Arhīvs - Decembris 2018

DECEMBRIS - 2018 

JAUNDIBINĀTĀS STIPENDIJAS

- Jāņa Luca jubilejas stipendija.

Jānis Lucs sadarbojas ar Vītolu fondu jau vairākus gadus kā Elmāra Freiberga testamentārā novēlējuma izpildītājs un viņa piemiņas stipendijas dibinātājs. Decembrī, savā dzimšanas dienā, viņš izlēma dāvināt iespēju kādam jaunietim studēt. Paldies Jānim Lucam par stipendijas dibināšanu!

- Marijas Ķeņģes piemiņas stipendija.

Stipendiju dibina Austrālijas Daugavas Vanadžu kopa, lai godinātu Vispasaules Daugavas vanadžu Goda prezidentes Marijas Ķeņģes piemiņu. Marijas Ķeņģes vārds ir nešķirami saistīts ar DV organizācijas vanadžu nozares organizēšanu un tālāko darbību ne tikai Anglijā, bet visā brīvajā pasaulē. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgu un perspektīvu mājturības studenšu izaugsmi. Paldies Austrālijas Daugavas Vanadžu kopai un Guntai Vagars par stipendijas dibināšanu! 

- SIA “Roche Latvija” stipendija.

SIA “ROCHE LATVIJA” ieņem līdera pozīciju uz zinātni fokusētas veselības aprūpes nozarē, apvienojot spēcīgo pozīciju gan farmācijas, gan diagnostikas jomā. Tā ir pasaulē lielākā biotehnoloģiju kompānija ar īpašām zālēm onkoloģijā, imunoloģijā, infektoloģijā, oftalmoloģijā un neirozinātnē. Decembrī uzņēmums dibināja stipendiju, lai atbalstītu topošos zinātniekus, kuri studiju gaitā veic zinātniskos pētījumus onkoloģijā. Paldies SIA “ROCHE LATVIJA” par dibināto stipendiju!

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

STIPENDIJU JAUNUMI

- Puteņu ģimenes ziedojums vairāk kā 80 000$.

Mārtiņš un Kristīna Puteņi savu ģimenes stipendiju dibināja 2014. gadā. Ik gadu astoņi jaunieši sevi sauc par Puteņu ģimenes stipendiātiem. Viesojoties Latvijā, viņi allaž aicina savus stipendiātus uz svētku pusdienām restorānā un dāvina īpaši sarūpētas dāvanas. Decembrī fonds saņēma Puteņu ģimenes ziedojumu - vairāk kā 80 000$. Esam neizsakāmi pateicīgi par lielo ziedojumu, kurš tiks noguldīts neaizskaramajā kapitālā. Paldies Puteņu ģimenei par ziedojumu un Latviešu Brīvības fonda priekšsēdim Robertam Kukainim!

-SIA “BYKO-LAT” ziedojums 12 000 EUR.

Sadarbību ar Vītolu fondu SIA “BYKO-LAT” uzsāka 2002.gadā, dibinot vienu stipendiju. Sešpadsmit gadu laikā SIA “BYKO-LAT” stipendiju skaitu ir palielinājuši un šobrīd atbalsta 10 studentus no Valmieras. Stipendiāte, šī gada absolvente Dārta Renāte Vītola par atbalstu sešu studiju gadu garumā raksta: “Ziedotājus pieskaitu pie manas otrās ģimenes. Uzņēmums ir ne tikai kā palīgs materiālo sadzīves lietu risināšanā, bet arī cilvēki, uzņēmuma kolektīvs, kuri, tāpat kā vecāki, lepojas ar savu bērnu panākumiem, cik veiksmīgi un talantīgi ir kļuvuši viņu stipendiāti.” Paldies uzņēmumam SIA “BYKO-LAT”, īpaši valdes loceklei Agnijai Dzelmei!

PADOMES SĒDE

13. decembrī notika padomes sēde, kurā izvērtējām 2018. gada rezultātus. Šajā gadā sasniegti vairāki rekordi. Ziedotāju dibinātās stipendijas atbalsta vēl nebijušu stipendiātu skaitu (712 jaunieši) no visām Latvijas augstskolām, kopā saziedots 1 506 013 EUR (statistika veikta 13.12.2018.). Organizētas 113 tikšanās un sarīkojumi ar stipendiātiem un ziedotājiem. Edvīns Samulis piešķīra 15 stipendijas par izcilību, Arnis Apsītis aicināja uz meža stādīšanas talku, Jānis Andersons rīkoja  lekciju stipendiātiem “Ko Tev neiemāca skolas solā?”, Lia Heistere kopā ar 60 stipendiātiem apmeklēja operu. Vītolu fonds organizēja pateicības pusdienas uzņēmējiem un Senioru Ziemassvētku eglīti. Paldies par veiksmīgu sadarbību 2018. gadā! 

SARĪKOJUMI UN TIKŠANĀS

01.-31.12. Fondā viesojās Rita Kaimiņa.

06.12. Viļa Olava piemiņas stipendiātu tikšanās ar ziedotājiem.

06.12. “Mentor Latvia” informatīvais seminārs.

10.12. ERGO sarīkojums stipendiātiem.

12.12. "Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga" balvu pasniegšana.

13.12. Vītolu fonda padomes sēde.

19.12. Jura Petričeka tikšanās ar stipendiātiem restorānā “Niklāvs”.

20.12. SIA “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” kolektīva tikšanās ar stipendiātu.

20.12. Senioru pateicības pusdienas restorānā “Muusu”.

27.12. Dzintras Bungs svētku vakariņas kopā ar stipendiātiem.

VEIKSMES STĀSTS

Dzejnieks Rainis ir teicis: ‘’Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā’’. Veiksme ir ieguldītais darbs, jo tikai tas Tevi padara par to, kas vēlies būt. Arī citi cilvēki un personības manā karjerā ir ieguldījuši savu darbu, lai es varētu sasniegt visaugstākās virsotnes.

Es nāku no Siguldas, kur mani skolotāji bija Inese Berga, Alfons Saušs un Anita Ūdre deva man pirmos padomus, kā dzīvē visu sasniedz ar grūtu darbu un disciplīnu. Savas pirmās lielās veiksmes es sasniedzu mācoties Siguldas Valsts ģimnāzijā, kur aizsākās mana zinātniskā darbība un uzvaras ģeogrāfijas un politikas olimpiādēs. 2008. gadā 12. klases noslēgumā pieteicos Vītolu fonda stipendiju konkursam. Man nebija pat internets, kad aizpīldīju pieteikuma anketu, tādēļ abi ar Artūru Rundzānu, arī fonda bijušo stipendiātu, braucām uz Rīgu trīcošām rokām. Man tika piešķirta Jura Melbārža piemiņas stipendija. Likās, ka tā ir kā Nobela prēmija par paveikto, lai gan biju nepilnus 20 gadus vecs. Tā izrādījās pirmā no četrpadsmit stipendijām, ko esmu ieguvis savā akadēmiskajā karjerā. Kopš tā brīža, jau desmit gadus informēju mecenāti Zanes Stait–Gardner kundzi par savas dzīves līkločiem.

Sekoja studijas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, pēc tam arī Erasmus apmaiņas studijas Kārļa Universitātē, Prāgā. Maģistrantūras laiku turpināju turpat, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, bet jau otrājā studiju gadā es ieguvu Erasmus Mundus apmaiņas stipendiju Belgradas Universitātē, Serbijā, kur savā akadēmiskā ‘’’trimdā’’ pavadīju veselu gadu. Maģistrantūras beigās ieguvu Erasmus Mundus studiju stipendiju pašvaldību attīstības studijām Trento Universitātē, Itālijā. Pēcāk studijas Rēgensburgas Universitātē, Vācijā un Korvina Universitātē, Ungārijā. Šajā laikā es brīvprātīgi pieteicos palīdzēt Latvijas vēstniecībā Budapeštā, kur man laipni uzņēma vēstnieks Imants Lieģis. 

Vēlāk mani ceļi jau veda pāri Atlantijas okeānam, kur biju praktikants Ziemeļkarolīnas Universitātē Čapel Hilā, Kenana – Flaglera biznesa skolā, kur veicu pētījumus par sociālo uzņēmējdarbību Latvijas un Igaunijas pierobežā. 2015. gadā nodibināju reģionālās attīstības un sociālo iniciatīvu organizāciju ‘’Perspektīva’’. Pabeidzot vienu maģistra grādu, jau atkal pieteicos nākamajam. Eiropas komisija man piešķīra stipendiju pētījumam, kas stiprinātu Eiropas Kaimiņattiecību politiku. Uzsāku studēt Eiropas Koledžā, Varšavā, Polijā Eiropas studijas. 2016.gada vasaru es pavadīju uzlēcošās saules zemē Japānā, kur Hokaido Universitātē apguvu robežu studijas.

Pēc studijām vienu mēnesi pavadīju, ka stažieris Vidusjūras Savienībā, Barselonā. Tad nu es beidzot nokļuvu Eiropas Savienības galvaspilsētā Briselē, kur biju stažieris Eiropas Komisijas ģenerālsejretariātā, kur darbojos struktirālo reformu atbalsta dienesta, biznesa attīstības un izaugsmes departamentā. Pēc prakses Eiropas Komisijā mans ceļš aizveda uz saulaino Horvātiju, kur piedalījos Eiropas Solidaritātes Korpusā Čaglinas pilsētā. Mans veiksmes stāsts turpinājās renesanses šūpulī Florencē. Es sāku strādāt Eiropas Universitātes Institūtā, Iekšējā Audita departamentā. 2017.gadā nogalē es saņēmu apstiprinājumu, ka esmu apstiprināts NATO praksei Briselē. Savukārt š.g. maijā uzsāku darbu Zemkopības ministrijā, meža un zemes nozarē.

Mani pēdējie desmit gadi ir aizritējuši nemanot, kur svarīgi ir bijuši ne tikai ģeogrāfiskie pieturas punkti, bet arī satiktie cilvēki. Esmu piedzīvojis gan uzvaras un zaudējumus, gan mīlestību un atraidījuma sāpes, gan arī sapņus un realitātes klātbūtni. Imants Ziedonis ir teicis: ‘’Tas ir ļoti svarīgi laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels’’. Esmu centies vienmēr augt, galvenokārt, garīgi. Potenciālajiem Vītolu fonda stipendiju pretendiem novēlu sasniegt tās zvaigznes, kuras man bija lemts sasniegt!

Ar cieņu 
Jānis Balodis

AKTUĀLI

-Paldies “Draugu stipendijas” ziedotājiem 2018. gadā!

Vecajam gadam aizejot, ir noslēdzies arī Ziedot.lv projekts “Draugu stipendija”. Pateicoties 324 ziedotājiem 2018. gadā saziedots 19 057 EUR. Šobrīd ar “Draugu stipendijas” atbalstu studē 21 jaunietis. Paldies visiem ziedotājiem, bijušajiem stipendiātiem, fonda labvēļiem un Ziedot.lv komandai par sadarbību 14 gadu laikā!

-Dāvinājām Astrīdes Jansones grāmatu “Labie ļaudis” Latvijas bibliotēkām.

Ziemassvētkos sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrību dāvinājām Astrīdas Jansones grāmatu “Labie ļaudis” biblioteku lasītājiem visos Latvijas novados. Grāmatā ietverti 44 atmiņu stāsti no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Visi stāsti iesākas līdzīgi, ar vārdiem: "Es piedzimu Latvijā…" Grāmata tapusi pateicoties Astrīdas Jansones darba sparam un Latviešu fonda finansiālajam atbalstam. Paldies visiem par sadarbību!

SVEICAM!

ZIEDOJUMI DECEMBRĪ

Ziedojuši: Mārtiņš Putenis, Jānis Lucs, SIA “L-EKSPRESIS”, SIA “BYKO-LAT”, ERGO, AS “Būvuzņēmums restaurators”, Jāņa un Elfrīdas Rutku fonds, SIA “ROCHE LATVIJA”, Māris Slokenbergs, “Mandatum Life Insurance Baltic SE” Latvijas filiāle, Juris Petričeks, Nodibinājums “Talsu novada fonds”, Daugavas Vanadžu Austrālijas kopa - Marijas Ķeņģes fonds, Studentu korporācijas “Gersicania” filistru biedrība, Māris Plūme, Gert Shuller (Visvalža Dzeņa piemiņai).

Kluso varoņu fonda stipendijai ziedojuši: Ileane Bolšaitis, Uldis Roze, Ārija un Imants Aiļi, Ivars Alksnis un Ingrīda Alksnis. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Sanita Upleja-Jegermane, Gints Jegermanis, Roberts Veins*, Astrīda Jansone, Madara Kurzemniece,  Mārcis Pauls, Jānis Balodis*, SIA “Dzelme un partneri”, Andris Lauciņš, Vita Diķe, Arita Šreibere*, Ivo Sirmais, Baiba Riekstiņa, Egils Fuksis, Ineta Sila, Baiba Pudāne, Artūrs Banders, Kaspars Liepiņš, Ieva Opmane*, Lelde Kiela, Jana Ruļuka,  Jana Mošura, Ilona Mažeika,  Inga, Kristiāna Bārdiņa, Anita Prince, Kristīne Kalnača, Sandris, Raivo Babāns, Žanna Čerņecova, Kristaps Kalniņš*, Jānis Murāns*, Paula Kaufelde*, Liene, Ilze Lejiņa, Helge Lodziņš, Edgars, Jānis Priekulis, Viesturs Vikse, Aija, Vilis Daudziņš, Laima Rūmniece, Viesturs, SIA “Viridi Lux”, Māris Parfianovičs, Ilze Sudraba-Kārkliņa, Māra Ančupāne, Māris Balceris, Vilnis Šķipars*, Guntars Kols, Haralds Millers, Madara Mago, Liene Jakobsone*, Dace Ose, Elīna Deksne*, Raimonds Ritums*, Linda Tesele,  SIA “B2B Smart Solutions”, SIA “BIOCON”, Anna Piebalga, Benita Rīkure, Vivita Dabola, Anita Kundziņa, SIA “JUNIKO”, Liesma Nadziņa, Ivars, Māra, Edijs Landzmanis, Sandra Krama, Iveta Platace, Raivis Andersons, Mareks Miķelsons, Sigita Tauriņa, Daiga Bereza, Linda un Uldis Tilleri, Alberts Pumpurs, Māra Strode, Helmuts Azacis, Gints Freibergs. Gunita Jeromanova, Ilona Dzirniece, Lelde Timma, Sergejs Akuličs, Nikolajs Hļevnojs*, Arvis Bernics, Zane Vērdiņa, Arnis Sējāns, Milla Vanillava, Ieva Muze, Aiga Stabulniece, Edgars Lešinskis, Ilmārs Grants, Ilze Granta, Aivars Junga, Inga Pozdejeva, Elīna Badune, Zane Paula-Pavula, Gunārs Valeniks, Renāts Milašs, Nauris Brūniņš, Agnese Arne, Agnese Ležnina, Austris Kozuliņš, Sanita Maže, Inese Avota, Indra Pūce,  SIA “REMA PROJECT”, Jānis Lācis*, Mansviedoklis.lv, SIA “Nords Porter Novelli”, Anda Kursiša, Aija Dukaļska, Edgars Egle, Aivars Tabuns, Viktors Zaķis un 238 anonīmi ziedojumi. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums