Arhīvs - Decembris 2016

DECEMBRIS - 2016 

Ir Ziemassvētki, pats īstākais gaidīšanas laiks, jo ikviens no mums gaida gaismas atgriešanos, un šis, pats mierīgākais, klusākais un sirsnīgākais gada laiks, to sola. Šobrīd cilvēku sirdis ir tik atvērtas labajam, jo ir lielais novēlējumu laiks, dāvanu došanas un saņemšanas laiks. Aizdegsim sveces Ziemassvētku eglītē, lai ikviens var saskatīt ceļu uz mājām, kur pīrāgi smaržo, savējie pulcējas, kur  mīlestība mīt! Ielaidīsim pār slieksni, tik tīru, un baltu, pie sevis Jauno gadu, solot labus darbus darīt, gaišas domas domāt, sevi pasaulē un pasauli sevī mīlēt!

JAUNĀS STIPENDIJAS

 - Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija

 
Gints Stīpnieks

Gints Stīpnieks dzimis 1927. gada 23. februārī, Ludzā, Latvijā; mūžībā aizgāja 2015. gada 2. jūnijā, Kanberā, Austrālijā. Otrā pasaules kara laikā – 1943. gadā viņš tiek iesaukts Gaisa izpalīgos, un kara beigās nonāk amerikāņu/franču gūstā, kur bieži vien draud izdošana Padomju Savienībai. 1951. gadā nonāk Austrālijā, Pertā, kur strādā kā mežstrādnieks, zvejnieks, kā arī citus gadījuma darbus. Līdztekus dienas darbam, viņš studē Rietumaustrālijas Universitātē, tautsaimniecības fakultātē, un 1964. gadā iegūst Bachelor of Economics (BEC) grādu. 1969. gadā Jaundienvidvelsas Universitātē iegūst bibliotekāra diplomu, un tanī pat gadā pārceļas uz dzīvi Kanberā un iesaistās darbā kā bibliotekārs Austrālijas Nacionālā bibliotēkā. Ir līdzautors bibliogrāfijai: Latvija, bibliotēkas materiāli Austrālijas Nacionālā bibliotēkā. Ginta Stīpnieka kapitāldarbs un lielais devums Kanberas latviešu saimei ir viņa sagatavotā un izdotā grāmata Kanberas Latviešu Saime – Piecdesmit gadi 1947-1997. Gints Stīpnieks uzņēmās šo darbu – grāmatas saturu un iekārtošanu – veikt viens pats ar paša izvēlētiem palīgiem. Visus finansiālos izdevumus viņš sedza personīgi. Vēlāk pārdotās grāmatas sedza viņa izdevumus, un tīro atlikumu viņš noziedoja labdarībai. Savā testamentā 220 000 AUD Gints Stīpnieks novēl Latvijas Universitātē studējošajiem ekonomikas, filozofijas, fizikas, matemātikas, vēstures, psiholoģijas, socioloģijas vai politikas zinātnē. Paldies Ginta Stīpnieka testamenta izpildītājam Imantam Kīnam!

 - Carloss Baute stipendija

No kreisās: Alvaro Morata, Moises Chocrón un Jānis Klišāns

Ik gadu juvelierizstrādājuma uzņēmums Spānijā Chocrón Joyeros rada katalogu ar desmit prestižākajām personībām no pasaules kultūras, izklaides, mākslas, sporta vai modes nozarēm. Šie cilvēki, apmaiņā pret finansiālu ieguldījumu kādā labdarības nozarē, piekrīt fotogrāfēties katalogam.  Šogad viens no dalībniekiem ir venecuēliešu dziedātājs Carlos Baute – fonda dibinātāju Martas un Viļa Vītolu mazmeitas vīrs. Iegūtos līdzekļus 2 500 EUR no kataloga izdošanas, Carlos izvēlējies ziedot Vītolu fonda stipendijām. Sarīkojuma laikā Jānis Klišāns saņēma ziedojuma čeku. Pateicībā par pieņemto lēmumu ziedot stipendijām, Vītolu fonda padome nolēma, ka 2017./2018. mācību gadā, kāds jaunietis studijas uzsāks ar Carlos Baute stipendiju!

- Zinaidas Strods piemiņas stipendija

 
Kristīne Anstrats

Stipendiju dibinājusi Kristīne Anstrats savas krustmātes piemiņai, jo ir Zinaidas Strods testamenta izpildītāja. Zinaida Strods dzimusi 1960. gada 16. decembrī. Stipendija paredzēta Latgales novada jauniešu izglītībai. Kristine Anstrats kopā ar draudzeni Janet Geovanis godinot savu vecāku piemiņu 2009. gadā dibināja stipendiju. Paldies Kristīnei Anstrats par jaundibināto stipendiju!

ATVADU VĀRDI

- Atvadu vārdi Ludmilai Raisterei.

 
Ludmila Raistere

5. decembrī, pašā ziemas sākumā, nesasniegusi 94 gadu vecumu, Mūžības ceļā devās Ludmila Raistere, sirsnīgs un labestīgs cilvēks. Ludmila Raistere dzimusi 1923. gada 6. janvārī. Apzinoties, ka izglītība ir vienīgā bagātība, ko neviens nevar atņemt, viņa 2014. gadā dibināja stipendiju, godinot sava Aizsaulē aizgājušā vīra Alfrēda piemiņu, un uzticēja to pārvaldīt Vītolu fondam. Kopš 2014./2015. mācību gada ar Alfrēda un Ludmilas Raisteru stipendiju atbalstu studē trīs talantīgi, centīgi Latvijas jaunieši. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

TIKŠANĀS

02.12. Ziedotājs Jānis Grāmatiņš tikās ar stipendiāti.

 
No kreisās: stipendiāte Ilze Buceniece un ziedotājs Jānis Grāmatiņš

Ziedotājs Jānis Grāmatiņš tikās ar savu vecāku Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu piemiņas stipendijas saņēmēju Ilzi Bucenieci. Stipendiāte studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Būvniecības programmas 1. kursā. Jāņa Grāmatiņa tēvs Alfreds Grāmatiņš savulaik arī bijis veiksmīgs būvinženieris, tādēļ ģimene ir izvēlējusies atbalstīt būvniecības nozarē studējošos. Tikšanās laikā ziedotājs dalījās ar savu pieredzi. Šajā rudenī Jānis Grāmatiņš kopā ar sievu strādāja kā vieslektori Rīgas Tehniskajā universitātē. Ziedotājs uzskata, ka «Lektora darbs – labs treniņš prātam!»  Paldies Jānim Grāmatiņam par viesošanos un interesantām sarunām! 

14.12. Fondā viesojās ziedotāja Edīte Lazovska.

Edīte Lazovska

Edīte Lazovska ir Prof. Ilmāra Lazovska stipendijas pārvaldītāja. Stipendijas mērķis ir atbalstīt izcilus un daudzsološus jaunos medicīnas speciālistus. Šī gada oktobrī stipendija tika piešķirta Internās medicīnas klīnikas rezidentam gastroenterologam Eduardam Krustiņam. Viesojoties fonda birojā Edīte Lazovska nogādāja Ilzes Beņjamiņas Stokvudas ziedojumu Prof. Ilmāra Lazovska stipendijai. Paldies Edītei Lazovskai par stipendijas turpināšanu un viesošanos fonda birojā!

SARĪKOJUMI

14.12. Fondā pasniegta COBALT klientu stipendija jaunajai mūziķei.

 
Ilze Cepurniece

Cobalt klientu stipendija piešķirta topošajai mūziķei, stipendiātei Ilzei Cepurniecei. Aicinot uz COBALT jaunā biroja atvēršanas svētkiem, advokātu biroja COBALT vadība aicināja ziedu un dāvanu vietā ziedot stipendijai topošiem mūziķiem. 16. decembrī stipendija piešķirta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas 2. kursa studentei Ilzei Cepurniecei.  Par saņemto stipendiju Ilze teica: “Jūs man esat snieguši jaunas iedvesmas impulsu, kas manai muzicēšanu piepildīs ar vēl skanīgākām izteiksmēm un nošu rindām! Manā balsī un kokles stīgās vēl ilgi skanēs pateicības un mīlestības skaņas, ko nevar izteikt ar vārdiem, tieši Jums!” COBALT klientu stipendijai ziedojuši: Rauls Vēliņš, SIA "CREDITREFORM LATVIJĀ", SIA "TAVEX", SIA "ERNST & YOUNG BALTIC", SIA "KILBE", COBALT. Paldies ziedotājiem!

14.12. Ziedotāja Jāņa Andersona gadskārtējā tikšanās ar stipendiātiem.

 
Jānis Andersons ar stipendiātiem Latvijas Nacionālā mākslas muzejā

Par tradīciju kļuvusi ziedotāja Jāņa Andersona tikšanās ar stipendiātiem. Šogad Aivara Andersona ģimenes, SIA “Euroskor Latvijā”, Viļņa Viktora Šveics, Zviedrijas un Latvijas Rotari fonda, Rīgas Hanzas Rotari kluba un Viktora Kulberga piemiņai – Rotari kluba stipendiju saņēmējiem kopā ar ziedotāju bija iespēja gida pavadībā iepazīties ar restaurēto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un vakariņot restorānā “Benjamiņš”. Jānis Andersons stipendiātiem pateicās par aizvadītā gada sasniegumiem un novēlēja izturību gala eksāmenos. Stipendiāts Andrejs Šnipkis raksta: “Ir atvērtība, drošības un uzticības sajūta, jo ir iespēja pateikt ziedotājam visu labo, kas sakrājies uz sirds šajos gados. Ja nebūtu šī ziedojuma, nebūtu es sasniedzis to, kur tagad esmu! Es nekad neaizmirsīšu doto iespēju gan saņemt Andersona ģimenes stipendiju, gan tikties ar pašu Jāni Andersonu, saņemot ne tikai Ziemassvētku dāvanas, bet arī gudrības, pozitīvo atziņu lādiņu manai turpmākajai dzīvei un karjerai. Paldies par visu, Andersona kungs! Lai Jums skaisti svētki!” Paldies ziedotājam Jānim Andersonam!

21.12. Senioru svētku pusdienas.

2016. gada Svētku pusdienu sarīkojums fonda ziedotājiem

21. decembrī uz svētku pusdienām tika aicināti fonda seniori, kuri iepriecināja ar savu labestību un sirdsgudrību. Sarīkojums ir kā atskaites punkts aizgājušajam gadam, kurš ir bijis notikumiem bagāts. Par tradīciju ir kļuvusi ziedotājas Birutas Celmas lūgšana, sadodoties rokās pirms svētku pusdienām. Šogad sarīkojums notika restorānā „Le Dome”. Īpašs pārsteigums bija stipendiātu priekšnesumi – spriganais Ziemassvētku vecītis, stipendiāts Rodrigo Krūmiņš un Latgales jauniešu Postfolkloras grupa RIKŠI, kurā spēlē stipendiāts Mārcis Lipskis. Ziedotāja Dzintra Bungs pēc sarīkojuma raksta: "Paldies Jums visiem par skaisto un pacilājošo Ziemassvētku ieskaņas sarīkojumu, dāvanām, gardām pusdienām, bet visvairāk par to Ziemas svētku dvēseles siltumu, kas izstaroja no katra dalībnieka." Paldies viesiem par interesantajiem Ziemassvētku stāstiem un jauko kopābūšanu! Paldies Restaurant Le Dome kolektīvam un Gundaram Ozolam!

21.12. Ziemassvētku pusdienas kopā ar ziedotāju Dzintru Bungs.

  
Z
iedotāja Dzintra Bungs kopā ar esošajiem stipendiātiem un absolventiem

Aizvadītajā gada decembrī ziedotāja Dzintra Bungs aicināja savus esošos stipendiātus un absolventus uz svētku pusdienām. Viņu vidū ir fizioterapijas, optometrijas, ekonomikas, medicīnas inženierijas un fizikas, ārstniecības un audiovizuālā un skatuves mākslas teorijas nozares jaunie speciālisti. Šajā mācību gadā ar Dzintras Bungs dibinātajām vecāku Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas-Bungs piemiņas stipendijām studē divas 1. kursa stipendiātes. Paula Kaufelde no Madonas studē RTU Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmā, bet Amanda Razma no Liepājas studē RTU Finanšu inženierijas studiju programmā. Paldies ziedotājai Dzintrai Bungs par organizēto tikšanos!

28.12. Viļņa Plūmes ģimenes tikšanās ar stipendiātiem.

2.rindā no kreisās: Artūrs Plūme, Māris Plūme, stipendiāti Edgars Prozorovskis, Raivis Glāznieks, Gunārs Svenčs. 1. rindā no kreisās: Baiba Plūme, stipendiātes Jolanta Graudone, Jūlija Šapolovska, Līva Poriete un Sarmīte Plūme. 

Pāris dienas pirms 2016. gada nogales Viļņa Plūmes ģimene tikās ar saviem stipendiātiem, lai uzzinātu kā viņiem klājas ikdienas studijās un darba gaitās, un atzīmētu līdz šim sasniegto. Plūmju ģimene par tikšanos saka: "Mums bija patiess prieks redzēt jauniešu acīs enerģiju, darbošanās prieku un kāri mācīties, lai arī studijas nebūt nav vieglas un bieži vien dienas šķiet par īsu! Īpašs prieks, ka visi seši stipendiāti - Jūlija, Edgars, Līva, Gunārs, Jolanta un Raivis -, lai arī studē dažādās universitātēs un nebija pazīstami pirms tam, ir kļuvuši par uzticamiem draugiem un īsteniem stipendijas patriotiem, kas viens otru atbalsta arī ikdienā. Vienbalsīgs bija lēmums arī turpmāk vismaz reizi gadā visiem tikties, lai atskatītos uz padarīto un lemtu, kā kopā nest stipendijas vārdu tālāk pasaulē. Jauniešu atbalsts mūsu darbam, Aizkraukles patriotisms un degsme atbalstīt citus ļoti iedvesmoja mūs visus. Mums ir gandarījums atbalstīt talantīgus un gudrus Aizkraukles jauniešus jau piecus gadus, un mēs turpināsim to darīt arī 2017.gadā!" Paldies Plūmju ģimenei par organizēto tikšanos!

STIPENIDIJU JAUNUMI

19.12. Rigvir holdings un Vītolu fonds paraksta līgumu par stipendiju skaita palielināšanu. 

 

Starptautiskajā Viroterapijas Centrā Latvijas pretvēža zāļu ražotājs holdings “Rigvir” parakstīja līgumu par jaunu stipendiju dibināšanu 12. klašu skolēniem Stipendijas dibinātas “Rigvir” valdes priekšsēdētāja Jurģa Auziņa vecmāmiņas Ainas Mucenieces piemiņai. Aina Muceniece ir bijusi latviešu zinātniece, habilitētā medicīnas doktore un “Rigvir” pretvēža zāļu izgudrotāja. Sadarbība aizsākās šī gada janvārī, kad tika piešķirtas trīs stipendijas Dricānu vidusskolas skolēniem. Paldies Jurģim Auziņam par stipendiju palielināšanu un ieguldījumu nākošajiem izciliem zinātniekiem!

21.12. BYKO-LAT ziedo 25 000 EUR nākamā gada stipendijām!

 
BYKO-LAT valdes locekļu tikšanās ar stipendiātiem 2016. gadā

Sadarbība ar BYKO-LAT aizsākās 2002. gadā. Šo gadu laikā izmaksātas 47 stipendijas un izskoloti 20 stipendiāti. Pēc stipendijas saņemšanas 1. kursa studente Laine Bogomazova raksta: “Es augstu novērtēju cilvēkus, kas citiem sniedz savu palīdzīgo roku, neko neprasot pretī. Esmu Jums neizsakāmi pateicīga! Jūsu uzņēmums jau ir piepildījis vairāku jauniešu sapni par studijām. Tagad šim sarakstam piepulcējas vēl viens cilvēks - es. Ikviens labais darbs atmaksājas. Liels , liels Jums paldies. Jūsu uzņēmuma vārds tagad manā sirdī glabājas īpašā vietā!” Paldies par ziedojumu!

PADOMES SĒDE

 
No kreisās: mecenāti Marta un Vilis Vītoli, Aivars Žimants, Kristīne Klišāne, Valda Auziņa un Vilis Vītols.

Decembra vidū notika Padomes sēde, kurā tika pārrunāti 2016. gada rezultāti un sasniegumi. 2016. gadā kopējais stipendiju fonds ir 1 485 219 EUR.  Līgumi tika noslēgti ar 661 stipendiātu no visām Latvijas augstskolām. Šogad mūsu pulkā ir 1012 ziedotāju, tajā skaitā šī gada 24 jaunie ziedotāji. Organizēti 75 sarīkojumi ar stipendiātiem un ziedotājiem, turpinātas tradīcijas - Edvīna Samuļa sarīkojums “Stipendija par izcilību”, Arņa Apsīša meža stādīšanas talka un Jāņa Andersona organizēta lekcija stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā”,  Draudzīgā aicinājuma fonda "Stipendijas skolēniem", Monreālas Latviešu sabiedriska centra projekts, Uzņēmēju pateicības pusdienas un Senioru Ziemassvētku pusdienas.

Vītolu fonda darbības pārskats 2016. gadā

JAUNUMI

 
Madara Kurzemniece

Klāt laiks, kad gribas ticēt brīnumiem un arī sagaidīt tos! Par jaunāko fonda ziedotāju kļuvusi Madara Kurzemniece, kura jau ceturto gadu ziedo Vītolu fonda Draugu stipendijām.  Madarai ir 13 gadi un viņa mācās 7. klasē. Viņa raksta: “2012. gadā  filmējos reklāmā, un daļu no nopelnītā ziedoju Vītolu fondam. Nākamajā gadā vienu dienu ejot mājās no skolas ar draudzeni uz ceļa atradām 20 latus. 2014. gadā mani Ziemassvētkos apsveica tante, un man bija, ko noziedot. Šogad aizvietoju tēti fotogrāfēšanā, tādēļ bija iespēja noziedot stipendijām.” Paldies Madarai un viņas tētim Jānim Brencim, kurš ziedo Draugu stipendijai un brīvprātīgi ziedo savu talantu,    fotogrāfējot fonda sarīkojumus! Šobrīd Draugu stipendijai saziedots 12 451,64 EUR. Sirsnīgs paldies visiem Draugu stipendijas ziedotājiem!

AKTUĀLI

1.12. Ziemassvētku kartiņu projekts

Šogad tika izsūtītas ap 900 Ziemassvētku kartiņas, kuras ar sirsnību un rūpību darinājuši stipendiāti. Šī gada Ziemassvētku dzejoļa autors ir stipendiāts Jānis Miķelis Zaķis.

12.12.  Vītolu fonda 2017. mācību gada buklets.

 
Vītolu fonda informatīvais buklets 2017

Vītolu fonda buklets ir informatīvs materiāls topošajiem studentiem, kurā apkopoti visu stipendiju nosaukumi un  ziedotāju sarīkojumi aizvadītajā gadā. Paldies maketētājai Artai Muceniecei par bukleta izveidošanu!

20.12. RTU augstskolas izdevums “Jaunais Inženieris” publicē rakstu par mūsu ziedotāju Kārli Livkišu.

 
Kārlis Livkišs

Rakstā ziedotājs Kārlis Livkišs stāsta par sasniegumiem Dānijā un to kā nonācis pie lēmuma dibināt savu stipendiju inženierzinātņu studentam. Rakstā Kārlis Livkišs raksta: “Es zināju, ka tas ir kas tāds, ko gribu izdarīt. Es nedomāju, ka nodarbojos ar labdarību. Es veicu ieguldījumu, lai uzlabotu Latvijas sabiedrību.” Divus gadus Kārļa stipendiju saņem RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes students Elgars Āboliņš.

Izdevumu iespējams lasīt internetā: https://issuu.com/rigastehniskauniversitate/docs/jaunais_inzenieris_2016_ziema

MĪĻŠ PALDIES!

Vītolu fondu ir sasnieguši Ziemassvētku brīnišķie sveicieni! Sirsnīgs paldies par nosūtītajām kartiņām, kuras šogad esam saņēmuši no Amerikas, Anglijas un Austrālijas! Paldies Jānim Andersonam, Matīsam Kukainim, ERGO par sarūpētajām dāvanām!

VEIKSMES STĀSTS

Decembrī piedāvājam bijušās stipendiātes un Vītolu fonda valdes locekles Innas Rozenšteinas veiksmes stāstu.  2005. gadā Inna kļuva par stipendiāti un studēja Latvijas Universitātes Vācu filoloģijas studiju programmā. Studijas beidzot Inna kļuva par daļu no Vītolu fonda. Šogad Inna kļuva par gādīgu māmiņu dēliņam Emīlam. Viņa par sevi raksta: “Tas nav veiksmes stāsts, bet veiksmes stāstu sērija!”

 
Inna Rozenšteina

Pēdējie 10 gadi manā dzīvē ir nevis viens konkrēts veiksmes stāsts, bet gan veiksmes stāstu sērija, kas ir ļoti ietekmējuši manu raksturu un, es ceru, padarījuši mani par labāku cilvēku.  Ar tiem es  arī gribētu padalīties ar lasītājiem. Cilvēki mēdz ļoti spilgti atcerēties svarīgos notikumus dzīvē, tāpat arī es – lai gan stipendiāta statusā neesmu jau vairāk kā 10 gadus, taču to mirkli, kad uzzināju par stipendijas piešķiršanu, atceros tik labi, it kā tas būtu noticis vakar. Tā bija mana pirmā lielā veiksme. Jau kopš bērnības sapņoju par studijām lielpilsētā (pati nāku no mazas pilsētiņas Latgales vidienē -  Preiļiem), taču ar šā brīža prātu apšaubu, ka manas studijas uzreiz pēc vidusskolas būtu izdevušās, jo līdzekļu tām, pat tiekot budžeta grupā, manai ģimenei nebija. Kad man bija 15 gadi, traģisks negadījums izdzēsa manas mammas dzīvību, savukārt tēvs īsti nespēja parūpēties par mani un manu jaunāko māsu. Paudīšu domu, ko izjūt simtiem citu stipendiātu – šis atbalsts atvēra durvis uz izglītību, par ko es vienmēr būšu pateicīga. Tā es ar Vītolu ģimenes stipendiju iesoļoju studiju dzīvē.

Tā kā jau kopš bērnības man ļoti labi padevās valodas, tādēļ iesniedzu dokumentus Latvijas Universitātē Vācu filoloģijas studiju programmā.  Vasarā pienāca ziņa, ka esmu uzņemta, turklāt budžeta grupā. Tas ir mans otrais veiksmes stāsts. Protams, studijas nebija vieglas, reizēm bija nedrošības sajūta par savām spējām, bet, laikam ejot, mācību process, universitātes piedāvātie priekšmeti ieinteresēja arvien vairāk. Tādēļ arī tagad, kad sastopu kādu apjukušu jaunieti, kas studiju iesākumā jūtas neapmierināts ar studiju kvalitāti vai pat pieļauj domu pamest augstskolu, cenšos visiem spēkiem atrunāt no šāda soļa, jo pastāv liela vabūtība, ka, vairojoties zināšanām, mainīsies viedoklis arī par studijām.

Mana trešā veiksme bija zvans no Vītolu fonda pirmā studiju gada beigās ar piedāvājumu vasarā palīdzēt viņiem ar darbiem. Vasara izvērtās par darbu daudzu gadu garumā. Lai gan patiesībā to pat ir grūti saukt par darbu – tās ir otrās mājas. Šogad apritēja tieši 10 gadi kopš esmu daļa no Vītolu fonda kolektīva un tā ir īpaša sajūta. Vilis Vītols savā grāmatā “Savējiem” dalās pārdomās: “Ja Jums kādreiz jāmeklē padoms vai jāskatā pēc parauga, vienmēr, arī izglītības laukā, ņemiet to tikai no sekmīgiem cilvēkiem”.  Manuprāt, fondā ir milzīga sekmīgu cilvēku koncentrācija, un tas liek raudzīties uz pasauli gaišāk. Pirmkārt, tie ir ziedotāji, kas, pateicoties nenogurstošajam darbam, tikuši pie labklājības, un tagad sniedz atbalstu jauniem censoņiem. Viņu dzīvesstāsti aizrauj, bet vērtības un milzīgs gribasspēks iedvesmo.  Tie ir stipendiāti, kas pat ļoti sarežģītu dzīves apstākļu priekšā nenolaiž rokas, mācās, izmanto augstskolu piedāvātās iespējas un ar entuziasmā spīdošām acīm stāsta par savu izvēlēto ceļu. Skaistas ir arī tikšanās ar bijušajiem stipendiātiem. Viņi mīl savu darbu, ir savas jomas speciālisti un ir patiess prieks saukt viņus par savējiem. Liels paraugs man ir fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli, tas ir liels gods strādāt viņu dibinātā organizācijā.  Un, protams, atsevišķu pateicību parādā esmu saviem kolēģiem. Tie ir fantastiski cilvēki, kas rada to īpašo gaisotni fondā, kas padara standarta darbadienas dīvaini īsas, jo laiks fondā (ne tikai dienas un nedēļas, bet arī gadi) paiet nemanot. Jau minēju, ka fonds ir kā otrās mājas, bet kolēģi ir kā otrā ģimene, kuriem patiesi uzticos, cienu un ļoti augstu vērtēju. Savukārt šā gada notikumus es gribētu saukt nevis par veiksmes, bet gan par laimes stāstu. Pēc sešu gadu draudzības sniegotā janvāra dienā es un mans draugs Jānis kļuvām par vīru un sievu. Savukārt maijā tam sekoja vēl priecīgāks notikums – pasaulē nāca mūsu dēls Emīls. Šobrīd ieturu pauzi no darba, lai pilnībā nodotos rūpēm par mazo ķiparu, dzīvoju šeit un tagad un no sirds cenšos būt laba mamma savam mazulim. Esmu ārkārtīga pateicīga Dievam, ka viņš ļāva man sastapt un iepazīt visus manā pārdomu stāstā minētos cilvēkus! Lai Jaunajā gadā Jūs nepamet dzīveprieks, lai allaž atrodas iemesli  smaidiem, lai ir jauni izaicinājumi un radošas idejas to īstenošanai, lai ir tuvinieku siltums, bet pats galvenais veselība! 

SVEICAM!

- Sveicam ziedotāju Pēteri Bolšaitis ar grāmatas prezentāciju Grieķijas vēstniecībā!

16. decembrī Grieķijas vēstniecībā tika prezentēta Pētera Bolšaitis tulkotā grāmatas “Nikos Kazantzakis. Kristus pēdējais kārdinājums” . Sveicam ar panākumiem!

- Sveicam SEB banku ar iegūto titulu “Gada banka”

Pasaulē ietekmīgais finanšu žurnāls "The Banker" decembrī pavēstījis nominācijas "Gada banka" ieguvējus 149 pasaules valstīs. Latvijā tā piešķirta SEB bankai. "The Banker" iznāk kopš 1926. gada, tam ir 30 000 lasītāju vairāk nekā 180 valstīs. Sveicam SEB bankas vadītāju Ievu Teteri, mārketinga vadītāju Georgu Rubeni un visu SEB bankas kolektīvu!

- Sveicam Ziemassvētkos!

Ikdienā mēs mēdzam apsnigt
Un rokas kā zari nokarājas.
Ziemassvētkos vajag visu šo
Sniegu nopurināt un izjust
Svētku prieku un laimi.”
/stipendiāts Jānis Miķelis Zaķis/

Vēlam gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Tavs Vītolu fonds

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS!

Decembrī svētkus svin: Vaira Vīķe-Freiberga (Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija), Jānis Andersons (PBLA stipendija), Jānis Andersons (Aivara Andersona ģimenes stipendija), Sandra Kalniete (Sandras Kalnietes stipendija), Ausma Pāvulāne (Ausmas Pāvulānes piemiņas stipendija), Elva Eglīte (Vītolu fonda darbiniece).

ZIEDOTĀJI DECEMBRĪ

Decembrī ziedojuši: SIA “BYKO-LAT”,  Ginta Stipnieka testamentārais novēlējums, “Mandatum Life”, Aivars Slucis, Inese Auziņa-Smita, SIA “HCT AUTOMOTIVE” (Leču ģimenes stipendijai), Chocron Joyeros (Carloss Baute stipendijai), Māris Slokenbergs, Ansis Grasmanis, LPKS “LATRAPS”, Biedrība “AKKA/LAA” (Mūziķa Andra Vītoliņa piemiņas stipendijai), Jaunsardzes fonds, Rīgas Hanzas Rotari klubs, SIA “Latima” (”Rigvir” stipendijai), Ilze Benjamiņa Stokvuda (Prof. Ilmāra Lazovska piemiņas stipendijai), Mundrīte Arduini (Astrīdas un Laimona Jansonu stipendijai), Elizabete Marija Pētersone (Tedora Brieža piemiņas stipendijai, Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai, Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendijai).

Viļņa Plūmes piemiņas stipendijai Aizkraukles attīstībai: Māris Plūme, SIA “Aizkraukles aptieka”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Andris Lauciņš, Aigars Bartulis, Ināra Krūmiņa, Mārtiņš Zālītis*, Jānis Brencis, Madara Kurzemniece. 

Draugu stipendijai ar Ziedot.lv portāla starpniecību ziedojuši: Rūtiņu ģimene, Inga Mamona, Evita Kuzma, Kārlis Piģēns, Anastasija Grammatikopulo, Agnese Medne, Rūta Ošiņa, Kristīne Veckrāce, Lauma Jokste, Peteris Jonins, Jānis Štekerhofs, Laura Jambuševa, Matiss Ansviesulis, Aivars Junga, Zanda Zaļuma*, Kristiāns Butins, Kristaps, Ernests Jāvalds,  Gatis Barons, Ieva Everte*, SIA Viridi Lux, Ilmārs Grants, Inese Dunska, Lelde Zibensliesma, Katrīna Landmane, Edgars Deksnis, Gunārs Budkēvics, Ieva Riekstiņa, Anda Kalniņa, Uncite & Tomča, Sefinance, Nauris Smaļķis, Edgars Tarakānovs, Nikolajs Hļevnojs*, Signe,  Juris Ducens, ai zed, Lidija Gribanova, Ilmārs Kašs, Laima Miķelsone*, Mečislavs Mačulēvičs*, Sanita Kleimane, Edgars Mākens, Sanita Kleimane, Diāna Kalviša, Māris BKALNS, mara lesina, Žanis Saulevičs, Aiga Stabulniece,  Jānis Jansons, Artūrs Zikovs, Reinis Kapone, Aija Bite, Mārtiņš Balodis, Alise Rupeka, Iveta Vietniece, Jonas Streikus, Ilze Granta, Zane Zamuška, Lilita Skarbniece, Agnija Berzina, Dace Znotina, Viktors Zaķis, Mārcis Gediņš, Ieva Tropa*, Svetlana Belacka, Igors Kotovs, Coldtrans Serviss, Aija Dukaļska un 222 anonīmi ziedotāji.

* - ziedotājs ir bijušais stipendiāts 

Ziedojumi

Decembrī'..................234 107 EUR

Gadā........................1 540 895 EUR

Paldies ziedotājiem!

Seko līdzi jaunumiem arī Vītolu fonda Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/VitoluFonds/?fref=nf

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums