Arhīvs

 JANVĀRIS - 2011

Jaunums:

  • Aivara Andersona ģimenes stipendija
  • Aivara Sluča stipendija

3.01. Pirmā darba nedēļa 2011.gadā.

Jaunais gads mūsu Tēvzemē atnācis balts. Debesis izgreznojušas Pasauli, padarīdamas to par baltu, tīru lapu, kurā ierakstīt nākamā gada 365 dienu labos darbus un domas. Vītolu fonda ļaudis ir pārliecināti, ka tādu būs daudz. Katra diena fondā ir citādāka, katra bagāta ar prieku un apbrīnu par ziedotāju dāsnumu, bet nav un nebūs divu vienādu, un tās, gluži tāpat kā vārdi-”Finiša nav. Ir tikai starts!”-, ir viena no lielākajām fonda bagātībām...
(visu rakstu lasiet šeit).

05.01. Fondā viesojas ziedotāja Edīte Lazovska.


Edīte Lazovska

06.01. Visām Latvijas vidusskolām tika izsūtīts buklets ‘‘Kā pieteikties 2011./2012. mācību gada stipendijām”.


2011.gada buklets

07.01. Fondā viesojas ziedotājs Jānis Andersons, kurš slēdz līgumu par divām jaunām tēva Aivara Andersona ģimenes stipendijām.


Sarmīte Andersone-Šveice

11.01. SEB bankas mērķziedojums stipendijām.

 
SEB banka

17.01. Fondā viesojas Auseklis Zaķis no Toronto. Tiek parakstīts sadarbības līgums.


Auseklis Zaķis un Vita Diķe

21.01. Anglijas Latviešu izglītības fonda pasākums. Andrejs un Dulcie Ozoliņi sarūpējuši skaistu dāvanu saviem stipendiātiem - operas "Cosi fan tutte" apmeklējumu. Vairāk par pasākumu lasiet šeit. 


Andrejs un Dulcie Ozoliņi ar stipendiātiem

 

24.01. Rīgas Hanzas Rotari klubs ielūdz pusdienās. Fonda valdes priekšsēdētāja V. Diķe un stipendiāte Laima Barone  Rīgas Hanzas Rotari klubam  prezentē  Vītolu fonda darbu 2010. gadā.


Rīgas Hanzas Rotari klubs

 26.01. Fondā viesojas ziedotāja Inese Auziņa-Smita.

 
Inese Auziņa-Smita

 

  27.01. Mērķziedojums SIA „Kurekss” un SIA „Apsīte” stipendijām.


Arnis Apsītis

28.01. Fondā viesojas ziedotāji Pēteris Bolšaitis, Ileāne Bolšaitis un SIA „Lačplēša centrs” vadītāja  Nora Cukermane.


No kreisās: Nora Cukermane, Ileane Bolšaitis un Pēteris Bolšaitis

28.01. Vilis Vītols un Vita Diķe viesojas pie Vēsmas Lappuķes un viņas dēla  Latvijas vēstnieka Spānijā Rolanda Lappuķes.


ZIEDOJUMI JANVĀRĪ

Ziedotāji 
2011.gada janvāris
   
 Ziedotājs /Stipendijas nosaukums/ Ziedojums*  
[Ls]
   
SEB banka, A/s 16700,00
Apsīte,  SIA 5350,00
Kurekss, SIA 2675,00
ERGO Latvija, AAS 1680,00
Aivars Slucis /$ 1500 - LVL 817.50**/ 781,35
Agrita Krieviņa /Ziedojums B.Rubesa piemiņai./ 45,00
Rauls Vēliņš /I.Lazovska piemiņai/  30,00
ELJA 50 Stipedija 
Ilze Gulēna  95,00
Lolita  Kļaviņa  50,00
Rasma  Kārkliņa 60,00
Draugu stipendija 
Andris Dārziņš  30,00
Jānis Trencis  15,00
 Kopā:   27 511,35
** Pēc Latvijas Bankas kursa   
MK  Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9. pantā norādīts, ja darījums notiek  ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas ** noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa,  ko gada beigās norāda uzņēmuma Gada pārskatā. Komercbankas veic  konvertāciju pēc tās dienas ārvalstu valūtas kursa *, un tas var atšķirties no Latvijas Bankas noteiktā kursa.
   
Grāmatvede:  /L.Liepa/
  2011.02.01

Paldies ziedotājiem! 

 

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums