Arhīvs

FEBRUĀRIS - 2014

 

Neparasti silts un pavasarīgu izjūtu pilns ir aizsteidzies februāris - pēc latviešu tautas ticējumiem - Sveču mēnesis, kas iezīmē ziemas vidu. Tikai šogad viss ir bijis citādāk - sniegs, ja vien tas uzsnidzis, pārliecinoši smaržojis pēc pavasara, sniegpulksteņi, tādi izbrīnījušies par agro pamošanos, priecējuši visus jau mēneša vidū, bet upes ledus važas jau sen aizmirsušas. Šis ir bijis tāds priecīga izbrīna un mazliet neticības pilns mēnesis - vai tiešām ziema mūs pametusi, vai drīkstam no sirds priecāties par saules atnākšanu?

Mostas daba - kraukļu māte jau sadējusi olas, šur tur dzird lielās zīles balsi un pirmo dziesmu jau ieskandinājusi stērste. Un lāču migā vajadzētu būt piedzimušiem mazajiem lācēniem, vēl pavisam nedrošiem un nevarīgiem, bet pārliecinātiem, ka šī pasaule viņus sagaidīs saules un mīļuma pilna. Mostas daba, mostas saule. Mostas cilvēki, un, pateikuši sveikas aizgājušai ziemai, ar jauniem spēkiem un sirdsdegsmi turpina iesākto.

 

AKTUĀLI

 

1. martā ir noslēgusies pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām. Arī šogad konkursā uz stipendijām startēs ļoti daudz gudru, dzīvespriecīgu, talantīgu, mērķtiecīgu jauniešu, kuru cerības gūt augstāko izglītību aizēno smagi materiālie apstākļi. Kopumā ir saņemti 303 pieteikumi no Latvijas novadu jauniešiem, to skaitā ir pieteikušies 15 bāreņi, 108 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 44 kandidāti nāk no ģimenēm, kurām pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātās ģimenes statusu. Neskatoties uz to, 40 jauniešiem ir izcilas zināšanas, viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka. Ceram, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies piepildīt viņu sapni par studijām Latvijas augstskolās!

  

STIPENDIJU JAUNUMI

 - Andrejs Isajevs dibina otru ģimenes stipendiju


Andrejs Isajevs

Vītolu fondam februāris ir bijis pārsteigumu un prieka pilns. Jau iepriekš ziņojām, ka janvārī pirmo reizi fonda vēsturē savu stipendiju dibina bijušais Zvejnieku ģimenes stipendiāts Andrejs Isajevs.  Turklāt pavisam drīz pēc šī sava lēmuma viņš paziņoja, ka ir apsvēris savas materiālās iespējas un vēlas dibināt vēl otru stipendiju. Nu divi jaunieši varēs studēt, pateicoties bijušā stipendiāta vēlmei īstenot fonda vēlējumu: ,,Ar izglītību sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem!”

Andrejs ir dzimis 1986. gadā. 2011.gadā ar Zvejnieku ģimenes stipendijas atbalstu Andrejs beidza RSU Medicīnas fakultāti, šobrīd apgūst pieredzi un turpina studēt rezidentūrā Vācijā, onkoloģijas nodaļā. Sava vēstulē viņš raksta: “Alga man ir laba, bet naudu tērēt neesmu pieradis, tāpēc pietiek visam. RSU studēju budžeta grupā, tas ir, par nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc domāju, ka 2 stipendijas ir tikai godīgi. Tiesa, ir arī emocionālais faktors. Es strādāju Vācijā onkoloģijas nodaļā. Cilvēki mana redzeslokā mirst ātri un lielos daudzumos un ne jau tāpēc, ka medicīnas līmenis ir slikts. Kad redz tik daudz ne sliktu cilvēku aizejam, ir kaut ka vieglāk atšķirt būtisko no mazāk svarīgā.” Mīļš paldies Andrejam!

 

 - Viļa Vītola 80 gadu jubilejas stipendija


Vilis Vītols

14. februāris Vītolu fondā ik gadus ir dubultsvinams. Tā ir Mīlestības diena, ko atzīmē visā pasaulē - to cilvēku svētki, kuriem mīlestības sirdī ir tik daudz, ka allaž pietiek, ko citiem dāvāt. Tādi ir visi fonda ziedotāji, jo ik paveiktais darbs ir vēstījis par viņu mīlestību pret līdzcilvēkiem un savu Tēvzemi. Bet zīmīgi, ka šī ir svētku diena arī Vilim Vītolam - šī fonda dibinātājam un to cilvēku vienotājam, kuru labā griba turpat divpadsmit gadus ir palīdzējusi gudrākai tapt Latvijas jaunatnei.

14. februārī Vilis Vītols atzīmēja nozīmīgo 80 gadu jubileju. Šī bija svētku diena ne tikai Vītola kungam un viņa tuviniekiem - mīlestības un cieņas pilnus sveicienus, pateicības un apbrīnas pilnus vārdus kaut domās sūtīja ikviens, kam kaut reizi dzīvē ir nācies satikt šo cilvēku un izjust viņa sirsnību un dvēseles siltumu. Bet Vītola kungam savukārt viņi visi ir tik tuvi - gan jaunieši, kam palīdzēts iegūt augstāko izglītību, gan ļaudis, kas Likteņdārzā rod mierinājumu un spēku – ikviens, kuram gluži tāpat kā jubilāram svarīga ir šī zeme un tās nākotne. Viņiem ir veltīta vārdi Viļa Vītola grāmatā „Savējiem”: „Viņi visi ir mana cerība. Cerība, ka izaugs jauna paaudze, citāda. Ka viņi uzcels jaunu Latviju – tādu, par kādu esam sapņojuši. Par kādu cīnījušiem mūsu senči, strēlnieki, leģionāri un tie, kas gāja uz barikādēm.”. Vilis Vītols allaž ir bijis nesatricināms savos uzskatos un pārliecībā, ka viss ir iespējams, ja ik darbs ir veikts ar mīlestību - pret sev tuvajiem un savu zemi. Latvija to ir novērtējusi - par to liecina saņemtais Triju Zvaigžņu ordenis. Arī šai svētku vakarā ziedu un dāvanu vietā viesi tika aicināti ziedot gan Kokneses fondam, gan Vītolu fondam. Savas stipendijas, godinot Vili Vītolu, ziedoja “Pure Chocolate”, Belēviču ģimene, Astrīda Jansone. Kopā Viļa Vītola jubilejas stipendijai tika saziedoti 8 417 EUR, un tas nozīmē, ka nākotnē Latvija kļūs par četriem izglītotiem jauniem speciālistiem bagātāka. 

 

PASĀKUMI

13.02. Birutas Heisteres dāvana stipendiātiem - Latvijas Nacionālās operas apmeklējums

13. februāris bija svētku diena 70 Vītolu fonda stipendiātiem, kuriem Biruta Heistere, ilggadēja Vītolu fonda atbalstītāja, dāvināja biļetes uz operu „Bohēma”. Jau astoto gadu Vītolu fonda jaunieši tiek aicināti uz Balto namu. Iepriekšējos gados šo iespēju jauniešiem dāvāja Ozoliņu ģimene, Andrejs un Dulcie, taču pagājušajā gadā tiekoties, Andrejs atzina, ka slimības dēļ šo projektu turpmāk īstenot nevarēs.  Taču ne velti saka, ka no sirds veikti labi darbi nezūd - tie tikai rod piepildījumu citā veidā. Un notika brīnums - Ozoliņu ģimenes iedibināto tradīciju nolēma turpināt ziedotāja Biruta Heistere. Viņai pašai dziedāšana un mūzika visu mūžu bijušas īpaši tuvas, tāpēc iespēju izbaudīt šīs mākslas valdzinājumu viņa vēlējās dāvināt ne tikai saviem trim stipendiātiem, kā viņa pati allaž dēvē – „saviem Latvijas bērniem”, bet arī citiem Vītolu fonda jauniešiem, šoreiz - tikai pirmo kursu studentiem, no kuriem daudzi Operas namā bija pirmo reizi. Pasākumā tika aicināti piedalīties arī Heisteru ģimenes bijušie stipendiāti, ar kuriem joprojām Birutas kundzi saista cieša draudzība. Uz tikšanos no Anglijas ieradusies meita Lia ar dzīves draugu, kuriem bija iespēja iepazīties ar Latvijas talantīgajiem jauniešiem, jo Birutas kundzes nodoms ir nākotnē uzticēt savas ģimenes stipendiju fonda pārvaldīšanu saviem bērniem. Pasākuma ievads - pie kafijas galda Benjamiņa nama Spoguļu zāles restorānā. Šis skaistais vakars  operā patiesībā ir stāsts par sapņiem - par stipendiātu sapni attaisnot ziedotājas dāvāto uzticību un par Birutas kundzes sapni būt tuvu mūzikai un saviem jauniešiem.

TIKŠANĀS

14.02. Tikšanās ar Andri un Daci Dārziņiem


Andris un Dace Dārziņi ar stipendiātēm

Vītolu fonda prieka pilna allaž ir diena, kad kāds no ziedotājiem atrod laiku apciemot fondu. Šoreiz viesi bija īpaši, jo mērojuši ceļu no tālās zemes Austrālijas, kas mājvietu dāvājusi tik daudziem latviešiem. Mīlestības dienā, 14. februārī, ar saviem stipendiātiem tikās ilggadējie ziedotāji Andris un Dace Dārziņi. Jauniešiem tika dāvāta iespēja iepriecināt savus atbalstītājus ar sasniegumiem mācībās, savukārt Dārziņu ģimene pārliecinājās, ka viņu dibinātās stipendijas ir nozīmīgs atbalsts Latvijas nākotnei.

CITI JAUNUMI

17.02.  No 17. Līdz 21. februārim Vītolu fondā notika KPMG audits. Paldies par darbu auditoriem Irēnai Sarmai, Olgai Dūdelei  un Jānim Lapelim!

18.02. Sveicam ziedotāju Inesi Auziņu-Smitu ar augsto apbalvojumu! 

 


Inese Auziņa-Smita, saņemot Atzinības rakstu no LR Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča
 

 

Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdētāja un ziedotāja Inese Auziņa Smita tika apbalvota ar Atzinības rakstu no LR Ārlietu ministrijas par trimdas latviešu garīgās kultūras vērtību lietpratīgu saglabāšanu un popularizēšanu. 2002. gadā viņa saņēma arī Triju Zvaigžņu ordeni. Viņas un dzīvesbiedra Rodžera dibinātā stipendija - nozīmīgs atbalsts izglītības iegūšanā Latvijas jauniešiem.

 

„Izvirziet sev augstus mērķus, tad Jūs vairāk sasniegsiet! Sekojiet kādai spožai zvaigznei, kaut tā sākumā varētu šķist nesasniedzama. Jums izdosies!’’ tāda ir Vītolu fonda dibinātāja, šī mēneša jubilāra Viļa Vītola pārliecība. Tas ir arī aicinājums visiem, kuri mīl savu zemi un nākotnē grib to redzēt bagātu, skaistu un laimīgu. Mums izdosies - jo ir šādi cilvēki, kas palīdz, kas dod spēku un tic savas tautas gara un dvēseles spēkam. Mums izdosies. Visiem kopā- savā zemē, savā Latvijā.

 

Februārī ir ziedojuši: ERGO, Andrejs Isajevs, Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds, SIA “Puratos Latvia”, Juris Petriceks

Viļa Vītola 80 gadu jubilejas stipendijai ziedojuši: Astrīda Jansone, Dainis Babulis, Pēteris Bolšaitis, Ileane Bolšaitis, Uldis Grava, Ingus Diķis, Vita un Elmars Diķi, Egija Martinsone, Harijs Švarcs, Ottomārs Rihters, Aivara Žimanta ģimene, Ilze Priede-Kļaviņa, Kristīne Cerbule, Lidija un Viesturs Neimaņi, Ausma Ziedone-Kantāne, Gints Ozols, Ilze Šulce, Ingrida Meierovica, Marita Fogele, Krastiņš E.P.V., Guntars Paškevičs, Artūrs Dzenis, Linda Rihtere, Pēteris Kārlis Elferts, Gunta Belēviča ģimene, Kārlis Beinerts, Anitas un Georga Andrejevu ģimene, Andris Kronbergs, Eva Mārtuža, Ainārs Ozols, Ilmārs Mežs, Inna Mogutova, Barbara Ābele, Arturs Krišjānis Kariņš, Ilze Liepa, Arnis Nerets, Ingrida un Nikolajs Bulmanis, Valda un Ivars Vitols

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Maris Plūme, Europart Eppstein eV Burgstr.1565817

 

 

Ziedojumi

 

Februārī..........22 092 EUR

 

Gadā......108 483 EUR

Paldies ziedotājiem! 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums