nolēma stipendiju skaitu dubultot, bet tagad ik gadu ar AS SEB Wealth Management atbalstu studē jau pieci jaunieši.  Kopš 2014. gada AS SEB Wealth Management valdes priekšsēdētājs ir Jānis Rozenfelds. Sava uzņēmuma jubilejas reizē viņš apciemoja Vītolu fondu, pasniedzot gan skaistu grozu ar dāvanām, gan izsakot pateicību par izcilo ziedoto līdzekļu apsaimniekošanu , gan paužot pārliecību, ka sadarbība turpināsies. Viktorija bija ļoti priecīga par dāvanu un teica: “Man ir ļoti daudz māsu un brāļu, no kuriem vienam Ziemassvētkos tiks Jūsu sagādātais pārsteigums. Šo lielo un vērtīgo dāvanu vēl neesmu nogādājusi saņēmēja rokās, taču zinu, ka mans mazais brālis lēkās no prieka un nespēs tam noticēt. Viņš ir centīgs zēns, uzskatu, ka šogad viņš ir nopelnījis šādu dāvanu un ceru, ka tā būs liela motivācija turpmākajam darbam."

05.12. Andrim un Dacei Dārziņiem piešķirts tituls "Apes novada Gada cilvēks"

Andris un Dace Dārziņi

Vidzemē, Latvijas ziemeļaustrumos, pavisam tuvu Igaunijas robežai ir Ape, maza pilsētiņa, kur gada nogalē godina savējos - tad  par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Apes novada attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā tiek piešķirts tituls  „Apes novada Gada cilvēks” un  pasniegta  Goda zīme, simbolisks kristāla ābols no Virešu pagasta senās mežābeles Gaujas krastā. Šogad 5. decembrī Virešu saieta namā nominācijā “LĪDZCILVĒKS, CILVĒKS – CILVĒKAM” tika sveikti ziedotāji no Austrālijas, ilggadēji Apes novada jauniešu atbalstītāji izglītības iegūšanā  Dace un Andris Dārziņi. Sadarbībā ar Vītolu fondu šis atbalsts centīgiem un mazturīgiem Apes novada jauniešiem tiek sniegts jau kopš 2009.gada - šai laikā augstāko izglītību ieguvuši 2 jaunieši, bet studijas patlaban turpina 3 studenti. Šajā mācību gadā ar Andra un Daces Dārziņu stipendiju studijas uzsāka  Kristīne Jencīte. Ape ir Andra Dārziņa tēva un vectēva dzimtā puse, tāpēc ziedotājam ir svarīgi, lai šī novada jauniešiem tiktu dāvāta iespēja iegūt pašu svarīgāko- izglītību, savukārt Apes novada ļaudis ir pateicīgi dāsnajiem ziedotājiem par izrādīto uzticību sava novada jaunajai paaudzei.

SVEICIENS ZIEMASSVĒTKOS!

“Reiz gaisma apspīdēja istabu,

“Es dodu sevi visiem," tā teica.

“Katrs ir tik gaišs, cik tas dod mani tālāk.”

(J. Rubenis)

Gada baltākie un gaišākie svētki –brīdis, kad gaisma, kā ikkatru gadu, uzvarēs tumsu. Parasti Ziemassvētki atnes līdzi balto sniega segu- tā nosedz visas tumšās pēdas, bet gadās, kad baltums jāmeklē savā sirdī, savās domās un darbos, jo ”tas, kuram Ziemassvētki nav sirdī, tos nevar atrast zem koka.” (Roy L. Smith)

Šis ir brīnumu un pārdomu laiks, un šai gada vistumšākajā naktī reizēm dzimst visgaišākās domas un ieceres. Tas ir laiks, kad katrā mājā un katrā sirdī ienāk miers, kad pāri visam staro Ziemassvētku zvaigzne, sniedzot maigu un brīnumainu pieskārienu dvēselei, kad, pavēršot skatienu augšup, varam saņemt svētību turpmākajam darba cēlienam.

Iedegsim ticības, cerības un mīlestības uguntiņu gan savā, gan citu cilvēku sirdī! Paldies par sadarbību, uzticību un atbalstu 2015. gadā! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!                

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS!


,,Lai vienmēr
dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied,
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!”
(K. Apškrūma)

01.12. Sveicam Vairu Vīķi- Freibergu!

Vaira Vīķe- Freiberga

Valsts prezidentes Vairas Viķes-Freibergas stipendija bāreņiem tika dibināta 2007. gada, ziedojot prezidentei piešķirto Gētes universitātes Valtera Halšteina (Walter Hallstein) balvu un Batlinera (Batliner) institūta Mazo valstu balvu – 37 500 EUR. Svinot savas Zelta kāzas 2010. gada, Freibergu ģimene dāvanā stipendijai saņēma 6000 LVL. Ik gadu bijusī prezidente no pensijas veic iemaksas sava stipendiju fondā. Astoņu gadu laikā ar Valsts prezidentes Vairas Viķes – Freibergas stipendijas atbalstu ir izskoloti septiņi un studijas turpina divi jaunieši.

05.12. Sveicam Jāni Andersonu! 

 

Jānis Andersons

Jānis Andersons ir Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Latvija vadītājs. PBLA ir fonda ziedotājs vairāk kā 10 gadus, ar apvienības atbalstu vairāk kā 60 studenti ir ieguvuši izglītību un 8 jaunieši studē patlaban. Paldies Jānim par atsaucību sadarbības jautājumos!

19.12. Sveicam Jāni Andersonu!

Jānis Andersons

Ziedotājs ik gadu palīdz izglītoties 10 jauniešiem, ir izveidojis arī savu 50 gadu jubilejas stipendiju, savu stipendiju medicīnas studentam piešķīris arī ģimenes dibinātais uzņēmums SIA “Euroskor Latvija”. Pirms vairākiem gadiem Jānis Andersons ir izveidojis ari jauku tradīciju - gada nogale tikties ar saviem stipendiātiem svētku vakariņās un dāvināt jauniešiem Ziemassvētku dāvanas. Jānis Andersons ir ari sarīkojuma-lekcijas Vītolu fonda stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā” iniciators un izcils lektors.

22.12. Sveicam Sandru Kalnieti!

Sandra Kalniete

Politiķe, mākslas zinātniece, diplomāte, Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete pievienojās Vītolu fonda ziedotājiem 2010.gadā. Divi jaunieši ar ziedotājas atbalstu ir absolvējuši studijas, un izglītību tiesību zinātne ar ziedotājas atbalstu šobrīd iegūst Linda Šnēvele.

25.12. Sveicam Ausmu Pāvulāni!

Ausma Pāvulāne

 Ziedotāja no Zviedrijas Ausma Pāvulāne 2011.gada dibināja stipendiju savas mātes Annas Pāvulānes piemiņai. Stipendija ir novēlēta topošajam mediķim. Viena stipendiāte Eva Drucka šogad absolvēs Rīgas Stradiņa universitāti, savukārt otra jauniete Magdalēna Mudule ir tikko uzsākusi medicīnas studijas. Ausma ir ļoti sirsnīgs cilvēks un ikreiz, kad viesojas Latvijā, apciemo arī Vītolu fondu.

PALDIES ZIEMASSVĒTKU VECĪŠIEM!

 ERGO,  SIA "Euroskor Latvijā" , "Pure Chocolate", SIA "Kurekss", "Puratos Latvia", SPĪGULIS & Kukainis, A/S "CITADELES banka", BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS!

Paldies par apsveikumiem un vēlējumiem Kanādas, ASV, Vācijas, Anglijas, Brazīlijas, Austrālijas, Latvijas  ziedotājiem!

ZIEDOTĀJI DECEMBRĪ!

Decembrī (līdz 22.12.2015) ir ziedojuši: LPKS “LATRAPS”, BYKO-LAT, Baiba Krogzeme-Mosgorda (Džeimsa Krogzemja testamentārais novēlējums), “Puratos Latvia”, Hrgetič ģimene, Sandra Kalniete, SIA “Izglītības sistēmas”, ZAB Spigulis un Kukainis, Kristaps Skalbergs (Aivara Sluča stipendijai), Zaiga Alksne Phillips, Janis Vilgerts (Mācitaja Dr.Imanta Alkšņa stipendijai), Ilze Benjamiņa (Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai), Juris Petričeks. 

Jevgenija un Olgas (dzim.Rubenes) Petričeku piemiņas stipendijai ziedojuši: Kristīne Irtiševa*, Juris Petričeks.

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: A.EGLES SABIEDRIBA AR IEROBEŽOTU ABILDIBU, FIRKA BIRUTA, Zuwendung EUROPART EPPSTEIN e.V, ALDONA BRITANE, GRIGS VALDIS, AINA LINDE, RUTA PLŪME, Maris Plūme.

Draugu stipendijai ziedojuši: Ilvars Boreiko, Mārtiņš Zālītis*, Andris Lauciņš.

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Tatjana Lazdiņa, Vladislavs Kugelevics, Kristaps Berzins, Aina Linde*, Anete Jekabsone, Aivars Junga, Gatis & Liga, Signe Mežinska, Nauris Smaļķis, Aija Mūrniece, Rūta Dimanta, Laima Miķelsone*, Aina Zvidriņa, Aija, Linda Tesele, Andris Šics, Liga, Alla Spruģevica, Aiga Bautre, Aiva Birbele, Mara Lesina, Evija Lei, Viktors Zaķis, Aivis Liepiņš, Ivo Rudzītis, Juris Sīlis, Inga Skrastiņa, Ieva Ernštreite, Reinis Inkēns, Andrejs Ščitka, Mareks Indriksons, Evita Kirilova, Elva Selecka*, Inga Pozdejeva, Inese Avotiņa, Ieva Dislere, Ksenija, Liga, Daiga Bondare, Arnis Sējāns, Elīna Deksne, Uģis Kronbergs, Dace Himina, Uldis Rankis, Liga Svile, Ģirts Bērziņš, Elīna un Mārtiņš Klīves, Tatjana Barščevska, Aija Roķe, Jānis Puriņš, Nikolajs Hļevnojs*, Svetlana Belacka, Jons Stankus, Kārlis Karolis*, Olga Maļkova, Andreass Šulcs*, Kristaps Kalniņš*, Estere Viļuma*, Jeļena Pasternaka, Māris Stjade, Kaspars Liepiņš, Ilze Poikane, Anna Pugačova*, Reinis Tropiņš*, Laima Bērziņa, Dagnija Grēve, Edijs Lācis, Ilze Ruperte, Inga Mamona, Rūtiņu ģimene, SIA PĒTERSONA PATENTS, Paula Kristiāna Kalniņa, Sanita Tošena, Liena Bernāne*, Janis Rantins, Roberts Wise, Mārtiņš Lukstaraups, Sandra Kuļikova, Andra Neiburga, Ilmārs Grants un 12 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Decembrī....................69 000 EUR

Gadā............1 179 041 EUR

Paldies ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums