Arhīvs

FEBRUĀRIS - 2011

 ,,Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība...”

(V. Atāls)

Februārī Latviju vēl klāj sniega sega, bet saule tajās retajās reizēs, kad izdodas izlauzties no mākoņu segas, jau vēsta, ka drīz būs... Būs strautu čalas, pirmie sniegpulksteņi, būs bērzsulu pali un cīruļa dziesma debesīs. Drīz būs!

Iespējams tāpēc tieši februārī, vienā no pašiem bargākajiem ziemas mēnešiem, tiek svinēta mīlestības diena- lai saglabātu reizēm tik trauslo ticību saules atnākšanai un pārliecību, ka pavasaris jau patiesībā ir tepat, tikai pagaidām paslēpies dusošajā pumpurā un gaida savu uzplaukšanas un ziedēšanas mirkli.

Dieva noliktais gadalaiku ritējums un Pasaules kārtība ir nemainīga un neapstrīdama, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai spēsim palīdzēt ikvienam pumpuram saglabāt plaukšanas prieku un ticību saulei  arī ziemas spelgonī, apsolot: ,,Drīz būs!”

Lai tā notiktu, ir vajadzīgs pavisam maz-  tikai labvēlības pilna sirds un dvēsele, ko vada mīlestība...

 

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS 2011./2012.M.G. STIPENDIJĀM.
VAIRĀK PAR PIETEKŠANOS LASIET ŠEIT

01.02. Tiek parakstīts  ziedojuma līgums  ar Jāni Ūdri no Anglijas par  mūža stipendiju un ieguldījumu neaizskaramajā kapitālā.    

Ir pagājis februāris, kā izrādījies, šī gada pats aukstākais mēnesis, taču sals aiz loga nebūt nenozīmē to, ka cilvēkos kļuvis mazāk sirds siltuma un vēlmes palīdzēt citiem. Par to liecina ne tikai stipendiātu mīļie sveicieni un īpaši sirsnīgie pateicības vārdi Mīlestības svētkos saviem ziedotājiem, bet arī notikumi Vītolu fondā, kuri vēsta, ka arī ziemas aukstumā iespējams saglabāt mums visiem tik nepieciešamo ticību labajam.

Labs rīts parasti ir labas dienas sākums, un  par šādu dienu izvērtās 1.februāris, kad uzzinājām, ka Jānis Ūdris dibina savas sievas Metas Ūdres piemiņas stipendiju, kura tiks piešķirta topošajam latviešu valodas vai vēstures skolotājam. Tā savulaik bija arī Metas Ūdres  profesija, jo lielāko daļu sava darba mūža viņa pavadīja Londonas latviešu skolā, gan mācot bērniem latviešu valodu, gan veicot skolas pārzines pienākumus. Skolas zvans, izrādās, visur skan vienādi- gan Rūjienā, gan Puikulē un Cēsīs, gan tālajā Londonā, jo tā uzdevums taču ir viens- aicināt kopā tos, kas grib saņemt zināšanu gaismu, un tos, kam tās ir tik daudz, ka ir neiespējami nedalīties ar citiem. Metai allaž pietika gan zināšanu, gan prasmes aizraut un ieinteresēt mazos cilvēkbērnus, gan mīlestības pret ikkatru, kas nonāca viņas rūpju lokā. Pagājušajā gadā Meta Ūdre aizgāja Aizsaulē, un pēdējā gaitā viņu izvadīja mācītāja Elīza Zikmane 2010. gada 19. oktobrī Wesr Harts krematorijā Garstonā. Vīrs Jānis nolēma pelnus pavasarī izkaisīt pie Metas dzimtajām mājām Ipiķos, lai turpmāk  viņa ar Šosauli sarunātos to puķu dvēseļu valodā, kas joprojām zied un mūžam ziedēs  ap mīļajām un nekad neaizmirstajām ,,Kļaviņu”’mājām.


Jānis un Meta Ūdris

2.02. Tiek dibināta Kārļa Zvejnieka stipendija.

Par ļoti labu Vītolu fondā izvērtās arī nākošā diena- 2. februāris, kad Kārlis Zvejnieks, rakstnieks un ārsts, savā 90 gadu jubilejā izlēma dibināt stipendiju, kas novēlēta Venstpils  novada jauniešiem, jo arī viņš pats uzaudzis un skolā gājis šai pilsētā, beidzis Ventspils ģimnāziju. Savulaik no savas vecmāmiņas Kārlis apguvis tāmnieku dialektu, un tas viņam ļāvis padarīt savdabīgāku ne vienu vien savu literāro darbu, bet ventiņu prasme nekad nezaudēt humoru palīdzējusi pārvarēt arī pašus grūtākos brīžus. Patlaban Kārlis Zvejnieks dzīvo Dienviddakotā. Kopš studiju gadiem viņš ir  akadēmiskās organizācijas ,,Ramave”’Amerikas kopas biedrs, ilgus gadus bijis arī LaRA (Latviešu rakstnieku apvienība trimdā) priekšsēdis, par romānu ,,Nemiera negaisi” saņēmis PBLA Kultūras Fonda atzinību, bet 2001. gadā kļuvis par Triju Zvaigžņu Ordeņa kavalieri. Kārlis Zvejnieks ir deviņu grāmatu autors, un daļu no peļņas par savu pēdējo grāmatu ,,Zelta cauna’’ viņš nolēmis ziedot Vītolu fondam kāda trūcīga, bet apdāvināta jaunieša atbalstam studijām.


Kārlis Zvejnieks

7.02. Tikšanās ar ziedotāju Juri Petričeku.

Vītolu fonda ziedotāji palīdz jauniešiem ne tikai materiāli. Ļoti bieži jauniešiem tikpat svarīgs kā saņemtā stipendija ir morālais atbalsts un apziņa, ka viņu liktenis kādam nav vienaldzīgs. Ne velti stipendiāte Liene savā pateicības vēstulē raksta: ,,Šobrīd es jūtos ļoti bagāta, jo man apkārt ir tik daudz labu cilvēku, un esmu tā, kura to izjutusi un sapratusi. Man prieks, ka man ir bijusi tāda iespēja, un novēlu arī citiem piedzīvot kaut ko tik labu!”

Februārī bija vēl kāda īpaši laba diena, jo negaidītu prieku tā sagādāja  Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pirmā kursa studentei Lienei Zvejniecei, Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendijas saņēmējai. Šīs stipendijas dibinātājs Juris Petričeks Lieni uzaicināja uz pusdienām restorānā ,,Neiburgs” un uzdāvināja meitenei mācībām tik nepieciešamo datoru.  

 

7.02. Stipendiāti informē 12.klašu audzēkņus par iespējām pieteikties Vītolu fonda stipendijām. Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas stipendiāts Jānis Rudzītis novada prezentāciju Siguldas Valsts ģimnāzijā, savukārt Ulda Klausa jubilejas stipendiāt Ketija Sīle iepazīstina jauniešus ar fonda piedāvātajām iespējām Jelgavas 1.ģimnāzijā. Mīļš paldies stipendiātiem! 


Jānis Rudzītis

Ketija Sīle

 

8.02. Vītolu fondā viesojās SIA “Latvija Statoil” komunikācijas vadītājs Artūrs Eglītis, un tika parakstīts sadarbības līgums par 14 stipendijām.

10.02. Pasākums A/S “Swedbank”, tika parakstīts sadarbības līgums par divām ,,Swedbank’’ stipendijām. Pasākumā piedalījās 20 sabiedriskā labuma  organizācijas, kuras decembra beigās saņēma ziedojumu no A/S “Swedbank”.

14.02. Vaida Miķīte-Jordan un Neal Jordan dibina vēl vienu stipendiju.

Vītolu fondā labu dienu netrūkst, un par tādu kļūst ikviena, kad atkal tiek saņemta ziņa par kāda cilvēka vēlmi darīt labu, palīdzēt, atbalstīt. Jau vairākus gadus, pateicoties ziedotājai Vaidai Miķītei–Jordan , kādam jaunietim ir iespēja iegūt augstāko izglītību, taču šogad atbalstu Latvijas nākotnei vēlas sniegt arī viņas dzīvesbiedrs Neal F. Jordan.  Abi jūtas pagodināti par iespēju  palīdzēt kādam topošajam studentam, jo uzskata, ka vajadzīgajā brīdī sniegtais atbalsts palīdzējis piepildīt ne vienu vien sapni kā Latvijā, tā Amerikā.


Vaida Miķīte-Jordan un Neal F.Jordan

15.02. Fondā viesojās ilggadējā ziedotāja Biruta Celma un veica mērķziedojumu vīra mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendijai.


Biruta Celma

16.02. Tikšanās un pārrunas par  sadarbību   ar A/s “Danske banka” komunikācijas vadītāju Ievu Zaueri.

18.02. Fondā viesojās SEB bankas Jaunrīgas reģiona pārvaldniece Kristīne Kosinska-Igolniece un Vidzemes filiāles klientu apkalpošanas vadītāja Agnese Liepiņa.


No kreisās: Agnese Liepiņa un Kristīne Kosinska-Igolniece

21.02. Ernst &Young birojā tika organizēta tikšanās ar  Centrālā un Dienvidaustrumu Eiropa Mārketinga koordinātori Kristīni Dakstiņu – Paškovu,  personāldaļas pārstāvi Irinu Nicbergu un uzņēmuma stipendiātu Rolandu Krumbergu.


No kreisās: Irina Nicberga, Rolands Krumbergs un Kristīne Dakstiņa-Paškova

22.02. Ziedotājs Kārlis Streips tiekas ar vecāku Līgas Korsts Streipas un Laimona Streipa  piemiņas stipendiāti Māru Brīveri.


Kārlis Streips ar stipendiāti Māru Brīveri

24.02. Vītolu fonda padomes sēde.

24.02. Vītolu fondā viesojās Maija Stumbre no ASV.

Maija Stumbre  atnesa ziņu no Riharda Spura, kurš raksta, ka Čikāgas latviešu Kultūras sakaru grupa izlēmusi dibināt stipendiju, un tika saņemts čeks par ziedojumu $3 938. Stipendiju biedrība vēlas piešķirt studentam/ei, kas veiktu pētījumu par latvietības uzturēšanu Rietumu trimdas saimē. Šī Čikāgas latviešu Kultūras sakaru grupas dibinātā stipendija apliecina, ka latviešu jauniešu izglītība rūp daudziem un jo īpaši tiem, kam nav vienaldzīga mūsu valoda un tautas identitātes saglabāšana.


Maija Stumbre

28.02. Fondā viesojās Rīgas Hanzas Rotari kluba prezidents Valdis Jākobsons, un tiek parakstīts sadarbības līgums.


Valdis Jākobsons

28.02. Ziedotāji Pēteris Pētersons un Aivars Ivars Juris Sinka  tiekas ar stipendiāti Kristu Matrozi.


No kreisās: Pēteris Pētersons, stipendiāte Krista Matroze, Aivars Ivars Juris Sinka

Februāris Vītolu fondā ir bijis īpaši bagāts mēnesis- ir bijis daudz labu dienu un vēl vairāk labu ziņu, un tās kārtējo reizi ir apliecinājušas, ka pasaulē netrūkst cilvēku, kuriem vēlēšanās palīdzēt citiem nu jau ir kļuvusi par nepieciešamību. Bet Vītolu fonda stipendiāti šo uzticību cenšas attaisnot, un par to stāsta viņu izcilie sasniegumi mācību darbā.


 

Pavasara tuvošanos apturēt nespēj neviens. Kaut arī tas katru gadu nāk  citādāk, jūtot tā smaržas, skaņas un pavasara radītos brīnumus, nekļūdīgi varam apgalvot – tas tūlīt būs klāt! Bet pavasaris parasti nenāk viens- tas ierodas rokrokā ar cerību, tāpēc Vītolu fonda stipendiātiem ir iemesls ar optimismu raudzīties nākotnē un  teikt savam Liktenim dzejnieka Raiņa vārdus: ,,Aiz manis stāv zvaigznes. Ko tu man padarīsi?”

ZIEDOTĀJI FEBRUĀRĪ

Ziedotāji 
2011.gada februāris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
   
Anglijas Latvijas izglītības Fonds, Jānis Ūdris /72 000 GPB - 60048 LVL**/ 60552,00
Latvijas Statoil, SIA 17400,00
Ziedot fonds 1898,00
ERGO Latvija AAS 1470,00
Pēteris Paulis Bolšaitis /Ira un Pēteris Bolšaitis stipendijai/ 1400,00
Lāčplēša centrs, SIA 1400,00
Rīgas starptautiskais sieviešu klubs 1400,00
Kārlis Zvejnieks / 1000 $ - 512 LVL**/  505,01
Juris Kozlovskis /Cēsu stipendija/ 500,00
Biruta Velta Celma /Mērķziedojums Arveda Celma piemiņas stip/ 300,00
Ileane Elza Bolšaite /Ileane  Bolšaites stipendija/ 100,00
Bjorn Folke Birkoff / 34.24 EUR - 24.06 LVL**/ 23,89
Agrita Krieviņa  /Bruņa Rubess piemiņas stipendijai/ 20,00
Jānis Kleinbergs /Draugu stipendija/ 5,00
 Kopā:                86 973,90
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.03.01

Paldies ziedotājiem!

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums